Христо Михайлов : Сред българските политици има много добри ловджии

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТАЗИ ГОДИНА ОЧАКВАМЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЛОВА ДА БЪДАТ ДО 50% ПО-НИСКИ

Доц. д-р Христо Михайлов – председател на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България”

Кога се очаква да се открие ловният сезон?
Ловният сезон би трябвало да се открие на 18 август т.е събота, тъй като Закона за лова и опазване на дивеча ясно и точно е регламентирал сроковете за ловуване на тези основни 7 вида птици, пет от които основни – пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и пекесин, срокът е 15 август – средата на седмицата. Ловуването се осъществява събота и неделя и при официални празници, така че първата събота след 15 август е 18 август и на този етап общата нагласа, а и преобладаващото желание на българските ловци е за тази дата. Имало е други години, при които ловният сезон е стартирал по-рано, имаше и гласове и тази година ловният сезон да стартира по-рано, но с оглед на изключително тревожната картина на природата на Република България, най-вече мащабните пожари в редица области на страната, на практика промениха и нагласата на самите ловци за нормално откриване на ловния сезон.

Как ще се отразят пожарите на дивеча?
За съжаление само негативно. Няма положителни последици от едни такива неблагоприятни процеси в природата ни и пряко и косвено те са тежки. Пряко тъй като част от дивеча и преди всичко от малките птичета, също така и малките зайчета или сърнета, вероятно казвам, са с преки загуби, пряко унищожени. На този етап все още нямаме точна и ясна картина на преките поражения, но косвените поражения са не по-малко тежки, тъй като опожаряването е свързано с промяна на повърхностния почвен слой, растителните съобщества, а по-образно казано – на дома на всяка една от тези живи твари. На практика голям процент от територията на България вече не е подходяща за живот на редица видове дивеч, които са обекти на ловуване. Същата картина беше, разбира се, и през 2000 година и като прогнози мога да кажа, че в по тежко засегнатите области тази година очакваме резултатите от лова да бъдат с 30-40 до 50% по-ниски, за съжаление. Горчивината остава за нас като ловци, но същевременно и ние най-пряко сме ангажирани с предотвратяването на тези последици. От една страна с прякото участие на ловците в потушаването на пожарите. От друга страна чрез превенцията, която ловците осъществяват чрез местното население, чрез своите съселяни, съграждани, приятели, съседи за недопускането на тези пожари. На трето място бих посочил, че ловеца също е активен във възстановяването на природата, като всъщност днес – 8 август започва разселването на диви животни, които ние сме произвели във фермерни условия, това е традиция на Българския съюз на ловците и риболовците, малко над 100 000 птици тази година ще поемат пътя си към природата. Днес дори има ритуално разселване на територията на ловно-рибарското сдружение в Свиленград, където около 500 чиклика, произведени във фермата ни в Сливен са дарение на сдружението в Свиленград и от днес всъщност стартира по-мащабната кампания за разселване на дивеча. Разбира се, този дивеч ние го заселваме не с основна цел да го ловуваме. Разселваме го с оглед задивечаване на опожарени местообитания, възстановяване на дивечови запаси, възпроизводство в природата. Защото процесът в 21 век в България, а и през целия 20 век е бил свързан с ясно и точно планиране на ползването на дивеча. Ние не стреляме безконтролно.
Имаме ли изчезване на популации през последните години?
За радост ние не сме констатирали изчезване на популации. Динамиката е изключително сериозна при числеността на различните видове. Динамиката е най-сериозна и при прелетните дребни видове и при местните дребни видове, но има по- голяма динамика в резултат на тези промени в местообитанията при гургулицата, при пъдпъдъка, при горския бекас, при пекесините. Засушаванията, отводняването, липсата на блатисти местности ги изселват от тези райони, те напускат и остават различни бройки. Опожаряването на стърнищата на практика обезлюдява от пъдпъдък  и от редица други видове. Опожаряването на сухата дребна и храстова растителност води до изчезване на заешките запаси и на запасите от сърни на големи територии, но не бих казал, че това е изчезване на популации. Това са части от популациите в България, по-скоро дивечови запаси, които сравнително бавно се възстановяват. Ето това е нашето призвание, нашата роля да предотвратяваме, да водим превенция и да подпомагаме възстановяването на дивечовите запаси.

Коя е най-интересната Ви ловна история?
Много са интересните ловни истории. Хващате ме неподготвен в личен план. Най-вълнуващи за мен са били срещите с вълци в природата. Аз съм се срещал няколко пъти с вълци. За радост, бих казал даже за щастие, съм имал възможността два пъти да убивам вълци. И първата ми среща беше твърде интересна. В последствие съм имал срещи с ловджийски оттенък, даже бих казал нещастни срещи с вълци. Последната ми през месец декември 2006 година беше също знаменателна, тъй като с чисто нова, разопакована от кутията и сглобена пушка, на която това е първи изстрел и това е за пръв път взимайки в ръце тази пушка, съм произвел изстрел по вълк. И всеки ловец знае, че между ловеца и пушката е необходимо определен период от време за сработване, за напасване един към друг, приспособяване. За мое голямо щастие и може би аз ще остана в аналите на ловно-стрелковото дело като един от малкото ловци, който за пръв път е хванал чисто нова пушка, още със смазта и с маслото, заредил е първия патрон на лов за диви свине – просто се появи един вълк и с първия изстрел с чисто новата пушка вълкът падна. Това е вълнуваща история. Имаше много свидетели, разбира се, не е ловджийска лакардия. Другите интересни истории съм имал с чужди ловци и с български ловци. Твърде странно ми прозвуча един въпрос в Ирландия, в околностите на Дъблин, през януари тази година, когато на лов за фазани всъщност моите домакини ме попитах в хода на инструктажа преди началото на лова – „всъщност, Вие днес, г-н Михайлов, ще стреляте ли по време на лова?” Трябваше ми малко време да проумея какво и защо ме питат. Защото за англосаксонските републики и народи, лова не винаги е свързан със стрелбата, те изживяват спорта, те оставят кучетата си да ловуват, кучетата да преследват, а те да наблюдават, да изживяват това нещо. И от тази гледна точка ловът е необятен, ловът както казва моя приятел Дончо Цончев /и аз съм щастлив от това, че го познавам лично и че сме астрални близнаци, че той е мой духовен баща/  – ловът е състояние на духа, а духът няма измерения, няма граници, в които да го поберем. Случките на ловците са неизброими. Хубавото е  това, че ловът в България е без разлика на пол, възраст, на етнос, на социален статус, ако щете дори на политическа принадлежност, само обединява хората. Ловът е една от малките дейности или едно от хобитата, които не разединяват, нито на сини и червени, нито на ЦСКА и на Левски, нито на Вие и Ние, ловът само обединява хората. Имаме и 2200 жени от една страна. От друга страна имаме както 18, така и 98 годишни наши членове. От трета стана имаме етнос арменски, етнос турски и никога това не ни разделя. Това само ни обединява. Въобще за лова в България трябва да изведем на преден план една характеристика, която е ценност и аз съм убеден, че тя ще се превърне в традиция именно възможността чрез лова да комуникираме социално, да се събираме, да разговаряме. И на по-заден план при нас като обща маса остава успехът в лова, дали сме убили или не, а той е важен, но не е водещ.

Кои са най-запалените ловджии сред политиците?
Труден е въпросът, защото когото и да поставя на челно място, всички останали ще се разсърдят, тъй като всички са запалени по своемо. Но ще поставя на първо място президента на република България Георги Първанов, който е носител на невероятни ценностни ловни качества, той е изключително дисциплиниран, изключително коректен, с една невероятна любов и загриженост към природата по време на лова. Тези наши съграждани, които са имали възможност да комуникират с него не като президент, а като обикновен човек, не се съмнявам, че ще потвърдят тези мои думи. Той се интересува от иновациите в ловното стопанство, от новаторството, той се интересува от науката в ловното стопанство, от европейското състояние а ловното стопанство, никога не ламти да убие плячка, така че лично като философия на лова не мога да не го изведа на преден план. Трябва да поставя в тази водеща плеяда като коректни ловци министърът на вътрешните работи Румен Петков, а от изключително коректните ловци с добър мерник ще поставя и бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, ще поставя в тази поредица Емилия Масларова като жена – ловец, активен, който често ходи в природата, разбира се, за да релаксира. Ще поставя от депутатското съсловие може би с риск някой приятели да се разсърдят народния представител Лютви Местан, писателя Дончо Цончев, Йордан Бакалов, Димитър Йорданов от Търново. За съжаление ще кажа, че се отказа от ловното сдружение Надежда Михайлова, която беше член на ловнорибарския съюз за няколко години, но явно поради недостиг на време отпадна. Разбира се има и в другите институции и обществени организации, редицата е твърде дълга на активни, изявени ловци и риболовци.

Една партия в България вече записа в програмата си, че подкрепя лова. Вашият коментар?
Несъмнено ние сме радостни от това, че политическа партия е вписала в своята платформа или програма подкрепа за лова, увеличаване на популацията на дивеча и мерки за борба с бракониерството. Съюза на риболовците в България е на партийна организация и повече от 9 години в съюза ни за политика не се е говорило, въпреки че всеки един от нас е носител на своите политически ориентации и политически принадлежности, а ние работим абсолютно равнопоставено, работим с всички политически партии, които желаят да подкрепят нашето гражданско обединение, основано на принципа на демократичност, на принципа на равнопоставеност, на принципите на прозрачност, етичност и още много други неща. Склонни сме, разбира се да приемем всяка протегната ръка към нас, за да работим за благото на лова и дивеч, разбира се, на първо място благото на дивеча в природата в България. Но несъмнено ние осъзнаваме, че сме до голяма степен подвластни на решенията на политиците, тъй като имало е, има и ще продължава да има специален закон за лова в България, който се твори от политиците. Много бихме се радвали като се подготвят и гласуват подобни актове  да се чуе нашето експертно мнение, да се чуе нашият глас, така че оценката ми е – благодаря, че политиците се сещат за лова.

Чакалът превръща ли се в проблем за останалите животни?
Отдавна да. Отдавна бих казал да, тъй като оказа се, че ние много години в България и  държавата подценява проблема с чакала. Той е всеяден хищник, той не се задоволява с фазанчета, яребички, зайчета, сърнички, муфланчета, а когато те намалеят чакала лесно променя режима на хранене. Той посещава сметищата, яде растителна храна, нанася щети. Не трябва да подценяваме чакала от гледна точка на разпространението на редица неприятни за човека т.нар. епезотия  и най-вече сред който ще поставя беса. Ние имаме случаи на бяс в последните десетина години в България многократно. Не трябва да подценяваме въпроса с тежките паразитози, които чакала разпространява, от гледна точка на здравето на човека, на общественото здраве. Разбира се, подценихме чакала, защото не спряхме навреме неговата инвазия страната ни. Нещо повече – той в 60-те години е бил обявен дори и за защитен, тъй като е бил твърде рядък. Сега в момента от нашия горчив опит поне черпят страните в Европа и съседните нам страни, членове на Европейския съюз, на които ние предоставяме всякаква информация от гледна точка на разпространение, биология , екология, начин на живот, щети, проблеми с неговото регулиране. На Вас ви е известно, че дори държавата стимулира с 25 лева отстрела на чакал, от гледна точка на щетите, които той нанася и  на селското стопанство, както и болестите и т.н.  Въпреки това ние не успяваме да овладеем неговата ескпанзия.Оказва се, че традиционните методи на лов, ловеца с пушка са недостатъчни, за да го ограничим. Ние стреляме годишно 12-14 000 бройки в България, отстрелваме и запасите и числеността му растат. Смятам, че тези цифри са точни, тъй като държавата изплаща премии и всеки ловец след отстрела, разбира се, занася ушите и отрязани лапи в лесничейството и се съставя протокол. Аз съм убеден, че ние стреляме и 20% повече от тези 13-14 000 чакали, тъй като има и доста ловци, които отстрелват чакала по време на лов на друг дивеч и ги е гнус да се докоснат до него, особено когато става дума за краста по чакала, те са разпространители на крастата и въобще дори не го и отчита. Така че вероятно ние стреляме повече от 15 000 чакала годишно, а отчитаме 12-13 000 и въпреки това не намаляват. И проблемът е общ на обществото. Не само прочутото чакалче, което избяга от зоопарка тези дни в границите на зоопарка. Четири –пет последователни дни служителите в зоопарка правят опити да го упоят със стрелички, с упойващи вещества стреляйки срещу него, не да го убият, преследват го, ограждат го с мрежи, ограничават го, трети-четвърти ден, чакалчето Х, което си има и име, разбира се, и не могат да го хванат, макар че е в оградена територия, младо животинче от този вид, а какво да говорим за чакалите на свобода, които са в диво състояние. Напаст. Изключителна напаст е чакалът.

А какво може да се предприеме срещу чакалите?
Стимулите със заплащане се оказаха недостатъчни и неефективни и може би и излишни дори.Тъй като вие като български гражданин плащайки си данъците бихте поставили нормално въпроса – аз не искам да има толкова чакали, за да не е застрашен живота на моите приятели, на моите роднини, на моите близки, за да не е застрашена популацията на заека, на фазана, на сърната в България и от вашите данъци в момента държавата отделя скромни пари, за да поощрява ловеца, оказа се неефективна като мярка. Вероятно трябва да есе съберем и още през месец октомври в Загреб да се проведе идно балканско съвещание на всички ловни съюзи. Основна тема ще бъде чакала на Балканите. Вероятно трябва да предприемем мерки не само на национално, а на интернационално ниво като обменяме опит по методи за регулиране, да отпаднат всякакви форми на ниски срокове на регулиране на чакала в момента. Ние чакала можем да го регулираме колективно, групово само през месеците октомври, ноември и декември, това е времето, през което ловеца може да ловува. През януари месец само със съгласието и разрешение на  държавните власти, Министерството на земеделието и горите могат да се правят т. нар. Хайки. Но явно е, че тези три-четири месеца са крайно недостатъчни на ловеца, за да може да отрегулира запасите. Ние трябва да либерализираме режима на лов с традиционните методи, без да използваме други средства. Аз съм противник на използването на отрови, но химия и пр. В България няма традиция да се използват капаните, така както  Русия, в Швеция…. Нямаме традиция, нямаме подготвени ловци. Но без съмнение ние трябва да отпушим възможността и септември и януари, февруари и март, още 4 месеца да удължим възможността ловеца да ходи на лов за чакали, за да можем да понижим тези загуби. Да обменим опит с румънци, сърби, хървати и ще защитим някаква позиция.

Какво е състоянието на дивите свине тази година?

Ако съдим по резултатите от наградите, от статистиката, трябва да Ви кажа, че това е видът от едрия дивеч, който е в най-добро състояние, има най-големи запаси. Но има една тенденция, която е европейска тенденция за всеки вид дивеч да се съди не по статистическите данни за числеността му, а да се съди по количеството на остреляните животни през ловния сезон. И тъй като ловът на дивя свиня започва на първи октомври и приключва на 31 декември, то трябва да кажа, че резултатите от състоянието излизат абсолютно достоверни в кроя на ловния сезон. Защото вижте всеки има интерес да послъгва около данните на дивеча и ловеца има интерес да дава по високи данни, за да мое повече лов да има, държавния орган също има интерес от позавишени данни, защото пък на тази база може да се планират повече бюджетни средства за държавни прояви и държавни мероприятия, а собствениците и стопаните на земеделски земи също имат бих казал до известна степен интерес да послъгват, че има много животни и много щети от тях, за да ползват известни компенсации. Затова казвам, че единствения критерии, правдоподобен критерий за състоянието на всеки вид и анализа на отстрела в края на ловния сезон. Ние сме още в началото на ловния сезон, така че да имаме това търпение. Но дивата свиня безусловно е в най-добро състояние като отстрел за последните години.

През последните години се появяват и много жени ловци. Каква е тенденцията в тази посока?
Радвам се, че има дами в България, които отделят време и средства и желание, разбира се, за това да бъдат ловджийки Трябва да ви кажа, че те са по-дисциплинирани от мъжете. Те са по-мотивирани от мъжете да пазят местообитанията, да осъществяват мероприятия, свързани с дивеча, подхранване, фуражи, соли. Участват по-активно в обществените прояви. Коректни са във всяко едно отношение българските дами  и нямаме законово нарушение на българска ловджийка в последните години, което да е установено. Това е основание да поздравя всички български жени, които са членове на съюза на ловците и риболовците в България и да им пожелая да бъдат здрави, живи и все така будни и ангажирани. И не мога да скрия възхищението си от една от тях, която съвсем наскоро ние я поздравихме във връзка със 80 годишния и празник – Фани Шулева, от сдружението ни в град септември, която освен 80 годишнината си отбеляза и 60 си ловно рибарски билета като членски карти в нашата организация, т.е. тя е станала ловджийка на 20 години, сега е на 80. През миналият ловен сезон лично тя е отстреляла едно диво прасе на 80 години. Това е пример за подражание. И в няколкото изречения, които тя ми върна към мен, след поздравителния адрес, благодарствен, разбира се, уважихме я, наградихме я, тя каза – Аз станах на 80 благодарение на лова. Което за мен беше най-високата оценка. Тя така извисява лова, а по този начин става и наш посланик в нашето общество за истинските, ценните идеи да лова.

Как виждате бъдещето на лова у нас?
Бъдещето на лова у нас… Виждам го и го искам със запазени исконни ценности и традиции, така както са ни го завещали Георги Христович, един от най-видните български зоолози –  бащата на природозащитата в България, Стефан Стамболов, така както са ни го завещали Кирил Ботев – брат на Христо Ботев, Димитър Петков мин. Председател 1898 г.  – годината ,която е учредена ловната организация в България, които са се обединили около идеята да се сее просвета в българското население и общество за ползите от дивеча, за ползите от лова, да се въвеждат правила при ловуването, да се спазват ясни правила, безусловни правила при ловуването, да обичаме, щадим и пазим природата, да помагаме ежеседмично, ежедневно на българската природа, да бъдем равни пред дивеча и лова  и помежду си като граждани на България, да бъдем приятели и другари, призива за другарство още е актуален не само в България, а в цяла Европа, ловците често се обръщат помежду си приятели еди какво си, еди що си. Искам ловът в България да бъде малко по европейски от гледна точка на дисциплината при ловуването и малко по европейски от гледна точка на въвеждането екологичните и на научните принципи при управлението на запасите и при ползването на дивеча. Това е нещо, което в момента  ни липсва.

Какви книги четете? Имате ли любим автор?

Вскеки минава през различни етапи по време на живота си. Напоследък съм се ориентирал към българските класици, някои от които препрочитам, дори Йордан Йовков, Емилиян Станев с удоволствие препрочитам. В момента на нощното ми шкавче са двата последни сборника с разкази на Дончо Цончев. До преди 5 до 8 години обичах криминалетата, особено българските автори и чежди автори. Но с най-голямо удоволствие се завръщам към живите класици на ловав Европа и в света. Освен българските, които казах, ще подчертая и Хемингуей, ще подчертая и едно има, което не е много познато – Сабанеев – един изключителен руски автор. Харесвам и художествена литература и проза и късия разказ свързан с лова. Виждате на 45 години един човек, един ловец, един мъж се лута все още, но може би това е силата на духа, багатството на духа.


ПОСЛЕДНИТЕ 5:


Иван Славков : Всичко опира до разпределение на откраднатото


Гергана Алексова : Ченгетата в БСП са силни

Антонела Понева : гражданите съвсем ясно казаха : "Не ви искаме"

Нено Димов : съюз на две партии в криза = партия в още по-голяма криза

 

Коментари

comments

Short URL: https://obshtestvo.net/?p=266

Posted by on авг. 9 2007. Filed under Интервю. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

  AUD =   лв
  CHF =   лв
  EUR =   лв
  GBP =   лв
  RUB =   лв
  USD =   лв

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.