СТЕФАН БЕЯЗОВ: ОТ РАЗМИВАНЕТО НА ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ ЛИНИИ МЕЖДУ ПАРТИИТЕ ПЕЧЕЛИ САМО СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА

НЯМАМ ПОЛОЖИТЕЛНО МНЕНИЕ ЗА ВИЛИ ЛИЛКОВ

Стефан Беязов   роден на 02. 08.1936 год. гр.София. Потомствен архитект. Избран за общински съветник 2003 год. Член на ДСБ. Напуснал столичния общински съвет.

Още ли сте член на ДСБ?
Да, разбира се. Това, което направих с оттеглянето от общинския съвет, има доста сериозни мотиви, но мисля, че мога да направя в бъдеще  някакъв принос за партията извън столичния съвет. Това е мотивът да съм още член на ДСБ.
Напуснахте общинския съвет в София в знак на протест срещу т.нар. заменки.  Вярно ли е, че председателят на съвета – Владимир Кисьов е спирал често предложенията Ви?      
Доста елементарно е, ако приемем, че само този доклад за замените е причината да напусна. Това не е някакво спонтанно решение или плод на слаба нервна система. Това са просто едни натрупвания, които се получиха, на неблагоприятни обстоятелства и факти през почти целия мандат. В началото аз нямах представа точно какво става в общинския съвет, защото идвах от собствената си работа като архитект и постепенно успях да стигна до изводи, които не говорят никак добре за състоянието на нещата там. Аз започнах всъщност работа като съветник в една временна комисия за установяване състоянието на общинските фирми, чиято дейност за мое голямо разочарование се преустанови по един негласен начин, не без съдействието на председателя на съвета. Убеден съм, че  ако беше продължила дейността на тази комисия можеше да бъдат избегнати лошите резултати на множество от  общинските фирми. Един спрян мой доклад е предложението за поименно гласуване в общинския съвет. Не исках да се чувствам като колективен престъпник  – гласувам против сделка, която намирам за корупционна, но това никъде не се отбелязва. Този доклад противно на очакванията ми г-н Кисьов не внесе в зала. Месеци след това законово бе въведено електронно гласуване в  общинския съвет, но тази форма не е още истинското съдържание на поименното гласуване, както това е в някои европейски страни. Тук просто се отбелязва кой е гласувал „за” и „против” по определена точка на дневния ред, без право на особено мнение, което да е неразделна част от протокола. Това е важно защото при сделка с негативни последици за общината, отрицателния вот и особеното мнение, изразено от съветник го освобождава от съдебна отговорност, както е възприето в тези страни. Посоката, която бях възприел за ограничаване на условията за корупция доведе до доклада за замените, който внесох преди година. И сега съм още по-убеден, че отвращението на хората от управлението заради корупцията, която съществува е тази, която просто срива обществото ни чрез липсата на доверие в институциите на властта.Този доклад ограничаваше решително замените без да ги изключва като форма на сделка, въпреки,че тази форма не съществува в европейското законодателство  за общинска и държавна собственост.Тези отношения характерни за родово- общинния строй, когато се предлага мед срещу зърно и т.н., просто са невъзможни в условията на една пазарна демокрация. В  механизма на  замените,  е заложен един много сериозен корупционен модел. Аз описах този модел в доклада и докладът, разбира се, беше разгледан, но отхвърлен в зала.В края  на мандата през  юни, се появиха голям брой доклади  за замени. Ако преди това течаха две-три замени на сесия и човек можеше да го преглътне, когато стигнаха петнадесет на сесия  стана ясно, че темпото  в края на мандата ще се усили  и това наложи да внеса доклада за мораториума. След едно питане до Бойко Борисов мотивирано от неговото противоречиво мнение и отношение към замените –  в началото на мандата против, последвани от доклади за замени и след това отново обяви  спирането им. В началото той изграждаше своя имидж с това, че е борец срещу замените, че е върнал две  детски  градини, едната от тях е оспорвал пред съда и т.н. и след това той пусна серия доклади и  отново заяви, че ги спира. Но се получи една страхотна атака от районните кметове, които започнаха  да внасят доклади, след като той им прехвърли правомощията. И аз зададох въпросът какво му е истинското отношение към тази порочна практика, замяната, защото тя е един от основните ресурси на корупция  и той  отговори, че би подкрепил  един такъв доклад срещу замените отново. И  заради  опасения, че общината вече ще остане без имоти, а утре това ще се отрази на гражданите на София, защото  ще трябва да се покрият  от някъде  бъдещите разходи на града. Докладът беше отклонен от мнозинството, което оперира със замените, под благовидната форма, че е необходим задълбочен анализ на извършените замени, получените жилища- една задача на дирекцията за общински имоти, която не може да се направи за по- малко от шест месеца.Така те се осигуриха до края на мандата. , И вече по тази линия на мен не ми остана нищо друго, освен да напусна, защото  се надявам, че този акт  ще промени работата на съвета в положителна посока.. Не може системата  на управление да върви по такъв начин, това е вътрешното ми убеждение. Не може да сме последен народ  като развитие.Това е една от причините, но те са наслоени, не е само едно нещо. Пропуснах  още един неуспешен  доклад,който  инициирах, но беше подписан от цялата група на ДСБ –  за намаляване  възнагражденията в общинските фондове, което е също една форма  за купуване на гласове  в  СОС. Например един човек взима 400-500 лева заплата, става общински съветник и му дават  месечно за четири заседания 1400 лв; като освен това  върху него седи заплахата,че той може всеки един момент да бъде изваден от съвета на фонда по решение на политическата група,която го е изпратила. И казвам ви просто как се натрупват нещата. А по отношение на другата половина от причините, по същото време на доклада за мораториума, се появиха  тенденции за сближаване със  СДС, което   беше в много голяма степен обезсмисляне на моето отделяне от там, защото аз влязох  в  СОС  като член  на СДС. Партия ДСБ започна с много голяма гражданска енергия и аз си представих, че ние ще  проведем една по-чиста политика и се оформихме като политическа група за решителна  опозиция на  модела „Софиянски.”Това остава сериозно различие с част от общинските съветници от СДС, които го възприеха и са управляващото мнозинство в момента. Този модел се оказа всеобхватен държавен модел широко разпространен и в общините, с който ние трябва да се преборим, ако искаме по някакъв начин да се оправи тази държава. 

Може ли да се говори за софийска клиентела?
Ако под клиентела се разбира използване на известни икономически ресурси, които предлагат примерно общинските фирми и използването им от партии или пък от отделни бизнесмени, разбира се, че може да се направи   извода, че съществува такова нещо. Може да се направи този извод.Конфликтът ми в групата на СДС  тръгна в началото, когато обявиха, че имаме някаква квота за шефове на общински фирми. . Какво значи тази квота. Аз настоявах за конкурс. Конкурс, на който да се явят тези кандидати, да ги чуем в зала. Предложението не бе прието и отговорът беше, че ми липсва политически опит.Това са основни неща и понеже съществуват тези нагласи, разбира се, че отговорът е  да.  Защото борбата да се оглави една  общинска фирма, както беше с Топлофикация,  свидетелства за това ,че софииска клиентела съществува.

Какви са размерите на корупцията, която е обхванала СОС?
Не мога да кажа. Съществува едно популярно мнение, аз обаче нямам представа от работата на предишния общински съвет, че ние сме, нашият общински съвет, в който съм и аз, разбира се, е един много по-качествен и много по-малко злоупотребяващ общински съвет спрямо този ужас, който е бил преди. Това го казват хора, които са участвали в предишния съвет и които всъщност имат вината за това, защото в края на краищата като е бил такъв ужас – или напускаш или публично го обявяваш, а те са подържали това състояние на нещата. . Така че в този смисъл не мога да направя това сравнение. За моите  схващания  нивото на  корупцията, която съществува на фона на замените, на работата с общинските фирми е категорично неприемливо Но не мога да го сравнявам, защото казват „ама, ти не знаеш какво е правил Антоан Николов” и т.н., действително не знам, но тази форма, която констатирах лично  е над границата на търпимостта.

Каква е ролята на Вили Лилков в групата на ДСБ?
Много сериозна. Той е един човек, който е бил в предишния съвет, единствения в нашата група. На тази база, в началото,  ние го избрахме за председател на групата защото е опитен човек и знае какво е било, а ние идваме  с различни професии от практиката, а и той е човек с качества, подготвен. Аз лично в края на мандата не мога да кажа, че имам положително мнение за него. Оценявам качеството му  на блестящ тактик по отношение на собствената си политическа кариера. Това нещо се харесва нагоре в партията. Изпаднахме и в известни конфликти  – той доста трудно свикна с някои неща, въпреки че останалите от групата успяхме да ги наложим. Например да се гласува задължително срещу замените. Може би това са навици, които са му останали от предишния мандат. Той е в общи линии, силна фигура, перспективна по отношение на апаратна политическа кариера, нещо различно от моя тип поведение и убеждение.

Как преценявате работата на кмета Бойко Борисов от непосредствените ви впечатления?
Силно съм респектиран от обстоятелството, че той представлява една машина за пиар, за собствен пиар. От всяко нещо той може да извлече полза и веднага да отговори по един много достъпен начин, което също е качество. Когато  питат– „какво става с водата в София”, той казва – „ ами, аз виждам от чешмата вкъщи, че тече мръсна вода”. Представете си колко е директно това като внушение, което другите политици го нямат, той констатирал качеството на водата по собствената си чешма Това е действително качество, то не е за подценяване.  По отношение на общата политика и дейност, освен начина, по който той гради бъдещият си политически образ, не смятам, че може да бъде в истинския смисъл на думата кмет. Защото тази непрекъсната пиар кампания, която прави е много добра за медиите, но вече същностната работа, която трябва да върши като кмет е неясна като съдържание и обем.Едно от нещата, които той не направи и започнаха да ми правят впечатление  беше, че той не смени ключови фигури в екипа на общината,  които така или иначе бяха свързани с много лошата слава на предишния общински съвет и с предишната дейност на администрацията. То не може само да се бориш за кмет и да кажеш еди кой си какво направил, но след това ти вече трябва да покажеш нещо. Изключвам тези млади жени  зам. кметове, които назначи, но остави Минко Герджиков, който му беше дори конкурент за кмет и т.н., както и ключовите шефове на дирекции. Мога да ви кажа например едно противоречие, което ми направи силно впечатление, това беше още в началото. Бях поканен в предаването на Милен Цветков и там стана дума за паметника пред НДК, този който се разпада. И разговорът беше в тази посока, аз дори влязох в диалог с автора на паметника, с който се познавам много добре. На директния въпрос на водещия  дали паметника трябва да се събори, аз казах, че не харесвам този паметник, че не смятам, че той трябва да се възстановява, защото  е замислен като преходен  – един паметник се възстановява след 200 години, това е световната практика, но не след 40г.  но не отговорих директно на този въпрос. На следващия ден имаме сесия и Бойко Борисов се обърна към залата ( пак ставаше въпрос за паметника и за парите ) и каза така: „Помогнете ми да съборя този паметник”. Аз не посмях да кажа това в ефир, а той каза „помогнете да съборя този паметник” това е неговото говорене. След два дни  , попадам на Бойко Борисов  в телевизионно предаване, в което благодари, това е два дни след изявлението му в сесия, на авторите на паметника, че са се съгласили да представят проект за неговата реставрация. И, разбира се, предното, което е казал, се забравя. Така, че той не бива да бъде подценяван, но не мисля , че е подходящ кмет на София.

Успешен ли е според Вас съюзът между ДСБ и СДС за местните избори в София? Какво бихте казал за Мартин Заимов?
Съюзът между ДСБ и СДС е нещо, което ми е трудно да приема и сложно за политическа оценка. Аз бих искал да разбера в тези преговори между СДС и ДСБ – от какви принципни неща са се отказали ДСБ, които до сега са били в различие със СДС и компромисът, който е направен.Това трябва да бъде ясно на мислещия десен избирател. Не мога да го приема това, защото иначе какво излиза  –  някой, не казвам случайни лица, това е председател на софийската организация, разговаря с председателя на столичната организация на СДС, с тежки преговори, не знам си какво си, еди що си, решили…Но това какво означава? Какви са нашите различия? Защо ние напуснахме СДС? Ако ние имаме визия за дясното, за една стойностна дясна партия ни трябва  по- далечна стратегия.Не мога да приема и тази крайност – казват ние възлагаме на структурите си по места да решат, защото те най- добре си знаят.Добре, а какво става с общата стратегия на партията?  Защото на местно ниво могат да се случат невъзможни коалиции. Не познавам  Мартин Заимов и нямам представа от неговите делови качества и политически образ. Възможно е да е стойностен човек. Въпросът е какво ще направи, защото ние имахме подходящ като кандидат за кмет – Гаврииски,който обаче не можа да се изяви като политическа фигура. А как ще повлияе съюза между  ДСБ и СДС на избирателите, на мислещите избиратели, според мен, няма да се отрази добре на тези, които си задават въпроси. А аз смятам, че хората, които гласуват за ДСБ мислят.
В такъв случай няма да е успешен?
 Това не мога да кажа в настоящия момент.

Мислещият електорат на ДСБ ще бъде ли отблъснат от общите листи?
Аз не мога да обобщавам. Отблъснат, може би не, но ще си зададат тези въпроси. И може би някой трябва да отговори вече. Ако се получи смислен отговор няма да има никакъв отлив –  ето ние слагаме тези принципи на масата, но не, разбира се, общи принципи. Не мога да понасям вече обещания за София примерно или еди кой си град, че трябва да стане европейски град, че трябва да се асфалтират улиците, че трябва да незнам си какво, кучетата и всичките тия неща, защото няма нормален кандидат за  кмет, който ще каже „аз няма да направя европейски град, а ще направя една кочина”. Това не са никакви аргументи, това е пълен идиотизъм, който хората не могат да слушат вече. Ние трябва да чуем нещо  в истинския смисъл на думите. Защо? От какво се отказва  СДС, който практикува модела  „  Софиянски” сега в общината? От какво са се отказали в този модел, заради който ние напуснахме СДС? Ние трябва да го разберем. От кое са се отказали? Защото ние се отделихме, за да бъдем в опозиция на модела „Софиянски”, а те го осъществяват практически.

Каква е прогнозата Ви за предизборната кампания и за вече издигнатите участници в нея?
Аз мисля, че крайната цел  на управляващата партия, която ръководи и делата на опозицията, не като заговор, а дори инстинктивно, става дума за социалистическата партия, е постигнала  резултат, който те от много отдавна целят. Това е пълното размиване на границите между едно и друго. Пълно размиване на гарниците. Да не се знае кое е дясно. Че Бойко Борисов примерно е десен. Овчаров се бори срещу ченгетата, които го преследват, защото той каза такова нещо. Станишев е обвиняван, че води дясна политика. Това е една каша, в която трябва да се загуби всякаква идентификация. Всичко е едно и ето структорите започват да преговарят. Те си казват ние с ГЕРБ можем да се спазарим за един заместник кмет, други примерно се явяват с „Атака” . И цялото това нещо вече абсолютно се размива. По отношение на местните избори това върви до някаква степен, защото хората си казват „важното е в нашето село какво ще стане” от цялата тази история. Но вече за визията на политическото пространство в България, това  е много тревожно. И според мен, след тези избори, независимо, че не са парламентарни, трябва вече да се получи някаква идентификация. Кажете ми какво мога да кажа за предизборната кампания на Б. Аспарухов. В момента се отварят досиета. Това е един сериозен акт. А БСП предлага човек, който е представител на службите.Така те демонстративно казват, че това е най-глупавото упражнение, което се прави в България – отваряне на досиетата.  И го показват. Ахмет Доган, който е обявен  в Народното събрание  за агент на ДС, е инициатор за приемането на този закон. Представете си до каква степен всичкото това е разбъркано. За  баскетболната звезда Папазов  чувам, че дядо му бил генерал от преди, че е репресиран, обаче  е в предизборния щаб на Първанов и той иска да обединява дясното. Може ли човек да направи прогноза при една такава обстановка. След тези избори ще стане ясно дали ще спечелят бизнес формациите, дали ще спечелят хората отзад, които движат конците на тези бизнес формации, дали хората по някакъв начин ще реагират, за да можем да тръгнем в някаква свястна посока. Каква прогноза може да се направи при това положение?

Кой ще спечели от това размиване?
От това печели само социалистическата партия, само тя печели, защото абсолютно се загубват и размиват  ограничителните линии. Не може да  има вече абсолютно никаква отговорност за провалени държавни дела или престъпления. Освен това те казват сега управлява коалиция. БСП е в коалиция в парламента, парламентарната и група е коалиционна и след това са в коалиция за правителството.

Кои са основните проблеми на София, които не търпят отлагане?
Един от много сериозните проблеми на София, колкото   и да  не  може да се слуша това, е боклука. Въпросът е толкова важен, че ние в нашата група подготвихме материал до новия главен прокурор срещу Софиянски. Аз лично смятам, че всички други неща, които му преписват, (не съм се интересувал от тях), имал някакви финансови истории и т.н., но да се остави един град в това състояние с боклука говоря и за обирането на гражданите на  София, според мен, е престъпление.  След 7-8 месеца от прокуратурата беше обявено, че нямало основание въпреки фактите, които се изнесоха вътре, да се образува дело. Това е един много сериозен въпрос, защото това, което продължава и в момента разбрах, че е планирано на принципа на бизнес интереси, ето това е друга форма на корупция, в което общината плаща 90 млн. лв.годишно. Не мога да ви опиша какви неща се констатират в тази посока. Тук трябва да има решителни действия, може  строежа на този завод да се направи много по-бързо, отколкото се предлага. На тези групировки, които са заинтересувани от статуквото помагат медиите, помагат им политически сили. Още преди затваряне на сметището в Суходол са закупени машините за балиране.  Можете да си представите как се планират тези неща. Обявената цена първоначално за балиране годишно беше  3 мил. лв. а сега е 26мил. След това се наложи и балите да ги возим.Представете си какво става. Това е един много сериозен въпрос.. Много бях разочарован от обстоятелството, че никакво перспективно мислене не е имало за града, просто не е имало.. Автомобилният поток толкова се увеличи, а нямаме нито една сериозна градоустройствена операция, по друг начин казано – да сложим едно ниво над друго на някой възел, да направим нещо. Ние почваме със следващата криза след боклука,на транспорта и комуникациите. Метрото също още няма необходимата подкрепа. Да не говорим, че хората например от Люлин не използват метро, защото нямат довеждащ транспорт до него и то не е достатъчно ефективно. Просто трябва една цялостна визия. Но да се мисли  за годините напред,  е нещо, което не носи нито пари, нито политически актив. Трябва в момента примерно да се асфалтира от алея Яворов до Орлов мост, защото това прави впечатление.   Просто съм изненадан, защото аз все пак съм смятал, че ние си работим нашата работа, а хората, които управляват мислят върху това,как да оправят проблемите на София, а те са толкова много. 

Какви книги четете? Имате ли любим автор?
Не, че съм старомоден, но тези новите с лъскавите корици, не ги познавам. До85-та се интересувах главно от моя занаят, водех някакъв културен живот, но след това и особено след 89 год.загубих нормалния  ритъм. Любимите ми автори са северно- европейските,  както и големите американски писатели. Сбърках, не биваше да изброявам, защото списъка е голям. бщо съм поклонник на литературата с главно Л, която смятам за върха на всички изкуства.


ПОСЛЕДНИТЕ 5:


АЙХАН ХАШИМОВ: ДА СИ МЛАД КМЕТ Е ПРЕДИМСТВО


БОЯН РАСАТЕ: МЛАДИ И НЕОПЕТНЕНИ ХОРА ТРЯБВА ДА ВЛЯЗАТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА

Христо Михайлов : Сред българските политици има много добри ловджии

Иван Татарчев : Учудва ме алчността на сестрите 

 

Коментари

comments

Short URL: https://obshtestvo.net/?p=274

Posted by on сеп. 8 2007. Filed under Интервю. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

  AUD =   лв
  CHF =   лв
  EUR =   лв
  GBP =   лв
  RUB =   лв
  USD =   лв

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.