ПРОФ.ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ: КЪДЕТО ИМА РЕФОРМАЦИЯ – НЯМА РЕВОЛЮЦИЯ

НЯКОИ МАРКСИСТИ СЕ ОПИТВАХА ДА ИЗКАРАТ БОГОМИЛСТВОТО РЕВОЛЮЦИОННО ДВИЖЕНИЕ, НО ТОВА НЕ Е ВЯРНО

СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА В ЕВРОПА НАХЛУВА АМЕРИКАНСКАТА МАСОВА КУЛТУРА – ГОСПОДСТВО НА НАСИЛИЕТО, НА НИСКИТЕ ИНСТИНКТИ, ДОРИ НА ПОРНОГРАФИЯТА. А БОГОМИЛИТЕ СА СЪЗДАЛИ КУЛТУРА НА МАСИТЕ, КОЯТО ИЗВИСЯВА, КАЗВА ОЩЕ ПРОФ. ВАСИЛЕВ

Професор дфн Георги Василев е преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Неговите изследвания върху богомилството и свързаните с него средновековни европейски движения като патарени, катари и лоларди имат международно признание.

 

Проф. Василев, какво ви провокира да напишете книгата „Българската ерес и английската реформация”?
Повече от 30 години се занимавам с тази материя – богомилството. Към нея ме насочи големият български писател и мислител Стефан Гечев. Той е бил любимият студент на Йордан Иванов – нашият най-добър изследовател на богомилството.
Доскоро се смяташе, че богомилството е повлияло в Западна Европа до Англия, че не е стигнало до английския остров. Обаче Стефан Гечев ми посочи книга на Мойсей Гастер от 1887 година, в която има доказателства за пренос на богомилски апокрифи в Англия. Всъщност се оказа, че в Англия съществува една цяла традиция на културни среди и автори, които са под богомило-катарско влияние, като се започне от XII и стига чак до XIX век: английските последователи на богомилите – лолардите, реформаторът Джон Уиклиф, поетът Уилям Лангланд, преводачът на Библията Уилям Тиндейл, великият поет Джон Милтън, художникът и поетът Уилям Блейк. Двама големи специалисти в английската средновековна литература – Ортон и Ренуик, когато правят обзор на основните ръкописи в английската средновековна литература, стигат до извода, че в нея се открояват следните пластове – саксонски, латински и френски. Вилхелм Завоевателят, през 1066 година, нахлува в Англия и пренася френската култура там, дори 2-3 века сред него английската аристокрация се говори само на френски език.
Аз смея да твърдя, че съществува и четвърти пласт, или по-скоро четвърта линия – богомилско идейно и апокрифно присъствие. То достига своя пик през XIV век, когато се развива културата на английските еретици – лолардите. Между другото думата еретици споменавам само условно. Отдавна изследователите в Западна Европа наричат тези движения народно-реформационни, средновековни дисиденти и т.н.
Пак през XIV век английският теолог и голям учен – Джон Уиклиф превежда Новия завет от латински на английски език. Тези хора извършват истинска културна революция, защото сред низините се разпространява изключителна обич към книжнината, едно самоограмотяване. Освен това Уиклиф и лолардите въвеждат идеята за една реформа, с която искат няколко основни неща – църквата да бъде национална, а не подопечна на Рим; в проповедите да се ползва родният език, а не латински. Вие помните, че светите братя Кирил и Методий са се борили също срещу триезичната догма, която твърди, че светите писания могат да се разпространяват само на еврейски, гръцки и латински. А в Средновековието в Западна Европа се е стигнало до едноезична догма – католическата църква е позволявала службите да се вършат само на латински. В 1536 г. в Брюксел е изгорен вторият преводач на Библията в Англия – Уилям Тиндейл като еретик, тъй като е превел Библията на английски.  В разбиранията на Уиклиф и Тиндейл има богомило-катарски елементи. Например те отричат иконите, искат скромна църква, искат изповед само пред Бога. Освен това отричат правото на свещеник, който е в грях, да проповядва и да изповядва, защото той ще натрапи на вярващите собствения си грях. Нещо повече – в разбиранията на двамата има чисто богомилски формулировки. Например Джон Уиклиф казва на английски  God must obey the devil (Бог  трябва да се подчини на дявола). Това е твърдението на боогомилите записано в Бориловия синодик – че дяволът е самодържец на този свят. Тиндейл
има такава формулировка – на този свят съществуват две основни начала – единият е Бог на началото добро, другият на началото зло. Това е изцяло дуалистична теза.
Друго голямо явление е Джон Милтън – великият поет. В поемата си „Изгубеният рай” той взима много голямо количество образи и философско-теоретически разбирания от богомилството. Встъплението в тази поема е заемка от „Тайната книга” на богомилите.
В нея се казва как Сатанаил в началото е бил първият след Бога,  архангел, който управлявал небесните йерархии. Но Сатанаил завидял на Бога и решил да постави престола си до него, при това успял да подкупи 1/3 от ангелите. Обаче Бог видял предателите и ги пратил в бездната. И тук, от бездната, дяволът сътворил Земята. В традиционното християнство цялото Творение е дело на Бога. При богомилите Бог е на небето, а земята е творение на дявола. Това виждане е е дало голяма привлекателна сила на богомилството, защото така те са обяснявали произхода  и властта на злото: щом земята е творение на дявола, тогава злото има пълна власт на нея. 

Тази година през февруари се навършиха 800 години от събора в Търново организиран от цар Борил против богомилите. Какъв е ефектът от него?
Два века преди събора в Търново е друго събитие – изгарянето на Василий Врач (1111 година). Това е първата голяма морална битка между богомилите и официалната власт.  Презвитер Козма в своята „Беседа против Богомилите” признава, че корупцията в църквата е била развита и че свещенничеството е забравило своето признание да просвещава народа, а предпочитало да прави, колкото се може повече церемонии, които се заплащат. Богомилството възниква в България с много силна анти-византийска интонация. След Борил, който провежда събора срещу богомилите вероятно по искане на папа Инокентий III (както допуска Марин Дринов),  Иван Асен II  създава мирна обстановка и богомилите не са преследвани. За съжаление през XIV век богомилството се подлага отново на отрицание се организира втори събор през 1350 година. Това е разделение на българската нация пред лицето на страшната опасност от турското нашествие.
Но все пак, за чест на България, в страната няма изпълнена смъртна присъда срещу богомилите, няма изгорени на клада, има само жигосани и прогонени.

Има ли връзка между ерес и революция?
Не. Отговорът е много ясен. Богомилите са за всенародна реформация. Където има реформация – няма революция. Богомилите отричат насилието, проливането на кръв. За да не бъдат въвлечени в някакви насилствени действия, до голяма степен, богомилските общини  се изолират, в горите са, не се показават… Богомилството е едно много мирно движение. Някои марксисти като Владимир Топенчаров се опитваха да го изкарат като революционно движение, но това не е вярно.

В днешно време жив ли е духът на богомилството?
Да, в някаква степен, като осезаемо историческо наследство, защото той има претворявания в нашата литература. След Освобождението богомилството, според мен, изиграва много интересно повдигане на българския дух. Когато България търпи първата национална катастрофа след катастрофа от Първата световна война, става много популярна книгата на Николай Райнов – „Богомилски легенди”. Защо? Макар че в тази книга има само два-три богомилски текста, тя се оказва интересна до такава степен, че се преписва в окопите на пишещи машини. След националната катастрофа се разбира, че военно-политическото разширение на страната вече е невъзможно. То води до крах. Между другото всички балкански народи, в различно време, претърпяват това крушение. Например при гърците е крушението на Мегали идеята, при румънците – доктрината Велика Румъния. Тогава възниква въпросът къде е пътят за развитието на страната. Ето, богомилството дава такъв изключителен хоризонт – едно извисяване на българите в духовното пространство на Европа. Богомилската вълна минава през цяла Европа. Най-напред в Сърбия, където е смазана, в Македония, в Босна (където става официална църква), Северна Италия, Южна Франция (където се създава блестящата катарска цивилизация с поезията на трубадурите), оттам по-късно преминава в Англия, Германия, Фландрия. Тази духовна вълна е повлияла реформацията в Европа.
Да използват богомилски виждания направиха опити видни наши писатели като Емилиян Станев, Блага Димитрова, Стефан Цанев… За мен най-проникновеното пресъздаване на богомилската философия постига Стефан Гечев с цикъла си стихотворения „Из проповедите на поп Богомил”. Миналата година професор Ален Вюйомен заедно с френското издателство за поезия „Рафаел дьо Сюртис” издадоха този цикъл в отделна книга с много хубав анализ.

Проф. Василев, Средновековието наистина ли е мрачен, тъмен период?
Средновековието е сложен период, през който има рекорди на мракобесието и на относително ниско развитие на културата. Затова Ренесансът и Просвещението са ценни – те акцентират върху развитието на човешкия дух. Те са алтернатива на самоограничението на живота в Средновековието. Но и тогава има големи прояви на духа.  Известният френски историк Жак Льогоф през 1999 година написа книгата си „Едно друго Средновековие”, а през 2004 година академик Васил Гюзелев издаде „Апология на Средновековието”, застъпвайки приносите на  онова време. В България за мен големи постижения са исихазмът и богомилството, създаването и разпространението на официалната църковна и на народната книжнина.  Богомилството създава уникален културен модел – въвличане на масите, на обикновените хора в едно самопросвещение. След Втората световна война в Европа нахлува американската масова култура – господство на насилието, на ниските инстинкти, дори на порнографията. А богомилите са създали култура на масите, която извисява.

 


ПОСЛЕДНИ ИНТЕРВЮТА:

ПРОФ. АТАНАС ТАСЕВ: НИКЪДЕ В СВЕТА НИКОЙ НЕ ОБИЧА ЕСТЕСТВЕНИТЕ МОНОПОЛИСТИ

ПРОФ. ДОНКА БАЙКОВА: ПОЛИТИКАТА ВЛИЯЕ КОСВЕНО ВЪРХУ ХРАНЕНЕТО

ПРОФ. РАЧКО ПОПОВ: ПРИ БЪЛГАРИТЕ ТАЗИ ЧЕРТА ОТ МИНАЛОТО – НЕЧИСТОТИЯТА, ОЩЕ СЪЩЕСТВУВА

ПРОФ. ЙОРДАН ВЕДЪР: ОТ БЕДЕН ЕЗИК, БОГАТИ МИСЛИ НЕ ЧАКАЙТЕ И ОБРАТНО

ПРОФ. ТОДОР ТАНЕВ: ДЪРЖАВНОСТТА ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ РУШИ

ПАВЕЛ КЪРЛЕВ: ИМА ОБЕЗУМЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ И МАЛКО ИМ ТРЯБВА, ЗА ДА ПРЕВЪРТЯТ

ПРОФ. ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ: ПАКТЪТ ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ Е ВРЕДЕН ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

КОНСТАНТИН РАНГОЧЕВ: ТЕЖКИЯТ ЖИВОТ ВОДИ ИЛИ ДО ПЪЛНА МОРАЛНА ДЕГРАДАЦИЯ, ИЛИ ДО МОРАЛНИ ВИСОТИ

ЮЛИЙ ПАВЛОВ: НЕТОЛЕРАНТНИТЕ НИКОГА НЯМА ДА СТАНАТ МНОЗИНСТВО

ОТЕЦ СТЕФАН: ДА СЕ ДАВА ПРИОРИТЕТ НА НЕЩО, КОЕТО, ОПРЕДЕЛЕНО, НЕ Е НАЙ-ВАЖНОТО Е ПРИНЦИПНА ГРЕШКА

ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА: ИМАМ ТРЕВОЖНОТО УСЕЩАНЕ, ЧЕ ДЪРЖАВАТА Е НА АВТОПИЛОТ

ПРОФ. ЕМИЛ ХОРОЗОВ: УПРАВЛЯВАЩИТЕ НЯМАТ ВИЖДАНЕ ЗА ПРОЦЕСИТЕ В НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО

Коментари

comments

Short URL: https://obshtestvo.net/?p=4048

Posted by on авг. 16 2011. Filed under Интервю. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

  AUD =   лв
  CHF =   лв
  EUR =   лв
  GBP =   лв
  RUB =   лв
  USD =   лв

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.