Политическата криза в Албания и реформата на съдебната система

Албания се намира в разгара на сериозна политическа криза. Опозиционните партии – Демократическата партия, Социалистическото движение за интеграция и Партията за справедливост, интеграция и единство, напуснаха парламента още през февруари и организират протести срещу правителството.  Заплашени от провал са и местните избори в страната, които са насрочени за 30 юни, но опозиционните партии отказват да участват и искат оставката на правителството, като предварително условие, за да се съгласят на преговори за нормализиране на политическата ситуация. Основните обвинения на опозиционните партии срещу правителството на Рама са свързани с провала на управлението в борбата срещу организираната престъпност и корупцията. От друга страна, именно с реформите в областта на правосъдието и вътрешните работи, правителството на Еди Рама се опитва да спечели международна подкрепа. За да бъде положителен докладът на Европейската Комисия през юни, правителството на Албания трябва да покаже напредък в борбата срещу корупцията и организираната престъпност, както и провеждането на важни реформи в политическата сфера и на първо място на изборното законодателство.

Големи надежди за борбата срещу корупцията в Албания се залагат на т.нар. Система „ветинг”. В основата на тази система стои Международната операция за мониторинг, която е създадена да надзирава процеса на проверка на служителите на съдебната система в Албания. Пакетът за реформа на правосъдието, одобрен през 2016 г., целеше връщането на публичното доверие в съдебната система. Като част от реформата, се предвидиха специфични разпоредби за преоценка на съдиите, прокурорите и на съдебните помощници/съветници (процесът на ветинг) във основа на етичните характеристики и на професионалните способности.

Международната операция за мониторинг

Това е една операция за мониторинг, създадена за да надзирава процеса на „ветинг” на членовете на съдебната система в Албания. МОМ няма изпълнителни функции, които засягат настоящата преоценка на съдиите и прокурорите в Албания, което се извършва от местните органи на „ветинга”.

Пакетът за реформа на правосъдието, одобрен през 2016 г., целеше връщането на публичното доверие в съдебната система. Като част от реформата, се предвидиха специфични разпоредби за преоценка на съдиите, прокурорите и на съдебните помощници/съветници (процесът на ветинг) във основа на етичните характеристики и на професионалните способности. Включването на международната общност в този процес се предвижда от конституционна страна – смята се за решително за достоверността на процеса от албанския законодател.

Кои са местните органи на ветинга, които решават за преоценката на съдиите и прокурорите в Албания?

местните органи на ветинга са:

  • Четири независими комисии за квалификация, съставени от по трима членове, които извършват целия процес на преоценка;
  • Една Специализирана камара за квалификация, съставена от седем съдии, която служи като апелативна инстанция за решенията, взети от независимите комисии;
  • Две публични комисии

 Върху каква специфична законова основа се провежда Международната операция за мониторинг в Албания? Единодушно ли международната общност установи реализирането на тази Мисия в Албания?

Пристигането на Международната мисия за мониторинг се предвижда в член Б на Анекса на Конституцията на Албания. На 18 януари 2017 г. албанските власти представиха официално искане пред Европейската Комисия за установяването на Международната операция за мониторинг.

Защо Международната операция за мониторинг се координира от Европейската Комисия? Каква е ролята на САЩ?

Конституцията на Република Албания, изменена през юли 2016 г., предвижда Международната операция за мониторинг, ръководена от Европейската Комисия, да се създаде за надзор на временната преоценка на съдиите и прокурорите в страната.

Конституцията на Албания предвижда също така Международната операция за мониторинг да включва партньори в рамката на процеса на европейска интеграция и на евроатлантическото сътрудничество. Европейската Комисия и САЩ се договориха да си сътрудничат тясно в рамките на Международната операция за мониторинг, като експерти от държавите членки на ЕС и от САЩ подкрепят дейността на Международната операция за мониторинг.

Какви са основните задачи на Международната операция за мониторинг?

На Международната операция за мониторинг е поверен надзорът върху процеса на ветинг, още от създаването на органите на ветинга до приключването на целия процес на преоценката.

  • Първо, Международната операция за мониторинг надзирава процеса на създаване на органите на ветинга. Тя дава препоръка за квалификацията и подбора на кандидатите за членове на Независимите комисии за квалификацията, на Специализираната камара за квалификация и за двата поста на Публичните комисионери. Тази препоръка се представя посредством Бюрото на омбудсмана, на вниманието на парламента. Тази задача се извършва с помощта на четирима краткосрочни наблюдатели (трима висши съдии/прокурори от съдебните системи на държавите членки на ЕС и един от Департамента по правосъдие на САЩ). След препоръката на Международната операция за мониторинг, парламентът на Албания е отговорен за назначаването на всички членове на органите на ветинга.
  • Второ, след създаването на органите на ветинга, Международната операция за мониторинг довежда международни наблюдатели, за да надзирават осъществяването на процеса на ветинг посредством една дългосрочна операция, която ще продължи, докато всички съответни членове на съдебната система в Албания, както се препоръчва от закона, се подложат на тази оценка на квалификацията.

Колко ще продължи „ветинга”? Колко дълго ще стои Международната операция за мониторинг в Албания?

Международната операция за мониторинг ще надзирава процеса на ветинг през цялото време. Мандатът на местните органи на ветинга се санкционира с изменения член 179/Б на Конституцията на Албания. Не е определен точен времеви период на процеса на ветинг, като максималният срок се определя от законодателството.

Кое е ръководството на Международната операция за мониторинг?

Международната операция за мониторинг се ръководи от Европейската Комисия. Управителният борд се оглавява от директора за Западните Балкани в Генералната дирекция на Европейската Комисия за съседските отношения и преговорите за разширяване.

Кой е в състава на Управителния борд?

Бордът е съставен от представители на Европейската Комисия и на правителството на САЩ. Управителният борд и наблюдателите няма да вземат нито едно изпълнително решение. Според Конституцията на Албания, Международната операция за мониторинг няма властта да взема окончателни решения във връзка с ветинга, за да се запази местната отговорност и суверенитет. Всички окончателни решения се вземат от компетентните местни власти, както се предвижда от закона.

В първата фаза на работа на Независимите комисии за квалификация, която продължи от месец март до 6 август 2018 г., бяха проверени 61 съдии и прокурори за законността на тяхното имущество, за възможните контакти с престъпността и за професионалните им способности. От тези лица 27 бяха преназначени, 21 съдии и прокурори бяха уволнени, а 13 подадоха оставки по време на процедурата.

Проверката на втората група от съдии и прокурори, 108 души, започна през месец септември миналата година. Проверката започна от висшите магистрати и ръководителите в съдебната система. Първият уволнен магистрат беше конституционният съдия Фатос Луло, заради невъзможността му да докаже произхода на своето имущество. През проверката ще преминат всичките около 800 съдии и прокурори, като се очаква да продължи пет години.

С проверените магистрати ще се създадат новите органи, които ще ръководят съдебната власт – Висшият прокурорски съвет и Висшият съдебен съвет.

Създаването на тези два органа ще отвори пътя за създаването на Националното бюро за разследване, на Специалната прокуратура и на Специалния съд.

Втората фаза на работата на Независимите комисии за квалификация изглежда ще бъде по-дълбока и по-строга към съдиите и прокурорите, които ще бъдат подложени на разследване. Разследват се дори съмнително ниски наеми и цената на обзавеждането на жилищата, в които живеят магистрати. Прочува се и имуществото на техните близки. Що се отнася до професионалните способности, от комисиите изследват делата на магистратите и допуснатите от тях грешки.

Процесът на „ветинг” продължава да се атакува от опозицията и от уволнените съдии и прокурори с аргумента, че управляващата партия разчиства съдебната система от неудобни лица.

Освен на системата „ветинг”, управляващите в Тирана разчитат и на други форми за борба с корупцията. През втората половина на първия се управленски мандат (2013-2017) министър-председателят Еди Рама стартира инициативата „Стоп на корупцията”, с която на гражданите се даваше възможност да изпращат своите жалби или да докладват случаи на корупция чрез онлайн платформа. Тези сигнали се разглеждат от съответната институция, към която е насочен случаят. В периода 2015-2017 г. са докладвани над 11 хиляди жалби на граждани, от които 7 хиляди или 64% от тях, са намерили някакво решение. Но настоящата платформа, „Албания, която искаме”, лансирана от правителството през 2018 г., бележи доста по-голям успех. Само за първите 7 месеца на 2018 г. в нея са докладвани около 10 хиляди случая, от които са разгледани около 9 хиляди и по около 8 хиляди случая е намерено разрешение.

Според Дитар Кабаши, доктор по конституционно право, в специален коментар за Общество, Албания е обхваната от едно широко недоволство, което се проявява открито от различни кръгове на обществото. Нестабилната икономиката, проблемите в сигурността, ниското качество на университетите, заедно с високите такси и серия други проблеми съставляват основата на кризисното положение, които кулминира с корупцията и огромното обогатяване на политиците и държавните служители.

Според д-р Кабаши, искането на ЕС и САЩ за инициатива и процес на „ветинг” е съживило надеждите на народа, дори е открило и дебати в страните от района за едно такова нещо. Одобряването на законите за „ветинга” в съдебната система и за „ветинга” в полицията, което е довело до отстраняването на доста съдии, прокурори и полицаи, дали с оставка или като резултат от „ветинга”, се оценява като позитивен сигнал за провеждането на декриминализацията на съдебната власт и на структурите за сигурност.

Той е на мнение, че досега „ветингът” представя една полезна тенденция. Обаче, като много друго, което се случва в балканските страни, и тази стъпка, предприета с ентусиазъм, засвидетелства спад в интензивността на усилията за постигане на крайната цел. Отговорността за това забавяне се дължи първоначално на мнозинството, тъй като то е носител на законодателната и изпълнителната власт. Следователно, правителството на изпълнява с точност своите задължения. Въпреки това, не може да се амнистира напълно и опозицията, която някога беше в правителството и си затваряше очите пред несправедливото функциониране на правосъдната система.

Днес Албания се сблъсква и с липсата на съдиите на висшите инстанции на съдебната власт. Това показва, че една значителна част от висшите магистрати в страната са били корумпирани, но може да бъде сигнал и за политическа намеса, за да се овладее съдебната власт от страна на изпълнителната власт, отстранявайки „неподходящите” по политически признак магистрати.

В настоящата ситуация на политическата сцена в Албания, и „ветингът”, но и избирателната реформа, изглеждат далеч от постигането на желаните ефекти. Консенсусът е незаменимо условие и за това е нужно да се търси постигане на съгласие между политическите лагери, но неговото постигане изглежда невъзможно без активна международна намеса, коментира д-р Кабаши. i

Д-р Антон Панчев

24 април 2019 г.

Последвайте блога за свободни теми Общество Нет във Фейсбук;  Туитър и Телеграм

Коментари

comments

Short URL: https://obshtestvo.net/?p=16272

Posted by on апр. 24 2019. Filed under Анализ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

  AUD =   лв
  CHF =   лв
  EUR =   лв
  GBP =   лв
  RUB =   лв
  USD =   лв

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.