ИВАН НЕЙКОВ: КОЛКОТО ПО-МАЛКО ВНАСЯМЕ, ТОЛКОВА ПО-МАЛКО ЩЕ ПОЛУЧАВАМЕ

ПРОСТО ИДВА ВРЕМЕТО ЗА ПЕНСИЯ И ТОГАВА ЧОВЕКЪТ, ПОДЦЕНЯВАЛ ВНАСЯНЕТО НА ВНОСКИТЕ, ТЪРСИ НЯКОЙ ВИНОВЕН ЗА ТОВА, ЧЕ МУ Е НИСКА ПЕНСИЯТА

ГОЛЕМИЯТ ПЕЧЕЛИВШ Е ЧОВЕКЪТ, КОЙТО СЕ Е ПЕНСИОНИРАЛ, КАЗВА ОЩЕ ИВАН НЕЙКОВ

Иван Нейков е роден на 17 април 1955 в Хасково. Завършва право в СУ„Св.Кл.Охридски”. До 1990 г. работи в Главна инспекция по труда. От 1990 до 1997 работи в КНСБ.  Министър на труда и социалните грижи (1997 – 2001). Общински съветник от СДС в Столичния общински съвет.

 

Господин Нейков, пенсионната реформа, която се предлага днес, реформа ли е наистина или корекция на тази от 2000-та година?
Категорично е корекция, защото моделът не се променя, а и общата оценка на всички експерти, и на вече четвърто правителство и четвърти парламент, е, че този модел, който създадохме по време на правителството на Иван Костов, е работещ модел. Трудностите, които наложиха днес тези промени, не са свързани с модела, а по-скоро със спазването на правилата, откъдето дойде и дефицитът. Тези стъпки, които сега се правят, наистина са, би могло да се каже, втори етап и последващо развитие на пенсионния модел от 2000-та година.

Според Бийко Борисов настоящата пенсионна реформа е най-добрата в Европейския съюз. Така ли е?
Аз мисля, че според него, всичко което той прави, е най-доброто в Слънчевата система.

Реформата е с перспектива 25 г. Как ще се отрази тя на днешните млади хора, много от които дълго време са без работа?
Всеки пенсионен модел се прави така, че да функционира между 40 и 50 години. Това е нормалният срок за функционирането му. Ние сега сме на десетата година на действието му и все още не може да се види ефектът от всички елементи на реформата му. По разчетите, които бяха направени през 2000 г., нейният пълен ефект ще се появи около 2020 – 2022 г.
Целият модел е замислен така, че всеки лев внесен в осигурителните фондове, всяка вноска да влияе, да помага за увеличаване на пенсията, която човек след това ще получава. От тази гледна точка колкото по-малко внасяме, толкова по-малко ще получаваме. И затова онази теза, която има много ширика подкрепа, “не се знае дали ще доживея до пенсия, затова не ми внасяй осигуровки, дай ми сега парите”, рано или късно се обръща срещу този, който я изподвядва. Просто идва времето за пенсия и тогава човекът, подценявал внасянето на вноските, търси някой виновен за това, че му е ниска пенсията. А тя е толкова, колкото си я направим сами.

Ще се национализират ли наистина частните пенсионни фондове?
Мисля, че стъпката, която беше предприета в тази посока, първо, не беше добре обмислена и второ, не беше много добре разяснена. Има не малко хора, които смятат, че това е национализация. Истината е по-различна. Първо, искам да припомня как се плаща сега пенсията, преди изменението, на хората от първа и втора категория труд, на тези, които работят при по-тежки условия и които се осигуряват с професионалните фондове.
Сега, когато човек изпълни изискванията на Закона за ранно пенсиониране поради работа при по-тежки условия, излиза в пенсия, подава си документите в НОИ. Пенсионният фонд, в който се събират неговите пари за ранно пенсиониране, превежда натрупаните му пари по личната му сметка в НОИ, където се изчислява пенсията съобразно закона, допълват се тези пари от професионалния фонд с пари от солидарния фонд и започва да се изплаща пенсията на човека. Този модел ще продължи да работи още няколко години.

Справедливо ли е това допълване от солидарния фонд?
Би могло да се каже: защо ще му  даваме на този човек допълнително пари след като той толкова си е внесъл? Тук има една такава  особеност – винаги, когато става въпрос за капиталови фондове, които са с лични вноски и изискват някакъв период на натрупване, не може за малък период от време, включително и за период от 10 години, да се натрупа такъв ресурс, че да може човек да получава една добра пенсия. Още в 2000-та година предвидихме тази възможност. До момента, в който стане това натрупване, солидарният стълб ще подкрепя хората, ще подкрепя пенсиите, които работещите  в първа и втора категория трябва да получават. И разчетите бяха, че през този период 2010-2011 г. трябва вече пенсионните фондове сами да изплащат, след като има достатъчно натрупвания. И тук се оказа, че има пробив в системата. Първо – доходите на хората от I и II категория не нарастваха с предвидените темпове в 1999-2000 година. Второ, оказа се, че за много от тези хора не са плащани редовно осигурителни вноски. Трето – за част от хората, за които са плащани осигуровки, те са върху минималните прагове, а не върху реалната заплата. Т.е. тези десет години от началото на реформата не са били достатъчни да се акумулират средства, да се натрупат в личните им сметки, за да се започне от тях изплащането на по-добри пенсии. Това наложи тази трансформация, която в момента беше направена – с още четри години да бъде отложено началото на плащането от професионалните фондове, а до тогава те ще бъдат изплащани на хората от първа и втора категория по стария модел с парите от професионалните фондове, допълнени с пари от солидарния фонд.
Според мен имаше един конюктурен момент, който предизвика тези въпроси на национализацията и тревогата на много хора. И това беше решението не парите да бъдат превеждани, както до сега – когато човек излезе в пенсия тогава професионалният фонд да преведе в НОИ натрупаните средства авансово, т.е. за 2011 г. да бъдат преведени 100 млн. лв., а от натрупани средства на хората, на които предстои да се пенсионират в 2011 г. Тук има основателни въпроси. Ами човек, ако не се пенсионира? Ако иска да остане още да работи? Защо ще му прехвърлят парите тогава? Не може ли да продължи старата система?
Според мен зад това решение стои стремежът да се намерят още 100 млн.лв., с които да се подобри финансовото положение на НОИ и да бъде намален дефицитът. Това си мисля, че беше в основата му, което създаде тези тревоги и възбуди духовете.

Купуването на 5 г. трудов стаж не е ли със същата цел – попълване дефицита на НОИ? И какво означава предварително заплащане – когато наближи човек да се пенсионира или сега?
Приемането на тази опция, човек да откупува осигурителен стаж се появи 2000 г., когато много хора, завършили висше и полувисше образование преди прехода, с основание поставиха въпроса, че днес студентите могат да работят, има много от тях самоосигуряващи се, имат собствени фирми и т.н., докато до 1989 г. това бе немислимо. Човек или учеше или работеше, малко бяха възможностите в т.нар. задочно обучение. И тогава те казваха така: излиза, че за това, че ние сме инвестирали в себе си, затова, че сме учили, че сме станали по-конкурентноспособни и помагаме повече на предприятията, ще страдаме, затова, че сме загубили 4-5 години осигурителн стаж заради следването. Тогава се роди тази идея – хората, които имат висше и полувисше образование, за времето през, което са учили и не са могли да работят, да им се даде право да си платят осигуровка и да им се признае осигурителен стаж. След това започна натискът от хора със средно образование, със средно-специално и т.н. Въпросът стана така – защо само на едните, а на другите не. И затова сега идеята се трансформира така, че всеки, на който не му достига стаж, да може да си го откупи.
Отново, според мен, ръководени от това, че има голям дефицит в НОИ, управляващите решиха, че трябва всички пари на куп да се платят. По моему това не е много разумно, защото по-скоро ще отблъсне хората, които се колебаят, отколкото да ги привлече. Не виждам никакъв проблем разсрочено /дали в рамките на една година или за друг период/ да се даде възможност на хората плавно да направят този разход и по този начин да добият още няколко години осигурителен стаж. Мисля, че в случая имаше на инат решение.

Кои хора ще бъдат най-ощетени от тази реформа?
Странното е, че не се знае кои ще бъдат най-ощетени, но се знае кои ще бъдат най-печеливши. Най-печеливши от реформата от 2000 г. и от сегашния етап са днешните пенсионери. Защото за тях вече е без значение колко става възрастта за пенсиониране, колко става осигурителният стаж, колко стават осигуровките. За тях е важно да нарастват пенсиите. А всичко, което се прави за финансово стабилизиране на солидарния стълб, им помага на тях. Така че всяка стъпка, която ще доведе до вкарването на повече пари в НОИ, е в интерес на днешните пенсионери. Затова смятам, че големият печеливш е човекът, който се е пенсионирал. Защото той от тук нататък само ще получава от системета.

За тези, които са се пенсионирали преди 2000 г. ще има ли осъвременяване?
Тази част от Кодекса не е променяна, осъвременяване винаги ще има. Въпросът е каква методика ще бъде използвана. Това е нещо, което явно ще се решава в следващия период – дали ще се отчита само инфлацията, дали ще се отчита само осигурителен стаж. Това всъщност ще бъде нещо, което ще видим в следващите години.

Много пенсионери под осъвременяване разбират пенсиите получени преди 2000 г. да се приведат в съответствие с днешните, а не просто с еднакъв индекс да се увеличават всички…
Осъвременяването беше направено с въвеждането на новата система – тя е направена, така че хората наистина да получават по-добри пенсии. Старата система, за която много хора съжаляваха, именно тя осигуряваше ниските пенсии. Осъвременяването беше направено и от тук нататък върви едно актуализиране на базата на инфлацията и осигурителен доход, което важи абсолютно за всички пенсионери.

Казахте, че Бойко Борисов похвали тази реформа, Сергей Станишев от името на БСП пък поиска референдум. Как виждате това?

Аз мисля, че и двамата не са специалисти в сферата на пенсионната реформа, и двамата приказват по-скоро от политическа гледна точка, отколкото от експертна. Така че трябва да приемем приказките им с усмивка.

 


ПОСЛЕДНИ ИНТЕРВЮТА:

ПРОФ. ЧАВДАР НИКОЛОВ: МИСЛЕЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ БИВАТ ИЗОЛИРАНИ

ЕВТИМ КОСТАДИНОВ: ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ОБЩЕСТВОТО ЖЕЛАЕ ДА ЗНАЕ КОИ СА СЪТРУДНИЧИЛИ НА ДС

ДОСТЕНА ЛАВЕРН: БЪЛГАРИЯ ВСЕ ОЩЕ Е СИВА ГЕОПОЛИТИЧЕСКА ЗОНА, КЪДЕТО ГАЛОПИРАТ ТРОЯНСКИ ЖРЕБЦИ

ДИМИТЪР ИВАНОВ: ИМА ЯСНИ АНАЛОГИИ МЕЖДУ КОМУНИЗМА И РАДИКАЛНИЯ ИСЛЯМ

ГЕОРГИ ИВАНОВ: ЕДНА МЪДРА ДЪРЖАВА, КОЯТО ИСКА ДА ИМА ИКОНОМИКА, ФИНАНСИРА И НАУКАТА, И ИНОВАЦИИТЕ

РАДАН КЪНЕВ: ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СМЕ В ЕДНА МНОГО ТЕЖКА РЕЦЕСИЯ

СТАМЕН СТАМЕНОВ: МАГИСТРАЛИТЕ НИ СА ПРОЕКТИРАНИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО

АКАД. КАМЕН КУМАНОВ: НАУКАТА НЕ СЕ ПРОМЕНЯ С РЕВОЛЮЦИОННИ МЕТОДИ

НЕДИМ ГЕНДЖЕВ: НАБЛЮДАМ ПОЯВА НА РАДИКАЛЕН ИСЛЯМ В БЪЛГАРИЯ

БОЯН ДУРАНКЕВ: 2011 Г. ЩЕ БЪДЕ ТЕЖКА


Коментари

comments

Short URL: https://obshtestvo.net/?p=3535

Posted by on дек. 16 2010. Filed under Интервю. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

  AUD =   лв
  CHF =   лв
  EUR =   лв
  GBP =   лв
  RUB =   лв
  USD =   лв

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.