ИВАН МИНЧЕВ: КРИЗАТА НАПРАВИ ОТ ОБЩИНИТЕ ОЩЕ ПО-ЖЕЛАН ПАРТНЬОР ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА

СОФИЙСКИ ФИРМИ НАПРАВИХА ОТ ОБЖАЛВАНЕТО БИЗНЕС, КАЗВА ОЩЕ ИВАН МИНЧЕВ

С началника на отдел "Обществени инвестиции” в Община Русе Иван Минчев разговаряме за промените в Закона за обществените поръчки, влезли в сила от началото на тази година. Какви са новите стойностни прагове, колко са официалните черни списъци с нелоялни фирми, кой може да присъства на процедурите от 1 януари, как се отразява световната икономическа криза на процедурите и др. са въпросите, на които Минчев дава отговор.  

 

Г-н Минчев, очертайте основните промени в Закона за обществените поръчки, влезли в сила от началото на тази година?
Промените са не само в ЗОП, но и в Наредбата за възлагане на малките обществени поръчки. Това, което всички очакваха, се случи – промениха се стойностните прагове. Над тези прагове ние като възложители сме длъжни да правим процедури по Закона за обществените поръчки. За строителство досега прагът, над който задължително имаше процедура, беше 1 800 000 лева, а сега е 2 150 000 лева.  За доставките беше 150 000 лева, сега е 180 000 лева и съответно за поръчки, свързани с услуги беше 90 000 лева, а сега е 110 000. Това са суми без ДДС. Над тези прагове Общината работи по Закона, ако стойността е под тези прагове – работи по наредбата.
Каква е разликата?
Голяма. Малко са поръчките, които са по ЗОП, тъй като те са наистина големи. Например обществената поръчка за чистотата на града е по ЗОП, строителството на театъра ще е по ЗОП – все големи обекти. Там сроковете за провеждане на конкурса са по-големи, условията са по-утежнени и имаме изискване над определени прагове да изпращаме информация и до официалния вестник в Европейския съюз.
Големите поръчки за какъв срок от време ще могат да се сключват вече?
Законодателят е сложил максимум срок за договорите до 4 години. Преди това този срок го нямаше. Беше забранено само сключването на безсрочни договори. За повече от 4 години са сключени например договорите за обществена хигиена, за сметоизвозване, за оператора на депото и т.н. Имаше и договори за по 10 години, ако си спомняте. Сега вече максималният срок е 4 години. Което според мен е нож с две остриета.
Защо?
При една голяма поръчка примерно, каквато е тази за чистотата, трябва да се направят много инвестиции – милиони левове, които за 4 години да речем, ще се възвърнат, но инвеститорът ще бъде на нула или дори под нулата. От друга страна, вдигаме изискванията към фирмите, а ги ограничаваме с този 4-годишен срок.
Това пропуск ли е?
Не, не е пропуск. Въведено е умишлено точно заради такива многогодишни договори.
Има ли тогава опасност големите фирми да спрат да се явяват на процедури по обществени поръчки?
Не мога да прогнозирам. Такива поръчки са много малко.
Какви други новости се въвеждат?
Задължават ни да приемем вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, които съдържат ред, начин, планиране и организация. Истината е, че ние тези неща сме ги въвели преди две-три години още.
Освен това на Агенцията по обществени поръчки вече са й вменени и нови права – да осъществява предварителен контрол само на онези процедури, когато се е взело решение за договаряне без обявление. При тези процедури се договаряш само с една-две фирми, които ти си избрал да поканиш. Но това е процедура, която почти не се прилага.
Агенцията започва да поддържа и списък на лицата, за които е влязло в сила съдебно решение и е установено неизпълнение на договор по обществена поръчка. Ако се яви такъв кандидат и фигурира в този списък, възложителите ще могат да вземат това под внимание.
Т.е. един вид “черен списък”?
Да, точно така. Отделно от това ще има втори списък за лицата, за които има констатация на Агенцията за държавна финансова инспекция за нарушения при разходването на средства по програми на ЕС. 
Ще има ли промени, свързани с изискванията на възложителя?
При обявлението вече законодателят дава право в критериите за подбор да се включват минимални изисквания за икономическо, финансово състояние на кандидата, технически възможности и квалификация. Това се прави, за да се вдигне летвата. Например, да изискваме оборот 1 млн. лева за последните три години, печалбата на кандидата да е положителна, да има изпълнени 5 подобни обекта и т.н. Всичко това може да се зададе като праг и който не отговаря на него, съответно документите му не се разглеждат.
А какви са тези външни експерти, за които се заговори, че ще участват в комисиите?
– По стария закон за обществените поръчки комисията се състоеше от минимум трима членове. Сега те трябва да са минимум 5. Като членове на комисията ще трябва да привлечем и външен експерт от списък, предоставен ни от Агенцията за обществени поръчки, какъвто е списъкът с вещи лица в съда например. Членовете на комисията вече трябва в специална декларация да декларират, че нямат конфликт на интереси при провеждането на всяка една поръчка.
Има и една друга нова алинея – по стария закон дори да имаше само една оферта, ако тя отговаря на всички критерии, бяхме длъжни да я приемем, независимо, че примерно цената не ни харесва. Има много такива случаи – например опаковки за детска млечна кухня – явява се само един. Вече е дадено право на възложителя да прекрати обществената поръчка, ако е подадена една оферта или ако е допуснат само един кандидат. Друга новост е, че договорът със спечелилия след време може да се променя, досега това нямаше как да стане. Това обаче може да се направи само при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.     
Предвидена ли е по-голяма прозрачност при провеждането на поръчките?
В Закона пише, че вече действията на комисията са публични. Освен участниците в конкурса, могат да присъстват представители на медиите и на юридически лица с нестопанска цел.
Ще се притесняват ли членовете на комисията от присъствието на журналисти в залата?
Не, защо да се притесняват. Стига журналистите да не объркат провеждането на търга с провеждането на пресконференция. Двете неща са съвсем различни. Те могат да бъдат там само в ролята на наблюдаващи.
А по наредбата за обществени поръчки има ли съществени промени?
По наредбата увеличиха много праговете, под които не сме длъжни да провеждаме същински конкурси, т.е. имаме задължение да съберем три оферти. Например за строителство от 45 до 200 000 лева можем да съберем само оферти. За доставки и услуги това може да стане за суми от 15 до 50 хиляди лева без ДДС.
Така не се ли създават предпоставки за корупция?
Не, не мисля. Законодателят така е решил и ние сме длъжни да работим по новия документ.
Защо обаче хората като чуят обществена поръчка, търг, конкурс, оферти… все ги свързват с някаква далавера?
Може би всички си мислят, че тук е София или някакво министерство и т.н. Държавата се разтресе от няколко големи корупционни скандала и е нормално хората да се настроят негативно. При нас винаги е имало прозрачност. Вярно, не са идвали журналисти и НПО-та на наши заседания, но пък присъстваха представители на фирмите, всичко се отваря и се чете пред тях.
Защо често се случва фирми да обжалват с месеци решения по обществени поръчки и така дори да се спира изпълнението на дейностите по тях?
Защото крайният резултат е винаги само един спечелил. Винаги има само един на първо място, всички останали са на второ, трето, пето и т.н. Обжалване има при по-големите поръчки пред КЗК.
Миналата година колко такива големи поръчки се обжалваха?
Три. Спечелихме и трите. Едната беше за инфраструктура на Индустриалния парк, другата – сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и третата за хоризонталната маркировка. Истината е, че много фирми направиха от обжалването бизнес. Защото Законът в стремежа си да им защити интересите като участници, им е дал тази възможност. Никого не можеш да ограничиш да пусне жалба, дори и да се е явил на конкурса формално. Това са фирми-фантоми, без опит, без специалисти, най-често те обжалват наши поръчки, а след това изнудват спечелилия и бавят процедурата. 
Няма ли начин да се ограничи този процес?
Всеки има право да жали, просто използват тази вратичка в закона. Повечето от тях са софийски фирми. Стараем се да вдигнем летвата за участниците, за да продължим да си печелим делата. Искаме да декларират определен оборот, да докажат собствена техника, собствени бази, понякога искаме и да ги видим. Често изискваме и европейски сертификат за качество. Това ограничава тези въпросни фирми-фантоми, защото те отпадат още при разглеждането на документацията.
Световната криза ще доведе ли до отлив от кандидати, които да се явяват на обществени поръчки или напротив?
Общината винаги е била желан възложител. Ние не сме частна фирма, нямаме вътрешнофирмена задлъжнялост. Коректни сме, не бавим плащания и това ни прави желани. За последните два обекта за строителство, които пуснахме, се явиха съответно 9 на едната и 7 на другата поръчка. Започнаха да идват и много сериозни фирми, които досега строиха блокове, МОЛ-ове и не се занимаваха с ремонти. Може да не са кой знае какви обемите на поръчките, но сме коректни. Кризата може да се каже, че направи от Общината още по-желан партньор за съвместна работа. 
 

ПОСЛЕДНИТЕ 5 ИНТЕРВЮТА:

КРАСИМИР ДАЧЕВ: СЕГА СЕ РАБОТИ ПО ФОРМУЛАТА – КЪРПЕЖ КЪЩА КРЕПИ

АЛЕКСИ ПОПОВ: НАУКАТА И КУЛТУРАТА СА НА ЕДНО ОТ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСТА ПО СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА У НАС

ЕДВИН СУГАРЕВ: КРАЙНО ВРЕМЕ Е ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДИНОЗАВРИ ОТ НАЧАЛОТО НА ПРЕХОДА ДА СИ ОТИДАТ

ВЕЖДИ РАШИДОВ: СТРАШНО Е, ЧЕ БЪЛГАРИНЪТ НЕ ИЗЛИЗА ДА ГЛАСУВА

ИВАН ГАРЕЛОВ: БИХ КАЗAЛ НА НАШИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЛИТ: ЗАСРАМЕТЕ СЕ!

Коментари

comments

Short URL: https://obshtestvo.net/?p=1989

Posted by on фев. 4 2009. Filed under Интервю. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

  AUD =   лв
  CHF =   лв
  EUR =   лв
  GBP =   лв
  RUB =   лв
  USD =   лв

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.