ДУХОМИР МИНЕВ: ПОДОХОДНОТО НЕРАВЕНСТВО ОКАЗВА УБИЙСТВЕНИ ЕФЕКТИ

БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ВИСОК ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ И ИЗВЪРШВАТ ГРАНДИОЗНО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИ, КОЕТО Е АБСОЛЮТНО НЕРАЦИОНАЛНО И НЕДОПУСТИМО ЗА ЕДНА ТОЛКОВА БЕДНА СТРАНА, КАКВАТО Е БЪЛГАРИЯ

Ст.н.с. Духомир Минев е икономист и социолог. Работи в Института по социология на БАН. През 1991-92 г. в зам.-министър на социалните грижи в правителството на Филип Димитров.
 
 

Господин Минев, Вие сте били зам.-министър в Министерството  на труда и социалните грижи в правителството на Филип Димитров. Бихте ли коментирали как повлия икономическите процеси през 20-те години преход върху различните обществени групи от наслението на страната?
По принцип икономиката влияе така, както е настроена да влияе. Искам да кажа, че функционира по режим, зададен от хората. В нея не съществуват, макар че се стемят да ни внушат обратното, някакви дълбоки закономерности. Разбира се, че има такива, които не могат да се пренебрегнат, но общо взето тя е машина, която фунционира по начина, по който хората я настроят- каквито са политиките, каквито са стратегиите за развитие и начина, по който те се спазват. От това зависи влиянието й върху живота на различните хора. Ние може да видим общества с различни степени на икономическо развитие, да речем измервани по брутен вътрешен продукт на глава от населението. Някъде, където БВП е по-нисък и хората живеят доста по-добре. В страни, в които БВП на глава от населението е много висок, хората живеят много зле.Специално неравенството, доходното неравенство, което стои в сърцевината на този въпрос, е абсолютно дело на хората. Още много отдавна класическите политикономисти са знаели, че законите на преразпределение на доходите са човешко дело. Както ги направят, такова е разпределението.
Тази година излезе книга, която по моему трябва да разтърси света. Във всеки случай мен ме разтърси. Авторите са двама англичани, изразходвали са 50 човекогодини, за да я напишат .Това са Аткинсън и Ив Микет. И те установяват, че подоходните неравенства, когато са големи, оказват разрушително въздействие в обществата, в живота. Например една страна като САЩ, въпреки че има високо развита икономика, има висок БВП и наравно с това има огромни социални проблеми, включително на ниво менталните, психическите заболявания, проблеми в здравеопазването, проблеми в успеваемостта на децата в училището, с поведението им, агресията и т.н. и т.н. Особено висока е престъпността. Така че икономиката влияе по начина, по който е настроена от онези, които я контролират и управляват. А те често забравят, че не само тя влияе на различните групи в обществата и състоянието им, но и състоянието на обществата влияе върху състоянивто на икономиката. Те са склонни да гледат своя тесен групов интерес, осъждайки другите да понасят рисковете от взети решения, забравяйки че рисковете се разпространяват като пандемия.
Има няколко западни изследвания, които показват например, че поради лошото извършване на приватизацията в Източна Европа, са  починали между 1,2  до 10 милиона души. Последната цифра е на Световната здравна организация.

На какво се дължи, конкретно у нас, в България, отчайващата бедност?
Не знам, но може да се разсъждава по въпроса. Най-вероятно сме бедни, защото вземащите решения /не го отнасям към никоя политическа сила/,  ония които конструират икономиката, законите, начина на нейното функциониране, са дълбоко невежи хора. Те живеят в началото на 20-ти век по знание, по манталитет. Представите на управляващите за самата икономика са абсолютно примитивни. И това не е характерно само за България. Но ние попаднахме в комбинация която засили този проблем. Един от големите вестници, ако не се лъжа “Нюзуик”, по повод на кризата написа, че управляващите в САЩ са се мятали от едно решение към друго, без да знаят какво точно решение да вземат. Защото ги е подвела икономическата наука неспособна да реагира спрямо новите рискове в икономиката и новите обстоятелства. Но това е особено тежко за икономики като българската, които трябваше да преминат през сериозни промени. И тогава неграмотността по тези проблеми се оказа особено тежка. В такива случаи, когато трябва да се направят дълбоки, сериозни промени и когато това е съчетано с невежество, крайният резултат е висока склонност към престъпност, към криминалност. В голяма част от решенията, които се вземат, политиките, които се провеждат са криминални, в буквалния смисъл на думата.

Какъв е социалният статус на пенсионерите, на инвалидите у нас?
Какво друго бих могъл да кажа за пенсионерите, освен това, което се знае. Това, което се случва с пенсионерите и инвалидите у нас, е известно и на мен то ми напомня за онова, което съм чел в младите си години – за най-примитивни скитащи общества, групите на събирателите. В моменти на глад, на бедствия, те просто са изоставяли възрастните, инвалидите и децата. Оставяли са ги да умрът, за да спасят основното ядро. Нашето днешно българско общество ми напомня за онези примитивни първи човешки групи и е доста неприятно усещането.

В момента има взрив на теглене на кредити от хора с ниски доходи. Статистиката сочи, че всеки трети българин е с кредит и изпада в зависимост. Може ли да се говори за банков феодализъм?
Така е. Ние в Института по социология правихме изследване на задлъжняването и свръхзадлъжняването. Огромен проблем е, защото продължително подържаните ниски доходи на голяма част от населението доведоха до вземане на заеми от банките  и други източници. Просто да се задоволят някакви базистни потребности – поддържане  на жилището, за закупуване на техника, и за храна също. Особено депресираща е ситуацията в групи като ромите, където задлъжняването е достигнало невероятни размери. Това важи и за голяма част от българите

Хората оцеляват, задлъжнявайки…
Впрочем, задлъжняването като голяма болест зарази и развитите страни. Там също дълго време поддържаха за големи групи от населението ниски доходи. От края на 70-те години до сега те преживяват същия преход, какъвто ние преживяваме от края на 80-те години до сега. Може би не е толкова див и примитивен, и нечовешки, но … е сходен. Доходите на голяма част от населението намаляват, хората се опитваха да задържат нивото на жизнения си стандарт със заеми и в края на краищата всичко това изгърмя, защото не можеха да връщат заемите и те се натрупват.
Банките на Запад наричат това финансиализация, с което искат да кажат, че те концентрират огромна власт, вземат решения, каквито им хрумнат и са поставени извън каквато и да е регулация. Големи умове на Запад, например Чомски, казва, че този резултат, който се случи – финансова криза /тя не е само финансова, тя е криза на доходите и криза на обществото/ започнала от началото на 80-те до сега е бил известен, още когато започва да отпада  нормативната законова регулация на дейността на банките. Още с промените на т.н. Бретънуудски споразумения, които регулират поведението на различните банки. И след това тази дерегулация обхвана всички банки, а ние бяхме го преживели това. От тази  гледна точка България доста изпревари развитите страни. Ние видяхме какво се случва с банките, когато правят каквото си искат, отпускат неконтрилируеми кредити, на тези които си харесват и т.н. и т.н. и то преди доста време. Аналогично това се случва и сега, и то в САЩ. Сега обсъждат дали да въведат регулация, която да направлява дейността на банките, за да не са безконтролни абсолютни властелини в икономиката и финансовия свят. Обсъждат безочливото поведение на банковия мениджмънт и на собствениците, които получават огромни бонуси, огромни плащания, за това, че успяха да докарат банките си до криза и сега си раздават парите на тези, които им дадоха, за да ги спасяват.
Четох преди време, че Англия и Франция обсъждат да ограничат заплащанията за мениджмънта на банките, да им наложат данък до 50% от доходите и т.н.

Банките най-просто казано се държат като кърджалии…
Кърджалии съществуват, когато няма държавна власт и нормативна рамка, която да ги принуди да се държат нормално.
Другото, което е, че поддържайки високи лихви, банките у нас преразпределят от онези, които и без това са бедни и имат кредити, към онези, които са добре защото  имат вложения. Поддържайки висок лихвен процент, те извършват грандиозно преразпределение на доходи,  което е абсолютно нерационално и недопустимо за една толкова бедна страна, каквато е България. За мен подобно разпределение е лишено от всякаква рационалност. Каквито и рационални аргументи да изтъкват в рамките на банковото дело, все пак банките са вътре в обществото, част от него, а не вън от него.
           
Бедни сме, най-бедната страна в Европейския съюз. Проблемът с храненето се задълбочава и как се отразява той на обществото ни ?
2010 г. отдавна е обявена от Европейския съюз за година, посветена на бедността. В първоначалния вариант на Лисабонската стратегия беше заложена идеята бедността да бъде изкоренена до тази година. Аз се съмнявам, че авторите й, искрено са вярвали, че това може да се случи. Но така или иначе 2010г . остава година на бедността. Ще се състоят голям брой събития, свързани с темата, ще се проведат ред мероприятия, за да се привлече вниманието на обществото. За България това не е нещо ново.
Един от проблемите е, че продължително поддържаната бедност, когато преминава в крайна бедност, от нея възникват огромни щети. Те са най-разнообразни, но две заслужават особено внимание. Едното е устойчивото увреждане психическото здраве на  хората. Тук има едно изследване, чиито резултати се оспорваха, но общо взето то показваше, че 50% от населението на България не попада в нормите за психическо здраве.
Другото страшно последствие е с  лошото хранене, което също уврежда здравето на хората. Един от показателите за лошото хранене е, че бременните жени по тази причина раждат деца с поднормено тегло. И техният дял се увеличава. Има грандиозни изследвания в тази насока , те не са български, така че можем да им вярваме- североамерикански, канадски, английски. Според тях детето родено с поднормено тегло, е като с печат от съдбата. Значи вероятността е то да живее по-малко, впоследствие да е по-ниско образовано, да е безработно и т.н. Подоходното неравенство също оказва убийствени ефекти.

 


ПОСЛЕДНИ ИНТЕРВЮТА:

ЕВГЕНИЯ ЖИВКОВА: ТРЯБВА ДА СЕ ГЛЕДА ПО-РАЗУМНО НА ПОЛИТИКАТА И ДА СЕ СЛЕДВАТ НАБЕЛЯЗАНИТЕ ЦЕЛИ

ДОЦ. ГЕНОВЕВА МИХОВА: ДЕМОГРАФСКАТА ПРОБЛЕМАТИКА СТАВА ВСЕ ПО-ЗНАЧИМА

ПРОФ. ВЕНЕЛИН ЦАЧЕВСКИ: ЛИСАБОНСКИЯТ ДОГОВОР ЩЕ УСКОРИ ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА НА БАЛКАНИТЕ

ЙОЛО ДЕНЕВ: ПРЕСТЪПНОСТТА НИ ЗАЛИВА

ГЕОРГ КРАЕВ: ЧАЛГАТА Е ЪНДЪРГРАУНДА ПРЕДИ 20 ГОДИНИ

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: ПОБЪЛГАРИХМЕ ПРЕХОДА

ТОДОР ДИЧЕВ ЗА БЪЛГАРО-ЯПОНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ, ЯПОНЦИТЕ И БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ

ПРОФ. ИВАН СЛАВОВ: ПРОМЕНЯМЕ СЕ САМО КЪМ ЛОШО

ДИМИТЪР ГРОНЕВ: ОСТАВА ДА СЕ ПОЯВИ ГЕНЕРАЛ НА БЯЛ ТАНК

РУСЛАН СЕМЕРДЖИЕВ: МИСЛЯ, ЧЕ СДС ВЕЧЕ НЯМА БЪДЕЩЕ

ЯНКО ЯНКОВ: ИМАШЕ СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ЕЛИТ И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ЗАПАДНИ ЕЛИТИ

ПРОФ. СТЕФАН КАРАСТОЯНОВ: ГЕОГРАФСКОТО ПРОСТРАНСТВО НА БЪЛГАРИЯ ИМА ВИСОКА ГЕОПОЛИТИЧЕСКА СТОЙНОСТ

ПЛАМЕН ДАРАКЧИЕВ: УЛИЦАТА НE ПРЕЛЯ В ОТВОРЕНИ ИНСТИТУЦИИ И МОДЕРНА ДЪРЖАВА

Коментари

comments

Short URL: https://obshtestvo.net/?p=2811

Posted by on дек. 24 2009. Filed under Интервю. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

  AUD =   лв
  CHF =   лв
  EUR =   лв
  GBP =   лв
  RUB =   лв
  USD =   лв

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.