Африм Гаши: Македония не провежда добра съседска политика

afrim-gashiАфрим Гаши е роден в Скопие (09.11.1977). Юрист по образование, като в момента учи магистратура по политически науки в Университета “Св. Кирил и Методий” в Скопие. От няколко години е редактор в Издателска къща “Логос-А” в Скопие. Публицист и автор на няколко рубрики и колумнист в ежедненвия печат в Македония. През 2011 г., заедно с д-р Зечирия Ибрахими, става основател на общонационалното албанско политическо, културно и икономическо списание “SHENJA”. Основател на портала със същото име www.shenja.mk, докато през 2014 г. е сред идеолозите и основателите на политическия субект – Движение „БЕСА” и понастоящем е Генерален секретар в този субект.

Уважаеми г-н Гаши, Вие сте Генерален секретар на Движение „БЕСА”. Защо се създаде това движение и кои са основните идеи на тази организация?

Движение „БЕСА” е една автентична, автохтонна и автономна политическа организация на албанската младежка интелигенция в Македония. То излезе на сцената като резултат от тоталната деградация на политическите и моралните ценности и задушването на системата от ценности, особено в албанския ареал в Македония. Когато угаснаха всички надежди на албанската младеж, че настоящите политически субекти сред албанците в Македония могат да изразяват и по-нататък исканията на албанците, представлявайки ги достойно, тогава стана неизбежно да се организираме и да основем един политически субект, който ще проведе битката за завръщане на ценностната система и за създаването на по-добри условия за човешка, етническа, културна и социо-икономическа реализация, както и за завръщането на надеждата за едно по-добро бъдеще.

Движение „БЕСА” цели Македония, от една моноетническа държава, устроена лошо и асиметрично, да се превърне в една адекватна държава с общество, т.е. в мултиетническа, справедлива държава, която е равна за всички граждани, където ще господства законът и правото. Ние сме убедени, че основният проблем в Македония се състои в регулирането на политическата и юридическо-конституционната система, която произвежда кризите, затова ние целим, че посредством един процес на предефиниране на държавата, да избегнем източника на кризите в страната, като след това се продължи по-нататък с изграждането на една държава, в която нейните граждани ще живеят в благополучие, докато самата държава, както и спрямо съседите, ще излъчва стабилност и приятелство.

Как оценявате междуетническите отношения в Македония? Кой е пътят за тяхното подобряване?

Междуетническите отношения в Македония не са на удовлетворително ниво, дори лесно може да кажем, че са лоши. Основавайки се на факта, че тези отношения съставляват основния стълб на стабилността в страната, може да констатираме, че държавата няма сериозно отношение спрямо тези отношения, дори несериозността взема такива измерения, че тя системно произвежда ситуации, които са в полза на влошаването на тези отношения. Основният проблем, според Движение „БЕСА”, в междуетническите отношения в страната представлява налагането на държавния организъм като една държава – нация, като една държава на македонския етнос, който желае да бъде единственият носител на суверенитета и единствен собственик на държавата, докато всички други ги вижда като деструктивни елементи, които трябва да се маргинализират или изолират, поставяйки ги в колкото се може по-маловажни измерения за държавата. Знаейки, че Македония е съставена основно от два по-големи етноса – албанците и македонците – и от други по-малки малцинства с немалка роля в страната, тази държава не може да се стабилизира и още по-малко да се развива, ако непрекъснато атакува албанския етнос и другите малцинства, не им оставяйки пространства те да се реализират и в тяхното етническо измерение. Едно такова състояние докара страната до ситуация албанците да не вярват на тази държава и да не са лоялни към нея, знаейки че държавата не е там, за да помага, а за да унищожава, затова и междуетническите отношения в страната изобщо не се нормализират. Ако тук добавим и дискриминационния елемент и спрямо другите по-малки етноси, като например към българите, на които име се отрича правото за регистрация и декларация в страната като членове на този етнос, тогава може да ни стане ясно защо Македония върви по своя път като държава като един тежко ранен човек.

Нашият път за разрешаване на това явление е предефинирането на държавата. Ако с македонския етнос в страната, успеем да се убедим между себе си, че Македония е мултиетническа държава и, че суверенитетът и собствеността на държавата трябва да стои върху гражданина, а не само върху македонеца като етническа принадлежност, тогава смятаме че се отваря един добър път за подобряване на междуетническите отношения, нещо, което би стабилизирало, а по-късно и би развило тази държава.

Ще се проведат ли парламентарните избори в Македония на 11 декември или отново ще има отлагане?

Днес Македония се ръководи от крайно безотговорни политици, затова и в тази ситуация е трудно да се знае какво ще донесе утрешния ден, а да не говорим за по-дългосрочни планове за утрешния ден на страната. Макар че 11 декември е датата, определена за изборите след един консенсус на четирите политически партии, участнички в диалога, дори и с помощта от международния фактор, въпреки това никой днес в Македония не е сигурен, че на 11 декември ще се проведат изборите. Когато начело на държавата да безотговорни и несериозни политици, които няколко пъти са се засвидетелствали като слаби и егоцентрични държавници, държавата става заложник на личните и груповите аспирации и всичко в страната се релативизира и става непредвидимо.

Има ли вероятност албанските опозиционни партии в Македония да се обединят в предизборна коалиция?

Вероятностите за една албанска предизборна коалиция са реални и големи, но е трудно да се повярва, че всички опозиционни партии могат да станат част от една обща коалиция. Движение „БЕСА” вече постигна една коалиция с Националното демократично възраждане и преговаряме и с други субекти, но за съжаление в албанските опозиционни субекти има големи намеси от страна на партиите на власт, които възпрепятстват предизборното унифициране. „БЕСА” непрекъснато прави сериозни и искрени опити за сътрудничество на опозицията, но това усилие системно се прави невъзможно с нечестни ограничения и игри, оркестрирани главно от албанската партия на власт, която посредством своите хора в опозиционните партии възпрепятства това сътрудничество. Последно, на 12 октомври, Движение „БЕСА”, заедно с Националното демократично възраждане, отправи един публичен призив за среща на лидерите на опозиционните партии, но те и този път намериха оправдания за неосъществяването на тази среща. Тези, които искат да реализират една цел, винаги намират оправдания.

Може ли да си сътрудничите със СДСМ и с други македонски партии преди изборите и бихте ли се включили в правителствена коалиция с македонските партии и при какви условия?

Смятам че в Македония още не е дошло времето за албано-македонски предизборни коалиции, въпреки че това може да бъде полезно и за албанците. Въпреки това, познавайки добре политическата култура и самосъзнанието в страната, особено ако вземем предвид антагонизма между албанците и македонците, тогава става много ясно защо една такава коалиция в Македония все още е нереализуема, за да донесе позитивни ефекти. Сътрудничеството между албанските и македонските партии е неизбежно, ако не преди изборите, ние сме принудени под някаква форма да си сътрудничим за общо управление след изборите, така че мостовете за комуникация трябва да бъдат отворени винаги в полза на реализирането на нашите платформи. Що се отнася до условията за евентуално участие в правителството, ние ще станем част от бъдещите правителства, ако се разберем нашата избирателна платформа да се приложи в значителна степен и, ако това споразумение за общо управление бъде с конкретни срокове и се направи публично за обществото. Ние не искаме да участваме в едно правителство, в което тези, които са гласували за нас, не знаят каква е причината за нашето стоене там, за които точки сме се разбрали. Досега, всички албански субекти, участвали в правителствата на Македония, никога не са оповестили публично общата платформа за управление, оставяйки всякога съмнението относно причините за тяхното участие в тези правителства.

Как оценявате работата на Специалната прокуратура и ще има ли ефект за борбата срещу корупцията?

Специалната публична прокуратура (СПП) има пълната подкрепа на партия „БЕСА”. Ние оценяваме високо нейната работа и ангажираност в борбата срещу престъпността и корупцията и отвъд всякакви обструкции и саботиране на тяхната работа от страна на институциите в страната, които все още продължават да остават обхванати от настоящата власт ВМРО – ДСИ. Дори, ние смятаме, че основаването и функционирането на СПП е най-добрият модел за функционирането на всички други институции в страната, защото само една такава институция успява да има доверието на двата най-големи етноса в страната и на другите граждани като цяло. Подкрепата на „БЕСА” за СПП, освен политическото измерение, има и емоционално измерение, защото именно Движение „БЕСА” е първият политически субект в Македония, който в своето предложение-платформа за излизане от кризата, наречена „Платформа на бъдещето Предефинирането”, за първи път го спомена и поиска основаването на една Специална прокуратура, която да се занимава с изследването на случаите от материалите от подслушванията.

Отношенията между България и Македония са разстроени в няколко области. Кои са принципите на „БЕСА” за отношенията на Македония със съседите?

Движение „БЕСА” смята, че Македония не провежда добра съседска политика, защото е станала заложник на етническия интерес само на македонския етнос, превръщайки интереса на народа мнозинство – на македонците, в държавен интерес и така поддържа живи междудържавните проблеми със съседите. Ние сме много заинтересовани Македония да има блестящи отношения с България, защото смятаме че – бидейки до нас една държава член на ЕС и на НАТО – това е в интерес на всички граждани на нашата страна, но и във функция на регионалната стабилност и на доброто съседство. Посредством един автентичен диалог и в контекста на една предефинирана държавна система ние вярваме, че проблемите с България много бързо могат да останат в историческите анали, това като урок, за да не се повтарят в бъдещето.

Напредва ли Македония към Европейския съюз и НАТО и може ли да се разреши въпросът за името с Гърция?

Още от 2005 г., когато Македония получи статута на кандидатка за членство в ЕС, нашата страна се опитва да постигне напредък. Процесът на интеграция на страната в НАТО и ЕС е затънал много дълбоко и това за една малка страна като Македония може да бъде много притеснително, дори и опасно. Много добре се знае, че ключовият проблем за напредъка в евроатлантическата интеграция на страната е спорът за името на държавата, който Македония има с Гърция, въпреки това трябва да се знае, че той не е единственият проблем. Това се свидетелства и от комюникето, публикувано след срещата на НАТО, проведена през юли 2016 г. във Варшава, където между другото се казва, че настоящето правителство се е провалило и с пълното приложение на Охридското споразумение (за което се грижи Демократическия съюз за интеграция), докато притеснителни са и последните политически развития, които са довели до отдалечаването на страната от ценностите на НАТО и не допринасят за устойчивото разрешаване на политическата криза. Там се отбелязва, че политическите елити не проявяват готовност и достатъчни капацитети за реализирането на необходимите реформи, споменати в Доклада на Прибе, докато в това комюнике са посочени и проблемите със засилването и върховенството на закона, на свободата на медиите и независимостта на съдебната система. Също така, там се отбелязва и липсата на воля за диалог, за да се проведат честни и прозрачни избори, които са задължителни ценности за една страна, която цели интеграцията.

Споменавайки още веднъж ПРЕДЕФИНИРАНЕТО на държавата като лайтмотив на платформата на Движение „БЕСА”, ние смятаме, че по време на един такъв процес и, особено след неговото предефиниране, Македония ще бъде изцяло различна държава, отворена към съседите, с аспирации за разрешаване на всички съществуващи спорове, толкова повече, че ние сме убедени, че това ще направи страната и по-стабилна, и по-развита за самите нейни граждани.

Благодарим Ви много, че ми дадохте възможността да се обърна към българското обществено мнение!

31.10.2016

Общество.нет (цитирането на автора, изданието и активните линкове са задължителни)

Мненията на редакцията и на автора/ите могат да не съвпадат.

Коментари

comments

Short URL: https://obshtestvo.net/?p=13353

Posted by on окт. 31 2016. Filed under Интервю. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

  AUD =   лв
  CHF =   лв
  EUR =   лв
  GBP =   лв
  RUB =   лв
  USD =   лв

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.