ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИПОТEКАТА

В два последователни броя се спряхме и разгледахме ипотеката и нейните видове по смисъла на „Закона за задълженията и договорите” /ЗЗД/, това обаче е не достатъчно тъй като за ипотеката в днешната съвременна теория все още няма единодушие относно правната и същност.

Затова, ако трябва да обобщим различните виждания за ипотеката тя е едно относително, акцесорно /вторично/, обезпечително право, което не принадлежи нито към потестативните /преобразователните/, нито към притезателните / даващо власт на носителя на това право да изисква от останалите определено поведение/, нито към вещните права. Тя е един нов вид права – правото на предимство пред други определени лица.

Ипотекарният кредитор има право на предпочтително удовлетворение от цената на недвижимия имот, който се осребрява чрез извършване на публична продан от съдия – изпълнител. Кредиторът се удовлетворява до размера на сумата, вписана в ипотечния акт или в молбата /виж бр.72, 73/.

Правото на предпочтително удовлетворяване се разпростира както върху стойността на имота, така и върху доходите, които той дава от деня, в който собственикът държи сметка за тях при принудителното изпълнение съгласно ГПК.

За да се удовлетвори от цената на имота, кредиторът трябва първо да предяви иск за изпълнение, да се снабди с изпълнителен лист и да пристъпи към принудително изпълнение.

Изключение прави случая, когато вземането е за определена парична сума или парична неустойка. Тогава директно може да се получи изпълнителен лист въз основа само на ипотечния акт.

Съдия – изпълнителят извършва публичната продан на имота и след нея всички ипотеки и всички вещни права се погасяват, а ипотекарните кредитори се подреждат и удовлетворяват по реда на вписването на ипотеките си.

Заместване в ипотека: Ако едно лице купи ипотекирания имот от длъжника, без да поема обаче задължението му, то може да се освободи от ипотеката, като плати задължението на ипотекарния кредитор. В този случай той встъпва в правата на удовлетворения кредитор спрямо кредиторите, чиито ипотеки са учредени преди да е купил имота. Тук естествено възниква въпроса „каква е целта на заместването в ипотека” – целта е купувачът на имота да се удовлетвори от цената на имота, в случай че той бъде изнесен на публична продан, преди другите кредитори.

Заличаване на вписването: Това става първо по съгласие на кредитора, което трябва да е нотариално заверено или въз основа на съдебно решение. Необходими са молба за заличаване на ипотеката и съгласието или препис от съдебно решение. То се извършва чрез отбелязване на заличаването в партидата на ипотекирания имот. Правното действие на този акт е погасяване на ипотека.

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=547

Posted by on май 31 2007. Filed under Позиция. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.