ЗАБРАНA ЗА РИБОЛОВ, РАЗРЕШЕНИ ЗА УЛОВ ВОДОЕМИ И МИНИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА УЛОВЕНАТА РИБА ПРЕЗ 2011

Рязкото застудяване довело и снежни бури, ще забави малко хвърлянето на хайвера на рибите. Дано синоптиците ни зарадват с един топъл май за да не се налага удължаване на срока на забраната за риболов. Любителският риболов не е средство за прехрана, а е един прекрасен начин да избягаш от градската шумотевица. Почивката сред природата е най-добрият начин да се пребориш със стреса, да се отпуснеш, да вдишаш чист въздух на спокойствие и просто да си прекараш приятно. Никой СПА център не може да ти даде това отпускане което получаваш с риболова. Никой филм(пък бил и той най-касовия) не може да накара адреналина ти да подскочи така, както когато на другия край на въдицата се хване риба и пръта ти затрепери в ръцете. С нищо не може да се сравни напрежението когато дебнеш трепкащата плувка и си изправен пред дилемата да засеча или не. Щастието което се вижда в очите на всеки един рибар когато хване рибка не може да се купи с пари. Риболова е страст. Забелязвали ли сте, че никой който разказва за риболов не говори с досада, не се ядосва, не се гневи. А всеки разказва влагайки емоция като малко дете. Дори да отидеш за риба и да те навали порой, да премръзнеш от студ- това не е пречка да мислиш за следващият риболов и то да се настървяваш още повече да си там някъде до водата. Пазете природата. Тя ни дава безплатна почивка. Тя ни кара да се почувстваме отново живи. Досегът с истинското, с неподправеното, с първичното е това което може да те мотивира да вървиш напред и да надживееш дребните неща. Сред природата, до водата, да слушаш пукането на огъня и горските звуци. Това е риболова.

Със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов от понеделник, 18 април 2011 г., се забранява риболова  за 47-дневен период. Забраната за любителски риболов е от 18 април и ще продължи до 3 юни 2011 г., тя важи за всички пролетно-лятно размножаващи се видове.

Забраната е на основание Закона за рибарството и аквакултури и се прилага ежегодно през размножителния период на видове във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти.
Забраната за любителски риболов е от 18 април и ще продължи до 3 юни 2011 г., тя важи за всички пролетно-лятно размножаващи се видове.
Улова на калкан в общностните води на Черно море се забранява през периода от 15 април до 15 юни включително, съгласно Регламент на Съвета 1256/2010 г.
Улова на попчета с мрежени риболовни уреди във водите на Черно море се забранява от 15 април до 15 май, включително.
Улова на карагьоз /дунавска скумрия/ се забранява от 18 април до 18 май включително.

За любителите риболовци има оставени свободни водни обекти на територията на страната за осъществяване на риболов. Това са:

 Област Благоевград
– яз. Самоилово, с. Самоилово, общ. Петрич;
– водоем „Марена” до с. Марикостиново, общ. Петрич;
– напоителен канал „Топлика” от главен път гр. Гоце Делчев – Илинден до пътя от с. Копривлен под помпената станция, пресичащ канала.
 Област Бургас
– баластриера “Дупките”, гр. Бургас
 Област Велико Търново
стари речни корита на р. Янтра:
– землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;
– землище на гр. Полски Тръмбеш;
– землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;
– землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш.
стари речни корита на р. Росица:
– землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;
– землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени;
– землище на с. Михалци, общ. Павликени.
баластриери
– землище на с. Дичин, община Павликени.
напоителни и отводнителни канали:
– местност “Блатото”, гр. Свищов – запад.
 Област Видин
– яз. Дъбравка, общ. Белоградчик;
– яз. Дреновец в обозначения за това участък, обхващащ зона на 300 метра от зоната за садки в продължение на един километър в посока село Воднянци от южната страна на водоема.
 Област Враца
– яз. Бели извор, с. Бели Извор.
 Област Кюстендил
– стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;
– язовир под с. Самораново, общ. Дупница;
– водоеми (2 бр.) преди с. Смочево, общ. Рила;
– яз. Мали Върбовник, общ. Бобов дол.
 Област Кърджали
– яз. Охлювец, общ. Кърджали;
– Кюмюрлюк в землището на с. Багрилци, общ. Крумовград.
 Област Ловеч
– яз. Сопот с изключение на зоните за естествено размножаване на риба и други водни организми и експлоатационната зона определени със Заповед №249/09.06.2003 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури;
– яз. Крапец с изключение на зоната за техническа експлоатация, обособена пред язовирната стена ;
– яз Александрово, с изключение на зоната за техническа експлоатация, обособена пред язовирната стена;
– водоем „Зореница”, намиращ се между гр. „Ябланица” и с. Гложене;
– яз. Гаргулица, землището на гр. Ябланица, общ. Ябланица.
 Област Монтана
– яз. Огоста в района на баластриерите (района на с. Горно Церовене).
 Област Пазарджик
– баластриера, с. Лозен;
– студен канал на р. Марица при с. Синитево;
– микроязовир Черяшка река, общ. Стрелча.
 Област Перник
–   езеро в с. Драгичево, общ. Перник;
–   рудничните езера над кварталите Мошино и Тева;
–   езеро в с. Рударци, общ. Перник;
–   сгуроотвалите до квартал Калкас.
 Област Плевен
–   баластриери Витски блата, общ. Плевен;
–   Кретско блато, с. Крета, общ. Гулянци;
–   баластриерите край р. Искър между гр.Червен бряг и с.Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг;
–   яз. Еница, общ. Кнежа;
–   яз. Садина, общ. Пордим;
–   яз. Под селото, землище на с. Тотлебен, общ. Пордим;
–   отводнителен канал при гр. Белене.
 Област Разград
– яз. Бяла пръст /Папаза/, гр. Разград.
 Област Русе
– Корекция на р. Янтра между гр. Бяла и с. Карапце в местността „Кривушата”.
 Област Сливен
–   баластриера Мечкаревска дупки, с. Мечкарево, общ. Сливен;
–   баластриера Сливенска дупка, с. Мечкарево, общ. Сливен;
–   баластриера Крушарска дупка, с. Крушаре, общ. Сливен;
–   централен напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен.
 Област София
–   бент Панчарево;
–   водоем Жеков вир;
–   баластриери в землището на с. Мрамор;
–   баластриери в землището на с. Враждебна (извън границите на летище София);
–   баластриери в землището на с.Долни Богров;
–   баластриери в землището на с.Негован;
–   баластриери в землището на с.Чепинци;
–   баластриери в землището на с.Световрачене;
–   баластриери в землището на с.Челопечене.
 Област Стара Загора
– баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, община Мъглиж;
– баластриери1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, община Мъглиж;
– баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Тулово, община Мъглиж.
 Област Шумен
– баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен.
 Област Ямбол
– баластриери в местност „Долен герен”, гр. Елхово;
– отводнителен канал „Дере – 3”, землището на с. Безмер;
– яз. Болярско – 2, землището на с. Болярско;
– баластриерни водоеми „Кукоревски дупки”;
– гребен канал Ямбол – северна и южна част.

Колеги, за да има риба и занапред, желателно е да не задържаме хванатата маломерна риба. Ето го списъка с минималните размери на риба която можем да задържим:


Списък на минимално допустимите размери за улов на риба и други водни организми.

Приложение № 2 към чл. 38, ал. 1 (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)(Чл. 38. (1) Забранява се уловът, пренасянето, превозването и продажбата на риба и други водни организми от обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 с размери, по-малки от минимално допустимите, съгласно приложение № 2.)

А. Сладководни риби
Сем. Есетрови (Acipenseridae)
Чига (Acipenser ruthenus) 50 см
Сем. Пъстървови (Salmonidae)
Речна (балканска) пъстърва (Salmo trutta fario) 23 см
Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss/ Salmo gairdneri irideus) 22 см
Сивен (Salvelinus fontinalis) 20 см
Дунавска пъстърва (Hucho hucho) 65 см
Сем. Корегонусови ( Coregonidae)
Чудски сиг (Coregonus lavaretus) 22 см
Пелед (Coregonus peled) 20 см
Сем. Липанови (Thymallidae)
Липан (Thymallus thymallus) 25 см
Сем. Щукови (Еsocidae)
Щука (Esox lucius) 35 см
Сем. Шаранови (Cyprinidae)
Речен кефал (Leuciscus cephalus) 22 см
Мъздруга (Leuciscus idus) 22 см
Распер (Аspius aspius) 25 см
Лин (Tinca tinca) 20 см
Брияна (облез, уклей) (Chalcalburnus chalcoides) 20 см
Уклей (Alburnus alburnus) 15 см
Платика (Abramis brama) 20 см
Немски косат (Abramis sapa) 20 см
Чил косат (Abramis ballerus) 25 см
Морунаш (Vimba vimba) 25 см
Маришки морунаш (карабалък) (Vimba melanops) 20 см
Сабица (Pelecus cultratus) 20 см
Скобар (Chondrostoma nasus) 20 см
Бяла мряна (Barbus barbus) 25 см
Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis petenyi) 17 см
Маришка мряна (Barbus cyclolepis) 17 см
Шаран (Cyprinus carpio) 30 см
Златиста каракуда (Carassius carassius) 15 см
Сребриста каракуда (Carassius auratus gibelio) 15 см
Бял толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix) 40 см
Пъстър толстолоб (Aristhichthys nobilis) 40 см
Бял амур (Ctenopharyngodon idella) 40 см
Черен амур (Mylopharyngodon Piceus) 40 см
Сем. Буфалови (Catostomidae)
Буфало (Ictiobus spp.) 30 см
Сем. Сомови (Siluridae)
Сом – Silurus glanis 65 см
Сем. Американски сомове (Ictaluridae)
Канален (американски) сом (Ictalurus punctatus) 25 см
Сем. Трескови (Gadidae)
Михалца (Lota lota) 25 см
Сем. Костурови (Percidae)
Бяла риба (сулка) (Sander lucioperca/ Stizostedion lucioperca) 45 см
Речен костур (Perca fluviatilis) 12 см
Голяма вретенарка (Zingel zingel) 25 см

Б. Проходни риби
Сем. Есетрови (Acipenseridae)
Моруна (Huso huso) 180 см
Пъструга (Acipenser stellatus) 120 см
Руска есетра (Acipenser guеldenstaedti) 120 см
Сем. Речни змиорки (Anguillidae)
Европейска речна змиорка (Anguilla anguilla) 50 см
Сем. Селдови (Clupeidae)
Карагьоз, дунавска скумрия (Caspialosa pontica/Alosa pontica) 22 см

В. Морски риби
Сем. Бодливи акули (Squalidae)
Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) 90 см
Сем. Селдови (Clupeidae)
Цаца (копърка, трицона, шпрот) (Sprattus sprattus sulinus) 7 см
Сем. Хамсиеви (Еngraulidae)
Хамсия (Engraulis encrasicholus ponticus) 9 см
Сем. Зарганови (Belonidae)
Зарган (Belone belone) 35 см
Сем. Трескови (Gadidae)
Черноморски меджид (Merlangius merlangus euxinus) 12 см
Сем. Кефалови (Mugilidae)
Морски кефал (Mugil cephalus) 25 см
Кефал пелингас (Mugil soiuy) 30 см
Платерина (Liza aurata) 25 см
Илария (Liza saliens) 22 см
Сем. Атеринови (Atherinidae)
Атерина (Atherina spp.) 10 см
Сем. Морски костури (Serranidae)
Лаврак (Dicentrachus labrax/Morone labrax) 28 см
Сем. Леферови (Pomatomidae)
Лефер (Pomatomus saltatrix) 28 см
Сем. Сафридови (Carangidae)
Сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus) 12 см
Сем. Смаридови (Centracanthidae)
Смарид (Spicara spp.) 12 см
Сем. Барбунови (Mullidae)
Барбуня (Mullus barbatus ponticus) 12 см
Сем. Скумриеви (Scombridae)
Черноморска скумрия (Scomber scombrus) 22 см
Паламуд (Sarda sarda) 28 см
Сем. Попчета (Gobiidae)
Тревно попче (Gobius ophiocephalus) 12 см
Дебелоустно кафяво попче (Neogobius platyrostris) 12 см
Широкоглаво попче (Neogobius cephalarges) 12 см
Стронгил (Neogobius melanostomus) 12 см
Лихнус (Mesogobius batrachocephalus) 15 см
Сем. Калканови (Scophthalmidae)
Калкан (Psetta maxima) 45 см
Сем. Писиеви (Pleuronectidae)
Писия (Platichthys flesus luscus) 20 см

Г. Водни животни
Клас Земноводни (Amphibia)
Голяма водна жаба (Rana ridibunda) 30 г

Клас Ракообразни (Crustacea)

Обикновени скариди (Leander spp.) 5 см
Пясъчна скарида (Crangon sp.) 5 см
Езерен рак (Astacus leptodactylus) 8 см
Пагур (Eryphia spinifrons) 5 см
Обикновен (зелен) крив рак (Carcinus maenas) 4 см

Клас Миди (Bivalvia)
Миди речни, седефки (Unio spp.) 8 см
Миди речни, беззъбки (Anodonta spp.) 10 см
Черна морска мида (Mytilus galloprovincialis) 7 см
Бяла пясъчна мида (Mya arenaria) 5 см

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=3829

Posted by on апр. 15 2011. Filed under Пътешествия. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.