ЯВЛЕНИЕТО КОРУПЦИЯ


Корупцията е сред основните причини за настоящето положение в нашата страна, а от там и за високите емиграционни нагласи сред младите българи.

Отделните индивиди започват да се страхуват от институциите в собствената си страна. Корупцията дестимулира студенти и ученици да започнат свой собствен бизнес. Младите българи  все по-често са решени да търсят възможности за личен просперитет в чужбина. Така най-ценният ресурс на една страна – човешкият, постепенно "изтича” от България. Ето защо е нужно да се борим срещу факторите, които способстват загубата на квалифицирана работна ръка.

            Съществуват различни определения за това що е корупция. Най-обобщено може да се каже, че тя е изискване, предлагане, даване или приемане, пряко или непряко на подкуп или каквото и да е друго неполагащо се предимство. Корупцията е естествена проява на размяна между хората и ето защо няма страна в света, в която това явление да не е разпространено.

            Тя се характеризира с наличието на поне две страни, работещи по споразумение и придобиващи тайно печалби и привилегии в процеса на взаимодействие помежду си. Борбата срещу политическата корупция е процес на осветляване на представителите на публичния интерес, използващи властта, в която са облечени за своето собствено или това на близки до тях лица обогатяване. Резултатите от тези им действия са за сметка на цялото общество.

            Следствията от корупцията имат траен отрицателен ефект основно в икономическата сфера. Високите й нива водят до намаляване на инвестициите, спад в производителността, увеличаване на бюрокрацията, намаляване на сигурността, неефективни обществени услуги в области като полиция, правосъдие, образование и здравно осигуряване. Не бива да забравяме и още две негативни следствия -принудителната емиграция и отсъствието на чувство за общност. По този начин тя се превръща в своеобразна спирачка за развитието на гражданското общество в България.

             След 1989 г. българските граждани емигрират предимно по етнополитически причини. Политическата нестабилност и недоверието към държавните институции са основна причина за миграционно поведение сред младото население в този период. Скоро след това емиграцията започва да се определя от други условия и фактори, придаващи й икономически характер.

            Днес стремежът към пълноценна личностна изява, професионална реализация и по-добро заплащане на труда са от съществено значение за желаещите да мигрират. Корупцията пряко въздейства върху най-силно стимулиращия фактор за външна миграция – жизнения стандарт.

            Противодействието на корупционните практики е част от усилията за изграждане на публичните институции на демокрацията. Необходимо е създаването на групи за натиск, обхващащи различни социални и групови интереси и пренасящи ги върху политическия процес. Тяхното наличие прави по-жизнено гражданското общество и от там дава повече гаранции за стабилността и легитимността на демократичната политическа система. Активната студентска общност трябва да се ориентира към насърчаване на дейности, насочени към натрупване на съвкупност от граждани, правителствени и неправителствени институции, изискващи формиране на политическа воля у българското управление за ефективна борба с корупцията и прозрачно, независимо и отговорно правораздаване.

            Съществена крачка напред в контрола над корупцията е създаването с Решение  № 61 на Министерски съвет от 2.02.2006 г. на Комисия по превенция и противодействие на корупцията (КППК), под председателството на министъра на вътрешните работи. КППК разработва приоритетите на държавната антикорупционна политика и подходи за ефективно противодействие и превенция на корупцията в различните обществено-политически области. Комисията осъществява цялостния контрол и координация по изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията.

            За съжаление дори съществуването на правителствена стратегия за борба с корупцията не гарантира минимизирането й. Нужно е гражданските структури да поемат ролята на страни в коалицията срещу нея. Студентската общност може да способства успешния изход на борбата чрез организирането и провеждането на дебати по въпросите за противодействие и превенция на корупционните практики.

            Корупцията не може да бъде изкоренена напълно, но може да бъде направен опит за свеждането й до минимум. Тя оказва силно негативно въздействие върху цялостното икономическо и социално развитие на нашата страна. Ето защо нейната превенция и контролът върху политическата сфера се превръщат в основен проблем пред гражданското общество. Снижаването на нивото на корупцията и стабилното икономическо развитие ще доведат до мултиплициран положителен ефект върху всички обществени сфери. Неангажираността с проблемите на гражданското общество и политическата апатия не са и не могат да бъдат решение за младите хора. Активната студентска общност трябва да се заеме с подпомагане на държавните институции и неправителствените организации в борбата им с корупцията, с цел подобряване на бизнес климата в България, по този начин подсигурявайки собственото си бъдеще в тази страна.

 

Тодор Райков

студент в специалност Политология        
СУ „Св. Климент Охридски”

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=932

Posted by on апр. 3 2008. Filed under Гледна точка. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.21074 лв
 CHF =  1.74192 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.18773 лв
100  RUB =  2.49116 лв
 USD =  1.66326 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.