УСТРЕМНАТА ПЪРЗАЛКА КЪМ КРАЯ

ДЕМОГРАФСКАТА КАТАСТРОФА – НЕПРИЯТНИ ИСТИНИ, НЕИЗБЕЖНИ ТЪЛКУВАНИЯ

Образно казано: Българският етнос е качен на най-бързата пързалка в своята история,   всички, с някои изключения, пищят, като че ли от радост, вятърът на скоростта брули ушите им, а те си пищят и не знаят, ”или не искат и да знаят” КЪДЕ ВСЪЩНОСТ СВЪРШВА ПЪРЗАЛКАТА? Защото всяка Пързалка има и край, не може тази „етническата” да няма край.
И най-интересното, в тази, недотам, може би, сполучлива метафора, е че от двете стра-   ни, като шпалир, стоят представителите на ромската общност /нежно наричани от векове цигани/, с целите многолюдни семейства, фамилии и кланове и… лисват методично вода от грамадни калайдисани котли. Та да е по-ледна, по-хлъзгава, по-бърза и по-стремглава пързалката. И, за да може този засега многоброен български етнос да бъде качествено изпързалян – да се скрие в далечината по серпентините на общонационалното ни управленско безумие и безсилие. И безгрижие… И да иде усвет! Та като се скрие от погледа, тоя така пречещ български етнос, тогава циганската общност преспокойно ще си удари капата у земята…и ще продължи да си живурка ден за ден, още по-безнаказано по своите си нрави и обичаи, така ярко напомнящи чергарлъка от 14-20 век.
И няма да има думи и евфемизми като „интегритет”,”десетилетие на ромското присъ-  единяване” и други такива чиновнически глупости… за парлама и отчитане на дейност и еврофондове.
Всичко ще бъде равно, трънливо с накацали цветни парцалчета, пусто, без нищо за крадене,българската бивша територия без български етнос ще е някакъв вид лунна повърхност – без луна…
Терминът  демографската пързалка заимствах, тоест откраднах като дрът циганин от магистър Светлана Рашкова, от „Общество”Дуло”, Русе. И обещавам да й го върна като прекопая две лехи от родната ни запустяваща нива.

ЕТНОГЕНЕТИЧНИЯТ ПРОБЛЕМ НА БЪЛГАРИЯ

  „Историческа истина,макар и  немного популярна по страниците на българските учебници по история, е, че територията на Първото българско царство винаги е била разположена от двете страни на Долен Дунав, като големите некрополи в Мунтения са повече, отколкото в Добруджа.
Макар столиците Плиска и Преслав да са разположени на юг от Дунав, по-голямата част от територията и прабългарското население са разположени отвъд Дунава. Отразено е в Именника на българските владетели.ю
Съдбата на това българско население е добре известна. Бавно и постепенно, в продължение на няколко века, неговата територия е превзета от други държави, главно Унгария и Киевска Рус, а  после, в течение на 7-8 века, то е асимилирано, като оставя хиляди топоними, хидроними и думи в езика на новите народи.
За мнозина това може да е неприятно,ненужно или неудобно,но ние трябва да знаем причините за тази асимилация, защото така или иначе тя е част от нашата история.
След създаването си, българската държава се разширява неравномерно, но в точно определени направления. Официалната българска историческа наука твърди, че разширението има за цел  да включи все нови и нови територии, населени със славянски племена.
В това няма особена логика. Могат обаче да се приведат доказателства, че стратегията за разширение на държавата е била съвсем друга и много по-естествена – да се присъединят онези  територии, в които отдавна вече живеят прабългари или родствени на тях племена: южна и юго- западна Македония/Котокия/ и Трансилвания.
………..
В първия район българите се заселват на две вълни,първо по времето на Анастасий /491-518/ се заселва днешна Южна Албания и Епир /градовете Химара,Бялград/, а после в Керамисийското поле и в Сярско се заселват българите на Кубер.
В това направление най-успешни са действията на Крум /802-814/, синът му Омуртаг /814-831/ и внуците му Маламер /831-836/ и Пресиян /836-852/.
В района на Трансилвания заселването е още по-масивно и по-ранно.Още с нашествието на хуните /382-450 г./ и аварите /585 г./, а може би и самостоятелно, в този район се заселват кавказки  прабългари,утигури и кутригури. Язигите и роксоланите, ирански племена, родствени на прабългарите, живеят в този район още от III век сл.Хр. По-късно там се настаняват авари/ургури/,племена родствени на прабългарите и кутригурите.
Най-успешни в това направление са действията на Крум,който заедно с франките разгромява държавата на аварите и присъединява значителна част от нейната територия, населена с авари,  прабългари,язиги и роксолани към своята държава. Известно е, че Крум преселва част от авари  те и прабългарите на юг от Стара планина, вероятно в района северно от Странджа, където са запазени много прабългарски топоними /град Тутхон,с.Ургури,Кладара,Мургатон,Багатур/.
Самата Аспарухова България първоначално е центрирана в района на Северна Добруджа и делтата на Дунав,т.е. в така наречената Малка Скития,където още от времето на Одриското цар  ство живеят скитски племена.
Днешният център на румънската атомна енергетика севернодобруджанският град Черна вода носи име,което е буквален превод/калка/ на първоначалното скитско име Anxiena /Черна /.От същата скитска дума е образувано и названието на Черно море, което в изкривен гръцки вариант звучи Понт Евксинос.
Самите протославяни /склави,склаби по гръцка терминология/, съдържайки значителен ирански субстрат,също са родствени на прабългарите.
Така че стратегията на Първото българско царство със сигурност е имала за цел нещо банално  просто и естествено: пълно етническо обединение на прабългарите в рамките на една държава.
Общо взето, по времето на Пресиян /836-852 /обединителната стратегия е завършена успешно  в България.Така създаденото обширно българско землище е историческа реалност не толкова, защото на 50,100 или повече години то очертава границите на една държава,а защото в него живее един многоброен управляващ народ, който оказва силно и трайно влияние върху езика  и традициите на всички други народности,населяващи или населявали в последствие тази земя.
Данните съм взела от статията на Иван Танев Иванов”Македония изчезва от нашия поглед,     както отвъддунавска България навремето изчезна – Защо?”
Началото на трагедията с изгубването на българската расова чистота бе сложено със  загубването на религиозната ни свобода.
Избирайки християнския Бог,о т наше име Княз Борис I Михаил, избива нашата аристокрация. Боилските родове биват изклани. Само 150 години по-късно Василий Българоубиец довършва  започнатото,като подкупва половината от болярите ни с доживотна служба във византийските  провинции на Анадола,а другата половина просто праща на дръвника.С окови на ръцете,но никога с превита глава.
  Двестата години византийско робство унизиха Българския народ, но той все още намери сили   да се изправи гордо и да воюва за свободата си. И за справедливостта. Тази справедливост, за която, толкова отчаяно, копнеем днес. Но това бе само първият удар.Жестокостта последва и след това. Едва изправила се на крака, България бе подложена на татарски опустошителни нашествия,платени от Венеция и Византия. България бе насилена да се раздели на три заради цар-предател. Цар оставил Мизия, Тракия и Македония –  земи,населявани от хора с едни и същи гени, род и божествена мисия – да бъдат разкъсани на 13  деспотства. Нещо повече, благодарение на „мъдрите”му решения България успя да се изправи само два пъти срещу поробители в битка. И двата пъти бе при река Марица. При първия опит загива сина на Иван Александър Михаил. При втория – бащата на Крали Марко. Същият Крали Марко, който въпреки бащината смърт, се би рамо до рамо до убийците на отеца си.
После София падна с предателство. Също и Търново. Българската нация се стопи и дори това, което бе останало от нея като жизненост, борбеност и расова чистота бе почти унищожено. Защо стана така? Заради заслепеността ли? Или заради чисто човешкото ни себелюбие и инат?
А може би заради грандоманията и алчността. И най-вече, защото най-доброто от нас бе убито от най-злото у нас! Патриарх Евтимий, толкова хваленият герой, баща на нацията, защитникът на онеправданите, този патриарх,  20 г. преди известната обсада на Търново,  не се посвени да   унищожи половината ни библиотека и да прати в тъмница хиляди писари… Заради канонна и правописна реформа!
Стана дума за религия. Непременно ще спомена и за политика. Колкото и да ми се иска да кажа, че последният път, когато нашият изстрадал, но велик етнос, за последно е бил унижен по време на робството – това няма как да стане.
Защото има и друго робство. Това робство е по-страшно от сянката на Ятагана! Робство, което ще ни кара да виждаме вековете на кървавия турски ханджар като време на детска игра. Защото ако тогава експлоатираха нашата земя, изнасилваха нашите жени, и убиваха най-добрите  от нас, то сега.. .сега нас, всички българи, ни чака една бавна смърт! Всички нас!

 ДЕМОГРАФСКАТА ПЪРЗАЛКА, на която са засилили българския народ, е заплаха за нас! Заплаха за същността ни и битието ни! След 100 години може и да няма кой да прочете тези редове, защото никой няма да може да чете! Или никой няма да го интересува.
И ето, след заветната 1878 година имахме и няколко години свобода. Наистина и тя бе наситена с предателства, българофобия, грешки и некомпетентност, но все пак най-доброто от нас се възраждаше заради земеделието.
И какво стана през 1944 г.? Бе извършен последния удар. За една-две години от комунистите бяха избити над 50 000 българи без истински съд и присъди. Народният уж съд просто брутално изби абсолютно всеки, който е имал дори минимален шанс да поведе съпротива. А по-късно лагерите Белене, Скравена и др.довършиха процеса. Политзатворниците бяха духовно и физически унизени, мнозина бяха убити, а оцелелите – твърде слаби, за да се решат да направят, каквото и да е.
Преди 1990 г. работата в тази насока продължи. Селата бяха обезлюдени. Хората бяха пратени в големите градове да работят във фабрики и заводи. Насилиха ги да живеят в апартаменти в панелни блокове и анонимността им вече бе пълна. Така бе прекъсната връзката им с корените.  Земята се вкара в нещо като частни АПК и земеделците се превърнаха в чиновници. Любовта към земята изчезна.
Създаде се Закон за задължителното средно образование и ученето се обезсмисли. Неграмотността започна да се шири в страната ни. Законът за увеличаване на раждаемостта осигури привилегии на ромското население да получава безкрайни помощи за многобройната си челяд. Голямата Екскурзия, или т.нар. Възродителен процес, настрои един срещу друг българи и мюсюлмани, живеещи до този момент заедно и спокойно без никакви проблеми. Така по-лесно  се управлява!
В годините на така наречения Преход /след 1990 г. до наши дни/ симптомите на изчезване на българския ген се задълбочиха. Раждаемостта при ромското население се засили, причината са  социалните добавки /все по-често раждат на 11-12 годишна възраст/. Ромите станаха привилегировано население в страната ни. Те не работят и не плащат сметки, живеят на наш гръб, издържаме ги. Част от българите заминаха за чужбина, а друга част от тях станаха емигранти в собствената си държава.
Ето къде изчезна българският ген..
Може да не сме расисти, в познатия смисъл на думата, но сме българи, и би трябвало да ни боли,че генетическият код, който е в основата на другите генетически кодове на планетата, е застрашен от изчезване.
И най-лошото е, че за това сме си виновни самите ние.
Мога да приведа стотици примери за това как в страни като Чехия, Унгария, Китай, западноевропейските държави и т.н. се справят с демографския проблем, но може би вече няма смисъл.
За да запазим нашата българска генетическа идентичност е достатъчно само законите на страната ни да важат с пълна сила и за ромите.Вместо да се опитваме да ги интегрираме,ние  т р я б в а  да ги заставим да спазват законите. А един закон, който гласи, че за всяко трето и следващо дете да не се плаща нищо от държавата, ще свърши идеална работа. Българите по принцип са отговорни за децата си и затова не раждат повече от две /свикнали са да си ги издържат сами/.
Създавайки такъв закон, ще спрем апокалиптичното раждане на роми /няма да има помощи/, а раждаемостта при българите ще нарасне от едно на две деца/, защото детските надбавки ще се увеличат/. Така всички ще са равни пред закона и ощетени няма да има.”
                                                                                                     Светлана РАШКОВА

Наш коментар: Да,етническите българи в Турция, Гърция са асимилирани. В Албания, в Косово – също. Наистина на дневен ред /и то с бързи темпове/ е Македония. С нашето мудно и чиновническо безхаберие /да не даваме скоростни легитимации на етническите българи извън България /също допринасяме за стопяване на българския етнос и оттам за изчезването на българския ген… Я вижте, как само за часове, се правят български паспорти и български поданици футболистчета като Лусио Вагнер, Ибрахима Гай и стотици други, които говореха с палци и преводачи и си отидоха та се не видяха…
На мултиетническите САЩ хич не им дреме, че там някъде в Европа, на някакви си Балкани текат асимилаторски процеси срещу българския етнос. Те, Щатите, са си добре. Избиха навремето повечето от коренните аборигенски /индиански/ племена, малка част затвориха в резервати /подобно екзотични канарчета в клетка/. Написаха за Света ама най- демократичната Конституция, най-долните бандити станаха герои на уестърни и уважавани банкери. Тогава вече щатите взеха да поучават и нас хилядолетните етноси и народи на уж някаква си демокрация. Дори в Стара Европа създадоха измислена от тях държава. Видяхме им демокрацията – нещо повече –  живеем в нея! Благодарско? Нищо чудно след броени години,някой от бъдещите американски посланици да развее в Скопие новия флаг на новата ”Шиптърско-македонска държава”. Както е тръгнало – нищо чудно!
В този свят на предателства ЛОЯЛНОСТТА винаги се е котирала скъпо. И прескъпо. Спомня ли си някой от нас колцина от управниците на държавата ни, на българския етнос, във вековете назад /че и до наши дни/, са били лоялни към собствения си род и ген? Освен един, който бе съсечен в центъра на младата ни столица – не, не си спомняме друг… Даже тук не говорим за обич към Родината и други високопарни и изпилени вече от употреба думи. Дори само лоялност да се спазваше – нямаше да стигнем дотук, че в най-новата ни история да бъдем зависими /и отродявани, стопявани/ от инородци, чуждинци – Батенберг, Сакскобургготски, сина на Сакскобурготски, коминтерновски антибългари, местен хитрец, разпалил най-големия и ненужен междуетнически пожар… Ами след него? Пак коминтерновски чеда и те „интернационалисти”, внука на Сакскобургготски, после още едно чедо на интернационалист, подкрепено от потурчен циганин.
Сега е времето да видим ще има ли възраждане на българския управленски ген или пак ше продължат да ни „редуцират” инородци домашни и инородци от световните банкови  поробителски институции?
 Засега сценарият по стремглавото стопяване /редуциране/ на българския етнос върви успешно за отродителите:
– ниски пенсии; малки заплати;
В неевропейска Сърбия минималната пенсия е 200 евро, цените са ниски, а тях, сърбите, дори  ги  бомбардираха  самолетите на НАТО.
–  скъпи храни и стоки /Чужденците се сдобиват с впечатление, че идват в Диамантена република, виждайки етикетите/;
– разцентровано образование, с цел хаос в просвещението и произвеждане на неграмотни  изпълнители;
– антиреформа в здравеопазването /още по-бързо унищожаване на националноопределящия етнос;
– предимство на масовата култура /чалгизацията/,откъдето идва принизяването,опро-  стачването – за какво са им интелигентни, разбиращи българи, които постоянно да поставят неудобни въпроси;
– водене на 2 ненужни войни едновременно далече зад пределите на Майка България, гълтащи национален ресурс срещу с нищо невиновни етноси, които са и вековно родствени с българския;
– ударна и масирана реклама на чужди и „елитарни”университети в и извън страната    ни – важното е новите и мислещите поколения да ги няма – да са извън Родината, да не се ВЪРНАТ НИКОГА ВЕЧЕ. За да може да се освободи Благословената от Бог територия България. И тя да бъде поднесена като на тепсия на други племена, на други етноси с повече долари и евро в джоб и хазна.
 За да я няма никога повече България!
Това е малка част от сценария,който и сам по себе си е напълно достатъчен – не мислите ли!?!

 
 
Цветан Андреев е роден на 27 септември 1948 г. в Комощица, Ломско.  Завършва Ломската гимназия, а през 1990 г. литература в София. Бил е секретар на Клуба на дейците на културата в Михайловград (днес Монтана). Журналист, писател, редактор. Член на Съюза на българските писатели и на СБЖ – Подкрепа. Носител на няколко регионални и национални награди за литература. Автор на няколко белетристични книги.


ПОСЛЕДНИ СТАТИИ:

ИЗТОЧНА ГЕРМАНИЯ БАВНО НАСТИГА ЗАПАДНАТА ЧАСТ ДОРИ 20 ГОДИНИ СЛЕД ОБЕДИНЕНИЕТО

МЛАДИТЕ, СТАРИТЕ И КНИГИТЕ

ЖЕНИТЕ ЗАВЛАДЯВАТ МЪЖКИТЕ ПРОФЕСИИ

ВСЕ ПОВЕЧЕ МЛАДИ ИТАЛИАНЦИ СА ПРИНУДЕНИ ДА ЖИВЕЯТ С РОДИТЕЛИТЕ СИ

АНКЕТА НА ОБЩЕСТВО.НЕТ ПОКАЗВА, ЧЕ МНОЗИНСТВОТО ЧИТАТЕЛИ НА ИЗДАНИЕТО БИХА НАПУСНАЛИ БЪЛГАРИЯ

КАМЕРИ ВЪВ ВСЯКО ТАКСИ

ПЪТУВАНЕ ДО МАРС

АНЕКДОТ ЗА БАРАК ОБАМА И ГОРДЪН БРАУН ПРЕД МАШИНАТА НА ВРЕМЕТО

РИЧАРД БРАНСЪН: ПЕТРОЛЪТ СВЪРШВА ДО 5 ГОДИНИ

2010 ГОДИНА ЩЕ БЪДЕ РЕШАВАЩА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГЕРБ

ДНЕШНИТЕ БЕБЕТА ЩЕ ЖИВЕЯТ СРЕДНО ДО 100 ГОДИНИ

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=3440

Posted by on окт. 19 2010. Filed under Утре. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.