ТИМБИЛДИНГЪТ – НАЧИН НА УПОТРЕБА

Даниел Панчев е роден в София на 15 април 1982 г. Завършва 26 –та езикова гимназия и Университета за национално и световно стопанство, където се дипломира по две специалности –Икономика и Стопанско управление. Магистър по Бизнес администрация. Специалист в областта на управлението на човешките ресурси с повече от 8 години стаж. Има опит с работата по проекти, финансирани по ОПАК, ОПРЧР и програма “Младежта в действие” на ЕС. Хоноруван преподавател по “Организационно поведение” и “Делови игри в управлението” към катедра “Управление” на УНСС.
 

През последните години все повече и повече понятието Тиймбилдинг навлиза в нашето работно ежедневие. И както всяко ново нещо това понятие се интерпретира по най-разнообразни начини. За някой това е просто напиване далеч от офиса, а за  други екстремно преживяване, където всеки от участниците надвива или поне се мъчи да надвие страховете си (напр. рафтинг, пейнтбол и т.н.)

Целта на тази статия е да изясни в най-общи линии същността на термина “тимбилдинг”, ползите от неговото организиране за фирмата и екипа, а така също да маркира погрешните схващания  и разбирания.

Що е то тимбилдинг?

Според една от широко разпространените дефиниции  team building, което буквално ще рече изграждане на отбор, е “процес на опознаване на психическите, физическите и умствените възможности на колегите в среда извън работната за къс период от време.”
Според българския вариант на WikiPedia “тиймбилдингът е процес, който позволява развитието на колективни ценности в една организация, институция или фирма. Ценностите могат да бъдат както единство, взаимна зависимост, така и участие. Те се постигат чрез дейности, тип игри, често от колективен характер, благодарение на които участниците култивират способността си да работят в екип. Тиймбилдинг е важен фактор за всяка среда, чиято цел е да извади най-доброто от екипа, за да се осигури развитие, положителна комуникация, ръководни умения и способността за сътрудничество.”
От всичко казано по-горе става ясно, че тимбилдинга не е широко разпространеното и схващано у нас понятие за “геройско запиване и ядене на корем”, а по-скоро се доближава до стандартното обучение. Тимбилдинги на запад се правят още от 70-те години, макар самата методика да е възникнала през 19-и в.от философа Джон Люи.

Какави са ползите от провеждането на тимбилдинг

Можем да посочим различни ползи от  провеждането на тимбилдинг, по – важните от които са :

– Подобряване на  комуникацията между членовете на екипа
– Работното място става по приятно
– Помага на участниците да научат повече за себе си (силни и слаби места)
– Идентифициране и използване силните страни на членовете на екипа
– Мотивиране на екипа
– Повишаване на продуктивността на екипа
– Упражняване на ефективни взаимодествия между членовете на екипа
– Поставяне на всички „в една крачка”

Стъпки при организирането на тимбилдинг

Как да направим така, че ефекта от нашето мероприятие да е максимален и да изпълним предварително заложените цели. Накратко по-долу съм посочил конкретните стъпки, през които трябва да се мине при организирането и провеждането на тимбилдинга.

Първото, и най–важно, условие, преди всичко останало, е да дефинираме какви цели преследваме, организирайки тимбилдинг. Това става след разговор с началника на отдела  /звеното или пък CEO-то  на фирмата/.

На второ място трябва да знаем коя е нашата целева група и да разберем колкото се може повече информация за нея – възраст на участниците, типа работа, с която се занимават, предварителните нагласи, взаимодействие помежду им до момента и др.
От това зависи и каква програма ще разпишем. Например ако работният екип е от хора, които са страхливи и избягват екстремни преживявания няма смисъл да се пращат на рафтинг например.

Като трета стъпка, след като сме избистрили целите на тимбилдинга и сме събрали информация за целевата група, се пристъпва към изработването на детайлна програма. Тук трябва да се прецени дали тимбилдинга да бъде indoor (в зала) или оutdoor (на открито). Подбират се внимателно упражненията на база заложените цели и събраната информация за целевата група.

Видове упражнения, които се използват по време на тимбилдинг могат да бъдат групирани в няколко категории :

–  Упражнения, целящи подобряване на комуникативните умения

Те са насочени към подобряване на комуникативните умения. Целта на фасилитатора при тях е да проведе активност, която подчертава важността на комуникация за доброто представяне на екипа

– Упражнения,  свързани с разрешаване на проблеми/ вземане на решение   
Те наблягат върху работата в екип за разрешаването на трудни проблеми или вземане на сложни решения. Целта на фасилитатора тук е да даде на екипа проблем, чието разрешаване не е така лесно и изисква екипа да излезе с творческо решение.


–  Упражнения за планиране/ адаптивност
Тези упражнения фокусират върху аспектите на планирането и способността ни да бъдем адаптивни към промените. Това са два изключително важни аспекта за екипите, за да могат те да се справят при възникнали сложни задачи и/ли ситуации. Целта на фасилитатора е да покаже важността на планирането преди прилагането на каквото и да е решение.

–  Упражнения за доверие
Упражненията за доверие ангажират членовете на екипа по начин, който да предизвика доверие между тях. Понякога упражненията от тази категория са трудни за изпълнение, тъй като съществува различна степен на доверие между хората. Целта на фасилитатора при тях е да се създаде доверие между членовете на екипа.

Всички тези упражнения трябва да са взаимно свързани в единна концепция, сюжет и т.н, за да се създаде усещането за цялостно приключение. След като сме разработили програмата и сме определили упражненията се пристъпва към логистиката на мероприятието – място на провеждане, тренери, транспорт и куп други “дребни неща”, без които няма как да се мине. Много е нажно фасилитаторите да притежават набор от такива качества като комуникативност, позитивизъм, умения за импровизация, аналитичност (особено необходима при Debriefing-а след всяко упражнение).

Шеста стъпка е провеждането на тимбилдинга сci задължителните “Defriefing” – ги след всяко упражнение. Понякога те се изпускат, а са от изключителна важност за успешното постигане на предварително набелязаните цели на тимбилдинга. По своята същност  дебрифинг-а е процес, чиято цел е извличането на информация от анализа на упражнения или игри. Понякога обучаващите използват термините ‘анализ’и «обсъждане», но всички те означават възможност на играещите/обучаемите да се обърнат към събитията, станали по време на работа над конкретна ситуация, да ги разгледат, обсъдят и по този начин да придобият необходимите знания и умения.

Добре организираният дебрифинг помага за:
•    внасяне на яснота в случващите се събития (на ниво факти);
•    отстраняване на възникнали недоразумения и поправяне на грешките;
•    идентифициране на чувствата и промените, случили се с обучаемите в хода на занятието;
•    даване възможност на участниците да развият и демонстрират способности за самонаблюдение и самоанализ;
•    съпоставяне на окончателните резултати с първоначално поставените цели;
•    анализиране на причините, събитията да се случват именно по даден, а не по друг начин;
•    извеждане на изводи съобразно резултатите от анализа на поведението и действията на участниците;
•    затвърждаване или корекция при усвояване на новата информация;

В заключение бих добавил, че организирането на един тимбилдинг е сложен процес, непознаването на неговата същност и основни стъпки представлява реална опасност да не се постигнат предварително заложените цели, дори да има отрицателен ефект.
 


Последни публикации:

СЪЗДАВА СЕ НОВ ВОЕНЕН СЪЮЗ В ЕВРОПА ИНИЦИРАН ОТ ВАЙМАРСКИЯ ТРИЪГЪЛНИК

В КРАК С ВРЕМЕТОЦветозар ЦАКОВ
 

ЧЕТИРИ ВОЙНИ ПО СРЕДАТА НА ИКОНОМИЧЕСКИ УПАДЪК – Едуард КОХ

ПОЛИЦЕЙСКАТА КОМИСИЯ НА ЛОС АНДЖЕЛИС ГЛАСУВА ЗА СПИРАНЕ НА КАМЕРИТЕ ПО КРЪСТОВИЩАТА

БЕН ЩАЙН: ПАРИТЕ СА ИЗВЪНРЕДНО ЕМОЦИОНАЛЕН ВЪПРОС

ТЪМНАТА СТРАНА НА ТЕЛЕВИЗИОНАТА РЕКЛАМА

ШВЕДСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ИСКАТ ПРОМЯНА В НАЦИОНАЛНИТЕ ПРАЗНИЦИ В ПОЛЗА НА МЮСЮЛМАНИТЕ

 

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=3995

Posted by on юли 13 2011. Filed under Айсберг. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.