Съвет на Европейския Съюз

“Как започнахме? Започнахме като един проект за мир срещу всички, които го застрашаваха. Какво е нашето най-голямо постижение до този момент? Разпространяването на стабилност и демокрация из целия континент. А каква е нашата цел за бъдещето? Да превърнем Европа в световна сила – сила за доброто в света.”

Хавиер Солана – Генерален секретар на Съвета на ЕС
Съветът на Европейския съюз се състои от държавните и правителствени ръководители на Държавите членки и от председателя на Комисията. Провежда за пръв път неформално през 1974 г. и бива институционализиран с Единния европейски акт.  Европейският съвет играе много важна роля в процеса на вземане на решения на Съюза. Съветът се среща редовно на ниво работни групи, посланици и министри, а в случаите, когато трябва да се вземе важно политическо решение, на ниво президенти и министър-председатели (Европейски съвет).
Основните отговорности на Съвета на ЕС са:
?     Осъществяване на законодателни функции заедно с Европейския парламент;
?     Координиране на икономическите политики на страните-членки;
?     Сключване на международни споразумения от името на ЕС;
?     Осъществяване на контрол върху бюджета заедно с Европейския парламент;
?     Взимане на необходимите решения, свързани с общата външна политика и политиката за сигурност на основата на препоръки от Европейския съвет;
?     Координиране на дейностите на страните-членки, като приема мерки в областта на правосъдието по въпроси, свързани с полицията и други.
Седалището на Съвета на ЕС е в Брюксел, където се осъществяват министерските срещи освен през месеците април, юни, октомври, когато те се организират в Люксембург. Въпреки че има един Съвет, различни групи заседават в зависимост от темите, които се дискутират, като обикновено областите са: селско стопанство, икономически и финансови въпроси, околна среда, транспорт и телекомуникации, заетост и социална политика, рибно стопанство, индустрия и енергетика, правосъдие, вътрешна политика и гражданска защита, вътрешен пазар, защита на потребителя и туризъм, научни изследвания, бюджетни въпроси, култура, развитие, образование и младеж, здравеопазване. Срещите на върха се провеждат най-малко веднъж на шест месеца под председателството на държавния или правителствен ръководител на държавата. Установена е обаче практика Европейският съвет да се събира четири пъти годишно, а при извънредни обстоятелства дори и по-често.
Председателството на Съвета е ротационно и се предава на всеки шест месеца на различна Държава членка. Председателството бива подпомагано от Генерален секретариат. През 2004 г. Хавиер Солана беше преназначен на поста Генерален секретар на Съвета на ЕС. Той е и Върховен представител на ЕС за външната политика и сигурността и в това си качество подпомага координирането на действията на ЕС на световната сцена.
Европейският съвет дава импулс на основните насоки на европейската интеграция: изменения на основните договори и промени в институциите, взема решения за съдържанието на декларациите към трети страни в контекста на общата външна политика и политика на сигурност и др. Той освен това е място на политически дискусии на най-високо ниво при ситуации на криза и арбитър на споровете между Държави членки. Така най-важната функция на Европейския съвет е да предоставя политическо лидерство на Съюза както на европейско, така и на национално ниво. Съветът заедно с Парламента определя правилата за всички дейности на Европейските Общности.
Решенията на Съвета се вземат с гласуване. Колкото по-голямо е населението на една държава, толкова по-голяма тежест има гласът й в Съвета. Малките държави обаче имат преимущество при определяне тежестта на гласовете. Най-голям брой гласове (29) притежават Германия, Франция, Италия, Великобритания; 27 на Испания и Полша. Най-малък брой гласове притежава Малта – едва 3, Кипър, Естония, Латвия, Люксембург, Словения са с по 4. След присъединяването България ще има 10 гласа, а Румъния 14.
В някои особено чувствителни области като външната политика и сигурността, данъчната политика, политиката за предоставяне на убежище и имиграционната политика решенията на Съвета се вземат с единодушие. С други думи, всяка Държава членка има право на вето в тези области.
Официалнита страница на Съвета на ЕС е на следния адрес:
www.consilium.eu.int

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=605

Posted by on апр. 27 2006. Filed under Анализ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.24069 лв
 CHF =  1.67108 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.21028 лв
100  RUB =  2.69828 лв
 USD =  1.67983 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.