ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ОТ РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ С ПРЕДИЗВЕСТИЕ

Веднъж възникнало трудовото правоотношение може да бъде прекратено, както по волята на работодателя, така и по волята на работника / служителя.
Кодексът на труда предоставя възможност на всеки служител да прекрати едностранно трудовия договор, по който е страна, с адресирано до работодателя предизвестие.

Предизвестието е предварително уведомяване, известяване на работодателя за взетото от работника / служителя решение да прекрати едностранно трудовия договор, по който е страна. То трябва да бъде облечено в писмена форма с оглед неговата действителност, което означава, че ако това изискване не бъде спазено, предизвестието няма да породи правни последици.

Писменото предизвестие се отправя до работодателя, адресира се до лицето, което представлява работодателя и е оправомощено да  сключва трудови договори – изпълнителен директор, управител и т.н.

Прекратяването на трудовото правоотношение винаги е обвързано с изтичането на указания в предизвестието срок. Този срок варира в зависимост от вида на трудовия договор по следния начин:

-при прекратяване на безсрочни трудови договори, предвидения минимален срок на предизвестието е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по – дълъг срок. Но дори и да има такава клауза този срок не може да надвишава 3 месеца.

-при прекратяване на срочни трудови договори, срокът на предизвестието е 3 месеца, при условие, че не надхвърля остатъка от срока, предвиден в срочния трудов договор.

-трудовите договори за допълнителен труд, на които се спряхме в  двата предходни броя на изданието,  могат да бъдат прекратени с отправено до работодателя 15 дневно предизвестие.

Специфичен е случаят по отношение на прекратяване на индивидуалните трудови правоотношения със служители, заемащи материално – отчетническа длъжност. В случай, че предаването на повереното им имущество не може да бъде осъществено в рамките на 30 дневния срок, определен с предизвестието, времето на предаването може да бъде удължено, но не с повече от 2 месеца.

В срока на предизвестие може реално да се престира труд, но може и да се ползва платения годишен отпуск, ако не е ползван за съответната година и работодателят разреши. Така, ако се престира труд в срока на предизвестието и лицето не е ползвало платен годишен отпуск му се дължи при прекратяване не само  заплатата за съответния месец, а и обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск пропорционално на отработеното време. Тези обстоятелства се посочват в заповедта за прекратяване на трудовите правоотношения.

Срокът на предизвестието се определя в календарни дни и започва да тече от деня, следващ деня на получаването му от работодателят. Предизвестието произвежда действие и съответно, прекратяването на индивидуалното трудово правоотношение настъпва с изтичането на предвидения в него срок, в случай, че  не бъде оттеглено. 

Предизвестието може да бъде оттеглено, ако работникът или служителят съобщи за това преди или едновременно с получаването му от работодателя. От момента, в който предизвестието бъде получено, то не може да бъде валидно оттеглено, тъй като има обвързващ ефект. Единствената възможност е оттеглянето да бъде извършено със съгласието на работодателя, в рамките на предвидения с предизвестието срок.

Кодексът на труда дава възможност всяка от страните по трудовото правоотношение да прекрати договора преди изтичането на срока на предизвестието, като в тази хипотеза страната, която не е спазила предизвестието дължи на насрещната страна обезщетение за неспазено предизвестие в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестие.

В седемдневен срок от прекратяването на трудовото правоотношение с работника / служителя работодателят е длъжен да изпрати уведомление за това обстоятелство до съответната ТД на НАП.

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=562

Posted by on авг. 22 2007. Filed under Позиция. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.