ОСОБЕНОСТИ ПРИ СЪДЕБНА ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕНА СГРАДА, ЖИЛИЩЕ ИЛИ ДРУГ САМОСТОЯТЕЛЕН ИМОТ

Освен доброволна делба, в ГПК е   уредена т.н. делба по съдебен ред, вследствие, на която се ликвидира съсобствеността върху съсобствена сграда, жилище или друг самостоятелен обект по смисъла на ЗУТ, който представлява самостоятелен строеж или реална част от строеж с определено наименование, местоположение и имащ самостоятелно функционално предназначение.

В това съдебно производство по допускане и извършване на съдебната делба  вземат участие всички  съсобственици на недвижимия имот – предмет на делбата. За да се извърши фактическата делба следва да е налице  подходящ и годен за разделяне недвижим имот.

Съдебната делба, съгласно разпоредбите на ГПК, се осъществява в две фази:

1 ФАЗА – по допускане на самата делба, която приключва с влязло в сила решение на  районния съд.

2 ФАЗА – в тази фаза на делбата се осъществява същинското разделяне на обекта, когато предмет на делбата е самостоятелна сграда, жилище или друг обект съдът изисква становище от общинската /районна/ администрация относно неговата поделяемост.

Предложението за разделяне се подготвя от назначения от съда експерт /вещо лице/, притежаващо техническа правоспособност.

Съдебна делба на съсобствена сграда, на жилище или друг обект се извършва, само ако съответните дялове могат да бъдат обособени в самостоятелни обекти без значителни преустройства и без неудобства, по  – големи от обикновените, при спазване на строителните правила и нормативи. Преценка за изпълнението на тези нормативни изисквания се прави от главния архитект на общината /района/ по предложение на съда. За целта в определен от съда срок главния архитект одобрява инвестиционен проект за разделяне или издава мотивиран отказ.

При наличието на техническа възможност, доказана с инвестиционен проект, се одобрява и повече от един вариант за делба.

При делба на жилище следва да се имат предвид императивните разпоредби на ЗУТ и  Наредба № 7 от 22.12.2003 г., съгласно които всяко жилище трябва да има самостоятелен вход, най – малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс, баня – тоалетна  и най – малко едно складово помещение в или извън жилището. Допуска се помещенията в жилището  да бъдат свързани пространствено с изключение на тоалетните и баните – тоалетни.

Когато предмет на делбата е жилище и неговото разделяне е свързано с извършване на преустройство или в наследствената маса е включено право на надстрояване или пристрояване на заварена жилищна сграда, важат разпоредбите на чл. 182-185 от ЗУТ за даване на задължително съгласие от заинтересованите собственици в етажната собственост.

След влизане в сила на съдебното решение по втората фаза на съдебната делба се ликвидира съсобствеността върху недвижимия имот, като отделните сънаследници стават изключителни собственици на обектите, включени в техните дялове.

Сънаследник, който е станал изключителен собственик на недвижим имот – предмет на делбата, може да поиска издаване разрешение за строеж и да пристъпи към започване на строителство.

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=567

Posted by on окт. 11 2007. Filed under Позиция. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.21044 лв
 CHF =  1.72899 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.20773 лв
100  RUB =  2.50532 лв
 USD =  1.66185 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.