„ОМАГЬОСАНИЯ КРЪГ” НА СТАТУКВОТО В ССА

През последните два месеца в медийното пространство се развива полемика, относно дейността на БАН и учените, които работят там. Периодичното възникване и задълбочаването на тази дискусия показва, че тя има принципен характер за българската наука. От тази гледна точка малко учудващо тя не се докосна до Селскостопанска академия/ССА/, където основанията за провеждане на такава далеч не са по-малки…

В тази връзка огласеното в медиите решение на Министерството на земеделието и храните/МЗХ/ за привеждане в действие на „Оперативен план за оптимизиране дейността на Селскостопанската академия” може да се приеме, като една адекватна и своевременна реакция, която заслужава обществено признание и подкрепа.

В т.2 на оперативния план се предвижда провеждането на кръгла маса с широко обществено участие, което е правилно. Тя не бива обаче да се превръща във форум за представяне позициите и оценките на ССА, тъй като те едва ли са обективни. Ето например какви високопарни слова и претенции, относно извършените промени в ССА се съдържат в официалното приветствие на председателя по случай нейния празник, публикувано на сайта на академията: ”Новаторски по характер, съществени по съдържание промените поставиха ново начало в развитието на системата. Аграрната наука зае водещо място в промените в сферата на науката в национален мащаб” Коментарът на тези самооценки е излишен. Те още веднъж доказват, че на кръглата маса е най-важно да се чуят мненията, становищата и оценките на обществеността – държавните органи, други научни организации, аграрния бизнес, неправителствени организации и др. Естествената основа на нейната  дискусия би следвало да бъдe външният, независим анализ на състоянието на ССА по възможност направен от МЗХ или друга независима организация.

Наложително е на кръглата маса да се отдели особено внимание и на ролята и оценката на нормативната база – съвсем скоро приетия – през 2008 год. Закон за Селскостопанската академия/ЗССА/ и съответните подзаконови нормативни актове, които определят настоящите условия, в които се развива ССА. Опасенията относно въздействието на техните принципни недостатъци, посочени в публично изразени становища се потвърдиха напълно и в кратък срок. ЗССА не доведе до положителни изменения и динамизиране на аграрната наука. Нещо повече! Вместо да разчупи съществуващия от десетилетия „омагьосан кръг” на консервативното статукво в управлението на ССА, той фактически го укрепи! ЗССА не  взе отношение по нито един от  елементите на това статукво.

В него отново липсват основни моменти – формулиран обществен интерес, цели на дейността и ясна позиция по характера на изследванията в ССА – приложни или фундаментални.

ЗССА остави непокътната уникалната възможност  академията да продължи и в бъдеще сама да си поставя научните и други цели и задачи, да ги отчита пред себе си по критерии определени пак от самата нея. При условие, че по законов ред не е предвиден крайно необходимия за защита на обществения интерес специализиран надзорен орган тази възможност гарантира почти абсолютна независимост от каквито и да е външни фактори, което е абсурдно. В допълнение към това в ЗССА липсва разпоредба  за задължително отваряне на ССА към потребностите на обществото –сътрудничество с браншовите организации на аграрния бизнес, с университетската аграрна наука, с неправителствения сектор, със субекти на иновационната политика и т.н., което поставя тези структури в крайно неравностойно положение. По този начин ЗССА гарантира независимостта на ССА, но не и обществения интерес.

Вероятно поради кумулативното въздействие на тази условия ССА се оказа със структура и управление, несъответстващи на съвременното развитие на аграрния сектор. Структурата на академията е с разнороден правен статут – държавни предприятия, научни институти, централно управление и др.  За тях не е предвидена регулация на дела и обема на производствената и търговската дейност в сравнение с тези на научната дейност, което  изражда научните структури в агрофирми, при това неефективни.

Въпреки външната независимост в ССА няма академично самоуправление, академична свобода и съответстващите им органи, нива и правомощия. За сметка на тях има тотално централизиране на властта, изобилие от  излишни и импотентни административни органи и значителна администрация, за които няма изискване да бъдат деполитизирани.

Ключов момент на статуквото в ССА е схемата на финансиране – изцяло от държавния бюджет, без участието на частни инвеститори и с незначително участие на международни донорски организации. Научните институти, въпреки че са юридически лица  са без самостоятелен, законово определен финансов статут.

Тези елементи на статуквото никога досега не са били регулирани законово. Очевидно по-голямата част от тях имат характер на привилегии, които както е известно не вървят „ръка за ръка” с морала… Ето защо тяхното съществуване  се възприема от обществото, като част от една порочна формула, по която се осъществява дейността на ССА. Историята на законовите промени показва, че тези привилегии са изключително жизнени и имат силна вътрешна подкрепа – анонимна и мълчалива. Това е важно обстоятелство, което означава само едно – „оптимизирането дейността на ССА” трябва да се извърши само отвън, с необходимата непоколебимост и въз основата на широк и публичен дебат. Резултатите от неколкократно направените несполучливи опити, които са документирани показаха, че е наивно да се счита, че ССА сама може да извърши това.

Към посочените елементи на статуквото биха могли да бъдат добавени и някои други не по-малко важни, като: тоталната липса на вътрешен и външен контрол върху създаването, отчитането и използването на основните резултати от дейността – създадените научни интелектуални продукти; сектанска липса на прозрачност и достъп до информация за извършваната дейност; незабележимост и съзнатeлно поддържана пасивност по важни обществени въпроси, например, като широко обсъжданите промени в Закона за генномодифицираните организми, по които ролята на ССА  би трябвало да е водеща и др.;пасивно отношение към широко откритата към момента възможност за извършването на конкурентна  дейност от служители на ССА и от други лица; непълно използване на работното време, несвоевременно използване и натрупване на огромни отпуски от предходни години, несвоевремено пенсиониране, назначаване на пенсионери и др.

Посочените елементи на статуквото в ССА трайно деформират съществени страни на нейната дейност, неглижират нейния имидж и компроментират обществения интерес. Поради тази причина разчупването на статуквото по нормативен ред може да се разглежда, като една от възможните цели на Оперативния план за оптимизиране дейността на ССА.Несъмнено реализацията на плана ще бъде сложен и труден, свързан с приложението на непопулярни мерки процес. Със сигурност обаче той  ще има силна обществена подкрепа защото от него се очаква да трансформира ССА от политически оцветена академична монархия, в демократична и ефективна научна структура, отговаряща на обществения интерес, за което усилията си струват.


ПОСЛЕДНИ
СТАТИИ:
 

ВАТЕРЛОТО НА ВОЙВОДАТА ОТ РЗС

ПОЛИЦИЯТА В XXI ВЕК СЕ БОРИ С ПРЕСТЪПНОСТТА НА АВТОСТОП

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ РАЗРЕШИ ОЩЕ 4 ГЕННОМОДИФИЦИРАНИ
КУЛТУРИ

КАКВО ИСКАМЕ ЗА ДЕЦАТА СИ?

КОНТРОЛЪТ ВЪРХУ ОРЪЖИЯТА НАМАЛЯВА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА – МИТ ИЛИ
ИСТИНА?

ДЪРЖАВНИЯТ КОНТРОЛ Е ЛИПСВАЩОТО ЗВЕНО ПРИ БЕЗОПАСНОСТТА НА
ХРАНИТЕ

ШВЕЦИЯ
И НОРВЕГИЯ ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ТИКТАКAЩА БОМБА НА ИСЛЯМСКО НАСИЛИЕ

ТОЛЕРАНТНОСТТА СИ ИМА ГРАНИЦИ: ОСКАР ФРАЙЗИНГЕР OT
ШВЕЙЦАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ПРЕД ДАРИК РАДИО

КАЗВАМ СЕ БЕНОВСКА, ИЛИАНА. ПОЛИТИЧЕСКИ ЖУРНАЛИСТ СЪМ.
ЩЕ ВИ РАЗКАЖА ЕДНА ИСТОРИЯ:

В ПОЛИТИЧЕСКА ИМПОТЕНТНОСТ ЛИ Е БСП?

ПЕТЪР ПЕТРОВ: В ТУРЦИЯ НЯМА НОВИНИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=3061

Posted by on мар. 19 2010. Filed under Гледна точка. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.21044 лв
 CHF =  1.72899 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.20773 лв
100  RUB =  2.50532 лв
 USD =  1.66185 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.