НОТАРИАЛНО ЗАВЕЩАНИЕ

Разпореждането с имуществото в случай на смърт се извършва в една от двете законоустановени форми: чрез саморъчно завещание или нотариално, като на последното ще спрем този път.
Целта на тази процедура е да укаже реда и условията, при които едно лице може да извърши действия на разпореждане със своето имущество за след смъртта си пред нотариус в полза на едно или няколко лица.

Завещателните разпореждания може да се отнасят  до  цялото имущество или до обособени части от него. Те могат да бъдат направени под условие или тежест или с краен срок на общото завещателно разпореждане.
Във всички случаи завещанието не бива да накърнява правата на наследниците със запазена част, по смисъла на чл. 28 и 29 от ЗН. Не спазването на това изискване не води до недействителност на завещателните разпореждания,  а е основание наследникът с право на запазена част да иска намаляване на завещания и дарения в полза на други лица до размер,  необходим за допълването на неговата запазена част.
С нотариално завещание може да се разпореди всяко лице, навършило 18 години и не  поставено под пълно запрещение. Завещателят не може да действа чрез представител, а е необходимо да извърши лично разпореждането пред нотариус.
Всеки правоспособен нотариус може да изготви нотариално завещание, като тук няма ограниченията предвидени при сделките с недвижими имоти.
Необходимо е завещателят да представи декларация за притежаваните от него към момента на съставяне на завещанието вещи, парични вземания и влогове, както и други права, включени в неговото имущество, с които той се разпорежда чрез завещанието. Относно недвижимите имоти се прилага и данъчна оценка.
Нотариалното завещание се съставя от нотариуса в присъствието на двама свидетели.
Нотариусът съставя завещанието според волята на завещателят, като я записва така, както е изявена. След това завещанието се прочита в присъствието на завещателя и двамата свидетели. Това се прави с цел проверка, дали е отразена действително волята на завещателят.
Под текста на завещанието се полагат подписите на всички присъстващи, като пръв се подписва завещателят, ако не може да стори това, следва да се посочи причината за това, след завещателят се подписват и двамата свидетели и накрая нотариусът.
Така един екземпляр от завещанието се подвързва в специална книга, съставеното нотариално дело на завещанието се отбелязва в общия регистър на нотариуса и в 3 дневен срок нотариалното завещание се представя в един екземпляр на съдия по вписванията.
Нотариусът снабдява и завещателя с препис от нотариалното завещание.

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=568

Posted by on окт. 24 2007. Filed under Позиция. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.