НИКОЛАЙ ЦАЧЕВ: БРАЗИЛИЯ Е ДЪРЖАВА-СУБКОНТИНЕНТ

ЕВЕНТУАЛНО ИЗБИРАНЕ НА ДИЛМА РУСЕФ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА БРАЗИЛИЯ БЕЗСПОРНО БИ ИМАЛО ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДИНАМИЗИРАНЕТО НА ДВУСТРАННИТЕ НИ ОТНОШЕНИЯ

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ БРОЯТ НА СРЕДНАТА КЛАСА В БРАЗИЛИЯ  Е НАРАСНАЛ С НАД 15 МЛН. ДУШИ, КАЗВА ОЩЕ ЕКС-ПОСЛАНИКЪТ НИ В ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЯ ЛИДЕР

Николай Цачев е един от най-изтъкнатите български дипломати.  Завършва Немска езикова гимназия в гр. Ловеч  През 1983 г. се дипломира в Московския държавен институт по международни отношения (МГИМО).  През 1982 г. е на  преддипломен стаж в посолството на България в Луанда, Ангола.  От 1983 г. е на дипломатическа работа в МВнР, където работи последователно в отделите “Африка на юг от Сахара”, “Печат”, заместник-началник и и.д. началник на управление “Дипломатически протокол”, началник управление, Парламентарен секретар на МВнР,  началник отдел “Африка”, началник отдел “Латинска Америка”.  От 2001 г. – ръководител на Оперативната група в президентската администрация по подготовката и провеждането в София на Срещата на президентите от Вилнюската група. 2001-2003 г. – директор на дирекция “Международни връзки и протокол” на Народното събрание. 2002 г. – Главен координатор по организирането и провеждането през м. май на сесията на Парламентарната асамблея на НАТО в София. Има задгранични мандати в посолствата на България в Мозамбик (1984-1988 г. и 1990-1992 г.) и в  Руската федерация (1997-2000 г.). В периода 1994-1997 г. – консул на България в Сао Пауло, Бразилия. От м. май 2006 г. до м. май 2010 г. – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, Република Боливия и Република Перу, със седалище в Бразилия.  Носител на най-високата бразилска държавна награда за чужденци – ордена „A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul”, първа степен „Grã Cruz”.Владее португалски, английски, руски, немски, испански езици.

 

Г-н Цачев, България и Бразилия имат дипломатически отношения от 1961 година. На какво ниво са те днес?
Консулски отношения между България и Бразилия са установени през 1922 г., а дипломатически – през 1934 г. Прекъснати са от бразилска страна по време на Втората световна война и възстановени на ниво легации през 1961 г. В ранг посолство са издигнати през 1974 г.
Отношенията на Република България с Федеративна република Бразилия от години са основен външнополитически приоритет на нашата страна в Южна Америка. Бих ги характеризирал, съвсем накратко, като традиционно много добри и постоянно развиващи се в техните различни измерения. В двустранен план  нямаме сериозен нерешен въпрос. Налице е изразеното нееднократно взаимно желание на най-високо държавно ниво за по-нататъшното задълбочаване и разширяване на двустранните връзки. Разбира се, има и какво да се желае – основно в областта на търговско-икономическите отношения, на  увеличаването и диверсифицирането на търговския и културния обмен.
В рамките на международните отношения страните полезно и ефективно си сътрудничат и се подкрепят взаимно – в ООН и другите международни организации и провеждащите се техни форуми, както и в оказването на подкрепа за кандидатури на техни ръководни органи.
Бих си позволил да спомена, че бразилската страна е „длъжник“ на България по отношение на официални посещения у нас на най-високо и високо ниво, където инициативата през последните две десетилетия е предимно наша. След официални посещения в Бразилия на двама наши президенти, на двама министри на външните работи и други министри, през м. юни т.г. имахме удоволствието да посрещнем в София, макар и за кратко, министъра на външните работи, посланик Селсо Аморим. Такива визити са от особено значение за прегледа на състоянието и перспективите на двустранните отношения, за набелязване на конкретни мерки за тяхното активизиране и разширяване, както и за обсъждането на взаимноинтересуващи страните теми от международния дневен ред. Има отправени и препотвърдени покани за посещения в България към президента Луиз Инасио Лула да Силва, председателите на Националния конгрес, на Сената и Камарата на депутатите. Би могъл да бъде по-активен и ефективен и двустранният междупарламентарен диалог и обмен, защото в двата парламента има конституирани Групи за приятелство.   

Как би повлияло евентуалното избиране на Дилма  Русеф на нашите двустранни отношения?
Не бих се ангажирал с конкретен отговор, независимо, че през последните седмици чрез българските медии бяха провокирани определени очаквания в тази посока. Но, доколкото познавам г-жа Русеф, бих могъл да изразя лично мнение, че нейното евентуално избиране за президент на Бразилия безспорно би имало положително влияние върху динамизирането на двустранните отношения и сътрудничеството между нашите страни в международен план.   

Вие срещали ли сте се с нея? С какви впечатления сте?
Познавам лично, поддържам контакт и съм се срещал нееднократно с г-жа Дилма Русеф от началото на 2007 г. В качеството ми на извънреден и пълномощен посланик на България в Бразилия имах честта да й връча покана от българския министър-председател за посещение у нас, което, въпреки изразеното желание от г-жа Русеф, не е осъществено до момента, предвид огромния обем на нейните служебни задължения, а впоследствие – вследствие на нейното заболяване и ангажиментите с кандидат-президентската кампания. Настоях за посещението и два пъти лично пред президента Лула да Силва, от когото получих уверения за реализирането на визитата на държавен министър Д. Русеф в България, начело на  високопредставителна бразилска бизнесделегация.
Накратко, бих споделил моето мнение, че Дилма Русеф е образована и ерудирана съвременна бразилска представителка на нежния пол; възпитана, тактична и деликатна, но в същото време твърдо отстояваща своите позиции и мнение; изключително работоспособна, дисциплинирана и организирана; успешен министър на минното дело и енергетиката; впоследствие – сериозен и отговорен ръководител на най-високото правителствено ниво (в условията на президентско управление), със съвременно и непосредствено близко до действителността прагматично мислене и действие; скромна и избягваща излишния шум около себе си.

С какво могат да бъдат полезни добрите връзки между малка европейска България и далчечна, и все още малко позната,  Бразилия?
В условията на съществуващите реалности днес, на пълноправното членство на България в Европейския съюз и въз основа на прагматизма и взаимната изгода,  би следвало да се търсят нови по-ефективни допирни точки за постигането на по-активен диалог и реализации в търговско-икономическата сфера, в културния, спортния и човешкия обмен, във взаимодействието, целящо всяка от страните да стане по-активен мост на другата в своя собствен географски район. Има потенциал и възможности да бъде направено повече за взаимното опознаване на историята, културата, традициите, фолклора. 

Един, може  би малко клиширан, но неизменен въпрос за международната тематика – по какво си приличаме и по какво се различаваме, ние българите, с бразилците?
На този въпрос едва ли може да се отговори съвсем накратко, но сред главните прилики бих споменал основните положителни характеристики на човешката душевност, темперамента, толерантността, гостоприемството, отношението към музиката и спорта, близостта в кулинарията и др.
Различията произтичат основно от историческите условия и географските дадености, в които са се развивали двете страни и техните народи.  

Бразилия в момента една от най-бързоразвиващите се икономики в света. На какво се дължи този скок, според Вас?
Бразилия е държава-субконтинет с огромна територия, природни богатства, близо 200-милионно население, бързоразвиващи се модерна промишленост и селско стопанство, чиито продукти се изнасят успешно във всички континенти, с над 230 млрд. щатски долара държавен резерв, стратегически партньор на Европейския съюз, развиваща и прилагаща много иновационни технологии, световен лидер в производството и износа на биогорива и т.н. Т.е., страната притежава необходимата обективна база и условия за бързи темпове на развитие.
Благодарение на предприетите от правителството бързи, гъвкави и ефективни мерки в областта на стимулирането и кредитирането на малкия и средния бизнес и селското стопанство, успешно   приетите и приложени програми за поощряване на производството и потреблението на стоки от първа необходимост, автомобили, битова техника, на огромния консумативен капацитет в страната, на  реформите в банковото дело, Бразилия преодоля достатъчно бързо негативните последствия, предизвикани от световната икономическа и финансова криза. Страната не отбеляза отрицателен ръст на своя брутен вътрешен продукт по време на кризата, а се очаква през текущата година той да нарасне с над 6%.

Пета е по населние, пета по територия и има амбиция да стане 5 икономика до 15 години. Как влияе този разтеж при затварянето на ножицата между много богати и крайно бедни? Бразилските гета са пословични.
Всичко зависи от програмата и мерките, които правителството предприема в борбата срещу бедността, за подобряване благосъстоянието на най-бедните слоеве от населението, за стимулиране на индустриалния и селскостопанския бизнес. Следва да се отбележи, че през последните пет години броят на средната класа в страната (която статистически се разделя на пет слоя) е нараснал с над 15 млн. души, което е доста показателно за дейността на администрацията на президента Лула.

Доколко тези гета и тази бедност са генератор на улична и битова престъпност?
Улична и битова престъпност, както навсякъде по света, ще съществува, докато са налице сериозните проблеми, предизвиквани от социалното неравенство, нищетата, глада, безработицата, употребата на наркотици и др.

Бразилия търпи много критики по редица екологични проблеми – изсичането на амазонските гори, вредните емиисии. Вие, като човек живял в страната, какво мислите по този въпрос?
Бих могъл да споделя за Вашите читатели, че през последните години бразилското правителство отделя особено внимание на намаляването емисиите на вредните газове, обезлесяването (специално в района на Амазония) и на екологията, като цяло. Бразилия  сътрудничи активно в тази дейност с международната общност и е деен участник във  всички форуми на ООН и другите специализирани организации, като работи в направлението и на неправителствено ниво. Отделя сериозен законодателен, управленски, административен и финансов ресурс за целта и има амбицията да бъде една от водещите световни сили в борбата за преодоляването на негативните последствия от екологичните проблеми. 

По данни на ООН за 2008 г. в страната има бели, мулати, чернокожи, индианци, само японците са над милион. Как съжителстват различните раси и култури там?
Бразилия е уникална държава и с факта, че е може би единствената в света, където поради стечението на обстоятелствата в историческото й развитие в нея има представители на всички географски дължини и ширини на планетата, на националности, раси, цветове на кожата, религии, култури, етноси и други. С течение на вековете те естествено общуват и  смесването помежду им е не само във физическо, но и в духовно, нравствено, културно отношение. По време на този процес се формира и естествената толерантност и уважение между бразилските граждани, независимо от цвят, религия и др. Според статистиката, само в гр. Сао Пауло има по над 1 милион общности от японци, португалци, италианци, араби. В Бразилия не съществува дискриминация на расова или каквато и да е друга основа и това е основен принцип на съжителство на всички нива в обществото.
 


ПОСЛЕДНИ СТАТИИ:

ВЛАДИМИР БРЕЗОЕВ: ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В ДЪРЖАВАТА

ПРЕМИЕРЪТ НА БАВАРИЯ ПРИЗОВА ДА СЕ СПРАТ ЕМИГРАНТИТЕ ОТ ТУРЦИЯ И АРАБСКИЯ СВЯТ

ИЗОСТАВАНЕТО В РЕФОРМИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА ЗАБАВИХА ЕВРОПЕИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

СЕГА БУЛО, АМИ УТРЕ? И КОЙ ЗНАЕ ДАЛИ ЗАД БУЛОТО НЕ СЕ КРИЕ БРАДА?

САЩ И ВОЙНАТА, „АЛ КАЙДА“ И ДЖИХАДА

ДОЦ. МИНЧО ХРИСТОВ: ПЛАНИРА СЕ ФИНАНСОВА КРИЗА, ПОДОБНА НА ТАЗИ 1996-7 ГОДИНА

Д-Р ТОТКО НАЙДЕНОВ: ЗДРАВНА КАСА Е ПИРАМИДА

АДВОКАТ МАРИН МАРКОВСКИ: ПО ПРАВИЛО, ПАДНАЛИТЕ НЯМАТ ПРИЯТЕЛИ

ВЛАДИМИР БРЕЗОЕВ: ГЛУПОСТТА В ПОЛИТИКАТА Е КАТО ПЯНАТА, ВИНАГИ ИЗЛИЗА НАД ВОДАТА

ПРОФ. ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ: ДЕПУТАТИТЕ ДОЙДОХА ВЪВ ВНС НА ВЪЛНАТА НА
ЕДИН НЕПОВТОРИМ ОБЩЕСТВЕН ПОДЕМ

ВЕНЕЛИН СТОЙЧЕВ: ПРЕСТИЖЪТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПАЗИ ЗА СМЕТКА
НА ИСТИНАТА

РАЙНА МАНДЖУКОВА: ЕДНА НАЦИЯ Е КАТО ОГРОМНО СЕМЕЙСТВО, В
КОЕТО
ВСИЧКИ ИМАТ ПРАВА, НО И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЕЛИЗАБЕТ ХОРНУНГ: ИЗУЧАВАНЕТО НА НЕМСКИ ЕЗИК Е
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО

БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ: КОЙТО ТЪРСИ „СЛУЖEБНА” ПОБЕДА С ИЗБОРНО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПОЛУЧАВА ЗАГУБА

БОЙКО ЛАМБОВСКИ: РАДВАМ, ЧЕ ИМАХ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ЖИВЕЯ В
ДВЕ
РАЗЛИЧНИ СИСТЕМИ

ДОЦ. ТАТЯНА ДРОНЗИНА: ЖЕНИТЕ СА ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ, НО И
ИЗВЪРШИТЕЛИ
НА НАСИЛИЕ

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=3452

Posted by on окт. 26 2010. Filed under Анализ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.