МАНИПУЛАЦИИТЕ ПРОТИВ АЕЦ „БЕЛЕНЕ”

Petar HristozovАвтор: писателят Петър Христозов

 Овладяването на атомната енергия за мирни цели е едно от най-големите достижения на човечеството за всички времена. Само след дни  трябва да  застанем пред урните и да отговорим на въпроса „Да се развива ли ядрена енергетика в България?”  Ако не са безбройните политически манипулации, отоворът за всеки здравомислещ чавек би бил един :”ЗА”, „ЗА, ЗА”. Но вече четвърт век управляващите упражняват красноречието си по тази тема с една-единствена цел – да  приберат своите 10 % комисионна.

   Започвам с Иван Костов, защото под негово ръководство започна унищожаването на българската ядрена енергетика. Неговият външен министър г-жа Надежда Михайлова подписа зад гърба на българите споразумение с тогавашния европейски емисар Ферхойген за затварянето на първите т.нар.” четири малки ядрени реактори” в АЕЦ ”Козлодуй” с обща мощност 1760 мегавата. Те вече се бяха изплатили и с много ниската цена на произвежданата и изнасяната  от тях електроенергия подбиваха цените  на пазара в нашия регион. Затова бяха определени за „опасни”, респективно трябваше незабавно да бъдат спрени! С тази „сделка” на десните с Европейския съюз България загуби около 2.5 милиарда долара (САЩ), защото тези 4 блока имаха голям остатъчен ресурс. Но „батковците” от ЕС ни успокоиха, че ще ни предоставят около 500 милиона евро, с които да ги погребем (в буквалния смисъл!

В същото време хората на Костов по формулата „10% за нас” продадоха на американска компания най-модерната тогава ТЕЦ ”Марица изток-3”. Така те поставиха началото на разрушаването и разграбването на българската електроенергетика. Американците веднага дадоха пример как трябва да се действа при „модерния” капитализъм и препродадоха тази ТЕЦ на италианци около два пъти по-скъпо!

Сегашните мародери, начело с Бойко Борисов, надминаха даровития си „учител” Костов и  подобриха горепосочения „рекорд” (2.5 милиарда долара) на загуба за България:

На първо място са вложените досега над 1.5 милиарда евро по строителството на АЕЦ ”Белене”(включително поръчаното оборудване за ядрените блокове)..

На второ място, поради драстичното забавяне от кабинета на Борисов на сроковете за строителството на Белене, избраният чрез международен търг главен изпълнител на централата – руската „Атомстройекспорт” (АСЕ), обяви, че съгласно приетата  в ЕС ескалация на цените, първоначално обявената цена на АЕЦ – 4 милиарда евро, ще нарастне до 6.5 милиарда евро! (т. е. 2.5 милиарда евро загуби!).

Гръмогласно обявеният строеж на 7-ми блок в Козлодуй с частни международни капитали се оформя като прах в очите на избирателите. Търсените западни компании не се появяват, защото те не искат да строят, а да препродават вече изградени АЕЦ.  А и според предварителната експертна оценка 7-ми блок с мощност 1060 мегавата ще струва около 70% от цената на АЕЦ ”Белене”, която ще бъде с двойно по-голяма мощност -2120 мегавата! Това логично води до подозрението, че се имитира дейност по изграждането на 7-ми блок, напук на очевидното преимущество на проекта Белене!

Необходимо е да бъдат развенчани и следните любими митове, разпространявани от самия Борисов и от неговите хора, относно „невъзможността в условията на настоящата криза България да си позволи такава скъпа  АЕЦ”.

Първи мит: „Белене ще струва на българския народ над 20 милиарда лева”

Трябва веднага да подчертая, това е нечувана заблужда! Тези пари няма да бъдат взети от държавния бюджет, който се формира от данъците на всички обикновени българи (т.нар.”физически лица”) и от данъците на частните и  държавните фирми и компании. Това не са народни пари, а са пари, които трябва да бъдат получени от печалбата от дейността на Националната електрическа компания (НЕК).Тази компания е държавна собственост. Тя, както всички нас, плаща към държавния бюджет данъци, но своите електроцентрали изгражда със собствени пари, а не от държавния бюджет! Ако не разполага с необходимите за АЕЦ”Белене” средства, НЕК може да вземе държавни или банкови заеми, които ще изплаща с печалбите си от произвежданата електроенергия от нейните водно, топло и атомни електрически централи.

Както беше посочено, АСЕ – главният изпълнител на Белене, оценява централата на не повече от 6.5 милиарда евро. По предварителна експертна оценка допълнителните финансови средства (за присъединяването на АЕЦ към електроенергийната ни система) няма да надхвърлят 2 милиарда евро. Значи, общо не повече от 8.5 милиарда евро. Но наетите от Борисов консултанти по метода „гледайки в тавана” отсякоха: „10.35 милиарда евро (20.18 милиарда лева)!”. Естествено, пълното съдържание на техния доклад „демократично” беше засекретено, защото там бяха правилно посочени редица преимущества на проекта за АЕЦ”Белене”.

Това даде основание на достойните последователи на д-р Гьобелс у нас да тормозят съзнанието на неосведомените избиратели с произволната и непрекъснато увеличаваща се цена в левове, която „всеки българин и/или поколението му”, трябва да отдели от  залъка си, ако е решен да гласува „за” АЕЦ”Белене”.

Гербаджиите удобно „пропускат” и факта, че веднага след началото на експлоатацията  на АЕЦ ”Белене” ще бъдат осезателно почувствани следните положителни въздействия върху икономиката и финансите на страната:

    – Увеличаване на износа на електрическа енергия, поради нейните конкурентноспособни цени. В резултат ще бьдат увеличени приходите в държавния бюджет и брутният вьтрешен продукт, респективно ще бъде повишен стандартът на живот на населението. Ако на референдума на 27 януари 2013 година гласуваме „за” строежа на централата, срокът за началото на нейната експлоатация ще бьде 2019 година. Кьм тази дата очакваната цена на електроенергията от Белене няма да бъде повече от 10 евроцента на киловатчас. По сьщото време очакваната цена в региона е 12-14 евроцента на киловатчас.

     – Премахване на тендециите за увеличение на цените на електроенергията в страната.

     – Съществено ще се увеличи приносът на страната ни за намаляването на емисиите на вредни за хората и природата газове, които причиняват и глобално затопляне на планетата. Това ще открие възможности приходите на държавата да бъдат увеличени от продажбата на квоти за такива емисии на други страни.

Участниците в референдума също трябва да бъдат информирани за следното:

   1. По предварителни изчисления, през времето на изграждането на АЕЦ „Белене”, в държавния бюджет ще постъпят над 1 милиард евро от данъчни приходи, а през времетраенето на проектния срок на експлоатацията на централата, който е 60 години, даньчните приходи ще бъдат повече от 8 милиарда евро.

    2. Съществен е допълнителният принос на централата към повишаването на  стандарта на живота, вследствие откриването на хиляди нови работни места. В подписаното през 2006 г. споразумение  с главния изпьлнител  АСЕ е договорено, че не по-малко от 30% от работите по изграждането  на централата ще бъдат предоставени на български фирми. По цени от 2011 година това са над 1.5 милиарда евро, за чието реализиране ще бьдат открити най-малко 6000 работни места на строителната площадка, а за извършването на допълнителни дейности по изпълнението на проекта извън площадката ще бъдат открити други над 10000 работни места.Продължителността на заетостта за всички тези над 16000 добре платени работни места ще бъде не по-малко от 7 години, какъвто приблизително е срокът на въвеждането на централата в експлоатация.

За гражданите на страната, имащи необходимата квалификация и лиценз, ще бъдат открити не по-малко от 2000 работни места за експлоатационен персонал.Тези работни места ще бъдат заплатени по европейски стандарт и ще бъдат ефективни в продължение на не по-малко от 60 години.

      3. С абсурдното за 21-ви век „бай Ганьовско” поведение „Келепир на всяка цена!”, Борисов  ще „осигури” следните отрицателни за България последствия:

  – Повишаване на цената на централата.

  – Продължаващ ръст след 2020 година на цените на електроенергията за населението и за бизнеса.Това ще причини забавяне на темповете на икономическото развитие, респективно на повишаването на стандарта на живота.

  – Значителни пропуснати ползи за държавата от непроизведена електрическа енергия.

 – Демотивиране на утвьрдени в професията лицензирани от бьлгарската Агенцията за ядрено регулиране ядрени специалисти и експерти, които вьзнамеряват да кандидатстват за работа в централата. Това ще причини намаляване на ресурса (поради „изтичане” в чужбина – например в Румьния и Турция) на  националния производствен и научен потенциал в областта на ядрената енергетика. Още повече, че в международен мащаб сьществува проблем по отношение на осигуряването на лицензиран управленски (мениджьрски) и производствен персонал, който е необходим за  всяка новопостроена АЕЦ, за да получи на лиценз за безопасно използване на ядрената енергия. Например, основната причина Турция да сключи договор с Русия, при условие последната не само да изгради, но и да експлоатира АЕЦ „Аккую”, е именно липсата на необходимия ресурс от лицензирани турски ядрени специалисти.

Втори мит: „ Поради липса на пари, България не може да бъде мажоритарен собственик на АЕЦ „Белене”(това се отнася и за 7-ми блок в АЕЦ”Козлодуй”)

Това също е манипулиране на гражданите на България, защото Русия предлага да финансира на 100% изграждането на АЕЦ „Белене” при два варианта:

–          – Бьлгария да придобие 51% от собствеността вьрху  централата, като ги изплати от приходите от продажбите на електроенергия. Руската страна да придобие 49% от АЕЦ, като се задьлжава да осигури пазара на произведената от централата електроенергия.

–           – Русия да придобие 100% от собствеността вьрху централата и да осигури пазара на електроенергията.(Договор при такива условия вече е подписан между Русия и Турция за изграждането на  гореспоменатата АЕЦ „Аккую”.)

Освен това, и при втория вариант на Бьлгария се предоставя вьзможността да придобие вьв времето 51% , или 100% от собствеността вьрху централата.

Но на сегашните управници не им е до главоболия по държавни заеми, след като не могат да приберат поне 10% комисионни от руската страна. Не им се предлагат далавери, а само отговорности!!! След като не успяха да намерят и западни частни инвеститори, които да им дадат „заслужения” рушвет, герберите обявиха повторното спиране на строителството на АЕЦ „Белене”.

Трети мит: АЕЦ „Белене” (това се отнася и за 7-ми блок в АЕЦ”Козлодуй”) може да бъде изградена само с частни капитали, с минимално или без участие на България”

Тук „експертите” на Борисов целят да манипулират обществеността, но могат да вкарат в беля своя „бос”!Работата е там, че сьгласно подписаната от България международна конвенция, страната ни, притежаваща ядрена енергетика, трябва да даде необходимата държавна гаранция за безопасната работа на АЕЦ „Белене” (респективно на евентуалния 7-ми блок в АЕЦ”Козлодуй”). Накратко – пред останалите дьржави трябва да бъде поета съответната  отговорност в случай на ядрена авария в наши нови АЕЦ. За здравомислещи държавници това предполага осигуряването на дьржавен контрол вьрху стрикното изпьлнение на всички препорьки на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), които са свьрзани пряко с ядрената безопасност на АЕЦ (тяхното изпьлнение е задьлжително!), както и на препорьките на МААЕ  за повишаване на нивото на безопасността и на културата на експлоатацията на АЕЦ.

Международният опит показва, че за да спестят финансови разходи, някои частни компании, собственици на АЕЦ, не винаги изпьлняват препорьките на МААЕ. Най –красноречивият неотдавнашен пример е поведението на японската компания с частен капитал ТЕПКО, която е собственик на катастрофално авариралата АЕЦ „Фукушима 1”. Тя не е изпьлнила препорьки (направени на основание на поуките от ядрената авария в АЕЦ „Чернобил” през 1986 година) на МААЕ, свьрзани пряко с  ядрената безопасност на централата. Това е потвърдено и от Сергей Кириенко, президент на Росатом (компанията, в чиято структура е горепосочената АСЕ – главен изпълнител на Белене) в интервю през юни 2012 година, след посещението му във „Фукушима 1”.

 Още веднъж подчертавам, независимо от отговорността на частната компания – мажоритарен собственик на АЕЦ, държавата, на чиято територия е тази централа, в случай на ядрена авария носи пълната материална и морална отговорност пред останалите държави! Но и това не вълнува особено сегашните управляващи!

Четвърти мит: „Ако бъде построена, АЕЦ”Белене” няма къде да се изнася произведената от нея електроенергия. Това ще доведе до катастрофални загуби за страната.”

Както беше посочено по-горе, по предварителни изчисления цената на електроенергията от АЕЦ „Белене” няма да превиши 10 евроцента. Тя ще бъде конкурентноспособна, защото прогнозната цена на пазара на електроенергията в нашия регион след 2020 година е 12-14 евроцента. Реално съществуващите перспективи на пазара на електроенергия в балканския регион могат да бъдат очертани на базата на:

–          Непрекъснато увеличаващото се търсене на електроенергия от бьрзоразвиващата се икономика на Турция, независимо от програмата за развитие на ядрената енергетика в тази страна.

–          Увеличаване на количествата електроенергия за Гьрция, Сьрбия, Албания и Македония, поради  растежа на техните икономики.

–          Очаквания от Италия интерес към внос на по-евтина електроенергия от Бьлгария (през Гьрция), поради взетото решение за  спиране на АЕЦ в тази страна.

 Могат да бъдат изобличени още много хамелеонови „изпълнения” на Борисов и на подчинените му „експерти”. За да стигне до решението „за” на предстоящия референдум, всеки от нас трябва да си отговори на въпроса: „ Токът от кои електроцентрали не само сега, но и в бъдеще ще бъде по-евтин?”.Цената на произвежданата от АЕЦ електроенергия е около три пъти по-малка от цената на електроенергията от ТЕЦ и до седем пъти по-малка от цената на електроенергията, получавана от т.нар. „възобновяеми енергоизточници”. Вече платихме 7% увеличение заради вятърни и слънчеви източници на ток, но мислите ли, че апетитите на Цветелина Бориславова ще спрат до тук? Не забравяйте, че и нашето Слънце е огромен ядрен реактор, а е създало и поддържа живота на Земята!

 Българинът е издържлив и търпелив.. Още в турско обаче той взема стопанската инициатива и развива занаятите и търговията. Със спечелените пари се загрижва за просветата, прави училища и читалища, извоюва църковната си независимост. Това, с което никога не се примирява, е мързеливата тирания. Тиранията, която иска само да получава, която изцежда и последната капчица кръв от народа си.

Българи, вече ви обявиха за „лош материал”, не позволявайте да ви правят и на глупаци!

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=6005

Posted by on ян. 18 2013. Filed under Гледна точка. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

3 коментара for “МАНИПУЛАЦИИТЕ ПРОТИВ АЕЦ „БЕЛЕНЕ””

  1. Твърдо ЗА. Поздравления за статията и аз съм писал по темата…важно е да се цитират доклади, защото всичко останало е пропаганда (аз съм цитирал такива на WorleyParsons и МААЕ)

  2. superb

    Г-н Христозов, до сега споделях много ваши изказвания, но тук не съм на вашето мнение. Какви са собствените пари на НЕК? Чии са държавните пари? Като намалеят собствените пари на НЕК знаете ли как ги допълват? Ще ви кажа – с увеличаване цената на тока! И от тук цялата ви теория рухва. Замислете се и излезте от тази глуха защита, която водите с незнам кого. А цитати е вадел от Светото писание и Сатаната.

  3. Илия

    Този забрави приказката,че колкото по-нагоре се опитва да се качи маймуната, по-добре се виждат червените й задни части!

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.