ЛЮБОМИР ВЪЛКОВ: ВОДАТА ЩЕ СТАНЕ ПО-СКЪПА ОТ ПЕТРОЛА

ПОРАДИ МАСОВОТО ИЗСИЧАНЕ НА ГОРИ НИВОТО НА ПОДПОЧВЕНИТЕ ВОДИ НАМАЛЯ В ПЪТИ

Любомир Вълков е роден на 15 юли 1982 година в гр. Бургас. Завършва Английската езикова гимназия „Гео Милев" в родния си град. В момента е студент в специалност „География" в ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски".  Заместник Председател на ПП"Общество за нова България".

 

Какво е положението  с водите на  България  г-н Вълков? Тази година на много места имаше воден режим.
Тенденцията на глобалното затопляне на климата на Земята разбира се се проявява и в нашата страна. От това следва, че с повишаването не температурите се увеличи изпарението, което от своя страна води до акумулиране в язовирите на по-малко вода. Липсата на изградени такива язовири в по-голямата част на Бълрария води до изтичането на милиони литри неоползотворена вода извън нашата страна. А знаем, че в около 270 населени места има воден режим. В този ред на мисли съвсем отговорно мога да заявя, че у нас положението с водните ресурси е трагично. Необходимстта от дългосрочна стратегия за мерките в условията на засушаване трябва да се превърне в основен приоритет на нашата страна. У нас загубата на вода в градовете е между 70 и 85% , докато в градовете в западна Европа тя достига около 12%.

А в световен мащаб?
Не само в България има проблем с водата. За разлика от нашата страна, където нещата са поправими, има региони в света, в които от доста време съществуват сериозни конфликти между държави, именно поради ограничените количества вода, които се падат на човек от населението. Ускореният темп на увеличаване броя на населението  и нуждата от храна води до неизбежното увеличение на земеделските площи. В тези райони, където подземните водни басейни са почти напълно изчерпани и се разчита главно на изкуствено напояване, остро нараства нуждата от воденето на по-агресивна политика спрямо речните басейни. Борбата за подялба на реките не трябва да учудва никой, тъй като в скоро време ако не се стигне до справедливо решение за подялба на водата ще последва война. Примерите за такива точки на конфликт са много- Израел и Палестина, Индия и Пакистан и други. В световен план се очаква след 30 до 50 години водата да стане по-скъпа от петрола.

Какво трябва да се направи, за да се задържа повече вода да изтича чрез реките от страната ни?
Липсва отношение както на държавата, така и на хората към водата. Гражданите не са стимулирани да използват водата пестеливо. Задължително трабва да се изградят язовири, които да събират водите от пролетно пълноводие на реките. Трабва да бъдат изградени резервоари, които със сигурност ще решат проблема със водата в по-сухите територии на страната. Оттокът трябва да се регулира така, че изтичането на води към други държави да е минималното необходимо количество. Изградените микроязовири не се използват по предназначение.  Да не забравяме, че напоителните ни систми са напълно разрурешени и земеделските райони страдат от остра липса вода.  Използването на вода от питейно-битовото водоснабдяване за напояване също създава проблеми за гражданите. Водоползване от повърхностни води за напояване трябва да става от водни сдружения. Общините трябва да отдават язовирите на концесия с условието те да осигуряват вода за поливните площи. Трябва да се спре практиката на превръщане на язовири в развъдници за риба и други нецелесъобразни ползвания. Поради масовото изсичане на гори във вододайните с пъти намаля нивото на подпочвените води. Трябва да се извърши залесяване на местата, където има голи сечи и те да се стопанисват.
 
Кой регион е най-застрашен у нас?
Само започване реконструкция и изграждане на водопроводни мрежи е в състояние да спре неравномерното вътрешно разпределение на водния обем. В противен случай всеки регион трябва е готов за воден режим. Примери за хронична липса на вода са Монтана, Панагюрище, Плевен, Враца, Ловеч, Благоевград, Трявна, Севлиево и други.

Ще има ли проблем в София заради пренаселеността?

Прииждането на все повече хора от страната в столицата би трябвало да е обърнало внимание на общината, че е хубаво все пак да се изгради и допълнителен регулиран обем за водоподаване. Това е сериозна тема и вниманието, което се и ще се отделя на нея, ще е от значение за всички нас.  
 
 


 ПОСЛЕДНИТЕ 5:

"А ЩО Е СВОБОДА?"

ИМА ЛИ НУЖДА ОТ ЕВРОЛИНГВИСТИКА В БЪЛГАРИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ АРГО и ОНБ

ДЪРЖАВАТА ДА НЕ СЕ МЕСИ В СЕМЕЙСТВОТО

СТАНЧО ТОТОВ: НЯМАМЕ НУЖДА ОТ ГАСТЕРБАЙТЕРИ

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=1564

Posted by on окт. 16 2008. Filed under Позиция. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.