ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: ДА НЕ СЕ БЪРЗА С ОСВОБОЖДАВАНЕ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА ГЕННО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ НЕ Е СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ, НИЕ ИМАМЕ 18 ЕВРОДЕПУТАТИ, ИМАМЕ ЕВРОКОМИСАР, Т.Е. ИМАМЕ МЕХАНИЗЪМ КАК ДА ЗАЩИТИМ НАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, КАЗВА ОЩЕ ТОШЕВ

Лъчезар Тошев е роден на 10 октомври 1962 година в Свищов. Завършва специалност „Молекулярна биология“ в Софийския университет. Работи в институтите по молекулярна биология и по клетъчна биология и морфология към БАН. От 1989  г. е член на Екогласност и СДС. Депутат в 36, 37, 38, 39, 40 и 41 Народно събрание. От 1992 до 2005  г. е член на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), като от 1998 до 2000 г. е неин вицепрезидент. В момента е член на Комисия по околната среда и водите в 41 НС.

 

Господин Тошев, на популярен език какво означава генно модифицирани организми?
В аграрната наука се използват методите на генното инженерство, като ген от един организъм се пренася в друг, който по този начин се модифицира и придобива някакви нови качества. Това именно наричаме генно модифицирани организми, трансгенни организми и т.н. Причината да се прави това е да се подобрат качествата на някои култури и организми. Въпросът е, че този пренос не се извършва като се пренася само един ген, който корегира необходимото качество, но към него трябва да има още един, който е маркерен. Маркерните гени се използват за установяване къде този трансвер е извършен успешно и къде не. Голяма част от тези генeтично модифицирани маркерни гени са за антибиотична резистентност, затова и те също се нaмират в новия организъм. Установено е, че вирусите могат да пренасят тези гени от един организъм на друг – т.нар. хоризонтален пренос, и за това не е нужно опрашване или кръстосване. Вирусът заразява една клетка, размножава се в нея и когато я напусне, взема със себе си част от нейните гени , и ги пренася на другото място, където отива. А това друго място може да бъде съвсем друг организъм – бактерия например, живееща в почвата от засятата с генно модифицирано растение площ или пък в съвсем друг вид в съседната площ. По този начин гените вкарани в един организъм, ще се окажат в друг. Ето, това беше доказано и то предизвика през 2000г. голяма международна реакция.

Какви поправки поиска настоящото правителство в Закона, че се получи такава отрицателна реакция и от граждани, и от еколози, и от неправителствени организации и от политици?
Още през 2000 г. аз бях първият, който внесе предложение за мораториум  върху въвеждане в околната среда на генно модифицирани организми, което предизвика първия голям национален дебат. Комисията по околна среда и водите, която тогава представлявах, прие становище, на базата на което започна работа по изготвяне на Закон за генно модифицираните организми, приет по-късно през 2005 г. Той е най-строгия закон в Европа и дава гаранции, че ще има биобезопасност в България, че се прилага принципът на предпазливостта по отношение на култури, които са важни за нашия износ на селско стопанска продукция, че няма да се допуска у нас засяване на подобни генно модифицирани култури като тютюн, маслодайна роза, плодове, зеленчуци, пшеница. По този начин се гарантира, че няма да пострадат пазарите ни. Поради отрицателното отношение на хората към продукти съдържащи ГМО, те не се купуват. И ако бъде замърсена една пратка с розово масло например, няма да бъдат изкупени парфюмите произведени от него.
Освен това с този закон се въведе наредбата за етикизация със задължително записване дали съответния продукт съдържа ГМО и в какъв процент.
Това, което правителството сега предлага и възбуди духовете, е да отпаднат най-напред забраната за тези интересни за България видове, които в Северна Европа не се отглеждат и там няма този проблем /тютюн, маслодайна роза и т.н./; забраната 30-километровата зона около защитените територии, където не трябва да се отглеждат ГМО; да се свие забраната за прилагане на маркерни гени за антибиотична резистентност, да се ограничат само до такива гени, които са за резистентност към прилагани в момента в медицината и ветеринарната медицина антибиотици. Т.е. да има ГМО с маркерни гени, за антибиотична резистентност към неприлагани в момента в медицината и ветеринарната медицина антибиотици.

Кой лобира за така предложените корекции на закона?
Това е предложение на правителството. Аргументите му са, че по този начин се отразяват изискванията на европейската директива,  което може би е основание, но все пак нашите интереси трябва да бъдат защитени. Европейският съюз не е Съветския съюз и бихме могли да изтъкнем там какви са нашите съображения, още повече, че за много от държавите тези култури, които ние сме защитили, не са характерни за тях и не се отглеждат. Не се отглеждат с цел масово производство, не са важни за тяхната икономика. Но ние бихме могли да намерим разбиране за тези  наши проблеми, ако ги поставим.
Сега обаче правителството ни изненада с една нова идея – да въведе пет годишен мораториум, но законът да бъде приет както предлагат. Смятам, че въвеждането на мораториум, с който започна този дебат преди десет години няма да бъде удачна защита, защото тя може лесно да бъде преодоляна. Има начини как може да бъде пробит един такъв защитен вал от пет годишен мораториум. А освен това Законът е нормативен акт с много голяма тежест и при спор между два нормативни акта се прилага очевидно по-силния.

Каква е позицията на Синята коалиция по отношение предложените от правителството поправки в Закона за генно модифицираните организми?

Ние сме внесли нашите предложения за изменение на така внесения закон от правителството. Предлагаме тези нови разпоредби да отпаднат, с което да се запази досегашният режим.

Може ли Европейският съюз да ни наложи предложените промени?
Нашите закони трябва да съответстват на европейската директива, но ние трябва да влезем в диалог и да участваме в изработването на промени в нея. Защото, първо, това е възможно, и второ Лисабонският договор дава на всеки парламент възможност да прояви инициатива. Ние имаме 18 евродепутати, имаме еврокомисар, т.е. имаме механизъм как да защитим нашите интереси в Европейския съюз.

Колко опасни са за здравето на хората генно модифицираните организми?
Този въпрос трябва да продължи да бъде проучван. Имаше случаи на установени алергии, имаше случаи на спряно разпространение на ГМО, но тъй като все още много въпроси остават без окончателни отговори не трябва да се пристъпва към освобождаване в околната страна на такива организми. Те трябва да останат в лабораториите и в т.н. контролирани условия, където може да се гарантира, че всичко, което се прави с тях е под контрол

Колко процента е допустимо присъствието на ГМО да речем във вносните хранителни продокти?
Няма ограничения за процента, има ограничения в смисъл такъв, че при половин и повече проценти трябва да има надпис на етикета, иначе продуктът може да се състои изцяло от генно модифицирани растения, например. За да се пусне един продукт, той преминава на изпитания дали е вреден или не. И след като получи съответния сертификат може да бъде изнесен или внесен. Но тъй като хората имат резерви, те трябва да изберат да купят или не подобен продукт. Затова едно от моите предложения е буквите на задължителния етикет да са достатъчно големи, два сантиметра поне, за да се виждат и четат. В момента, на много продукти надписите са толкова дребни, че не се разчитат точно.
Освен това се установи, че на някои продукти, които съдържат ГМО или части от тях, не са сложени етикети. Това е грубо нарушение на закона и ние искаме да бъдат наложени санкции на тези, които са го направили.

Как се контролират вносните продукти, например плодове и зеленчуци?
Това няма общо с темата за ГМО. Ако такива продукти са генно модифицирани, те попадат под Разпоредбата за генно модифицирани организми и това трябва да бъде отбелязано, трябва да имат етикети, че са такива. Ако няма етикети, това е нарушение на закона. Сега действащия закон е с най-високи глоби, изобщо в нашето законодателство. Ако някой започне да отглежда тези отбелязани по-горе от мен култури като тютюн, маслодайна роза, лоза и т.н. ще бъде глобен за всяко едно нарушение с един милион лева плюс имуществена санкция от един милион за фирмата му. Това означава, че ако фирмата е частна, ще трябва да плати два милиона лева. Глоба и имуществена санкция!

Има ли лаборатории, чрез които да се установят нарушенията?
Има лаборатория по отношение на продуктите. Бихме искали да има такава, която да прави изследвания на посевите, на бактериите, които се намират в почвата, за да сме сигурни, че продукцията, която не е генетично модифицирана ще бъде запазена такава. Чиста от генетично модифицирани организми. Иначе производителите могат да загубят своя пазар.

Почвата уврежда ли се от генно модифицирани култури?
Не, не се уврежда, но има опасения, че може в бактериите, живеещи в нея, да се пренесат такива гени от вирусите. Тъй като вирусите се движат във всички посоки, те могат да влязат и в бактериите. И така, дори когато растенията са премахнати, може да има някъде бактерии, които да носят тези гени. Самите гени могат да не създават проблеми, могат да са полезни, но те се придружават винаги от ген за антибиотична резистентност. Това не са единствените маркерни гени и затова ние бихме искали учените да приложат и други маркерни гени, за да установят къде е извършен този процес. Тъй като тези, които са на антибиотична резистентност, един ден могат да мутират и от резистентност от един антибиотик да се превърнат в гени, кодиращи резистентност към друг антибиотик. И така процесът да излезе от контрол.

Понякога изглежда научните постижения могат да са и във вреда…
Не, не е така. Ние искаме да продължат научните изследвания в тази посока и да не се бърза с освобождаването на генно модифицираните организми в околната  среда.

 


ПОСЛЕДНИ СТАТИИ:

Д-Р ТОТКО НАЙДЕНОВ: ОТДАВНА СМЕ НА ПАЗАРНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, НО НА ЧЕРНИЯ ПАЗАР

ЗНАЕ ЛИ МИНИСТЪР НАНЕВ КОЛКО ПАЦИЕНТА РЕАЛНО ИМА В ЕДНА БОЛНИЦА?

МИРА РАДЕВА: ДОВЕРИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НИ ПАРТНЬОРИ Е НЕОБХОДИМАТА ИНЖЕКЦИЯ ЗА ИКОНОМИКАТА НИ

ВЪПРОСЪТ НЕ Е ДАЛИ БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ИЗПРАЩА ОЩЕ ВОЙНИЦИ В АФГАНИСТАН, А КАКВО ПРАВИМ ТАМ

АНКЕТА ЗА НАСТРОЕНИЕТО ПРЕДИ ПРАЗНИЦИТЕ

СПИСЪКЪТ С НЕДОВОЛНИТЕ ОТ ГЕРБ РАСТЕ ГЛАВОЛОМНО

БЛАГОЙ РАГИН: СОФИЯ Е ПОСВОЕМУ ПРИВЛЕКАТЕЛНА

ПРОФ. ИВАН ИЛЧЕВ: СЕРИОЗНА Е ТРЕВОГАТА ОТ ПРОФАНИЗИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ С НОВИЯ ПРОЕКТОЗАКОН

ЕВГЕНИ ДАЙНОВ: ЗЕЛЕНОТО В БЪЛГАРИЯ Е ДЯСНО

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=2908

Posted by on февр. 7 2010. Filed under Актуално. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.2467 лв
 CHF =  1.69527 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.22562 лв
100  RUB =  2.65657 лв
 USD =  1.68926 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.