КУБРАТ ТОМОВ: ВСЕЛЕНАТА Е ПЪЛНА С БЕЗБРОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ С РАЗЛИЧНО НИВО НА РАЗВИТИЕ

В МИСЛЕНЕТО И ПОВЕДЕНИЕТО НА ХОРАТА НАХЛУВА ВАРВАРСТВОТО

ХОРАТА СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ ПОГРЕШНА ЙЕРАРХИЯ НА ЦЕННОСТИТЕ – ЗА ВИСШИ СА ПРИЕЛИ МАТЕРИАЛНОТО, ВЛАСТТА, СИЛАТА, ПАРИТЕ, СЕКСА, ИЗМАМАТА, ЛЪЖАТА, КОИТО СА ПРЕХОДНИ НЕЩА, А ВИСШИТЕ ЦЕННОСТИ – ДУХОВНИТЕ, МОРАЛНИТЕ, КРАСОТАТА, СПРАВЕДЛИВОСТ, ХУМАННОСТ, ВСИЧКО ТОВА Е НА ДЪНОТО.

Кубрат Томов е роден през 1938 година. Завършва МЕИ. Изобретател, научен работник, лектор, консултант по разнообразните проблеми на живота и познанието, безпартиен преди и след промените, никога никакви постове. Член на БАД (Българско астронавтическо дружество), на клуб „Човек, Земя, Космос”, основател на БДП (Българско дружество по психотроника), Водил е предаването „На прага на новата епоха”.

 
 

Господин Томов, според вас цивилизацията в криза ли е? И, ако “да”, какъв е изходът за съвременния човек?
Земната цивилизация е в тотална криза, която се изразява в система от противоречия във всички области на обществения и личен живот. Тези противоречия вече са узрели за разрешаване по един или друг начин.
Два са изходите от тази тотална криза. Първият е да продължим по пътя, по който вървим, който е гибелен, самоубийствен и наблизо ни чака пропаст. Тук господстват безумен егоизъм и бездуховност. Вторият път е, ако хората разберат, че егоистичният път в сегашната му форма е смъртоносен, ако разберат, че бъдещето е на общество със сътрудничество, взаимна помощ, тогава правим завой, отказваме се от гибелния и самоубийствен егоизъм, и с малко усилия избягваме пропаста, трансформираме се качествено.

Това означава, че ако тръгнем по първия път, Земята е пред гибел?
Това означава, че Земята – не, а цивилизацията е пред гибел. Излязоха ред анализи за цивилизацията на световни интелектуалци в търсене на причината и техния категоричен извод е – в близко време, много близко време, ни чакат по тоя път стотици милиони човешки жертви, огромни страдания и разрушения. Повтарям, това са изводи на независими интелектуалци по целия свят. И тук това, което е интересно и много важно – всички те стигат до извода, че кризата се дължи на безумен егоизъм и бездуховност. Точно цитирам трите думи : безумен егоизъм и бездуховност. И те водят към пропаст.
Обаче аз като философ, като енциклопедист съм направил анализ и казвам, че тия две неща са следствие на истинската, на другата главна причина за кризата, която не съществува в общественото информационно пространство. И тази причина, най-истинската, няма по-голяма от нея, е, че хората се управляват от погрешна йерархия на ценностите в ценностната система. За висши ценности са приели материалното, властта, силата, парите, секса, измамата, лъжата, които са преходни неща, а висшите ценности – духовните, моралните, красотата, справедливост, хуманност, всичко това е на дъното. Когато тази система се изправи с главата нагоре, това аз съм го материализирал в Харта на човешките ценности. Като учен, който мисли системно и последователно, съм изработил Харта на човешките задължения. Много показателно е, че Хартата на правата беше приета през 1948 г. и над 60 г. след това нито един глас в света не попита, а къде е Хартата на задълженията, като задължителен балансьор на правата. Въпрос елементарен от логична и научна гледна точка. Създадох и тази харта, създадох и проект на Световна конституция и практическа програма. През декември 2008 г. ги изпратих на 49 посолства в София, на представителството на ООН и на представителството на Ватикана – от умрял писмо не ми е известно някой да е получавал. Това е още един показател, освен тези 60 г. без Харта на задълженията и фактът, че не ми отговори нито един, до каква степен управленския елит е с промит мозък, с безотговорност и слепота.

Какво бихте казали за духовността на българина?
В условията, при които българинът е поставен – да се бори за физическото си оцеляване, за други стойностни неще почти няма място. Диващината нахлува. По-горе споменах за световни интелектуалци анализиращи цивилизацията. Те правят още един извод –  в мисленето и поведението на хората нахлува варварството. Нахлува. Технологии, комуникации – това е отделно.

Следователно се връщаме назад?
Определено се връщаме назад. Българинът подивя. Той е пред алтернативата да умира или да оцелява. И там място за морал при тия законови предателства от страна на управляващите няма.
Но пък, от друга страна, ние си имаме великите учения, които си остават в дълбоката култура на българите – това са, ако щете и орфизма, и богомилството, учението за Бялото братство, и чистото християнство /не  църковното/… Всичко това си остава в дълбоките корени на българина, но не може да се прояви, защото го притиска управленската мафия, която го ограбва по всякакви начини, и която има такава цел.
Световният управленски елит, на който нашите политици и администрации са подчинени, обосновава тезата за тъй наречения златен милиард, според която на Земята има добри условия  за добър живот само за 800 000 до 1 милиард души. Останалите – да си ходят.

Как нашите политицивлияят на духовността?
Нашите политици не са духовни, за да влияят на духовността. Те са предатели на България, те я продадоха и на НАТО, и на Щатите, и на Европейския съюз и т.н. Забравиха истинското, българското и доубиват духовността и българите. Самите те са крайно недуховни същества.

По телевизията излъчват една реклама със следния текст – “Как ще общуваме с извънземните, ако не можем да общуваме помежду си?” Какво бихте казали за това?
Въпросът е резонен. Аз ще кажа, че извънземните затова и не идват – нямаме общ език с тях. Едва, когато направим завоя, за който говорихме, когато хората разберат, че истинските ценности са други, тогава общият език на взаимодействието, на сътрудничеството, на взаимопомощта ще ни даде общуване помежду нас и извънземните. Те чакат малко да направим завоя, ако имаме, разбира се, акъл за това.

Наистина ли има извънземни?
Не се шегувайте! Вселената е огромна, пълна е с цивилизации, безброй цивилизации с различно ниво на развитие. Някои са много под нашето ниво, други – над нашето. За тези нагоре Вселената е като родна къща. Скитат си, където си искат, имат си техники, владеят скорости на светлинни години, телепортации и други работи, които учим в психотрониката или парапсихологията. За тях ние сме деца, които сега излизат и са тръгнали към пропастта от невежество.

Колко жалко, че нашето поколение няма да ги срещне…
Не се знае. Не се знае. Възможно е съвестните, будните хора на планетата да се обединят около проблема за Хартата на задълженията, да се приеме тя от ООН, да влязат националните конституции. Управляващите на света, богатите, в крайна сметка да разберат, като носители на злото, че то в своите екстремни прояви е самоубийствено. Те се самоубиват и не разбират това. Ако го разберат, ще се откажат от тази политика и тогава всичко ще тръгне в правилната посока. И тогава с извънземните ще си пием кафето, ще си говорим, ще обменяме познания. Защото те имат какво да дадат, а, от друга страна, човекът като организъм, като система е нещо фантастично. Някои от извънземните пък могат да вземат нещо и от нас.

Има ли какво?
Има. Човешкият организъм е изключително сложна, многообразна, със страхотни качества система. Това е вече цял дял в нова научна дисциплина с името “Интегрално човекознание”. Човекът е фантастично същество.
Тази дисциплина сега се формира, никъде не е оформена окончателно. И в този смисъл сега се раждат корените й. Аз вече имам един том “Загадката човек. Основи на интегралното човекознание.” Това са книги готови за печат.

Кога ще бъдат издадени?
Трябва да кажа, че аз 40 г. се бия с БАН. Ортодоксалната, официалната наука е страхотно изостанала от върховите постижения на науката. Хората в БАН са се издигнали в друго време, с други догми. Те са слепи и глухи за върховите постижения, които изхвърлят на бунището техните истории. То и няма вече истории, научни теории. Но те не го разбират това и оказват отчаяна съпротива на новите революционни резултати, коити вече изникват тук там по Земята.
Като говоря, че се бия 40 г. с БАН, ще кажа, че някъде 2002-2003 г. писах писмо до Юхновски, тогава председател на Академията, с текст да бъде разгледана монографията ми “ Резомално изоморфни принципи”, приложих към нея рецензии на наши и чужди учени, които я оценяват достойна за Нобелова награда, с молба да бъде издадена на английски /тъй като не разполагам с пари/, да стигне тя до света и до Нобеловия комитет. Половин година нямах отговор. Писах напомнително писмо и още половин година напразно чаках отговор. С трето писмо го запитах защо като културен човек не аргументира отказа си? Отново тишина.

Може би между учените има някаква ревност?

Ревност е единият аспект на обяснението. По-скоро има неразбиране. Мои приятели след случая с Юхновски ми извадиха материали, от които става ясно, че там е мафия на дребни учени, на псевдоучени, врагове на голямата наука. И този извод защитавам категорично.
Аз съм написал Конституция и Практическа програма на България и света в третото хилядолетие. Модел на разумната държава. Тук имам такива умопомрачителни иновации за устройството на държавата, от които съвременните политици ще припаднат от ужас.
Последната ми истинска, голяма книга носи заглавието “Философия на абсолютното във Вселената и човека”. Правя синтез на древното и съвременно знание. Древното изотерично знание носи носи космическо знание от времето, когато извънземните са създали Земята и човека. Днешната фундаментална наука прави открития, които водят физиците до идеята, че трябва да има космически разум. Обединявам го, по моите канали, екстра сензурни получавам и други информации – тотална картина на реалността. Когато човек я изчете и разбере, светът му става ясен. Тук, в тази книга, се осмелявам категорично и твърдо да отговоря на въпроса “А какъв е смисъла на битието за самия Бог?”
Смисълът на всичко, което става в тази реалност, е първо – себепознание. Съвременният научен философски подход доказва, че не само човекът е част от Вселената, а и, че Вселената е част от човека чрез неговите фини тела и полета, с които той я обгръща цялата и взаимодейства с нея. Първият смисъл е себепознанието, вторият е, че е възможно само чрез творческа дейност и субективно се изживява като екстаз. Себепознанието чрез творчество – равно на екстаз.
И още едно допълнение в творчеството си застъпвам тезата, че силата на човека е в мисленето. То му позволява да разбира нещата, да разкрива проблемите, да намира решение. Затова и написах учебник по творчеко мислене със заглавие “Изкуството да живеем ефективно” и подзаглавие “Енциклопедия по творчество” В нея  имам включени над 1200 творчески метода, Теория на творчеството, каквато няма никъде по света. Червената нишка през цялото съдържание е проблемът за смисъла на човешкия живот. Той е основата на щастието.
И така, с този учебник отивам при Сергей Игнатов, тогава ректор на НБУ. Тъй като учебната програма няма часове по творческо мислене, предложих му да включи моя учебник и пожелах да уча децата да мислят. Той любезно ме  изхърли с думите, че имат друг възглед за нещата. Посъветва ме да включа учебника си в моя Първи университет за нова култура. Оказа се, че той знае за моята идея за прототипа на бъдещия ВУЗ.

Написали сте толкова много книги, монографии. Намира ли някъде приложение целият този труд?
Когато предстояха изборите, които Симеон II спечели, един приятел с връзки в близкото му обкръжение ме попита дали искам да стана депутат. Отговорих му, че искам, но имам условие – след 5-6 месеца депутатство да стана министър на Министерството на образованието и науката. Дадох биография, различни данни, рецензии за творчеството ми и т.н. Докато чаках решението, си мислех, че ако стана депутат, за 5-6 месеца ще се помъча в Народното събрание да прекарвам новите, големите идеи. И, ако видя, че не мога, в един петъчен ден, когато има контрол, вдигам скандал в парламента, заклеймявам го и го напускам. Щях да го направя наистина. Но след няколко дни приятелят ми каза: “Дадох твоите материали, но в момента, в който им казах, че имаш условие, за да станеш депутат, те, без да го чуят, казаха, че не приемат хора с условия”.

 


ПОСЛЕДНИ СТАТИИ:

ВОДИ СЕ ТИХА ВОЙНА МЕЖДУ СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ И КИТАЙ – Лев Наврозов

ЯДРЕНИЯТ СИНТЕЗ – НАШАТА НАЙ-ДОБРА ЕНЕРГИЙНА ВЪЗМОЖНОСТ

ДИКТАТУРА НА КОНСЕРВАТИВНИТЕ THINK-TANK’-ОВЕ

ГЕОРГИ МИРСКИ: СИРИЯ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ШИИТСКА СЕКТА, В КОЯТО ВЛИЗА 11% ОТ НАСЕЛЕНИЕТО

РАЗМИШЛЕНИЯ ЗА СЪБИТИЯТА В СИРИЯ

ЙЕМЕН: ЗАПЛИТАНЕ НА КОНФРОНТАЦИЯТА

ХИСПАНИЗАЦИЯТА НА АМЕРИКА

КЛАУДИЯ КЕМФЕРТ: ДЕЛЪТ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ СЕ УВЕЛИЧАВА

ИВАН ГЕНОВ: НАТРУПВА СЕ МАСОВ МЪЛЧАЛИВ СОЦИАЛЕН ГНЯВ, КОЙТО НЯМА КАК ДА НЕ ПРОГОВОРИ

ЕВРОПЕЙСКИ МИНИСТЪР ПРИЗОВА ЗА БЕЗПЛАТНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА НАРКОМАНИ И АЛКОХОЛИЦИ

ЗА РОЛЯТА НА АРМИЯТА В АРАБСКИЯ СВЯТ

КРИЗАТА В КАЙРО Е ТЕСТ ЗА ОБАМА- проф. Андраник МИГРАНЯН

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=3986

Posted by on юли 10 2011. Filed under Утре. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.