КОСТАДИН ЧАКЪРОВ: ПЪРВАНОВ ЩЕ БЪДЕ ЕДИН ПЕНСИОНИРАН ПРЕЗИДЕНТ

НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ ГЕРБ ПО ОТНОШЕНИЕ ИЗПРАВЯНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА НА КРАКА, НА ДЪРЖАВНОСТТА

НЕ МОЖЕМ ДА НАМЕРИМ ОБЩ ЕЗИК С ТЕЗИ, КОИТО СА КЪРМАЧЕТА НА “ПОЗИТАНО”

ИКОНОМИКАТА Е ТОВА, КОЕТО ПРОИЗВЕДЕШ, ПРОДАДЕШ И СПЕЧЕЛИШ

 
ИСКАМЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ /МОЛЯ ДА НЕ БЪДА ОБЪРКАН С ЦЪРКВАТА/,  КАЗВА ОЩЕ ЧАКЪРОВ

Костадин Чакъров е роден през 1947 г. в  Пловдив. Завършил е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Преди 1989 г. последователно е първи секретар на ДКМС в Пловдив, съветник в апарата на Държавния съвет, заместник-завеждащ икономическия отдел на ЦК на БКП, политически съветник на Людмила Живкова и последния помощник на Тодор Живков. Председател на Централния комитет на Съюза на комунистите в България.На  6-ти ноември в София се проведе V извънреден конгрес  на съюза на комунистите в България. Присъстваха 136 делегати от цялата страна и 300 гости и съмишленици. Конгресът го преизбра  за председател на Съюза.
 

Господин Чакъров, какви обстоятелства наложиха Петият извънреден конгрес на Съюза на комунистите в България?
Обстоятелствата са две .Първото е съществуващата неяснота за нашата основна социално-политическа база като партия, а второто – необходимостта да предифинираме нашите послания.
Ясно е, че днес социално-политическата база  не може да бъде традиционната – т.нар. фабрично-заводски пролетариат, тази база, която беше през 19-ти и 20-ти век с индустрията на пушештите комини. Времето, когато имаше един собственик – чорбаджия и 5 000 работници. Настаналите промени са толкова дълбоки и опитът да се работи със стари лозунги, стари послания просто не върви.
Коя е нашата база сега? Не можем непрекъснато да повтаряме трудещите се маси, пролетариат, работническа класа… Още повече /такава е оценката/, че тази същата работническа класа след 10 ноември не подкрепи комунистическата партия. Тя беше в първите редици на тези, които подпомагаха да бъдат приватизирани нейните заводи. Тя загуби всичко, което имаше, точно поради това, че изведнъж се оказа с интереси кратковременно манипулирани от синдикати, които също не застанаха на принципна позиция, и загуби производството си, пенсиите си, почивките си, здравеопазването и т.н. Всичко! Е, ние трябва ли да продължим да говорим по инерция за славната ”работническа класа”, когато цели редици точно на тази класа на 10 ноември поискаха прогонване, разрушаване на държавата? Тази същата държава, която им осигуряваше всичко. Намеренията ни са , след като видим  коя е тази наша социално-политичесска база, за което никой няма дори и в света отговор, да определим какви ще бъдат нашите послания. Не можем да вървим със старите, да говорим за революция, за залповете на “Аврора”, да говорим за революционната омраза. Тия лозунги ние ги снемаме, категорично, защото видяхме, че през последните два века нито една обществена промяна, наречена революция или революционна, не издържа. Вземете щиковете на Кромуел, гилотината на Френската революция, залповете на Октомврийската революция, вземете нашият 9-ти септември, който също протече с насилие, с колективизация, с национализация, с процеси явни и неявни, загинали хора и в крайна сметка се оказа, че една власт трябва да стъпи на обществен договор, на закон, на властта и авторитета на закона, на обществено съгласие.
Ето защо задачата, която ние си поставяме, е да разработим така проблемите, че Съюзът на комунистите в България да стане една сериозна интелектуална политическа сила. Искаме да спечелим интелектуална победа. А това не става с фрази, с революционна фразеология. Ние искаме да осигурим автентичен марксизъм, искаме да постигнем преодоляване чрез договори, противоречието между труда и капитала, да се изглади противоречието между обществения характер на производство и частния начин на присвияване, искаме да постигнем такава структура, такъв профил, че да върнем ценностната система в нашата работа като комунистическа партия. Защото се оказа, че в този див капитализъм за 20 години всичко подчинихме на търговия, всички станаха търговци – свещеникът, лекарят учителят, семейството стана търговско дружество. Не може да продължава така. Духовните загуби, които търпим, са много по-страшни от материалните, тъй като вече са поразили поколения от това, че всичко е пари и всичко трябва да се осребри. Не можем да постигнем справедливо общество, ако освен материалната компонента, не възстановим и значението на духовната. Ние искаме възстановяване на християнските ценности /моля да не бъда объркан с църквата/- доброта, взаимопомощ, солидарност, хуманизъм, състрадателност. Да се преодолее огромния размер на злобата, завистта и т.н. Всички ние сега живеем в омраза и дишаме омраза. За това загубихме XX век, затова ще загубим и XXI век, тъй като в много по-страшни размери пренесохме тия дълбоки деформации от миналия в настоящия. Това е страшното, което ни безпокои. Ето защо, ние смятаме, че на базата на 45-годишният опит, който имаме, много добре знаем кои са недъзите  на онова управление, което работеше в една система, наследила военно-бюрократичния силов модел, който дойде от други географски ширини, при други географски условия.
Имам пред вид модела, който се опираше на абсолютната партия, която отговаряше за всичко и беше ешалон в управлението, отговаряше и за най-дребните въпроси, и за най-малкото пространство. Тя даваше директиви, рецепти и т.н. Ние искаме да заменим самия профил на поведение на една партия в интелектуална сила, която осигурява промени, а не поддържа статуквото. Плашеше ни всяка проява, беше ни страх от науката. Спомнете си, че най-съвременните науки ги обявихме за буржоазни – генетиката, социологията, научно-техническата революция я проспахме, защото тя разбутваше властта на апарата, на монопола на комунистическата партия. Позволихме някои хора с революционни /казано в кавички/ фрази, наричащи себе си професионални революционери, да се бъркат във всичко, без да отговарят за нищо. Този апарат спъваше всички промени. Това именно ни правеше партия на статуквото. И първото ни послание, което  Съюзът на комунистите днес прави е,  че ние ставаме партия на промяната, партия, която усвоява динамично всичко ново, а не поддържа един модел нарисуван, отживял от преди 100 години, дал резултати при други исторически условия. Искаме да избегнем капсулирането на Съюза на комунистите.

Съюзът на комунистите в България къде се позиционира в лявото пространство?
В лявото пространство ние сме една естествена лява партия, с богат социален и исторически опит. Първото ни условие е да разбием монополана БСП, която се явява като единствен автор на левия проект, защото тя поддържаше и направи най-страшното – националната, общонародната собственост да остане анонимна. Тъй като тя беше общонародна, т.е. ничия по смисъла на прякото управление, тази партия оглави похода на ограбването. Няма какво да се крием. Тъй наречената партийно-държавна и стопанска номенклатура много бързо видя, че тази собственост е беззащитна. Другото нещо, което се направи, беше да се прогонят всички служби на Държавна сигурност, от които 95 % имаха задачата да охраняват собствеността на държавата. Още от първата година бяха прогонени  75-80 % от тях, собствеността остана незащитена,  закриха се онези стпански министерства и онези функции бяха отнети, които я охраняваха. Извършиха се най-големите банкови, финансови и иконмически престъпления срещу държавата и много скоро ние, от Съюза на комунистите, ще потърсим сметка за това кой допусна разграбването. Няма да търсим силов реванш, но при всички случаи трябва да намерим път чрез закона , чрез властта  на закона да възстановим справедливостта.

Необходимо ли е да се обединят всички партии в лявото пространство? По време на конгреса няколко пъри споменхте, че трябва да има помирение.
На конгресът аз отправих такова послание за обединение и ние, ръководството, сме готови веднага да се оттеглим, да се разпуснем и да се направи общ обединителен конгрес. Но ми се струва, че това е трудна работа, защото една част от другите комунистически партии са в Коалиция за България и получават пари. И то не малко пари. Така че ние не можем да намерим общ език с тези, които са кърмачета на “Позитано”, които бозаят от партията-майка. И в този смисъл – като партийни кърмачета, те много трудно биха се съгласили да отидем на един принципен, честен разговор-преоценка.

Какво е вашето виждане за Проекта на президента Първанов?

Първо, не знаем неговите параметри, неговото съдържание, но смятам, че това ще бъде един компромисен проект. Всеки компромис води до загуби на възможности. Все пак Първанов ще бъде един пенсиониран президент.

Какво означава пенсиониран президент?
Ами не го очаква активно политическо бъдеще. На пенсионера принадлежи миналото, а не бъдещето. И в този смисъл един пенсиониран президент също трябва да се ориентира, че за него има минало, няма бъдеще.
Това е едно. Поне имената, които подадоха, са много протиоречиви и мисля, че ще се стигне до едни безкрайни спорове, комбинации и битка за позиции, за власт, за пространство, което не говори добре.

Вие ще участвате ли в тези битки?

Ние за сега ще се въздаржим. Не искаме влизане на всяка цена във властта. В момента имаме две задачи. Първо – да дадем подкрепата по отношение изправянето на българската държава на крака, на държавността. В този смисъл ние подкрепяме ГЕРБ. Елементарната почтеност ни кара да ги подкрепим, защото те се мъчат да правят това. Доколкото успешно е друг въпрос, но трябва да им признаем волята за това. И я признаваме. Наша задача в момента в пространството е да се спре влака на ултра либералния пазарен модел, който води България до катастрофа. Някой трябва да спре влака, да обърне стрелките и той да тръгне по друг коловоз. Ние имаме тази претенция. Искаме да наложим дискусия в публичното пространство затова, че българия трябва да преоцени своя път.
Ние трябва да върнем силна държава, силна икономика, чийто структури и стратегически задачи да се регулират от нея. Не можем да бъдем икономика на бира-скара, трябва да бъдем икономика на стратегии, на иновации.

Ще участвате ли в местните избори следващата година?

Ще участваме, защото искаме силни общини, силна национална собственост, силна общинска собственост и разбира се, частна собственост. Искаме да възстановим истинско равенство между различните форми на собственост. През тези 20 г. националната собственост я обявиха за един горчив корен на социалистическата държава, но плодовете му – банки, предприятия и т.н. се оказаха сладки и си ги прибраха. Един процент от населението прибра 110 милиарда! И 40 милиарда оборотни средства! Това бяха активите на България. Без земята. При социализма земята нямаше оценка. И българският народ гледа като хайванин как прибират тази собственост, която той е сътворил. И се оказва, че тя е много сладка, макар че един пирон не са забили. При това имат нахалството да говорят за неуспешният опит на социализма.. Не се е провалил социализмът – провали се моделът и принципите, които го реализираха. 90% от бюджета пълнехме с реални субекти на икономиката. Сега 90 % от бюджета се подстригва от мършави крави, наречени граждани и някакви мижави фирми. На нас ни трябват икономически силни, работещи субекти. Това че правим магистрали не означава, че имаме икономика. Безпорно те заемат важно място, но икономиката е това, което произведеш, продадеш и спечелиш! Измислихме си някаква философия, че ще правим пари от пари. Дойдоха някакви момчета, банкови чиновници, които смятаха , че с банкови хватки ще станем богати. Но не! Истината е да произвеждаме, продаваме и да спечелим.
Единствената политическа сила, която може честно да зададе въпроса и да потърси отговорност кой е ял и пил, и не си е платил са комунистите!

 


ПОСЛЕДНИ
СТАТИИ:

ПЕТЪР ХРИСТОЗОВ: КАКВИТО СМЕ, ТАКАВА НИ Е И ВЛАСТТА…

17 БИВШИ ЕВРОКОМИСАРИ ВСЕ ОЩЕ ПОЛУЧАВАТ ПО 96 ХИЛ. € ГОДИШНО, ВЪПРЕКИ ЧЕ РАБОТЯТ В ЧАСТНИ ФИРМИ

ИЛИАНА БЕНОВСКА: АКО ТОВА БЕЗАКОНИЕ ПРОДЪЛЖАВА, ЩЕ СЕЗИРАМ ЕК И НАТО

„КОМПЕНСАЦИИТЕ” В БЪЛГАРИЯ ИЛИ ВРЪЩА ЛИ СЕ РОБСКИЯ ТРУД?!

УЧИЛИЩЕ ОТКАЗВА ДА ПРИЕМА УЧЕНИЦИ С АРАБСКИ ИМЕНА

НИКОЛАЙ КОЛЕВ – БОСИЯ: АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ ОТ ЗАТВОРА НЯМА ДА ИЗЛЕЗЕ ЖИВ

ПЕТЪР ХРИСТОЗОВ: ФИНАСОВИТЕ ИГРИ В ЕНЕРГЕТИКАТА СА НА ТРИ НИВА

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=3472

Posted by on ное. 11 2010. Filed under Скандално. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.2467 лв
 CHF =  1.69527 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.22562 лв
100  RUB =  2.65657 лв
 USD =  1.68926 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.