ИЗПЛАЩАНЕ ОТ ОБЩИНАТА НА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА, КОГАТО ОСЪДЕНИЯТ ДА Я ЗАПЛАЩА НЕ Я ИЗПЛАЩА РЕДОВНО

Това е едно производство, което има за цел да осигури плащане на присъдена издръжка от задължено лице, което на практика не я изплаща. В този случай е предвидена възможността да се изплаща от държавата за негова сметка.Държавата чрез общините изплаща издръжката, при наличието на две предпоставки едновременно, а именно:

издръжката да е присъдена с влязло в сила съдебно решение в полза на български гражданин– да не се изплаща редовно от длъжника по образуваното изпълнително дело, а тя не се изплаща редовно, когато по изпълнителното дело не постъпват суми за пълния размер на две и повече месечни вноски, въпреки че е наложен запор върху трудовото възнаграждение или друго вземане и че са предприети изпълнителни действия върху имуществото на длъжникаСумите за изплащане на издръжка се осигуряват ежегодно в общодържавните разходи на централния бюджет.Общината изплаща неизплатената издръжка по писмено искане на взискателя, подадено чрез съдия – изпълнителя, в който район е изпълнителното дело. В искането си взискателят декларира за кои месеци не е получил издръжка. Съдия изпълнителят изпраща искането на общината по постоянния адрес на длъжника в 10- дневен срок от постъпването му. Когато адресът на длъжника в страната или в чужбина е неизвестен, искането се изпраща по постоянния адрес на взискателя.Общината по постоянния адрес на длъжника изплаща издръжката на взискателя, като сумата му се превежда всеки месец. Издръжката се изплаща в пълния размер, определен със съдебното решение.Платената от държавата издръжка е за сметка на неизправния длъжник. Той е задължен да я възстанови заедно със законната лихва. Събирането се извършва отново от съдия изпълнител въз основа издадения срещу него изпълнителен лист, като събраните суми се внасят по бюджета на съответната община, която ги е изплатила.Срокът за изплащане на издръжката се определя на конкретната дата от месеца за всяка община, когато се планират и изплащат всички издръжки.За всеки отделен случай за изплащане на издръжка от държавата се разкрива досие в счетоводството на съответната община, като при всяко едно изплащане на издръжка взискателят е длъжен да попълни декларация, че за конкретен период от време не е получавана издръжка от длъжника. Подписаната декларация се прилага в досието, което се съхранява по адреса на взискателя.Когато кметът на общината откаже или не се произнесе по молбата за изплащане на издръжката заинтересованата страна може да подаде жалба по реда на Административно процесуалния кодекс.Като не на последно място трябва да се отбележи, че невъзможността изплатените средства да се възстановят на държавата не е основание да се отказва изплащането на присъдената издръжка. 

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=575

Posted by on февр. 5 2008. Filed under Позиция. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20477 лв
 CHF =  1.71926 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.18712 лв
100  RUB =  2.52821 лв
 USD =  1.66072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.