ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

Удостоверението за наследниците е предназначено да установи правото на даден наследник /наследници/ да стане собственик на притежаваното имущество и други права на наследодателя.Удостоверение за наследници се изисква задължително от съдилищата като документ, с който се легитимират и доказват своите права страните при съдебна делба, спорове при открито наследство и други претенции, свързани с дадено наследство.

Всяко физическо лице може да поиска от дадена общинска администрация да му се издаде удостоверение за наследници. Такова удостоверение се издава само на лице, което има качеството на наследник на съответния наследодател или след представяне на удостоверение от съответен държавен орган, овластяващо молителя да получи удостоверение за наследници на друго лице. Органът, който осъществява процедурата е общинската администрация и обикновено е лицето по гражданско състояние.Процедурата започва с подаване на молба – декларация от даден молител до кмета на общината, където е бил последния постоянен адрес на наследодателя. Това е така, защото справката се прави по регистрите за починалите лица в дадена община.В молбата – декларация молителят посочва своя наследодател и какви законни наследници е оставил по негово усмотрение, без да се позовава на някакви документи. Задължително обаче към молбата – декларация се прилага препис от акта за смърт на починалия наследодател.Въз основа на подадената молба – декларация общинската администрация проверява по регистъра на населението достоверността на данните, посочени в молбата – декларация от молителя. Ако се установи, че са вписани като наследници по закон лица, неотговарящи на Закона за наследството, те се заличават като такива. Ако обаче се установи, че в молбата – декларация не са вписани от молителя лица, които съгласно Закона за наследството, са законни наследници на наследодателя, те се вписват в издаденото удостоверение за наследниците.За издаването на удостоверението се заплаща такса.

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=574

Posted by on ян. 14 2008. Filed under Позиция. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.21044 лв
 CHF =  1.72899 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.20773 лв
100  RUB =  2.50532 лв
 USD =  1.66185 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.