ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ИМЕНА

Целта на процедурата е чрез надлежно официално удостоверение, издадено от съответната община или кметство да се удостовери, че две различни имена на дадено лице са идентични за него в даден момент и го легитимират пред обществото, държавни органи и други организации.

Това се налага поради често срещания факт, че през различни периоди от живото си дадено лице е познато по документи или в обществото с различни лично, фамилно и бащино име било то поради осиновяване, сключване на брак, развод, промяна на име или пък припознаване, както и при наличието на псевдоним.

Ето защо всяко физическо лице /гражданин/ може да сезира дадена община или кметство, да му се издаде удостоверение, от което да е видно, че две лични или фамилни имена, които е носил през определен период от време са идентични с оглед неговата лична персонификация в обществото или с оглед даден акт за гражданското му състояние, като акт за раждане, сключване на брак и други подобни.

Молбата се подава до общинската администрация, където е постоянния адрес на молителя, защото там се намира регистъра на населението. Същият се поддържа върху хартиен носител и компютърен еквивалент с локална база данни “Население”, част от ЕСГРАОН. Въз основа на регистрите на населението се издават удостоверения от общинската администрация. Личния регистрационен картон на молителя съдържа данни за име и псевдоним, като в него се отразяват всички настъпили промени на същите при настъпили промени в гражданското му състояние.

При встъпване в брак – когато едно лице е взело фамилното име на своя съпруг, може да поиска да се удостовери, че предишното и сегашното фамилно име са идентични за неговата личност. Лицето по гражданско състояние сравнява двете имена по регистъра на населението и личния регистрационен картон и от личната карта, като по този начин се удостоверява идентичност на имената.

Прибавяне на псевдоним – ако дадено лице чрез решение на съда е прибавило към своето име и псевдоним, може да поиска да се удостовери идентичността на неговото име с това на псевдонима. За целта лицето по гражданско състояние изисква от молителя решение на съда, с което е прибавен псевдонима и ако е на лице такова съдебно решение, съставя удостоверение за идентичност.

Припознаване – когато едно лице е записано в акта за раждане с дадено име и след процедура за припознаване е установен друг произход по съдебен ред, имената на лицето може да се променят съгласно решението на съда. Тогава лицето може да поиска от общинската администрация да се удостовери, че различните имена, под които е записано в двата акта лицето, са идентични за неговата личност.

При промяна на име по съдебен ред – промяната на собствено, фамилно или бащино име се допуска от съда въз основа на писмена молба на заинтересования, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това.

Развод – при развод или обявяване или обявяване на брака за недействителен в графа “Бележки” на акта за брак се записва съдебното решение, с което бракът е прекратен или обявен за недействителен. Ако съдът постанови запазване на фамилното име от брака, в графа “Бележки” се записва, че то се запазва. В противен случай се записва, че се възстановява фамилното име на лицето преди този брак

Във всички посочени случаи лицето – молител подава молба и декларация по образец до общинската администрация и плаща съответно такса.

 

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=571

Posted by on дек. 5 2007. Filed under Позиция. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.