ЕЛИ ТОНЧЕВА: ПРЕДИМСТВАТА НА ОБУЧЕНИЕТО В ЧУЖБИНА СЕ ИЗМЕРВАТ НЕ САМО С ОСЕЗАЕМОТО

Ели Тончева е управител на консултантска агенция ЕДЛАНТА

Госпожо Тончева, Вие консултирате кандидат-студенти за образование в чужбина от години и сте добре запозната с тенденциите в сферата на образованието, както в Европа, така и у нас. Според Вашите наблюдения, как се отрази финансовата криза от последните две години на решението на младите хора да учат в чужбина?  
Противно на очакванията за отлив от следване в чужбина, кризата стимулира българските младежи да търсят нови възможности за образование извън пределите на България. Струва ми се, че причините за това са няколко: традиционните нагласи на родителите да инвестират в по-доброто образование на децата си, възможностите за безплатно образование в страни като Дания, Шотлания, Швеция, Германия и др. , разнообразието от академични програми, които предлагат сполучлив баланс между теория и пракика, по-добрите условия за обучение и пълноценен студентски живот… Освен това, много от кандидат-студентите имат приятели които вече учат в чужбина или са завършили и са намерили успешна професионална реализация – това създава по-високо самочувствие на младите българи  и увереност, че и те могат да успеят и да се почувстват истински европейци.

 

Един от важните въпроси, от който всеки кандидат се вълнува, засяга разходите му по време на следването. Какви са промените в таксите за следване в Европа, с които кандидатите трябва да се съобразят?
Разбира се, кандидатите трябва да съобразят решението си да учат в чужбина с финансовите си възможности. Да не забравяме, обаче, че студентите имат право да работят макар и с ограничение в броя на работните дни или часове. Също така, европейските граждани имат право да ползват студентски заем и да кандидатстват за стипендии, както досега.
В страните, в които обучението е платено, таксите обикновено се актуализират ежегодно в съответствие с инфлационния индекс. Изключение прави Англия, където от есента на 2012 г. таксите за бакалавърските програми рязко се увеличават, за да достигнат 7,500 – 9,000 британски паунда годишно. За да избегне съществен отлив от висшето образование в страната, британското правителство ще продължи да отпуска заеми, както за местните студенти, така и за тези от Европейския съюз. Условието е да са редовни студенти в университет в Англия, Северна Ирландия или Уелс. Освен това, самите университети се задължават да създадат фонд, които ще предлага академични стипендии и финансова помощ на всички свои студенти, които отговарят на определени условия.
В университетите в Дания и Швеция, както бакалавърските, така и магистърските програми остават безплатни за българите. Холандия продължава да бъде доста атрактивна дестинация със сраинително достъпни такси за обучение (около 1800 евро на година).
В Германия местните правителства в повечето провинции са премахнали семестериалните такси. Засега само в 4 провинции се заплащат семестриални такси, а в останалите райони на страната университетите сами определят символичните административни такси.

Вече споменахте кои са страните предлагащи по-достъпни цени и условия за висше образование, но предвид увеличението на таксите във Великобритания от есента на 2012 г., очаквате ли отлив от кандидатстване в тази страна?
Въпреки предварителните прогнози за отлив от кандидатстване в Англия към момента не се забелязва спад на интереса към университетите в страната. Според статистиката на UCAS, държавната институция, която обработва кандидатурите на  желаещите да се запишат в бакалавърска програма в Обединеното кралство, през 2011 има ръст с 13,2  % спрямо 2010. С внушителната цифра от 2382 България изпреварва Полша, Чехия и Естония и се нарежда на трето място сред бившите социалистически страни, след Литва и Румъния. Макар че все още сме далеч от крайния срок (15 януари) за подаване на документи в британските университети за учебната 2012/2013, броят на желаещите да кандидатстват във Великобритания към момента ме кара да мисля че няма да има спад на кандидатурите. Причините са различни, но може би най-важната е тази, която вече оспоменах – дори при по-високите такси българските граждани ще имат право да ползват студентски заем и да кандидатстват за стипендии, както досега. Важно е да се знае, че в Шотландия бакалавърските програми засега остават безплатни за българите.

Бихте ли направили кратка оценка, с какво чуждите университети печелят младите хора?
Важен фактор в избора на кандидат-студентите е преди всичко многообразието от академични програми в чуждестранните университети, които съчетават по сполучлив начин теоретичните знания с тяхното приложение в проекти, реално свързани с практиката, както и акцентът върху развиване на умения за екипна работа още по време на следването.
Предимствата на обучението в чужбина се измерват не само с осезаемото – безспорно по-добрата материална база, отличните условия за живот и възможностите за платени стажове по време наследване, но също така и с неща, които нямат материално измерение.
Самостоятелният живот в чужбина прави младите хора много по-отговорни, организирани и емоционално зрели, създава им самочувствие, че могат да се справят с трудностите и да ги преодоляват. Освен това контактът с  хора от различни националности ги прави много любопитни към другите култури, нрави и начин на мислене и по-толерантни. В тази възраст пълноценният социален живот е от изключително значение, а университетите в чужбина предлагат много възможности за участия в клубове, дискусии, състезания, форуми и т.н. Вече е традиция много университети да оказват помощ на студентите си с кариерно ориентиране и да организират годишни изложения, на които да свързват своите възпитаници с потенциални работодатели. Това се оценява от младите тък като значително увеличава шансовете им за професионална реализация.

Изложение „Европейско образование” се организира за трети път от консултантска агенция ЕДЛАНТА. Какви изненади сте подготвили тази година за посетителите на изложението?
Изложение „Европейско образование” 2011 ще бъде открито на 1 октомври в 10:30 ч. в зала Мусала на хотел Хилтън (София) от г-жа Катрин Барбър, и.д. Посланик на Великобритания в България. По-късно същия ден, от 11:00 ч., г-жа Барбър ще изнесе лекция за предимствата на висшето образование във Великобритания, която ще засегне и въпроса за предстоящето увеличение на таксите в британските университети. След София (на 1 и 2 октомври), изложението ще продължи в Пловдив (3 октомври) и в Бургас (4 октомври).
Гостите на изложението ще могат да се срещнат лично с представители на престижни пансионни училища от Англия и Швейцария и университети от Великобритания, Дания, Холандия, Швейцария и Италия.
Един от акцентите тази година са програмите в сферата на архитектурата и дизайна. В изложението ще участват университети от Италия, Великобритания и Дания, които са водещи в тази област. На традиционния интерес към програми в областта на хотелиерството и туризма, ще отговорят представителите на университети от Швейцария, Австрия, Холандия и Гърция. За първи път в България ще бъдат представени и възможности за висше образование в Нова Зеландия.
Наред с възможностите за обучение в областта на по-традиционни специалности като бизнес и мениджмънт, международни отношения, психология, право и др., участниците в изложението ще могат да се запознаят с „по-екзотични” специалности като медиалогия, нанотехнологии, биоинженерство, авиоинженерство, генетика и др. 
Тази година изложението предлага богата програма от презентации. Поканили сме представител на университета в Кеймбридж, който ще говори на тема „Успешно кандидатстване в престижни британски университети”.
За първи път предлагаме безплатен семинар за кариерно ориентиране, както и семинар за писане на мотивационно есе, на които кандидатите за бакалавърски и магистърски програми ще получат ценни практически съвети. Както и на миналогодишното изложение желаещите да кандидатстват за бакалавърска степен в британски университети ще имат възможността да направят безплатна регистрация в системата UCAS.
Бих искала да обърна внимание на посетителите, че по време на изложението ще обявим и конкурс на ЕДЛАНТА за най-добро есе на тема „Проектирай бъдещето си” с награди 2 стипендии по 1000 евро – една за бакалавърска програма и една за магистърска програма.

Един от важните критерии за успешно кандидатстване в чужбина е добрата подготовка и сертификат за владеене на чужд език. Какви възможности предлага Вашата агенция на учениците да подобрят езиковите си познания?

ЕДЛАНТА предлага богатата палитра от езикови курсове в чужбина, които са съобразени както с възрастовата група на желаещи да подобрят езиковите си познания, така и с техните интереси и конкретни цели, напр. интензивни езикови курсове, подготовка за езиков сертификат или програми включващи посещение на известни забележителности, екскурзии и интересни занимания в свободното време.
Друга възможност предоставят т. нар. програми за културен обмен, които ЕДЛАНТА предлага в Англия, Германия, Франция, Италия, Испания и др.страни.. Изискването  е кандидатите да са между 15 и 18 години, да имат успех в училище над 5.00 и да имат най-малко средно ниво на владеене на съответния чужд език. В продължение на един срок или цяла учебна година учениците живеят в приемни семейства или в пансиона на училището (най-често училищата са държавни)  и посещават часове наред със своите връстници. Освен усъвършенстване на чуждия език, подобна програма изгражда качества на характера – самостоятелност, отговорност, емоционална зрялост, разширява кръгозора и спомага за създаване на приятелства за цял живот!
 
Много млади хора, завършвайки средното си образование, а дори и бакалавърска степен, се чувстват объркани по отношение на професионалната си насоченост или не са направили своя окончателен избор. Как помагате на кандидат-студентите, които все още не са избрали специалност?
От тази година консултантска агенция ЕДЛАНТА предлага услугата „Кариерно ориентиране”, от която всички желаещи биха могли да се възползват. Посетителите на изложение „Европейско образование” 2011 ще могат да получат безплатни съвети от нашите консултанти за кариерно ориентиране. Също така желаещите биха могли да се регистрират за безплатните ни семинари включени в програмата на изложението. 

Във времето на новите технологии и Интернет всеки кандидат би могъл сам да открие достатъчно информация за кандидатстване в чужбина. Защо кандидат-студентите да се обърнат към консултантска агенция ЕДЛАНТА?

Вярно е, че много кандидат-студенти правят собствени проучвания и разчитат на помощта на близки и познати. Това, което ЕДЛАНТА предлага на своите клиенти е професионален опит, актуална информация и експертно познание, което е съзнателно изграждано с години. Ангажиментът на консултанта не се ограничава до избягването на технически грешки при попълване на документите и спазване на задължителните срокове за кандидатстване. Консултантите на ЕДЛАНТА подхождат към всяка кандидатура с пълното съзнание, че изборът на подходящ университет и програма е един от най-важните избори в живота на младите хора. Поемайки отговорността да ги консултираме, ние до голяма степен поемаме отговорност за тяхното бъдеще и успешната им професионална реализация. 
Често при нас идват хора, които са започнали самостоятелно процеса на кандидатстване и са допуснали грешки, чието отстраняване изискват много усилия, време, безспорно познаване на самия процес на кандидатстване в детайли и често пъти използване на изградени професионални контакти. А грешките е можело да бъдат избегнати…
По отношение на консултантските услуги на ЕДЛАНТА, бих искала да отбележа, че ние предлагаме пакетна консултантска услуга и се ангажираме с всички стъпки на процеса на кандидатстването – от първоначалното интервю с кандидата, помощ в избора на специалност и определяне на план за действие, до приемане на кандидатите в избраните университети. Консултантите на ЕДЛАНТА продължават да съдействат на вече приетите студенти с информация и практически съвети за адаптацията им в страната на обучение. Вече стана традиция да организираме годишна среща на наши студенти, които вече учат в чужбина с новоприети кандидат-студенти, на които им предстои заминаване.
Философията на ЕДЛАНТА е да помогнем на всеки един от нашите кандидат-студенти да получи образование във възможно най-подходящия за него университет и да се реализира професионално там, където се чувства най-добре – в България или където и да било по света.

 

ПОСЛЕДНИ СТАТИИ: 

ВОЛОДЯ ПОПОВ: ОБЩЕСТВОТО НЕ СЕ УПРАВЛЯВА С ЖЕЛАНИЕ, А С ПОДГОТОВКА И ОПИТ

СЛУЧАЯТ С ГЕЙ БРАКОВЕТЕДжон СТОСЕЛ
  

ЩЕ СТАНАТ ЛИ СЪБИТИЯТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК РЕКВИЕМ ЗА ЕДНА БИВША ООН?А.Б.Борисов
 

ОГЛЕДАЛОТО НА АМЕРИКАНСКАТА ПОЛИТИКА –Борис ДОКТОРОВ

АЛЕКСАНДЪР ЛЕБЕДЕВ: В РУСИЯ, ТАКАВА ДРЕБОЛИЯ ПРОСТО НИКОЙ НЕ БИ ЗАБЕЛЯЗАЛ

ЛИБИЯ: ЗА ПРЕГОВОРНИЯ ПРОЦЕС МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЛИКТА

ИМА ЛИ ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ И РЕСУРС В ГЕРБ ДА СЕ БОРИ С ПРЕСТЪПНОСТТА И КОРУПЦИЯТА? -Тихомир СТОЙЧЕВ

СКРОМНАТА СИЛА НА ГЕРМАНИЯМалте ЛЕХМИНГ

ЗА КОГО СТРОИТЕ ТЕЗИ МАГИСТРАЛИ, ГОСПОДА?д-р Лъчезар АВРАМОВ
  

МЮСЮЛМАНСКОТО БРАТСТВО СЛАГА КРЪСТ НА АРАБСКАТА ПРОЛЕТ – Уалид Фарес

„АРАБСКАТА ПРОЛЕТ” Е ИЗВИНЕНИЕ ЗА ИРАН, ЗА ДА ПОЕМЕ КОНТРОЛА НАД БЛИЗКИЯ ИЗТОК – Бен ЩАЙН

ОТ КАКЪВ ПРЕЗИДЕНТ СЕ НУЖДАЕ БЪЛГАРИЯ? –Момчил ДОЙЧЕВ

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=4089

Posted by on сеп. 29 2011. Filed under Гледна точка. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.