ЕДИН „ФАШИСТ” БРОДИ ИЗ МИТНИЦИТЕ

В менажирането на българските митници екипното начало винаги е имало основополагащо значение. Ключовите кадри от самия връх на административната пирамида до нейната основа старателно се подбират. Верността и мълчанието са необходими качества, когато трябва да се расте в йерархията. Известни петънца в професионалната биография, не са недостатъци, а катализатори на верността и мълчанието. През „ератата” на Дебелия, това бе ярко изразен стил на управление.

 В България не е от вчера организираната митническа мафия, чийто основен стълб бе вкоренен в по-предишното ръководството на Агенция „Митници” и разклонен от предишното. Разкритите през последните години обществено опасни канали за контрабанда на стоки и наркотици функционираха с пълна сила по времето на Асен Асенов. Уличените и съдени за престъпна дейност бяха лични негови назначения, които той толерираше и защитаваше дори с цената на лъжи в медиите и парламента. Той издигаше по свой интерес и усмотрение десетки непригодни служители, повечето от които – криминално проявени. Целта му е била съвсем прозрачна. Пирамидалната структура на нерегламентираните плащания в българските митници върви редом със защитния чадър над корумпираните участници в контрабандните схеми. Е, Асенов влезна в най-тъмните кътчета на митническата ни история, но Асеновци останаха и при Кулишев, и при новия шеф Ваньо Танов. Останаха, смениха си козината, но нравът им все същия си стои. Един от най-верните кадри на Асен Асенов е Спас Шопов, наричан от неговите колеги и подчинени – Фашиста.
        Шопов е бивш катаджия, който израства до длъжността на ръководител на инспектората в Агенция „Митници”. За него се твърди, че сътрудничи на известна правоохранителна служба с избирателни и манипулиращи доноси. По времето на Асен Асенов като директор, той има за задача за неглижира проверки и замазва резултатите от тях по отношение на включени в схеми за трафик митнически шефове, срещу които има сигнали и оплаквания за рекет. Същевременно Шопов е острието на репресиите срещу неудобни на Асенов служители. Много шум за нищо и откровен провал на предишното правителство бяха извършените ревизии на 62-ма митнически служители. Имуществата на 62-мата и на техните семейства бяха обстойно проучвани от данъчните власти почти 2 години, но от НАП обявиха, че не са установени нарушения.  Публична тайна е, че имената на ревизираните от НАП митничари са били определени и подадени от ръководения от Шопов инспекторат и сред тях са попаднали именно най-почтенните и несъгласни служители с политиката на Асен Асенов да покровителства контрабандните канали и митническите измами. Кабинетът „Станишев” целенасочено не обявяваше резултатите от ревизиите на така наречените „рискови” митничари. Защото се оказа, че не са никак рискови, а истински рисковите през цялото време са били под топлото грижовно крило на благодетеля им Асенов! Можете ли да си представите какъв мащабен административен и финансов капацитет е бил ангажиран и каква обемна кореспонденция е била осъществена без да бъдат постигнати очакваните от обществото резултати само и единствено защото, в опит да разчиства лични сметки, шефът на българските митници чрез своя шеф на инспектората Спас Шопов целенасочено е въвел  данъчната администрация на погрешни следи?! Затова пък, не са докоснати с пръст разставените на възлови постове лица с цел да обслужват пирамидалното разпределяне на парите от незаконния трафик. В средата на 2007 г. самият Асен Асенов обяви, че за 92-ма митничари от повереното му ведомство е установен недопустим конфликт на интереси по отношение на упражняваната от тях професия. Митничарите са длъжни да признават такъв конфликт на интереси чрез ежегодно подавани деклариции, по които за неистинност на данните се носи наказателна отговорност по чл. 313 от НК. Любопитното е това, че никой от тези 92 митнически служители с установен конфликт на интереси, както и никой от скандално известните в обществото митнически началници от близкото обкръжение на вече бившия директор, не е бил предложен за обследване на имуществото по процедурите на ДОПК.
        При извършване на проверки от Спас Шопов – Фашиста и от подбраните от него служители от неговата дирекция стриктно са изпълнявани указанията свише, кое да се покрие и кое да се изкара наяве, като се търси  “цаката” на неудобните. Ако бъдат внимателно прочетени жалбите до екс-министъра на финансите Пламен Орешарски на Симеон Крумов – Лебеда, в качеството му на началник на митницата в гр. Видин, ще се намерят съмнения и доказателства, че част от проверките срещу него от  Инспектората на РМД-Русе, са инспирирани от Спас Шопов. По същият начин е действано и при извършените проверки за контрабанден внос на китайско карго, декларирано като строителни материали през митниците Кулата и Калотина. В изготвените от Фашиста и от неговите служители доклади, както и в протоколите за разпит пред следователя, той успява да посочи като главни виновници неколцина редови митничари на които са давани усни указания свише и които са изпълнявали, защото иначе – уволнение. За техните началници – Лъчезар Терзиев (началник на смяна по това време), Иван Кожухаров – Пингвина (по това време зам.-началник на Митница Калотина и директор на дирекция „Митнически режими и процедури в Агенция „Митници”), Цветан Съев (началник на Митница Калотина), Красимир Николов (зам.-директор на РМД-София) и Христо Кулишев (директор на РМД-София). Някои от тях пораснаха в службата – Христо Кулишев смени Асен Асенов като директор на Агенция “Митници” и си взе за заместник Красимир Николов – Шперплата, оказал се незаменим и при сегашното статукво, а други пораснаха в сметките и си построиха “палати” – Пингвина.

        Нищо чудно, че на фона на тази му дейност в стил „тука има, тука нема”, Спас Шопов „случайно” е забравил да декларира конфликти на интереси пред работодателя си Асен Асенов, за които, между другото последният много добре е знаел. По този повод, в дирекция „Главен инспекторат” при Министерски съвет е постъпил сигнал, уличаващ в недопустими нарушения началника на митническия инспекторат Шопов. „Главен инспекторат” при Министерски съвет е изпратил писмо до тогавашния министър на финансите Пламен Орешарски с молба за извършване на стриктна проверка. Такава е извършена от Инспектората на Министерството на финансите. Установено е, че Спас Шопов живее във фактическо съжителство с пряко подчинената му към момента на извършване на проверката Юлия Василева. В даденото писмено обяснение Шопов потвърждава фактическото съжителство с въпросната госпожа Василева, както и факта, че роденото от нея дете е припознато от него като баща. Член 10 от Закона за митниците, обаче, забранява на митническите служители да са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително. Абсолютно същото ограничение е предвидено в чл. 7 от Закона за държавния служител, в който е изведена като несъвместимост за заемане на държавна служба йерархическата връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително.
        При оформяне на формулярите за оценка за първото тримесечие на 2007 г., Спас Шопов е допуснал явен конфликт на интереси, тъй като е поставил оценка като оценяващ ръководител на половинката си Юлия Симеонова. Тоест извънредната заплата в резултат на високата оценка, е отишла в семейния му бюджет. С това си действие, Шопов е погазил разпоредбите на чл. 29а от Закона за държавния служител. Същият е следвало да си направи отвод от оценяването на живеещата с него в условията на фактическо съжителство Юлия Василева.
        За резултата от извършената проверка е изготвен доклад до министъра на финансите, в който е дадено предложение за прилагане на дисциплинарно наказание „уволнение”. Санкцията на министъра на финансите е одобрителна и докладът е изпратен до дирекция „Главен инспекторат” при Министерски съвет за сведение и до директора на Агенция „Митници” – за изпълнение. Разбира се, Асенов за пореден път прикрил нарушенията на човек от „неговия отбор”.  И резонно възниква естественият въпрос – може ли да се очаква защита на законите в Агенция „Митници”? Може, но не и срещу „наши” хора, както би отговорило Радио Ереван. А ние бихме попитали генерал Танов – ДОКОГА?

ПРИЛОЖЕНИЯ:
 
 
 
От доклад на Диана Иванова – ръководител на Инспектората на МФ е видно, че шефът на  Инспектората на Агенция „Митници” Спас Шопов е бил началник на главен юристконсулт от същия Инспекторат – Юлиана Василева, с коята живее на семейни начала и от която има припозната дъщеря. Независимо от това е подписвал предложения до директора на Агенция “Митници”, на основание чл.13 от Наредба № 2 от 18.12.2001 г. на Министъра на финансите. За тези действия на Спас Шопов в чл. 91, ал. 2 от Закона за държавния служител е предвидено дисциплинарно наказание “УВОЛНЕНИЕ”. Да, ама не! Асен Асенов взел „правото” в свои ръце,  затворил си широко очите за консумираните нарушения на протежето си и преназначил половинката на Фашиста в Митница София.

Спас Шопов – Фашиста е доволен, защото многократно е избегнал уволнението си, като е натопил много невинни  свои колеги


ПОСЛЕДНИ СТАТИИ:

ПИСАТЕЛЯT ПЕТЪР ХРИСТОЗОВ: БОЙКО БОРИСОВ ВСЪЩНОСТ СИ Е САМ

35.6 МИЛИОНА ЕВРО СТРУВАТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ ОТИВАЩИТЕ СИ ЕВРОКОМИСАРИ

ATTENTION, PLEASE….! ИЛИ МАЛКО ПРИЯТЕЛСКИ ОГЪН ОТ ДЯСНО…

ВЪЛЦИ ЩЕ ПАЗЯТ СТАДОТО НА МИТНИЦИТЕ

НЕИЗКАЗАНО ОКОЛО И СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989

СКАНДАЛЕН СПИСЪК НА МАГИСТРАТИТЕ КООРДИНИРАНИ ОТ 27 ГОДИШНИЯ КРАСЬО ЧЕРНИЯ

ГРИГОР МАЛЕВ: ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ СДС ЩЕ СЕ РАЗЦЕПИ

ПРЕД СТОТЕ ДНИ НА ПРЕМИЕРА БОЙКО БОРИСОВ

С МЪЛЧАНИЕ И СТРАХ НЯМА ДА СЕ ОПРАВИМ

ДОКОГА ЩЕ СМЪРДИ В БЪЛГАРСКИТЕ МИТНИЦИ?

ЗЛОВОНИЯТА НА ЕДИН ПОЛИТИЧЕСКИ ТРУП И ИГРИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА

ПОЧЕРНЕНИТЕ РОДИТЕЛИ НА 25-ГОДИШНАТА ГАЛЯ: СЕКТА ТЛАСНА ДЕТЕТО НИ КЪМ САМОУБИЙСТВО

ЩЕ ДЕТРОНИРАТ ЛИ ЦАРЕТЕ НА КОНТРАБАНДАТА?!

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=2772

Posted by on дек. 8 2009. Filed under Скандално. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.