ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА

Договорът за поръчка е следващият по вид, на който ще спрем вниманието си, с него отново се уреждат облигационни отношения в гражданския оборот.

С този договор едната страна наречена довереник се задължава да извърши за сметка на другата страна  наречена доверител възложените му действия. Предмет на настоящия договор е извършването на правни действия – процесуално представителство, сключване на правна сделка от довереника за сметка на доверителя. Осъществяването на  фактически действия – изработване на вещ се възлага с договор за изработка, на който ще се спрем в следващия брой.

Страни по този вид договор, предвид неговия предмет, могат да бъдат само дееспособни лица – физическите лица, навършили пълнолетие, както и юридическите лица. Характерното за този договор е че се сключва с оглед личните качества на страните. Поради това при смърт на една от страните или при прекратяване на юридическото лице договорът за поръчка се прекратява.

Договорът се сключва с постигането на съгласие между страните, което няма пречка да бъде в устна форма.

Когато предмет на поръчката е придобиването на вещни права върху недвижим имот, договорът задължително, обаче ще трябва да бъде сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните.

Много често договорът за поръчка се съчетава с упълномощаване на довереника  и тогава правните действия се извършват за сметка и от името на  доверителя. Това означава, че страна по сключения в изпълнение на поръчката договор с трето лице става доверителят и правните последици настъпват директно в неговата правна сфера, т. е. не е необходимо последваща сделка /отчетна сделка/ между довереника, с която последният да прехвърли резултата от поръчката на доверителят.

По правило договорът за поръчка е безвъзмезден договор, но на практика страните уговарят възнаграждение. Във всички случаи за доверителя съществува задължението да възстанови на довереника направените разноски заедно с лихвите и вредите, които е претърпял във връзка с изпълнението на поръчката.

Със сключването на договора за поръчка за довереника възниква задължението да изпълни възложеното му правно действие. Довереникът не може да се отклонява от възложеното, освен ако това е станало необходимо с оглед интересите на доверителя и е било невъзможно да се вземе неговото съгласие.

След изпълнението на поръчката довереникът е длъжен да уведоми доверителят и да му даде сметка, като му прехвърли всичко, което е получил по сключената сделка с третото лице сделка. Такава отчетна сделка между страните по договора за поръчка не е необходима, ако довереникът е действал с пълномощно от доверителят, както вече уточнихме.

Доверителят може във всеки един момент да оттегли поръчката, но това не го освобождава от задължението да заплати на довереника направените разноски и уговореното възнаграждение. Когато поръчката е прекратена и довереникът не е знаел и не е могъл да узнае за нейното прекратяване, неговите действия задължават доверителят.
Довереникът може да се откаже от поръчката само ако има основателна причина за това и съобщи своевременно на доверителя. В противен случай той дължи обезщетение на своя доверител за причините от отказа вреди.

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=556

Posted by on юли 5 2007. Filed under Позиция. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.