ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА

  С договора за изработка едно лице, наречено изпълнител, се задължава на свой риск да изработи нещо, съгласно поръчката на другата страна, която дължи възнаграждение.

Предмет на договора за изработка е постигането на краен трудов резултат – производство на нова вещ, ремонт на съществуваща, изграждане на строителен обект, създаване на интелектуален продукт, произведение на науката, техниката или изкуството и т.н.

Разнообразието в предмета обуславя наличието на редица разновидности на договора за изработка в правния мир – договор за строителство, консултантски договор, договор за ишлеме.

Страни по договора за изработка са възложителят /поръчващия/ и изпълнителят. Възможно е изпълнението да бъде възложено на две или повече лица.

Договорът за изработка е сключен със постигането на съгласие между двете страни, което може да бъде както устно, така и писмено – липсва законоустановена форма.

За изпълнителя възниква задължението да изпълни възложената работа в съответствие с представения от възложителя план, така че тя да бъде годна за обикновеното или определеното в договора предназначение. В противен случай при отклонение от поръчката или при изработването на вещ със съществени недостатъци възложителят може да иска те да бъдат поправени безплатно в дадения от него подходящ срок или да му бъдат заплатени разходите за поправката или съответно намаление на възнаграждението.

Ако работата е негодна за договорното или обикновеното и предназначение, възложителят може да развали договора. Не упражняването на тези права в 6-месечен срок, а при строителни работи 5- годишен срок, води до тяхното погасяване.

Ако не точното изпълнение се дължи на неподходящ проект или материал, предоставени от възложителя, изпълнителят се освобождава от отговорност само ако е предупредил веднага поръчващата страна и е поискал заменянето им.
С оглед точното и своевременно изпълнение на работата е предвидена възможност за възложителя да извърши проверка по всяко време, стига да не пречи на изпълнителя. Ако стане ясно, че работата няма да бъде изпълнена навреме или по уговорения начин, възложителят има право да развали договора и да получи обезщетение, съгласно чл. 262, ал.2 от ЗЗД.

Поръчващата страна може да се откаже от договора, макар и при започнало изпълнение, ако има основателна причина за това, като заплати на изпълнителя извършеното до момента, направените разходи и печалбата, която изпълнителят би получил от изпълнението на работата.

В случай, че изпълнението стане невъзможно поради причини, за която не отговаря никоя от страните, възнаграждение не се дължи. Но ако изпълнената част е полезна за възложителя, той трябва да заплати съразмерно възнаграждение.

След завършване на работата възложителят трябва да огледа вещта  и да направи всички възражения за неправилно изпълнение. Ако се касае за недостатъци, които не могат да бъдат открити при обикновения оглед, възложителят трябва да възрази незабавно след установяването им. Липсата на възражения означава, че работата е приета. На изпълнителят се дължи възнаграждение, съобразно уговореното.

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=557

Posted by on юли 12 2007. Filed under Позиция. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.