ДОГОВОР ЗА ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО

Договора за гражданско дружество е уреден нормативно в Закона за задълженията и договорите, в чл. 357, където е и легалната дефиниция на този вид дружество, а именно дружество от две или повече лица, които са се съгласили да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел. При договора за гражданско дружество не се говори за страни, а за съдружници, тъй като правата и задълженията не са насрещни, а общи, съвпадащи по съдържание.

Тук волеизявленията са насочени към постигане на една цел – съвместно осъществяване на някакви стопански задачи. Съдружници в гражданско дружество могат да бъдат както физически лица, включително – еднолични търговци, така и юридически лица – търговски дружества и кооперации.Законът за задълженията и договорите не изисква писмена форма за действителност на договора за гражданско дружество, той ще се счита за сключен и само с постигане на устно съгласие между съдружниците. Писмената форма е необходима с оглед доказване пред съда на договори на стойност над 1000 лева, за които съгласно чл. 133, ал. 1, б “в” ГПК свидетелските показания са недопустими. Това се отнася само до съдружниците, когато са страни по дело, за третите лица са допустими всички доказателствени средства, включително свидетелски показания.Гражданското дружество възниква със сключване на договора за учредяването му.Характерно за дружеството по ЗЗД е обстоятелството, че то не е юридическо лице. Гражданското дружество по нашия закон е неперсонифицирано образувание. Съдружниците не придават на създаденото от тях дружество корпоративно устройство – то няма органи, устройствен акт и т. н. Пред трети лица съдружниците действат от свое име и носят лична отговорност за поетите задължения. Солидарна отговорност на съдружниците би могла да възникне, само ако е изрично уговорена.За целите на данъчното облагане обаче дружествата по ЗЗД са приравнени на юридически лица (чл. 9, ал. 2 ДОПК) от кадето следват и всички последици за него като такова.Поради това, че договорът за гражданско дружество е многостранен, той не поражда насрещни, а взаимни права и задължения на съдружниците. Тези права и задължения съвпадат по съдържание, тъй като са насочени към постигане на една обща стопанска цел.За постигане на преследваната цел съдружниците правят имуществени вноски и/или участват с личен труд и усилия. Внесеното имущество, както и придобитото за дружеството, става обща собственост на съдружниците.Гражданското дружество прекратява дейността си на някое от основанията, изброени в чл. 363 ЗЗД и предвидени в договора за учредяването му. С прекратяване на дружеството трябва да бъде ликвидирана общата собственост между съдружниците чрез делба. 

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=576

Posted by on февр. 20 2008. Filed under Позиция. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.