ДОБРИНКА ЧАНКОВА: ВЕЧЕ Е ДВАНАДЕСЕТИЯТ ЧАС ЗА МЕДИАЦИЯТА ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В БЪЛГАРИЯ

На 20 и 21 май 2008г. се проведе българо-германска конференция по проблемите на медиацията. Потърсихме за коментар заместник-председателя на Националната  асоциация  на медиаторите в  България –  основен съорганизатор на  конференцията – доц. д-р Добринка Чанкова.

Какво е медиация,  доц. Чанкова?

Медиацията,  струва ми  се,  вече  е  доста  популярно  понятие в  публичното  пространство  и  отдавна  не  се  смесва  с  медитацията или  участието  на  медиите  в  съдебния  процес. От 2004г.   имаме  Закон  за  медиацията и съгласно този закон медиацията е алтернативен способ за разрешаване на правни и неправни спорове,  т.е.  друга опция, друг  начин,  вместо  класическия съдебен  процес. По-нататък законът  изрично сочи, че медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение, което е  взаимноприемливо. Чрез медиация могат да бъдат решени граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове; спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица.

Бихте ли дали нагледен пример?

Примерите  са  многобройни  и  ежедневни.  Спорят  възложител и  изпълнител  по  договор за  строителство на  хотел  на  Черноморието. Изпълнителят  се  е  отклонил от  първоначално  договорените параметри, но твърди, че това   първо  е  в  резултат  на  недостатъчно уточняване  от  страна  на възложителя, и второ –  в  негов интерес  /по-евтино е/.  Възложителят  е недоволен от  лошата комуникация между  тях и държи  на своя  първоначален проект. И  двете  страни  обаче  нямат  интерес от  съдебен процес, тъй като това  ще ги  забави  и  ще   изпуснат  туристическия сезон. В  крайна сметка  чрез  медиация се намира  бързо  взаимноизгодно решение.

Дойде ли времето на  медиацията  по  наказателни дела?

Още  при  приемането  на Закона за медиацията, в  чл.  3,  ал. 2 бе  закрепено, че медиация се провежда  и в  случаите, предвидени в  Наказателно-процесуалния кодекс. Въпреки  изричната законова делегация, НПК от 2005 г.  /в сила от 2006/ обаче не  предвиди  такива случаи;  законодателят  счете,  че е  още рано  или  по-скоро  не бе  на  висотата  на  идеята. Впоследствие обаче,  а  дори  и  преди това, държавата се  ангажира да  въведе  медиацията  в  своята наказателноправна система.  Ще  посоча  само  един от  най-новите  актове -през 2006 година правителството прие Национална стратегия за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления. В  т.13 от ръководните принципи  на стратегията се посочва, че пострадалите имат право на медиация във връзка с наказателното производство. Освен  това, въвеждането  на  медиацията  се препоръчва  от  редица  инструменти на Съвета на  Европа  и  ООН, в които  България  членува. И  най-сетне,  членството  ни  в ЕС  прави неотложно въвеждането  на  медиацията  по  наказателни  дела,  тъй като е  налице  императив  в  това  отношение  към  държавите-членки, съдържащ  се  в Рамково решение  от 15 март 2001г.  на  Съвета  на Европейския съюз за  правното положение на  жертвите на престъпления в  наказателното производство.  Така че, въпросът  просто  не  подлежи на  дискусия.

В  тази връзка се очакват промени в Наказателния кодекс. Какви ще са те?Да, но не  само  в НК,  а и  в  Наказателно-процесуалния кодекс. Работна  група към Националната асоциация на  медиаторите,  ръководена  от    уважаваната проф. д-р Маргарита  Чинова разработи  такива предложения. Те  бяха  обсъдени  на  проведената  конференция  и  получиха  подкрепата  на  участващите  съдии, прокурори, следователи  и други  експерти.  Най-общо предлага се медиацията  да  се прилага за  престъпления от общ  характер /преследвани  по  инициатива  на държавата  в  лицето  на прокурора/, за които се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до пет години или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо,   а  така  също  и за  някои отделни, масови  престъпления,  когато  са извършени от непълнолетни  лица.  Медиация, вместо  класически  процес, ще  се  прилага  и за  престъпления, които се  преследват по  тъжба на пострадалия /  например леки  телесни повреди /. За да  не се стигне до прекалено  широка и  неуместна употреба се предлага  въвеждането на някои допълнителни ограничения. Така, медиацията няма да се прилага, ако причиненото увреждане е тежка телесна повреда или смърт, или деецът е бил в пияно състояние, както и при множество престъпления. Идеята е  да  не се  разширява  прекалено приложението й,  поне  в началото,  с  оглед  да не  се засегнат  обществените  очаквания за законност. Същевременно, целенасочено  е  разширено  приложението й по  отношение  на непълнолетните, в съответствие с  образците  в  сравнителен план.  В крайна  сметка,  ако  се стигне до  споразумение между  извършителя и жертвата, което бъде  одобрено от съда  или  прокурора, извършителят няма  да  бъде наказателно преследван, а пострадалият  ще  получи  бързо обезщетение, извинение и т.н. Смятам,  че предложенията са състоятелни,  от политиците  обаче  зависи  дали те ще  бъдат  приети и медиацията по наказателни дела ще заработи.

Достатъчно зрял ли е българинът в културно отношение, за да може институтът на медиация да проработи у нас?

Да, мога  смело да  заявя това. Имам  и конкретни  доказателства.  Миналата  година Институтът  за решаване  на конфликти,  неправителствена  организация, която  ръководя,  направи задълбочени проучвания  между пострадали  и извършители на престъпления. Данните  са  публикувани  и те са  категорично  в  полза на медиацията. Онези, които твърдят противното, просто  се  страхуват  от медиацията  и най-вече от загуба на запазената  си  територия и  властта  върху  съдбите  на хората.

Какви са европейските практики в тази посока?

Медиацията  по  наказателни  дела, в подобен формат,   вече  е  юридически  факт  в  повечето европейски  държави,  и  то  не  само тези  от  Европейския съюз или  водещи  държави  като  Норвегия и Швейцария, но  и  Турция, Румъния, Сърбия, Хърватска, Албания прилагат  медиацията.  Тя  е  особено популярна и  в Америка, Австралия, Азия. Медиацията по наказателни дела се  разглежда  главно като  инструмент  за по-пълна защита   на  жертвата, която  е поставена  в  центъра на процеса  и сама договаря  желаните  от  нея  репарации и други  последици.

Какви книги четете? Имате ли любим автор?

Чета  много, но за съжаление напоследък предимно  специализирана литература. Любим  автор ми  е Мартин Райт- един  от основните идеолози на медиацията   в  европейски  контекст и голям приятел на  България. Иначе с  особено  удоволствие  чета и препрочитам  афоризми.

 


ПОСЛЕДНИТЕ 5:
 

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=1116

Posted by on май 27 2008. Filed under Гледна точка. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.