ДВЕ ГОДИНИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПП ГЕРБ

доц. д-р Любима Йорданова, М.А., политолингвист, евролингвист
Преди две години, на 5.07.2009 г., ПП ГЕРБ спечели убедителна победа на парламентарните избори в България и пое управлението на държавата. По този повод медиите бяха заляти от анализи, главно журналистически, по-малко –  политологически и социологически, които показаха широк диапазон на „критика към управляващите”. Защо използвам кавички? Защото подобен анализ би трябвало да отчете три фактора:

•    старта на правителството на ПП ГЕРБ при рязко намаляло доверие на Европейските институции и спряно финансиране по еврофондовете за България  в предишното правителство;
•    международната обстановка и завихрилата се световна финансова криза, която не можеше да отмине и България;
•    смяната на поколенията в българската политика и нахлуването на новото поколение млади хора в сферата на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и в сферата на управление на местно равнище.
 

ПП ГЕРБ действително протегна ръка на младите хора и им даде шанс за развитие и напредък. С това действие партията демонстрира и намерението си за реформи и обновяване в обществения живот на България чрез модернизация и рязко приобщаване към политиките, присъщи на развитите държави в Европа и света за наваксване на изоставането в демократизацията на държавата ни спрямо другите бивши социалистически страни.

Аз и сега не изневерих на професионалния си навик да изчакам различните мнения и тогава да напиша собствения си анализ, който да открои най-важните постижения на постигнатото досега в първите две години от мандата, като се спре и на определени препоръки. Не зная защо, в създала се вече погрешна традиция в демократичния преход на държавата ни, се търсят поводи за критики, без да се отчита простичкият факт, че всяка система би могла винаги да се управлява и по-добре и добрата позиция е да се отчете направеното с поглед към най-близкото, непосредственото бъдеще.

По-важно е следователно да се очертаят постиженията в управлението на ПП ГЕРБ и се набележат следващите стъпки в осъществяване политиките на партията.

Постижения

В един обобщаващ анализ могат да се изредят само някои най-ярки постижения в управлението на правителството на ПП ГЕРБ, затова моля да бъда извинена за пропуските, които са неизбежни при подобен анализ:

•    Безспорно най-голямото постижение на правителството на ПП ГЕРБ е върнатото политическо доверие към България от страна на международните институции, на първо място – Европейските. Това постижение отчитам като най-значимо, защото то се сблъска със създадения от предходни управления лош имидж на държавата ни като безнадеждна и нежелаеща промени и европейско развитие. Част от това възвърнато доверие е и признаването от другите 26 държави на факта, че България е покрила техническите критерии за присъединяване към Шенгенското пространство.
•    На второ място ще отбележа стратегическия ход на правителството за сериозни промени в инфраструктурата на държавата. И тук е мястото да спомена магистралите, които ще променят облика на държавата ни от изостанала към модерна европейска държава в качеството си на фактор за развитието на икономиката в страната. Тук ще спомена и  грижата за второстепенните пътища, както и продължаващото развитие на метрото в София, което променя трафика, поемайки пътникопотока, а с трафика – и настроенията на софиянци, сковани от задръстванията.
•    На трето място ще спомена икономическата стабилност на държавата ни, призната и от Европейската комисия особено на фона на икономическия фалит на Гърция, която и като съседна държава е тревожен фактор и за българската икономика.
•    Следва справянето с организираната престъпност, рязко намаляла в сравнение с предходни периоди и управлението на предходни правителства. Грешките, присъщи на всяка дейност, не хвърлят сянка върху направеното и решимостта за справянето на този най-тежък проблем на българския преход.
•    Много важно постижение е приемане на различни закони, част от които преобръщат с реформаторския си дух системата, наследена от 40-те години на миналия век и връщат България в европейското русло. Такъв е например Законът за развитието на академичния състав в Република България, по силата на който си отиде в историята репресивният орган за оценка и социална селекция на българските учени, създаден през 1949 г. – Висшата атестационна комисия. Образователната реформа продължава със Закона за висшето образование, който ще бъде приет през есента. Европейската образователна реформа е в ход.
•    Част от европейската реформа е приемането на стандартите при храните и др. закони като промените в Закона за дипломатическата служба, който също въвежда европейски и международни стандарти в работата на Министерството на външните работи на Република България. С отношението си към дипломатити, служители на комунистическата Държавна сигурност, България подава ясни сигнали за избрания от нея демократичен път на развитие.

Изредих само някои от постиженията на правителството, предприело решителни реформи за европеизацията на държавата ни. Проблематични области остават реформата в съдебната система, от решаващо значение за промяната имиджа на страната ни в посока към добър и трудната реформа в здравеопазването, която е трудна за всяка държава, включително и тези, които не са в преход. Проблемите на енергетиката са сложи, както се оказа, и за вземане на общо решение на европейско равнище по отношение на ядрените електроцентрали.

Следващи стъпки

Организирането във Facebook от една и съща централа на „активните мероприятия” „Ден с Бойко Борисов” и „Ден без Бойко Борисов”, „Всеки ден с Бойко Борисов” и „1 април – Ден на ГЕРБ” с коментари, включващи и хора от манипулативната опозиционна мрежа, главно на БСП, и искрени симпатизанти на политиките на ПП ГЕРБ, само показа, че в комуникационната стратегия на ПП ГЕРБ спрямо обществото ни трябва да настъпят промени и то в посока към действително широк излаз. Граждански инициативи като „Най-добрият министър Росен Плевнелиев” или позитивният опит за създаване на страници на министри от правителството на ПП ГЕРБ и дори диалогът им с гражданите като този на министър Томислав Дончев във „Фейсбук” са недостатъчни като средства за комуникация с гражданите поради изключителната заетост на министрите. Това са необходими, бих казала дори задължително необходими, но малки сегменти от комуникацията между управляващи и общество.

•    Първа препоръка. ПП ГЕРБ трябва да изгради аналитичен център, в който специалисти от различни науки – политология, социология, изследване на политическата комуникация и др. експерти по отделните секторни политики, обединени на мултидисциплинарен принцип, да разясняват политиките на ПП ГЕРБ и реалните стъпки, предприети по отношение на реализацията на тези политики. Така гражданите ще имат значително по-добра информация за предприетите действия от ПП ГЕРБ в сферата на управлението и реалните резултати от тези действия. Тази информация трябва да бъде конкретна.

За мене като специалист по политическа комуникация с вече 22-годишен стаж в тази област, когато стана възможно тя да се развие в България след 1989 г., е пределно ясно, че една партия за петгодишния си живот не може да разгърне потенциала си в цялата му многоаспектност, но пребиваването във властта дава възможност тези процеси да се ускорят. Комуникационният аспект в работата на всяка партия до голяма степен държи ключа на доброто управление, защото дава и обратната връзка чрез мнението на гражданите. Официалният сайт на ПП ГЕРБ има главно информационни задачи. Комуникацията се осъществява главно през социалните мрежи. Днес прочетох една статистика, че във Facebook  са вече 2,2 млн българи, от които 800 хиляди пълнолетни граждани са в София. В социалната мрежа Svejo.net вече са 1 млн българи. Това са потенциални избиратели, голяма част от които ще участват в изборите за местни органи на властта и президентските избори наесен.

•    Втора препоръка. В анализите трябва да прониква повече информация за Европейските правни разпоредби – директиви, регламенти, резолюции и др. решения, стратегии и т.н. на Европейските институции, за да се увеличат и знанията на българските граждани за европейските правила, казано най-общо. Задължително в София трябва да се създаде ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА КОМУНИКАЦИЯ, който да разработи и поддържа в електронен вид модули за обучение за европейските политики. На първо място – за хората, които възнамеряват да се занимават с политика в различните власти на държавата. Част от тези виртуални модули трябва да помогнат на съдебната система да организира обучителните си семинари по Европейско право за съдии и прокурори.

Тази дейност ще намали страничните и най-вече –  дискриминационните изказвания в Народното събрание, които слушат българските граждани по време на преките включвания и парламентарния контрол и които не съдействат за позитивното възприемане на работата на депутатите. Парламентарното време трябва да се използва само за законодателна дейност, в изказванията на българските депутати трябва да се използват аргументи от европейското законодателство с цел по-бързото му транспониране в българското национално законодателство. ПП ГЕРБ би могла да даде добър пример за промяна в качеството на знание в пленарната зала и работата в парламентарните комисии.

Предстои в края на юли правителството на получи Политическия доклад на Европейската комисия, който в режим на наблюдение и сътрудничество  ще направи анализ на постигнатото и ще набележи проблемите, между най-сериозните – вероятно и недостатъчната реформа в съдебната система.

Успехите на ПП ГЕРБ в управлението на държавата са и ще бъдат право пропорционални на уменията на партията за диалог с гражданите. Защото ПП ГЕРБ пое управлението на държавата в най-решителния период на реформи, с които е белязано второто двайсетолетие от демократичния преход. Защото е налице смяна на поколенията политици, а с него идва и модернизацията, но е по-малкият  социален и професионален опит и трябва да изминат няколко години, за да се усвои практическият опит в управлението, а за тази цел е необходимо разбирането и търпението на гражданите. Няма друг път за освобождаване от остарели идеологии и модели на управление.

В заключение ще цитирам и думите на комисар Маргот Валстрьом, вицепрезидент в предишния състав на Европейската комисия и комисар по комуникационната стратегия на Европейския съюз: „Не НА хората трябва да се говори, а С хората трябва да се говори”.

 


ПОСЛЕДНИ СТАТИИ:

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ: ПРИВЛЕЧЕН СЪМ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ

НОВИНИТЕ ЗА КАТАСТРОФИ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ПЪТИЩА СА ЕДНА ВЕЧНА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

БЕЗ ПАРИ-НЯМА ВЯРА!

ИЦО ПЕТРОФФ: ВЪЗРАСТНИТЕ ИЗНЕМОГВАТ, МЛАДИТЕ НЯМАТ РАБОТА

ПУТИН В РОЛЯТА НА ЦАР МИДАС

ШИЯМ САРАН: МАТЕРИАЛИТЕ ОТ УИКИЛИЙКС СА НЕПЪЛНИ, СЕЛЕКТИРАНИ, А ЧЕСТО И ПОДВЕЖДАЩИ

ПОЛ КРЕЙГ РОБЪРТС: КАКВО ПРАВИ НАТО В ЕДНА ВОЙНА В АФРИКА?

ПРОГРАМА НА ПАРТИЯТА НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И РАЗВИТИЕТО: ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА ТУРЦИЯ ДО 2023

ТОМАС ДЕ МЕЗИЕР ЗА КОНСЕРВАТИВНИТЕ ЦЕННОСТИ

КОЕ ПРАВИ ОТ НОРМАЛНИЯ ЧОВЕК ПРЕСТЪПНИК? -Й.Тодоров

ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА ВОЕННАТА ОПЕРАЦИЯ В ЛИБИЯ  – А.Бистров

АЛЕКСАНДЪР РАР: ГЕРМАНИЯ И ВСИЧКИ СТРАНИ ОТ БРИК СА ПРОТИВ ВОЕННА ИНТЕРВЕНЦИЯ В ЛИБИЯ

НИКОЛАЙ КОЛЕВ – БОСИЯ: НЯМА НАЧИН ЦЕНИТЕ ДА НЕ ВЪРВЯТ НАГОРЕ

ОБЯВЯВАМЕ СЕ ЗА СЕМЕЙСТВОТО, НАЦИЯТА, РОДИНАТА И ЗА СОБСТВЕНАТА ИДЕНТИЧНОСТ – Ангела МЕРКЕЛ

ПЕНСИОНЕРИТЕ ЗАНИМАВАЛИ СЕ С АКТИВНА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ОСТАРЯВАНЕТО (1990-2010) – Калоян МЕТОДИЕВ

ПИРОВАТА ПОБЕДА НА БАН – д-р Лъчезар Аврамов

ВЪЗРАСТ И ФИЗИЧЕСКО ПРИСЪСТВИЕ В ПОЛИТИКАТА – Калоян Методиев

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ – ИСТИНСКАТА КАДРОВА КАТАСТРОФА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ

СЪД ДАДЕ ПРАВОМОЩИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ДА ОПРЕДЕЛЯТ ПРАВИЛА ЗА ВЪНШНИЯ ВИД НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ

КАЛОЯН МЕТОДИЕВ ПРЕД ВСЕКИ ДЕН: НЕ СМЕ ГОТОВИ ДА ПОЕМЕМ РОЛЯТА НА БУФЕР МЕЖДУ ЕВРОПА И АЗИЯ

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=3976

Posted by on юли 6 2011. Filed under Позиция. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.21074 лв
 CHF =  1.74192 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.18773 лв
100  RUB =  2.49116 лв
 USD =  1.66326 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.