ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, АНТИГЛОБАЛИЗЪМ И АЛТЕРГЛОБАЛИЗЪМ – ЗНАЕМ ЛИ КАКВО ОЗНАЧАВАТ?

С този материал поставяме началото на поредица от кратки лекции по политология, в сферата на политическите идеологии, история и теория. Ще бъдат представени доколкото е възможно на разбираем език основните понятия, с които борави политологията. Много често политици, журналисти и някои псевдо или самоуки политолози използват термини без самите те да знаят какъв е техния смисъл, за какво става дума. Опитват се със сладкодумен език да прикрият своята неграмотност в опита си да печелят популярност.  С кратките лекции ще се опитаме да бъдем полезни в широкия и необятен свят на политологията, на науката за властта. Не претендираме да бъдем максимално обстойни и всеобхватни, което на практика е невъзможно. Ще се стремим да бъдем безпристрастни и коректни, което никак не е  лесна задача, най-малкото защото всеки един човек има свои собствени виждания и предпочитания, като от умението му да се абстрахира от тях се определя неговият професионализъм.

  През 1978 г. в списанието „Американски банкер” за първи път се използва терминът глобализъм. Като синоним на глобализъм често се използва мондиализъм, което идва от френското monde – свят. Няма общоприето определение за глобализация. Все пак под глобализация се има предвид процес, при който се наблюдава прилагането на либералните ценности и норми върху все по-голяма част от света, върху все повече общества и сфери на обществения живот. Разширяване и задълбочаване на социалните връзки и институции. Нарастващо обвързване на националните икономики от страна на мултинационалните компании чрез търговията, финансовите потоци и преките инвестиции.  Налагането едва ли не върху цялото земно кълбо на неолиберални модели за политически режими и системи, на икономически структури, пазарни правила и производствени норми, освен проникване на култури и на доминацията на някои от тях. Глобализацията води до унификация на начина на живот на хората по света, на премахване на различията, потискане на индивидуалността. Свързан е с неолиберализма и абсолютизирането на принципите на свободния пазар и свободната търговия, гъвкав труд и активен индивидуализъм.

  Счита се, че глобализацията не е нов процес, а е с дълбоки корени в миналото. Според някои първите негови наченки се наблюдават още при Александър Македонски, който завладява огромна територия от тогавашния познат свят, но реално не успява да създаде империята, за която е мечтал,  не налага единни норми и братство между покорените народи. Като се премине с разширяването на търговията по време на Римската империя или Средновековието, В действителност първия етап или началото на глобализацията се свързва с времето на Великите географски открития от 15 век и продължава до към средата на 19 век. Период на преселване на огромни човешки маси, на смесване на различни култури и религии, разрастване на трансатлантическата търговия, на налагане на едни политически и икономически модели и норми над други.

Вторият етап на глобализацията продължава от 1840 г. до началото на Първата световна война. Времето, когато се разпространява влиянието на големи икономически субекти по света. Времето на индустриалната революция в Европа и в Северна Америка. Световният търговски обем е нараснал 7 пъти. След края на Първата световна война повечето държави се затварят в себе си, международната търговия се срутва, капиталите не се движат, въвежда се фиксиран паричен курс. Наблюдават се бърз спад на жизненото равнище, голяма безработица, огромни по мащаб инфлационни процеси, който са съпроводени с големи и остри социални проблеми и предизвикват Втората световна война.

  С подписаното на 14 август 1941 г. между Чърчил и Рузвелт Атлантическата харта за либерализация на световната търговия се свързва началото на третия етап на глобализация, продължаващ и до днес. На който не устоя и световната социалистическа система. Ако след края на Втората световна война САЩ се оформя като първа супер сила сред капиталистическите държави, то след краха на СССР се оформи като единствената икономическа суперсила.

  Ето защо съвсем основателно се счита, че появилият се като термин в края на 20 век антиглобализъм днес е новото име на антиамериканизма, на идеологията насочена срещу политиката на САЩ. Срещу отрицателните черти на демокрацията на САЩ. По-време на Студената война антиамериканистите виждаха своята опора и подкрепа в СССР, като с неохота говореха за неспазването на човешките права и си затваряха очите  за процесите на унификация върху страните от Централна и Източна Европа, днес забравят за събитията от  Тянанмън от 1989 г., за Тибет и никак не е чудно, защото в Китай те виждат новата сила, която може да балансира срещу САЩ.

Антиглобалистите имат не само леви, но и дяснонационалстически корени. Намиращи се в осмислянето на различните етапи на процеса на глобализация от страна на Карл Маркс, анархистите, Ленин, Мусолини, Хитлер.

  Антиглобалистите са известни със своите радикални протести спохождани с редица безредици, вандалщини, метежи и безобразия в периода 1999-2001 г. – Лондон и Сиатъл от 1999 г., с „антиглобалисткия карнавал” в Монпелие и събитията от Генуа през 2001 г., последвани от Ница, Гьотеборг, Прага и т.н. Антиглобалистите са срещу налагането на нова политика на хегемония, те са срещу МВФ, СТО, Световната банка, Г-8, НАТО, ЕС, Запада, световните финансови и търговски корпорации и компании, срещу Microsoft, Mac Donalds, т.е. срещу САЩ. Транснационалните компании управляват света чрез непрозрачни, безмълвни, недиалогични способи и така налагат нов тоталитаризъм. С акцията на инсурхенте Маркос през 1994 г. в Мексико срещу транснационалните компании започва антгилобализмът. Инсурхенте, означава бунтовник. Целта на антиглобалистите е американецът като „Бял, англосаксонец и протестант” (WASP – White, Anglo-Saxon and Protestant).

   Антиглобалистите не са конструктивни, липсва програма, проект. Претендират създаването на ново гражданско общество. Не предлагат решения на проблемите, възпроизвеждат конфликти. Те са против. Идеологията им е „анти”. Не само, че отказват да водят преговори, но нямат и желания за това. Умело се възползват от достиженията на съвременния свят и на глобализацията, като Интернет.

  Структурите им са хоризонтални, нямат изявени лидери. За разлика от глобалистите, които са предимно либерали и неолиберали, редиците на антиглобалистите  са пълни от идеалисти, от анархисти, от съвремените привърженици на идеите на Маркс, Ленин, Троцки, Мао, на радикалните зелени, на феминистите и пацифистите, на някои крайни националисти и неофашисти, от леви и крайно десни интелектуалци. Крайно левият интелектуалец Ноъм Чомски е един от най-видните им идеолози. Спекулират с либералните свободи.

   Много често антиглобализмът и алтерглобализмът се смесват и използват неправилно като синоними. По същество това са две различни понятия. Алтерглобалистите се появиха през 2001-2002 г. В начало на 2001 г. в бразилския град Порто Алегре те организираха Световния социален форум(ССФ), на базата на неговото провеждане бе разработена и приета Харта на принципи на ССФ.

  ССФ е политически проект, целящ да събере на едно място посредством сдружения, неправителствени организации и синдикати представителите на всички жители на планетата Земя, на всички, които са изложени на пагубните последици от глобализацията и се борят срещу нея. ССФ е организация от нов тип, не е институция, а процес. Замислен е като отворена среда за обсъждане на алтернативи за противопоставяне на процесите на неолибералната глобализация.

  Обединени са в намирането на модел за обмен на опит и за укрепване на сътрудничеството между обществени движения и организации на гражданско обществото. Алтерглобалистите са далновидни и радикални. Стремят се чрез позитивна и конструктивна критика да градят организации, които да намалят отрицателните ефекти от глобализацията. За разлика от антиглобалистите те са склонни да търсят диалог и намирането на по-рационални решения. Опитват се да систематизират своите искания и претенции.  Според тях от социалната практика и свободното общуване между хората ще се доведе до изграждането на един нов солидарен свят, който няма да е резултат от универсален рационален модел, към който ще трябва да се приспособи човечеството. Не бива  да се бърка алтерглобализмът с някогашния интернационализъм.

  В различията между алтерглобалисти и антиглобалисти по отношение на глобализацията можем да търсим прилика с тези между комунисти от едната страна и социалистите и социалдемократите от друга страна по отношение на капитализма. Комунистите са за неговото пълно премахване чрез революция, докато социалдемократите се опитват да премахнат неговите отрицателни черти, да го направят по-социален. Така и  алтерглобалистите искат да го направят по-приемлив, по-човечен, критиката не им е пазарната икономика, а пазарната идеология и начин на мислене, лозунгът им е „Един друг свят е възможен”. Алтерглобалистите са прагматични и позитивни.

  Бъдещето на левицата е свързано с алтерглобализма, като концептуален проект, той дава нови надежди и възможности да се дава път икономическата рационалност, на прогреса, което да съжителства със социалната справедливост. На възможността националните държави да контролират процеса на глобализация, гласове в тази посока в последните 3-4 години започна да се чува и от дясно – от Жак Ширак, включително и от Франсис Фукуяма, а Дж. Буш и Дж. Сорос са предлагали да се водят разговори с противниците на глобалицзацията.


     ПОСЛЕДНИТЕ 5:

    МАСЛАРОВА МОЖЕ ДА ЗАБРАНИ И GSM-ИТЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ

   ИНТЕРВЮ С ПИСАТЕЛЯ ПЕТЪР ХРИСТОЗОВ

   ЦЕННОСТНО ОЗДРАВЯВАНЕ НА НАШАТА МЛАДА, НЕПРОКОПСАЛА, НО ВЪПРЕКИ ВСИЧКО ИМАЩА …..

   БОЙКО БОРИСОВ ЗА N-ТИ ПЪТ НЕ ОТРЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ГЕРБ ДА СЕ КОАЛИРА С БСП

   БЛИЦ: ЗАЩО СЕ СКАРАХА ПЪРВАНОВ И СТАНИШЕВ?

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=1270

Posted by on юли 23 2008. Filed under Анализ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.21044 лв
 CHF =  1.72899 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.20773 лв
100  RUB =  2.50532 лв
 USD =  1.66185 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.