ПЕТЪР ХРИСТОЗОВ: ГЕРБ РАЗСТРЕЛВА МИТНИЦИТЕ В УСЛУГА НА МАФИЯТА?

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПОВЕЧЕ НЕ ЖЕЛАЕ ДА РАБОТИ С БОЙКО БОРИСОВ, НЕ МУ ВЯРВА, ДОКЛАДЪТ Е СВОЕОБРАЗЕН ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ

(ИНТЕРВЮ С ПИСАТЕЛЯ ПЕТЪР ХРИСТОЗОВ)

Писателят Петър Христозов е роден в Борисовград, днешен Първомай. Награждаван е с орден „Стара планина” – първа степен с лента за заслуги в българската култура. От 1989 г. до настоящия момент е написал и издал 78 книги. Член на СБП, на СБЖ и МОЖ в Париж. Един от създателите на съвременния български политически роман. Превеждан на най-говоримите световни езици. След излизане от печат, всяка негова книга се поръчва от библиотеката на Държавния департамент на САЩ. В произведенията си, Петър Христозов прави разтърсващи  разкрития за срастването на подземния свят с голяма част от политическия и административния елит на България. В десет от своите книги писателят е  проследил генезиса и развитието на митническата мафия в България, която според него е основният генератор на политическата корупция у нас. Тезите му почиват на богати документални, агентурни и библиографски източници. Петър Христозов пръв разобличи с факти и документи емблематични корупционери от върховете на българските митници като Дебелия, Пингвина, Пенсионера, Цайса, Марадоната, Шперплата, Фози, Алчния, Фашиста, Шушумигата, Милионера и много други. В последното интервю с писателя са оповестени Володя – Търмъка от Ломско, Цецо – Прасето от Благоевградско, Тошо – Пая и Гошето – Дрогата от Свиленградск и Васил – Големия сандвич от Пловдивско, за които в средите на държавната администрация упорито се говори като за касиери на ГЕРБ в митниците. След среща с пловдивски митничари и предадено от тях писмо до европейските институции, са разкрити потресаващи факти за крупни цигарени далавери на шефа на пловдивската митница Васил Дандаров, който парадирал с покровителство от премиера Бойко Борисов, финансовия министър Симеон Дянков и митничар №1 Ваньо Танов.

– Г-н Христозов, през последните 2 десетилетия Вие изнесохте тонове скандални факти за българската мафия, които никога не са били оспорени в съда или в медийното пространство. Една голяма част от Вашите персонажи са или в затвори, или в небитието. Как съумявате наистина да поддържате такъв огромен контингент от сътрудници, които предоставят достоверна информация на Вас, а не на компетентни държавни органи?

– С честно и партньорско поведение, с волята неудобните истини да излизат на бял свят независимо от заплахите, изолацията, клеветничеството. Вие присъствахте на срещата ми с ръководители на дирекции и отдели от централното митническо управление по повод на готвения от кабинета „Борисов” над тях професионален геноцид  и сте свидетел на взаимното доверие. Служителите са единни, получили са подкрепа от Европейски институции, синдикалнии и професионални организации, от гражданското общество. Ако не бъдат третирани като равноправен субект в една цивилизована дискусия с финансовия министър, те ще распространят до всевъзможни български и най-вече световни институции стотици документи с официални подписи и резолюции, доказващи чудовищна некомпетентност, търговия с влияние и клиентелистки лобизъм в ръководството на митниците и министерството на финансите.

– Да, митническите служители от централното митническо управление  пожелаха тази среща с Вас по повод качените през миналата седмица в сайта на Министерски съвет проекто-изменения в Закона за митниците, Закона за администрацията, Закона за държавния служител и Кодекса на труда, прокарващи реализацията за преместване на седалището на Агенция „Митници” в Русе.  В медиите и централите на двата най-големи синдиката у нас, сред опозицията и бизнес-средите, тази идея, чието бащинство принадлежи на финансовия ни министър, срещна аргументирано отрицание, граничещо с подигравателни предложения кабинета на Дянков да бъде преместен в Нареченските минерални бани…

– Тази безумна идея е пореден повод да си дадем сметка, че в своята дългогодишна история България не е имала по-карикатурен, по-безплоден и същевременно по-пакостлив и корпоративен финансов министър. В този нискочел задокеански пришълец няма и сянка от професионалната ерудиция и уравновесеност на негови предходници дори от по-новото време като Стоян Александров, Светослав Гаврийски, Димитър Костов, Пламен Орешарски. Срам и позор, тежко и горко на България с вицепремиер и финансов министър като Дянков.

– Ако ми позволите да резюмирам обществените очаквания от заплануваната дислокация на централното митническо управление в Русе, бих започнал с унищожаването на организационния, контролния, методологическия и репрезентативния характер агенция „Митници”. Ще бъдат бламирани хоризонталните връзки на оперативното сътрудничество между митническата администрация и полицията, прокуратурата, съда, НАП, комисията за установяване на придобито от престъпна дейност имущество, браншовите организации, както и с много други държавни и международни правоприлагащи органи с оглед противодействието на контрабандата, измамите, източването на ДДС, прането на пари, разпространението на фалшиви и опасни за здравето стоки. Ще бъде компрометиран процесът по изготвяне на общи документи на правителството като проекто-закони и проекто-постановления и честите изменения и допълнения към тях от работни групи с участието на експерти от митниците. Освен, че влизат в съставите на междуведомствени съвети, комисии и работни групи, служителите на централната митническа администрация участват и в работни и експертни групи и делегации към Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз, чиито дейности, проверки, мониторинги и разнообразни инициативи се провеждат в София, Брюксел и други европейски столици. Над 85 на сто от служителите са декларирали в анкета на Министерския съвет, че доброворно ще напуснат, защото децата и възрастните им родители, за които те се грижат, са трайно установени в столицата, а голяма част от тях изплащат и ипотечни кредити на апартаметни в столицата. Но най-абсурден в идеята за преместването на митническата администрация е изборът на гр. Русе за митническа столица на България. В Русе и цялата придунавска територия няма нито един митнически пункт, защото на север България граничи със страна-членка на ЕС и границата с Румъния изключва всякакви митнически формалности, процедури и облагания. А след обозримото приемане на България в Шенгенското пространство, по границата с Румъния ще бъде премахнат и паспортния контрол, като граничните контролно-пропускателни пунктове ще бъдат закрити. Да създаваш ново митническо учреждение в Русе, освен съществуващото там териториално управление, е все едно да инвестираш в завод за производство на парни локомотиви с надеждата да ги изнасяш в Япония…

– Няма смислено обяснение за предислоцирането на митническата централа в североизточна България. Тезата на Дянков за децентрализация на администрацията не почива на правно-фактическата ситуация, защото структурата на Агенция „Митници” е изградена на принципа на децентрализацията чрез централно управление в столицата и териториални управления в провинциалните градове. Понастоящем съществуват и функционират 10 териториални управления на митниците, и както правилно отбелязахте едното от тях е в Русе. В съставите на териториалните митнически управления пък са включени и разпръснати на територията на страната  66 митнически бюра и пунктове. Още по-несъстоятелен е мотивът за намаляване на безработицата в Русе. Безработицата в Русе при преместването на централното митническо управление там, няма как да намалее, при положение, че щатното разписание и числеността на персонала остават същите. Регионалната безработица е продукт на трайно отрицателното външно-търговско салдо, на деиндустриализацията и декапитализацията на реалния сектор, които могат да бъдат преодолени с привличането на чуждестранни инвестиции и борба срещу непазарните модели на бизнес-активност, като контрабандния внос, корупцията в централната и местната власт и поддържането на бюрократични процедури и излишни регулаторни режими.

– При все това, Дянков продължава да преследва своята фикс-идея с  инфантилни доводи и откровени лъжи. В неотдавнашното си интервю за сутрешния блок на БНТ, той заяви, цитирам, че „митниците имат функции по границите, а в София е само правният контрол и счетоводството”…

– Нали затова Ви казах преди малко, че българската история не познава по-некомпетентен финансов министър. Когато е трябвало да прочете Закона за митниците, за да научи функциите на ведомството, което управлява, Дянков навярно е бил на един от поредните си задгранични воаяжи с романтичната си партньорка Ирина Велкова, чието име в Гугъл автоматично препраща към образа на вице-премиера. Чрез своя ръководен и експертен състав Централното митническо управление организира, ръководи, контролира и отчита цялостната дейност на българските митници. Служителите участват в разработването и реализирането на митническата политика на държавата и на международните договори, които се отнасят до митническата дейност. Те разработват митническата статистика и осигуряват квалификацията и преквалификацията на митническите служители от териториалните подразделения на страната. Всички нормативни документи, които касаят митническата дейност и се внасят за разглеждане в Министерски съвет от името на финансовия министър, се изработват от служители или екипи на централното митническо управление. Тамошни служители подготвят и отговорите на парламентарните питания, които Дянков неуверено срича в петъчните дни от трибуната на Народното събрание.

– Изумително е фюрерското настървение, с което Дянков се кани да троши парите на българските данъкоплатци за безсмислени предислокации на ведомствени централи. Същевременно нарастват лавинообразно косвените белези и информациите в публичното пространство за митничарски куфарчета, летящи от редица гранични и териториални митници към високите етажи на властта. В последното интервю с Вас, озаглавено „Изпълзяват ли на светло касиерите на ГЕРБ в митниците”, Вие огласихте изпратени до европейските и някои български лица и институции материали на пловдивски митничари, в които са изнесени документирани данни за потресаващи далавери на скандално известни кадри на ГЕРБ – Димитър Аврамов – Милионера и Васил Дандаров – Литератора – бивш и настоящ началници на митница Пловдив. През 1995 г. хиляди тонове  цигари са отклонени от митнически транзит и продадени на тържището в Илиянци. Щетата за държавният бюджет е над 7 милиона долара. Едно от основните виновни длъжностни лица е  Васил Дандаров, който осигурявал безпрепятственото задействане на транзитните операции, въпреки тяхната незаконосъобразна обезпеченост. През  2011 г.  държавният бюджет този път е е лишен от над 11 милиона лева и от паричната равностойност на близо  милион и 900 хиляди кутии  конфискувани цигари заради умишлени действия и бездействия на Васил Дандаров. Според пловдивските митничари, от тази далавера Милионера и Литератора, наричан още Големия сандвич и Цигарения шейх, са си разделили подкуп в размер на 4 милиона лева. Васил Дандаров обичал да се хвали с протекции от най-високопоставени функционери на ГЕРБ. Той често парадирал с тази близост, като пред свои подчинени демонстрирал, че провежда телефонни разговори с шефа на митниците Танов, с финансовия министър Дянков и с министър-председателя Борисов. Естественият въпрос, който възниква е, след публикуването на тези факти, министър Симеон Дянков разпоредил ли е на шефа на митниците Танов да отстрани афериста временно от поста му и да изпрати съответните документи в прокуратурата по компетентност? Защото ако не го е направил, излиза, че целенасочено се подменя общественият дневен ред с безумни разселвания на администрации, докато се замазват следи и прикриват злоупотреби, навяващи основателни съмнения за незаконно партийно финансиране!

– Доколкото ми е известно Васил Дандаров продължава да коли и беси в Пловдивската митница, радва се на досегашната си недосегаемост и даже е получил осезаемо увеличение на заплатата си. Въпреки, че едва ли се сеща за официалното месечно възнаграждение с регулярния си приток на митничарски сандвичи във вид на пачки със стотачки към него, за което пловдивските му подчинени са сезирали Европейските институции и създадената през месец март тази година към Европейския парламент специална Комисия за разследване на организираната престъпност, корупцията и прането на пари (CRIM). В писмото на пловдивските митничари изобилстват казуси с цигарени далавери, към които очевидно техният началник Дандаров е пристрастен. Загубите са за милиони. Пловдивските митничари са получили благодарствен отговор от Европа за изпратената информация и уверение, че злоупотребите ще бъдат разследвани и анализирани. От  българските адресати на сигнала им е задействана обратна връзка само в лицето на разследващи журналисти и синдикални представители. Компетентните власти са глухи, слепи и неми за сигнала за корупция. Предпазен чадър е разпънат и над други скандални митнически началници, спечелили печална слава като касиери на ГЕРБ – Володя Търмъка, Цецо Прасето, Тошо Пая. Последният оглавява ключова митница, в която цяла смяна бе арестувана за рекет над пътници и шофьори. На пункта е имало твърда тарифа за подкупи и ценоразпис за услуги, прихванати със специални разузнавателни средства.  Както вестниците писаха, бопаджиите  установили пирамидална структура на нерегламентираните плащания, при която старшите на смени ежедневно отчитали събраните суми на Тодор Пая, който предавал нагоре. Съпругата му е партийно величие от ГЕРБ в близкия до Свиленград Харманли и той бе назначен за началник във формален конкурс без допуснати конкуренти на интервю. Пая дори въвел извънредна такса върху нетрудовите доходи на работещите на трасе, за да купувал подаръци на влиятелна кадровичка, известна като Хубавата Елена. Явно митичните преносители на митничарските куфарчета са свещените крави и на тази власт. Неслучайно в публикувания от Европейската комисия доклад за напредъка на България в наблюдаваните области чрез механизма за проверка и сътрудничество е посочено, че по отношение на борбата срещу корупцията и организираната престъпност българските власти не постигат конкретни резултати, а реформи се правят само под външен натиск. Този извод, заедно с продължения мониторингов механизъм и обстоятелството, че следващият доклад е предвиден чак за края на 2013 г., представляват присъда за кабинета на Бойко Борисов. До края на неговия мандат Европейската комисия повече не желае да работи с него, не му вярва, докладът е своеобразен вот на недоверие. За сметка на това, Европа вярва на многобройните факти и сигнали за срастване на властта с организираните престъпни групировки, които  според нея упражняват значително влияние върху българската икономика, а това ограничава конкуренцията и чуждите инвестиции и осигурява платформа за влияние върху политическите процеси и държавните институции. Този извод е една дипломатична форма на дефиниция за мафия. Абсолютно в същия дух са твърденията на моя талантлив и безстрашен колега Юрген Рот. В последното си интервю, той заяви, че у нас борбата срещу организираната престъпност, особено срещу икономическата организираната престъпност, е чист театър,  а  върховенството на мафиотските структури  е политически приемливо. Ето още една реалистична дефиниция за държава-мафия. Да не говорим, че авторитетното американско списание „Форин афеърс”, по което си сверява часовника световната дипломация, директно определи на България статут на страна-мафия.

Тук съзирам една генерална манипулация, един евтин фалш. И косъм не пада от главите на назначените от ГЕРБ митнически босове, организирали схеми и уличени с факти и документи в крупни далавери. Същевревенно Дянков подло и недопустимо настройва общественото мнение срещу експертите от централното митническо управление като твърди, цитирам:  „обикновено хората, които протестират имат причина и тя не е само работното им място, те получават нещо странично и затова държат да са на тази работа”.

– Къде и кои получават нещо странично се видя в Пловдив, Капитан Андреево и Олтоманци. С факти и документи. Дянков обаче не предприема мерки срещу Васил – Големия сандвич, Тодор – Пая и Цецо – Прасето. Страничните неща, за които говори Дянков, тоест подкупите и бакшишите, се получават в изпълнителните митнически учреждения, където са преките контакти между митничарите и икономическите оператори. В централното митническо управление работят експерти, които са стожери на законността и държавността. Те нямат нищо общо с традиционната представа за митничари, въпреки че са служители на митниците. Там са аналитиците и методолозите на Агенция „Митници”, които пишат и актуализират нормативната база на митническата материя. Досега не е имало случай експерт от централното митническо управление да е бил уличен в корупция или арестуван за взеване на подкуп.  Не искам да влизам в ролята на адвокат на митническите експерти от София, които финансовият министър се готви да разселва по границите като дисиденти през живковизма, но горещо бих ги посъветвал да заведат масови искове за обида в Софийски градски съд, както и жалби в Софийска градска прокуратурата за престъпление срещу правосъдието. Нека Дянков да докаже кои експерти в митническата централа според него са корумпирани и взимат рушвети, а ако не докаже, да върви на съд за набеждаване. И без друго България няма нужда от вице-премиер манипулатор, който постоянно отклонява вниманието на хората от реалните проблеми, превключвайки към теми и каузи от вреда за нацията. Още от злощастната му поява в българската политика е очебиещ стремежът му да насажда чувство за вина в отделни социални и професионални прослойки,  за да извлича дивиденти от политиката „Разделяй и владей”. Сега Дянков извършва нечувано и престъпно противопоставяне на българсктия народ, като го дели на софиянци и провинциалисти, на митничари и немитничари. Първите са лошите, а вторите – онеправданите. Колко посредствено, примитивно и кално! Дянков, духовният ръст на нацията е непоклатим от жалките ти манипулативни напъни. Народът ни е бил и ще пребъде, а временно изпълзелите на повърхността червеи завинаги са обречени на съществуване в калта, която е тяхната естествена жизнена среда. В циничната му непримиримост обаче,  аз виждам проявления на поговорките „гузен негоне бяга” и „крадецът вика дръжте крадеца”! Дянков тепърва ще трябва да обяснява произхода на милион и половина долара за фамозното му жилище в Ню-Йорк. Според сведения от Интернет, генезисът на парите му води до недосегаемите  касиери на ГЕРБ в граничните митнически пунктове и някои териториални митнически управления. Сигурно главния прокурор вече се е заинтересувал как така Дянков се извъртя на 180 градуса и от уверенията, че кметовете и областните управители се надпреварвали да предлагат безплатно общински и държавни сгради за ново седалище на митниците, изведнъж в чекмеджето му се оказа една единствена оферта от частната фирма „Ирис” АД. От километри мирише на корупция евентуалната заменка на уникалната  сегашна сграда на митническата агенцията на ул. “Г. С. Раковски” в центъра на София срещу корпус в новопостроения “Бизнес Парк Русе” на добре облечения русенския бизнесмен Богомил Димитров ведно с дъщеря и син Миглена и Ростислав Димитрови. Според изчисления на водещи агенции за недвижими имоти, разликата в пазарните оценки на софийската към русенската сгради е само от 5 милиона лева, в полза на първата. Тук дори няма значение дали тази скандална заменка ще се състои или ще се пилеят бюджетни средства за наеми в полза на съмнителни частни интереси.

– Вицепремиерът обаче бърза, както казвате Вие,  в стил „гузен негонен бяга”. Той твърдо е решил или да разсели, или да уволни експертите от София. Ние сме единствената държава в Европейския съюз, а може би и в света, където експертността и професионализма се третират като порок, чиито носители ктрябва да бъдат наказани. Позицията му е недоволните да напускат, защото много хора били готови да дойдат на тяхното място. Респективно дава за пример териториалната митница в Бургас, където за 20 вакантни длъжности за младши инспектори се борят 1100 кандидати.

– Дянков не прави разлика между готовите да получават заплата и подготвените да вършат реална работа с висока степен на ефективност. Тук не става дума да заменим няколко стари гробари с нови, които имат по-силни мускули и по-бързо копаят. В централното митническо управление работят завършени експерти с над 20 години трудов стаж в системата. По-голямата част от тях са отишли в София от митниците в страната, след като са преминавали през съответните длъжностни нива и по хоризонтала, и по вертикала. Те са изградили своя професионализъм през годините и като изпълнителски, и като ръководен персонал. Ударното назначаване на новобранци в Русе ще елиминира конкурсното начало за сметка на политическите назначения. За да станат пълноправни митнически служители, ще трябва първите 7 месеца да преминат стажантските модули в Националния учебен център, който също е ситуиран в София. Това означава, че няма да има кой да замести напусналите дори и на книга. По-трагичното е, че на новоназначените на местата на напусналите експерти ще са им необходими години, за да навлезат в А-то и Б-то на митническата материя. А за да станат вещи методолози, ще им трябват поне 15 години.

– Аз отново се опитвам да си обясня дали твърдението на Дянков пред медии, че централното управление се занимава само с някои правни и счетоводни въпроси, е откровен цинизъм, с който следва да бъде прокарано едно клиентелистко и подкопаващо националната сигурност решение, или наистина е проява на войнстващата министерска посредственост!

– Счетоводните и правните функции и компетентости на централното митническо управление са само два лъча от широкия спектър на дейност. Служителите от централното митническо управление разработват методически указания по събирането и отчитането на приходите от държавни вземания, контролирани от митническите органи; координират и организират установяването, събирането, възстановяването, предоставянето и контрола на митните сборове като част от традиционните собствени ресурси на Европейския съюз; събират и обменят информация с компетентните служби по традиционните собствени ресурси на държавите-членки на Европейския съюз и службите на Европейската комисия; участват по компетентност в заседанията на Консултативния комитет по собствените ресурси към Европейската комисия. Те организират и координират дейността по административното обслужване на физическите и юридическите лица и по работата с жалбите, предложенията и сигналите на гражданите и организациите. Ръководят методически и подпомагат териториалните подразделения в областта на митническите режими и процедури; изработват нормативни актове по мерките, произтичащи от Общата селскостопанска политика и Общата рибарска политика на Европейския съюз; изготвят становища по проекти на нормативни актове, подготвени в други ведомства, засягащи митническите режими и процедури; следят за измененията в общностното митническо законодателство и разработват указания във връзка с неговото прилагане; участват в работата на комитети, сесии, работни групи и други подобни форуми, провеждани в рамките на Европейската икономическа комисия на ООН, Световната митническа организация, Конвенцията за общ транзитен режим и други, както и в рамките на дейността на работните органи към институциите на Европейския съюз. Служителите разработват мерките относно осъществяване контрола на територията на страната върху производството, складирането, движението и облагането на акцизните стоки. Разработват митническата политика, предоставят на заинтересуваните лица информация и ръководят методически митническите учреждения в областта на стоковите номенклатури на Европейския съюз, тарифното класиране, митническата стойност, произхода на стоките, привилегированите операции, тарифните и нетарифните мерки, както и мерките, произтичащи от Общата селскостопанска политика и от Общата рибарска политика на Европейския съюз. Осъществяват проверки на доказателствата за произход в изпълнение на процедурите за административно сътрудничество с чуждестранните митнически администрации. Участват в дейността на работните групи към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет; анализират съществуващото европейско и национално законодателство, свързано с нетарифни мерки на търговската политика и други ограничения и забрани, въведени за защита на живота и здравето на хора и животни, опазване на околната среда, защита на културните ценности, както и съгласуват въвеждането на нови с цел осигуряване на унифицирано и коректно прилагане. Разработват и поддържат националните мерки на Интегрираната митническа тарифа и участват в работата на Комитета по Интегрираната митническа тарифа към министъра на финансите. Администрират тарифните квоти и връзката с информационната система за управление на тарифните квоти на Европейската комисия. Планират и извършват контрол в митническите учреждения относно осъществените от икономическите оператори вносни и износни операции, като проверяват данните за декларираните стоки и представените търговски документи. Ръководят методически и подпомагат митническите учреждения при осъществяване на последващи проверки за спазване на акцизното законодателство и на ревизии за установяване на акцизни задължения.  Разработват указания, отнасящи се до опростените процедури за деклариране на внасяните и изнасяните стоки, с цел тяхното актуализиране и осъществяват контрол по прилагането им. Съгласуват проектите на разрешения за прилагане облекчено деклариране и оформяне на място и ръководят методически териториалните митници при извършването на последващи проверки на икономически оператори, получили разрешение за прилагане на опростени процедури на деклариране.

– Но това е огромен обем от специализирани дейности! Какво ти тук счетоводство, какви пет лева!

– Нека да продължа още малко. Експертите, които Дянков се кани да прати на заточение в Русе, ръководят методически, подпомагат и контролират дейността на митническите учреждения в областта на: противодействието на митническите, акцизните и валутните нарушения и престъпления; противодействието и разследването на незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, оръжия и изделия и технологии с двойна употреба; противодействието на незаконния трафик на движими паметници на културата; контрола върху производството, складирането, движението, реализацията и потреблението на акцизни стоки; контрола върху пренасяните през държавната граница парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях; противодействието и разследването на незаконно пренасяните през държавната граница парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях; прилагането на мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост;  установяването на административни нарушения и налагането на административни наказания. Те осъществяват управление и анализ на риска и свързания с тях информационен обмен; организират и извършват проверки чрез мобилни митнически групи и специализирани оперативни служители; организират, координират и участват в специализирани национални и международни операции; осъществяват взаимодействие с органите на досъдебното производство, прокуратурата, съда, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, както и с други държавни органи в областта на разузнаването и разследването на митническите, акцизните и валутните нарушения и престъпления; участват в дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейската общност (АФКОС); осъществяват дейности по административна взаимопомощ и сътрудничество в митническата област, в това число с органите на Европейската комисия и на Съвета на Европейския съюз;  разследват престъпления в случаите, при условията и по реда, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс. Служителите разработват по компетентност и специализация стратегията и приоритетите за информационното осигуряване на агенция „Митници”; определят насоките за развитието, организират и контролират внедряването на нови информационни, комуникационни и управленски технологии; осигуряват взаимодействието с автоматизираните информационни системи, функциониращи в други държавни органи и институции; участват в изготвянето на документите по сигурността, необходими за акредитиране на автоматизираните информационни системи или мрежи за класифицирана информация, в администрирането им и в процеса на тяхното развитие и експлоатация. Осъществяват връзките и координацията с други държавни ведомства в областта на статистиката, обмен на информация с други държавни органи, международен обмен на данни с други митнически администрации. Освен това, служителите разработванет и следят за прилагането на основни и стратегически документи и оперативни планове, свързани с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз от компетентността на митническата администрация; координират участието на Република България в програми на Европейските общности; участват в работата на Работна група № 24 „Митнически съюз“ и в работата на други работни групи към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет; подпомагат процеса на присъединяване на Република България към международни митнически конвенции и спогодби и изпълнението на ангажиментите, произтичащи за митническата администрация от тези международни договори; осъществяват и координират сътрудничеството на агенцията с други митнически администрации; вземат участие в подготовката, съгласуването и сключването на двустранни митнически спогодби; подготовката на българската позицията и работата на Световната митническа организация. За да не отегчавам повече вашите читатели, това е една малка част от дейностите, които ежедневно, систематизирано и планомерно извършват експертите от централното митническо управление. Позволих си да се впусна в по-подробно изброяване заради цитираното в предишния Ви въпрос дебилно изявление, че „в София е само правният контрол и счетоводството” на митниците. Читателите Ви са достатъчно интелигентни и ще преценят сами дали изброените функции и компетенции представляват правния контрол и счетоводството в агенция „Митници”, както твърди невежът.

– Да, наистина неизброим конгломерат от знания, умения, правомощия и компетенции, които се усвояват за дълги години и за чието усвояване държавата е инвестирала милиони. ГЕРБ обаче са се заели с експертното обезглавяване на българската митническа система. Дянков правеше това и досега, поради което си мисля, че това е целенасочена политика. Помните, че чрез  неколкократни промени в устройствения правилник на  агенция „Митници” бяха уволнени около 800 високо квалифицирани митнически служители от цялата страна. Закрити и преобразувани бяха митници и митнически бюра. Оттогава досега, вече трета година Дянков не издава правилници за структурата и организацията в тях. Ликвидирани бяха регионалните митнически дирекции, които като структура съществуват във всички държави на Европейския съюз. Тази ликвидация екс-председателят на Върховния административен съд и сегашен омбудсман Константин Пенчев окачестви като тотален ущърб за гражданите и ограничен достъп до правосъдие. Това е така, защото до 2010 г. актовете на РМД-та се обжалваха пред местния административен съд, а след тяхното закриване делата се гледат само в София. По този начин бе накърнен държавният интерес заради струпването на делата от всички митници в ръцете на шепа юристи в софийското управление. През 2011 г. и 2012 г. последваха необосновани преобразувания на отдели и сектори и в централното митническо управление, съпътствани от съкращения на персонал. В резултат митническата администрация бе експертно и организационно осакатена. Най-голям погром бе извършен върху отдела за борба с нарко-трафика, който бе преобразуван в сектор, а неговата ръководителка – доказан експерт с дългогодишен опит в областта, не беше съхранена в интерес на работата. Заличен от административната структура бе и Инспектората на агенция „Митници”, който провеждаше превенцията, противодействието и дисциплинарно-наказанелната дейност за неправомерни деяния, извършвани от страна на митнически служители. Политика на хаос, погром и разпад!

– Благодаря Ви, че влизате в режим на активен диалог с мен, защото и вие сте се подготвил по темата. Нека да Ви подсетя, че нови взривове на депрофесионализация в митниците избухнаха съвсем наскоро. С ПМС № 129 от 26 юни 2012 г. правителството прие нов класификатор на длъжностите в администрацията и нова наредба за прилага­нето на класификатора. С тях от митниците бяха изгонени опитни митничари с десетилетен опит, но без висше образование. Сега на тяхно място тепърва ще се назначават висшисти без специфични знания, по време на чието обучуние в митниците поне една година ще зее огромна дупка. Това означава занижен контрол, влошено административно обслужване и ловене на риба в мътна вода. С новия класификатор на длъжностите в администрацията в агенция „Митници” бе премахната и длъжността  „държавен експерт”, която иначе бе запазена в  НАП и други централни ведомства. До длъжността на държавния експерт израстват най-компетентните и дългогодишни  служители, на чиите плещи лежи аналитичната и нормотворческата дейност на съответната администрация. Сега и тези специалисти бяха ритуални унизени и разжалвани с една степен по-ниско, което доказва, чя Дянков наистина има за цел да ликвидира експертния потенциал на митническата администрация. Гилотинирането обаче предстои. Преместването на седалището в Русе ще остави централното управление без сегашните опитни кадри, на чието място ще се назначават русенски активисти на ГЕРБ. Така няма да има кой да пише методични указания за териториалните митници и да осъществява превантивни, текущи и последващи проверки в тях. Съчетана с уволненията по места и спускането на политически парашутисти там, тази политика ще оголи границите и ще прати митническия контрол в историята. Българските крале на контрабандата и организираните престъпни групировки, които според все още пресния доклад на Европейската комисия, въртят далавери за милиарди, ще си отдъхнат и ще издигнат в Русе от чисто злато паметник с фигурата на Симеон Дянков. За да се знае, помни и почита навеки името на големия им благодетел.

– Така, и отново стигаме до ролята на Бойко Борисов в цялата тази мафиотска картина и съпричастността му към геноцида над българските митници!

– Премиерът Бойко Борисов! Ах този майстор на паралелните реалности. Най обича да пусне пред себе си някой от правителствените шутове, които да натворят проблемите, а след това той – всемъдър, всеблаг и вездесъщ, да слезе от небесата при електората и да отсъди справедливите решения. Знаете, че бившият председател на вътрешната парламентарна комисия в 40-ото Народно събрание Минчо Спасов изпрати писмо до главния прокурор Борис Велчев, в което поиска да се образува дело за престъпления по служба срещу премиера Бойко Борисов по повод признанието на последния, че разговорът му с шефа на митниците Ваньо Танов за Мишо Бирата е реален. Със същия казус наесен се захваща сезираната от български журналисти и евродепутати комисия „Анти-мафия” в Европейския парламент. На фона на задаващата се жега под краката му, премиерът едва ли ще има нужда от нови корупционни гейтове, на каквито намирисват плановете на Дянков за разселване на администрацията. Не знам защо, но имам странното предчуствие, че казусът с митничарите ще развенчае митовете за Бойко Борисов. Окончателно и безвъзвратно!

Разговора води: Бисер Тодоров

 

 

3 БРОЯ СНИМКИ:

 Снимката, съдържаща се в писмото на пловдивските митничари до Европейския съюз. С нея Васил Дандаров убеждавал „хванати в крачка” клиенти на митницата, че може да реши техните проблеми  срещу съответен брой „митничарски сандвичи” във вид на пачки от 100 банкноти с номинал 100 евро, от които трябвало да заделя за местни депутати от ГЕРБ, за полиция и прокуратура, и за „генералитета”.


Шефът на митниците Танов бди като орлица над началника на Митница – Свиленград Тодор Караиванов, известен като Пая. На 2 май, тази година, е арестувана за рекет и подкупи цялата смяна от пункта на Капитан Андреево без реални последствия за Караиванов. Според митничари, веднага след назначаването му на високия пост, Пая уверил старшите служители на смените, че имат карт-бланш от най-високите места в държавата и митниците да „работят и заделят, както до сега”. Миналата година депутатът от ГЕРБ – Иван Петров заяви, че съществува тежка корупционна схема в Митница Свиленград, парите от която отивали по високите управленски равнища на митниците.


Сградата, в която е седалището на Агенция „Митници” на ул. “Г. С. Раковски” в центъра на София. За да я замени срещу корпус в новопостроения “Бизнес Парк Русе” на Богомил Димитров, финансовият министър Дянков ще мести Централното митническо управление в Русе.  Според водещите агенции за недвижими имоти, към момента пазарната оценка на софийската сграда е 10 милиона лева, а на русенската сграда е 5 милиона лева. Ще се заинтересуват ли ВКП и БОРКОР за разликата от 5-те милиона лева, заради която ще бъде ликвидиран експертния административен капацитет на българската митническа система?

 

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=4962

Posted by on юли 20 2012. Filed under Анализ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

6 коментара for “ПЕТЪР ХРИСТОЗОВ: ГЕРБ РАЗСТРЕЛВА МИТНИЦИТЕ В УСЛУГА НА МАФИЯТА?”

 1. Svilen

  GERB – DRUGOTO IME NA MAFIATA !!!

 2. Недялко Шаллиев

  Ото фон Бисмарк е казал, че „глупостта е дар божи, на с нея не трябва да се злоупотребява“. Какво може да се очаква от случайни, некомпетентни хора, които поради народностна глупост стават премиери и министри – точно такава злоупотреба. Убеден съм, че избягването на обсъжданото безумие с преместването е само в ръцете на служителите в централното митническо управление – депозират си оставките вкупом и простотията ще се размине, защото никой няма да посмее да освободи над 600 души. А след това – завеждане и на колективен иск срещу „министъра“ за набеждаване/клевета. Само така може да се противодейства на тези неумни некадърници-управленски недоразумения.

 3. Митничари от Русе

  След това интервю наистина трябва да има оставки и разследвания. Прокуратурата защо не се самосезира и да го започне тоя корумпиран некадърник Дянков. Най-жалък е начина, по който нашият тукашен началник и доносник на Танов – Веселин Георгиев се е подложил на Дянков. Срамно е как Веско подкупи местния координатор на ВМРО Искрен Веселинов да излезе с декларация срещу митничарските протести и в полза на преместването на ЦМУ в Русе, при положение че всички нормални хора знаят че това е безумна идея, зад която стоят нечисти интереси. Веско Георгиев отдавна е приятел с корумпирания ВМРО лидер. Той обикаляше като куче около месарница всички политически сили, включително и ВМРО, преди да дойдат на власт ГЕРБ и неговият човек Танов и да го направят шеф на МРР в София, а после и началник на Русенската митница. Само че Веско, тези контрабандни милиони ще ти излезнат през носа. Много скоро. На вниманието на МВР – господин Цветанов, поинтересувайте се къде и колко често се срещат Веселин Георгиев и Райчо Райков, за да предава вторият подкупите на първия, и на кого пък първият ги носи след това. След като ударихте корумпирания си депутат от ГЕРБ, бръкнете в истинската клоака – Веселин Георгиев и компания!

 4. Илия

  Този мъж е най-обикновен маниполатор и тарикат! Отдавна следя писанките му по мрежата и нищо от тях не се оказа вярно. Той просто е самохвалко и се ласкае от вниманието към личността му. Да си пише измишльотините в книги, да ги издава ако може, но да не се меси в сериозните неща – те не са за него!

 5. гражданин

  Да, де! Ама дали „в София е само правният контрол и счетоводството”… или и всички изредени функции в интервюто?! Дали сградата на АМ не струва пари?! Дали новобранците ще знаят какво вършат?! Дали Русе е правилната локация?! Дали това оправдава разбиването на живота на хиляди хора?! Дали ще има ефект – положителен – за милиони други хора?! Кое не е вярно?! Всяка вещ в дома ни, в офиса, на улицата, се е докоснала по някакъв начин до митницата. Като предмет, продукт или дори боя. Засяга всички. Пък и това ни е хазната!

 6. Ангел Дончев

  Дянков, Дянков, колко ниско си паднал сам да пишеш постинги в мрежата, та даже и под прикритието на анонимността. Е, прекръстил си се на Илия, ама като те погледне човек – пак си в тия! Аз съм чел всичките книги на писателя Петър Христозов, следя и периодичните му публикации и интервютата с него в медиите. Всичките му твърдения са пророчески точни. В горното интервю няма една мисъл, която да не е истина. Май започва да те гони шубето Илийчо, пардон – Симеончо, комай писателят яко те е стиснал за топките, разсъблякъл е корупционната ти природа и е разголил покварената ти душица. Браво писателю, продължавай да разкриваш далаверите на тази крадлива и безочлива управленска клика. ще има Видов ден за тях, народът няма повече да ги търпи!

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.