ВЪЛЦИ ЩЕ ПАЗЯТ СТАДОТО НА МИТНИЦИТЕ

Неотдавна в сайта на Министерския съвет бе публикувана управленската програма на настоящото правителство на ГЕРБ. Там могат да бъдат прочетени редица вдъхващи надежда и оптимизъм цели като системно прилагане на политика на нетърпимост при противодействие на корупцията  ефективно събиране и превеждане на приходите от акцизи в републиканския бюджет. Целите наистина са адекватни и неотложни, защото по думите на вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков „митниците не са работили добре. Това е била институция, която явно е организирала в миналото преминаването на контрабанда и от там – събиране на нелегални пари, които са влизали в политически каси и в джобовете на определени бизнесмени.”  Същевременно през последните години българинът придоби горчивия опит на опорочавани и неизпълнявани предизборни обещания и управленски програми. 

Наскоро  Ройтерс обяви по повод 100-те дни на кабинета "Борисов" констатацията, че решимостта за изкореняване на корупцията още не е преминала в действия. Впечатлението е, че високото одобрение за новото правителство бързо може да се изпари без спешни действия за прочистване от корупцията, за реформа на съдебната система и за съживяване на икономиката. През юли 2010 г. ЕС трябва да даде оценка за напредъка на София в борбата срещу ширещата се корупция. Ако докладът е негативен, това ще застраши достъпа на България до 11 млрд. евро европейски помощи, обещани до 2013 г. Затова правителството трябва да изпълни обещанията си, като тези за отговорно правораздаване и наказания за корумпираните служители, заключава водещата информационна агенция. А според поредния изтекъл от ДАНС и оповестен от Дойче Велле доклад „български граничари и митнически служители участват в контрабандни канали на българо-турската граница, които се осъществяват под прикритието на официален пътнически транспорт и спедиторска дейност. Митничари помагат и при неправомерното възстановяване на ДДС за уж изнесени от страната стоки”.
        Как обаче държавата възнамерява да си събере изтичащите в организираната мафия стотици милиони и милиарди левове, като до момента води политика на съхранение и лансиране на компрометираните митнически началници, които през последните десетина години я докараха до просешка тояга? Първоначално покани за участие в подбор чрез събеседване бяха изпратени само на сегашните заместник-директори на РМД и началници на митници въз основа на лично писмо с изх. №18/188 от 01.10.2009 г. до тях на вице-директора на Агенция „Митници” Антоний Странджев. Кандидатите трябваше да отговарят на изискването на чл. 35, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация /НУРАСДА/, съгласно която разпоредба  за повишаване в длъжност чрез конкурентен подбор могат да бъдат предлагани служители, които имат оценка от последното атестиране 1 "Изключително изпълнение" или 2 "Изпълнението е над изискванията".  Основната цел на атестирането на служителите в държавната администрация е да се установи равнището на професионалната им  квалификация и съответствието й с изискванията, установени в длъжностните характеристики и в устройствените правилници. Трудовото изпълнение се оценява по петобална система в низходяща градация, като 1 е най-високата оценка, а 5 – най-ниската. Всички знаят, че помазаните за най-високите оценки – 1 и 2 са главно в тесния кръг началниците и техните заместници, докато по-масовата оценка през годините за нисшия ръководен състав и редовите служители е 3. Правото на субективна преценка поставя подчинените и в чисто икономическа зависимост, доколкото от оценката зависят размерите на трудовото възнаграждение и допълнителното материално стимулиране. Съвестните митнически служители, които не са били сред фаворитите на Асен Асеновата корумпирана клика не можеха да кандидатстват заради несправедливо и тенденциозно занижаваните оценки на трудовото им изпълнение. Нямаше да могат да участват в подбора и несправедливо съкратените през годините митнически служители, които с опита и познанията си биха могли да бъдат полезни на системата и нейното откъсване от прегръдката с мафията.
        Шефът на митниците Танов прозря назряващия грандиозен скандал и замени тази заповед на заместника си със справедлива конкурсна процедура по ясни правила и изисквания към  кандидатите за директори на регионални митници, които наред с останалото трябваше да представят писмени концепции. Така се разшири кръга на кандидатите, като конкурсите ще се проведат в идната седмица. Същевременно, с ново писмо №18/189 от 10.10.2009 г. на вицето на генерал Танов не бе обявен конкурс, а отново подбор по целесъобразност за началници на ключови български митници като Бургазката, Варненската, Русенската, Свищовската, Ломската, Пловдивската и Свиленградската. Кръгът на участващите в подбора отново е ограничен до клуба по интереси „Асенов и сие”. Така началници на гериториални митници или ще си останат старите титуляри, или най-малкото сегашните заместник-началници или началници на отдели от досегашния корупционен кръг, за който министър Дянков обяви, че е вършил всичките онези лоши неща през годините. Духът, буквата и адресатите на циркулярното писмо №18/189/10.10.2009 на заместник директора Антоний Странджев просто не допускат по-нисши експертни служители с контролни и аналитични функции до участие в подбора по целесъобразност. Парадоксален и силно смущаващ е фактът, че директорите на регионални митници ще бъдат избирани с открит конкурс, а подчинените им началници на териториални митници ще бъдат посочени натъмно и със съмнителна цел.      
        Прегледах основно списъка на кандидатите за регионални дирекции. Там са се събрали много бивши и бъдещи герои от моите книги. Като че ли там е най-голямото струпване на нарицателни имена за лично богатство, натрупано от участие и покровителство в контрабандни канали и схеми за източване на акзици и ДДС. Следя развитието на Пловдивската митница от 15 години. Тя се слави като център на митническата мафия в България, като ясно се открояват три корупционни вълни – тези на двойния агент Димитър Толев, на Павлина Папазова и на Павел Тонев, който още оглавява регионалната митница и е с амбицията да запази това статукво.
       Павел Тонев оглавява РМД-Пловдив осем последователни години, за което време се прочу като закрилник на автомобилната, акцизната и стоковата контрабанда. При разследване на контрабандния внос на бандероли, произведени в турски нелегални фабрики, служители от ГДБОП констатирали, че митничари от ГКПП „Капитан Андреево” са пропускали пратките без да ги регистрират документално. От получилите подобаваща медийна разгласа разпечатки на разговорите станало ясно, че „Павел” от Свиленград е осигурявал прозорец през границата, през който да влизат фалшивите бандероли. Свиленградски митничари сигнализират, че зад името на изтеклия от разработките като Павел, който е осигурявал канала за контрабандния внос на фалшивите бандероли, стои именно директорът на регионалната митническа дирекция в Пловдив – Павел Тонев. Той нееднократно бил инспектирал Капитан Андреево точно в дните, когато пратките с фалшиви бандероли преминавали през граничния пункт. Бандеролите били предназначени главно за собствениците на Винпром "Пещера" – Атанас Петров и Антон Щерев, така наречените „Пещаци”.  Същите са спрягани като алтернативни  работодатели на Павел Тонев. Винпром "Пещера" е плащала акцизи средномесечно около 60000 лева, при положение, че реалният оборот на фирмата предполага налози в стократно по-голям размер. Павел Тонев покривал и собственика на  петролната рафинерия "ИНСА ОИЛ" в село Белозем край Раковски – Георги Самуилов. Последният печелел най-малко по 50 млн. лв. през последните годиниа от забъркване на фалшиви горива. Самуилов вкарвал основно мазут. Той е с ниска цена и върху него се дължи символичен акциз. В други случаи декларирал "газьол за стационарни инсталации", за което гориво въобще не се дължал акциз. Реално в цистерните обаче имало от по-скъпия и с висок акциз газьол. Впоследствие, за да може да продаде дизела в България като гориво, фирмите на Самуилов смесвали мазута с керосин и така вдигали октановото му число. Горивото потегляло към бензиностанциите, където се продавало като "евродизел". За да прикрие измамите, Павел Тонев или разпореждал да не се осъществява контрол върху дейността на Самуилов, или изпращал на проверки доверени служители, които подменяли пробите на горивата. Според митничари, Тонев е получавал огромен процент от спестените на държавата милиони. Едва сега, след като митниците се оглавиха от генерал Танов, започнаха проверки на мултимилионера от Раковски.
          Във връзка с масово тиражирана информация за конфликтите на интереси на Павел Тонев, Инспекторатът към Министерството на финансите извършва задълбочена проверка, резултатите от която са отразени в Доклад  до министъра на финансите рег. №93-18-45/15.11.2005 г. На страница 106 от доклада се съдържат следните факти и изводи:
„На 29.03.2004 г. с писмо с изх. №1-2600-0035 РМД-Пловдив приема Анекс №900/13.02.2004 г. към приета обща банкова гаранция за режим транзит № 1-80/23.02.1999 г. с референтен размер – 100000 лева в рамките, на който може да се използва общата банкова гаранция за режим транзит. Размерът на гаранцията, определен съгласно разпоредбите на чл. 275, ал. 2, т.2 от ППЗМ е равен на 30 на сто от референтние размер. В този случай Директорът на РМД-Пловдив  г-н Павел Тонев е следвало да уведоми органа по назначаването за възникнал конфликт на интереси и да си направи отвод от приемането на въпросния анекс.” На стр. 107 от същия Доклад по повод проверката на Инспектората също така се съдържат следните факти: „С писмо вх. №94-00-263/15.09.2005 г. на Министерството на финансите в отговор на наше писмо, Директорът на Агенция „Митници” ни уведомява, че до него не е постъпвало писмено уведомление от Директора на РМД-Пловдив за взето от него решение, пораждащо конфликт на интереси.” От тези кратки цитати става ясно, че със своите действия и бездействия, пораждащи и отразяващи конфликти на интереси и тяхното затаяване пред надлежен орган на властта, в качеството си на длъжностно лице директорът на РМД-Пловдив Павел Тонев подлежи на наказателна отговорност, за която се полага ефективна присъда „лишаване от свобода”. Директорът на Агенция „Митници” Асенов потвърждава пред Министерството на финансите, че Тонев в писмена декларация е затаил истини пред него като пред надлежен орган на властта, но не предприема дисциплинално-наказващи мерки и не информира органите на прокуратурата за съставомерните по чл. 313 от НК деяния на неговия подчинен.
          Оказа се, че освен обвитият с печална слава Павел Тонев, за шеф на РМД-Пловдив се е кандидатирал и един друг прескандален  „герой” от контрабандната летопис – уволненият бивш зам.-шеф на митница Калотина Иван Кожухаров – Пингвина. Много скоро след като застава начело на Агенция „Митници” през февруари 2002 г., Асен Асенов изпраща своя кумец Иван Кожухаров за заместник-началник на Митница Калотина, но де факто последният я управлява чрез гарантиран от кума му монопол върху най-важните решения. За отбелязване е, че Иван Кожухаров е единственият в системата на Агенция „Митници”, който е назначен от Асен Асенов едновременно на две работни места – като началник на отдел „Внос и износ на стоки” към дирекция „Митнически режими и процедури” на Централното митническо управление – София, и същевременно като зам.-началник на Митница Калотина.
        От края на 2002 г. до средата на 2003 г. през митницата е осъществен контрабанден внос на стотици камиони с контрабандни китайски стоки. Контейнерите са доставяни от Китай в различни градове на Сърбия. Там стоките са претоварвани на български камиони, като във вътрешната и граничната сръбски митници са декларирани точно по вид и количество. Още с влизане на българска територия, обаче, документите са подменяни и стоките са описвани като строителни материали. Митническите служители на Калотина не са извършвали физически контрол, а са задействали транзитни декларации само по представените документи. Пломбите са поставяни фиктивно, без да се затягат. След напускане на граничния пункт документите и регистрационните табели на тези камиони са прехвърляни на други, идентични на тях, но натоварени с описаните строителни материали. Организатор на канала е Николай Методиев – Пилето, чиито действия са покровителствани от зам.-началника на митница Калотина Иван Кожухаров. Контрабандният внос бе повод през есента на 2006 г. да бъде поставено под въпрос членството на България в Международния съюз за автомобилен транспорт (IRU). Това обстоятелство хвърли голямо петно върху международния авторитет на България. След 2006 г. през Калотина е преминавала основната контрабанда на цигари, наркотици, навлизащи през Кулата китайски стоки и главно навлизащо през Капитан Андреево турско карго. Въпреки, че Калотина е гранична митница и би тябвало главно да транзитира чуждестранни стоки към вътрешните митници, там се обмитени внушителни количества товари, влезли през други гранични учреждения, в това число и Капитан Андреево. Впоследствие стоките са реализирани в тържищата на Илиянци, Хасково, Димитровград… Към известната като „Първа частна митница Калотина” е дестинирано съществена част от турското карго, тоест стоките с най-висок корупционен потенциал. Този факт е признат от бившия шеф на „Краун Ейджънтс” в България Франк Фъргюсън. На семинар в Сандански, той е цитиран от медиите да казва, че най-много загуби България търпи от вноса на турски и китайски стоки, които са декларирани със занижена стойност или въобще не се обявяват. Абсурдните транзити  на камиони от южната граница на България до западната, за да обмитят стоките си фирми с местоседалища в различни точки на България, обясняват как със заплата от 700 лева на месец кумецът на Асен Асенов – Иван Кожухаров е построил изящна вила в китното крайстолично селище Мало Бучино, стойността на която надхвърля половин милион евро с обзавеждането. За сигурност на кумеца, имението е нотариално вписано на името на неговата другарка Илияна Рангелова, която е безработна и няма официално обявени доходи.
          Освен двамата скандални контрабандни босове още един милионер напира да яхне регионалната митница в Пловдив. Това е шефът на отдел „Противодействие на акцизни, митнически и валутни нарушения” в Пловдивската митница – Димитър Аврамов. Такова е и прозвището му – Митьо Милионера. Митничари,  посещавали имота на печално известния митничар в курортното пловдивско село Марково, твърдят, че по думите на самия собственик, стойността на цялото имение с обзавеждането надхвърля милион и половина лева. Съседи на богаташа твърдели, че владенията му биха отворили работа на комисията „Кушлев” поне за половин година напред. Аврамов натрупал имането си чрез странна смесица от услуги и рекет над контрабандисти. Известно е, че при митническа измама и контрабанда нарушителите се наказват с глоба от от 100 до 250 на сто върху митническата стойност на стоките. Освен това самите контрабандни стоки се отнемат заедно с превозното средство, в което са били натоварени. Много често става дума за загуби за нарушителя в размер на стотици хиляди евро. Като шеф на въпросния отдел Аврамов действал по следната схема. При залавяне на контрабанда и измама, изчислявал загубите от дължимите глоби и отнеманията за съответния нарушител, след което го привиквал в някое от барчетата до митницата или в аудито си и загрижено му предлагал да го отърве от разгромяващите щети срещу комисион от 30 процента. Това ставало след написването на акта за административно нарушение, който обаче не се завеждал под номер в административно-наказателния дневник, докато се изчакала реакцията на нарушителите. При съгласие и плащане от тяхна страна, актът се късал и стоката се освобождавала от митнически контрол. Преди години пък, мастит апелативен прокурор от Пловдив спасил Димитър Аврамов от обвинителен акт за далавери с акцизни автомобили, за което на последният е бил отнет служебния печат.

На снимките в статията се вижда палатът на Димитър Аврамов – Милионера в китното родопско село на 15 километра от Пловдив – Марково.

 
 
 


 ПОСЛЕДНИ СТАТИИ:

НЕИЗКАЗАНО ОКОЛО И СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989

СКАНДАЛЕН СПИСЪК НА МАГИСТРАТИТЕ КООРДИНИРАНИ ОТ 27 ГОДИШНИЯ КРАСЬО ЧЕРНИЯ

ГРИГОР МАЛЕВ: ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ СДС ЩЕ СЕ РАЗЦЕПИ

ПРЕД СТОТЕ ДНИ НА ПРЕМИЕРА БОЙКО БОРИСОВ

С МЪЛЧАНИЕ И СТРАХ НЯМА ДА СЕ ОПРАВИМ

ДОКОГА ЩЕ СМЪРДИ В БЪЛГАРСКИТЕ МИТНИЦИ?

ЗЛОВОНИЯТА НА ЕДИН ПОЛИТИЧЕСКИ ТРУП И ИГРИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА

ПОЧЕРНЕНИТЕ РОДИТЕЛИ НА 25-ГОДИШНАТА ГАЛЯ: СЕКТА ТЛАСНА ДЕТЕТО НИ КЪМ САМОУБИЙСТВО

ЩЕ ДЕТРОНИРАТ ЛИ ЦАРЕТЕ НА КОНТРАБАНДАТА?!

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=2688

Posted by on ное. 14 2009. Filed under Скандално. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20477 лв
 CHF =  1.71926 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.18712 лв
100  RUB =  2.52821 лв
 USD =  1.66072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.