ВРЕМЕ Е ЗА ОБНОВЛЕНИЕ И НОВИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕД БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ

Уважаеми дами и господа делегати на най-висшия форум на БДФ, гости,

Смисълът на всеки партиен конгрес, освен политическите равносметки и актуализирани стратегии, е да постигне сакралното единство на колективното политическо съзнание. Убеден съм, че в поддържането на пламъка на това „единство” всеки намира смисъла на политическото си участие. Защото има мигове в живота на една партия, заради които си заслужава човек да има кауза! Обикновено, това са миговете на изпитания. И още нещо много важно! Замисляли ли сте се какво толкова ни отличава от другите партии в страната? Това е готовността на БДФ да жертва собствените си партийни интереси пред олтара на Отечеството. Ние го направихме! Всички жертвахме нещо от себе си. Всички без изключение! Някои се разделиха с илюзии, други – с амбиции, трети останаха без надежда, четвърти загубиха позиции, постове, облаги и т.н. Тук е мястото да отбележа, че днес на Х Редовен конгрес на Български демократически форум е време да погледнем назад, за да решим нашето настояще и бъдеще. Както знаете, тази година ще отбележим 21 години от падането на Берлинската стена, от началото на демократичните промени у нас. Никога няма да забравя онези дни и емоцията, с която посрещнах новината. За мен това означаваше страшно много, това беше надежда и вяра за доброто бъдеще за България, надежда да променим нашия дом към по-добро. Разбира се досегашния път на Български демократически форум като политическа партия устояла на времето през тези 20 години и твърдо отстоява своята политическа програма и платформа в обществено-политическия живот на България ни кара да направим равносметка постигнахме ли нашите цели и задачи. Още повече, че  20 години по-късно проекта БДФ като наследник на Съюза на българските национални легиони изглежда все така креативен и актуален в настоящето и бъдещето, разбира се ясно си давам сметка, че проекта който приехме да изградим национално мощна и социално справедлива държава иска много работа и усилия не само от всички нас, но и от цялото общество, най-малкото защото той е  все  така актуален и необходим за България. Защо влагам този емоционален фон днес пред Вас. На първо място в последните години като лидер на Българския демократически форум разбрах, че политиката е изпитание, че има своите условности, трудности, предизвикателства и най-вече е място където хората идват доброволно и участват по същия начин в формиране на социално-икономически нагласи. На второ място политиката в България се е превърнала в алъш-вериш, в експериментално поле, в място където се упражняват определени кохорти и личности да проверяват доколко българския народ ще търпи техните некадърни и лоши управленски решения. Така важното условие да поддържаме политическия огън на БДФ е нашата политическа визия за национално развитие. В тази посока ако погледнем поведението на повечето политици, които базират управлението на собствения си рейтинг, а не на цялостна визия и програма за управление. Разбира се, на първо място няма реално разбиране на задачите и целите на комуникационната стратегия на съответните правителства. Защото вместо да се опакова в подходяща форма произведения колективен политически продукт, съответните министри се упражняват в PR стратегии за изграждане на собствен имидж. С други думи, комуникационната стратегия за обща информираност на гражданите се превърна в частна имиджология на този или онзи фактор в оперативната власт.
На второ място, поради липса на национална визия за развитие политиците компенсационно започнаха да фабрикуват различни миксове от идеологеми и модели за развитие, което допълнително продуцира нералистични очаквания. Например принципите на класическия капитализъм без особени затруднения се съчетават с тези на постиндустриалното и информационното общество, а полученият политически тюрлюгювеч допълнително се овкусява с произволно взети принципи от модернизма и постмодернизма. И накрая, на получения неясен продукт, дори за самите им автори, се слага актуалния етикет “европейски ценности”. И нещата като че ли приключват с даване на отговори на основните въпроси в дневния ред на страната: “какво се прави?” и “какво да се прави?”.
За съжаление тук не става въпрос само за комуникационна недостатъчност на Прехода поради липса на национална Визия за бъдещето. Тези объркани представи  за бъдещето, които не са свързани с актуалния дневен ред на страната, се наслагват и дълбаят. И накрая пораждат и определят такива дълбинни позиции, като равнище на доверие между хората, от една страна, и на хората към държавните институции, от друга. А това доверие е социалния капитал на гражданското общество и на демокрацията. И най –тъжният факт за всеки български политик е, че този индекс на доверие в структурите на социалния капитал е най-ниският не само в ЕС….затова нашата политическа философия се изразява в ролята на Български демократически форум да бъде стожера да не кажа фундамента на антикомунизма като ние олицетворяваме  стремежът на мнозинството българи  да се промени политическият климат и да се спре повторната комунизация на българското общество. Несъмнено най-важното условие за успеха ни е с какъв потенциал БДФ е способен да го направи. Ние показахме завиден кадрови потенциал, известно е на всички, че партията през годините рекрутира различни лидери и личности, които имаха своята положителна или отрицателна роля, но най-вече активното ни участие в проекта Съюз на демократичните сили не ни позволи да реагираме остро на всички неистини, произволни обвинения, клевети, които чухме за себе си, както и на практика да реализираме самостоятелния проект БДФ в обществено-политическия живот на страната. Въпреки това се гордея, че Български демократически форум има куража да бъде различната политическа организация. Тази, която умее да води широк диалог, спокойно и с разум да търси формули за успешното развитие на страната, без да крещи и да се конфронтира, с други думи – с дясно центристко поведение. Някои наши привърженици сигурно са разочаровани от нас, което между другото е нормално след толкова дълъг политически път. Но ние като политическа сила не изневерихме на ценностите, които ни водеха през годините. Нека не се забравя, и държа да го припомня, че Български демократически форум излъчи личности, с които може да се гордее политическият елит на една европейска държава, излъчи политици и експерти във всяка област на управлението.

Уважаеми госпожи и господа,

От дистанцията на времето бих откроил и някои грешки. Основен проблем на нашата партия е че тя работеше за избирателите, но не и с избирателите.  Тук ще отворя скоба, за да отбележа, че това е проблем на по-голямата част от политическата ни класа и днес. Увлечени в рутината на личното израстване и егоизъм, а понякога вглъбени в теснопартийните си интереси, често политиците се откъсват от ежедневните проблеми на хората. Това създава апатия и недоверие към управляващите. Трябва да направим всичко възможно да бъде скъсена тази дистанция. Няма да се уморя да повтарям, че властта е служба в името на обществото, а не самоцел или начин за облагодетелстване.  Не съумяхме, също така, да обясним достатъчно убедително на нашите поддръжници национално отговорното поведение на БДФ да бъде консолидираща и обединяваща, а не деструктивна политическа сила. Някои от целите, които Български демократически форум и лично аз си бяхме поставили, не можаха да се осъществят. Не намерихме реалните механизми окончателно да се справим с много проблеми, но през последните десет години успяхме да направим най-важното съхранихме политическия проект „Български демократически форум” . Разбира се българската държава беше оглозгана от комунистите, ширят се отрицателни явления като корупция и кражби. Затова апелирам към правителството на ГЕРБ да свърши докрай започната операция за нормализацията в нашето общество! Крайно време е да се потърси отговорност от онези, които са се облагодетелствали неправомерно и са натрупали необясними богатства. Корупцията няма цвят нито има значение на какво ниво е. Организираната престъпност няма партийна окраска. Защото Използването на властта за лично и даже за партийно облагодетелстване, отврати хората от политическата система. В публичното пространство се говори за фирми, които са „шампиони” в усвояването на обществени поръчки на централно и местно ниво, поради близостта си с властта. Нещо повече – създават се фирмени партии, за да се обслужват частни бизнес интереси. Време е да докажем като общество и като държава, че върховенството на закона е над всичко. Хората очакват справедливо възмездие! Обръщам се към всички правораздавателни институции да положат още по-големи усилия за бързо, ефикасно и справедливо правосъдие. Ако е необходимо, да се преосмислят съдебните процедури и даже конституционният модел на съдебната власт. Само тогава гражданите ще възвърнат доверието си към органите на властта, а общественият морал, който сега е силно подкопан, ще бъде възстановен . Този „поход за справедливост”, в който трябва да се включат всички – граждани, партии, институции – ще даде увереност на обществото, че с почтеност, трудолюбие и инициативност се гради личното благополучие и държавния просперитет. По-модерното разбиране на гражданското общество включва и активната част на обществото, която е загрижена и ангажирана за основните права и свободи на човека. Но това не променя същността на нещата, а именно: че в България няма “работещо” Гражданско общество, а следователно, преходът не е приключил, и той продължава. Различните компоненти на демокрацията и пазарната икономика са на различна степен на развитие, което затормозява заработването им като елементи на цялостна социална система. Това е и главната ми задача Български демократически форум да започне серия от инициативи за събиране на десните патриотични сили. В началото на месец юни се проведоха серия от срещи за обединяване на усилията между Съюза на репресираните, Съюз „Истина” и други демократични сдружения и организации за обединение и общи политически действия. Важно постижения на Български демократически форум беше и създадените контакти с Европейската народна партия и в частност важното посещение на ръководството на Български демократически форум в края на май и началото на месец юни в Брюксел. Това признание за БДФ като стабилна и национално отговорна политическа сила е важна оценка, че партията върви в правилната посока развитие. Разбира се Български демократически форум установи пред парламентарните избори добри отношения с ГЕРБ, но тези отношения не намериха своето продължение при сформирането на управленския екип на Бойко Борисов, разбира се и в новото управление имам наши представители, но те там не са по-линия на БДФ, те се привлечени като експертни и специалисти в една или друга област..Тук искам да споделя няколко констатации за състоянието на българския политически живот. През последните години политиката в България напуска границите на приетите демократични правила и процедури и се превръща в пълна антитеза на демократичните разбирания за упражняване на този занаят.Политическият дебат,тъй като не може да се състои в парламента, се пренесе на улицата и в медиите – и в българските, и в чуждестранните. Провокацията, задкулисната машинация, публичният донос, слуховете, манипулациите и откровените лъжи стават основни средства за постигане на политически цели. И трябва да сме наясно с тази грозна реалност. Страната пребивава в състояние на постоянен скандал, по-точно прелива от скандал в скандал. Другата тревожна проекция на корупцията е търговията с гласове. Това е позорно, антидемократично явление, което ерозира самата същност на демокрацията. Да не говорим за ефекта, който то предизвиква в чужбина и как оценяват това европейските ни партньори. В много региони местната власт буквално е обсебена от местни икономически кръгове. Прави ли се достатъчно, за да бъдат изкоренени тези порочни практики? Честният отговор, уважаеми госпожи и господа е, че направеното не е достатъчно. Нека това не се приема като персонална критика към един или друг управленец или коалиционен партньор. Държавническият подход изисква трезва и безпристрастна оценка на слабостите, за да се набележат и приложат необходимите мерки за тяхното преодоляване. Лично аз смятам, че са необходими усилията на цялото общество. Всички трябва да показваме нетърпимост дори към най-дребните, дори и на битово ниво, корупционни прояви, тъй като не става въпрос за размера на подкупа, а за принципа. 

Уважаеми дами и господа, приятели и гости,

Светът се променя по изключително динамичен, бих казал, взривообразен начин и в гигантски мащаби. Световният ред, установен след края на Студената война, е разклатен, някои дори прогнозират, че е на път да рухне. Промените са такива и с такава скорост, че и обществата, и политиците все още не са наясно какво се случва, още по-малко какво предстои да се случи. Паника и страх за утрешния ден завладяват големи групи хора, цели държави. С какво се отличава сегашната световна криза? С това, че тя по категоричен начин дискредитира неолибералния модел на управление, сочен ни за пример и единствено възможен и прогресивен избор. Подобна по мащабите си и дълбочина финансова криза, която преминава в икономическа, не е имало от десетилетия. Никой днес още не може да предвиди нейната продължителност и последици. Затова ние не не можем да си слагаме розови очила. България е малка и отворена икономика. Нашето развитие много зависи от това, което се случва навън. Вижте, 63% от българския износ е за страните от Европейския съюз. И когато страните от Еврозоната навлизат в рецесия, свиват производство, свиват потребление, това няма как да не ни засегне. Когато няма достатъчно финансов ресурс по света, следва да се очаква, че и българската икономика ще за буксува. Днес икономиката на страната е изправена пред колапс, очевидно е че управляващите от ГЕРБ изпитват трудности в справянето си с кризата, очевидни са слабостите проявени от финансовия министър. Няма как да не отбележим, че настоящия финансов министър е най-слабия и безпомощен човек, който изобщо дали сме имали в 130 годишната ни история на третата българска държава. Същевременно ние от Българския демократически форум в областта на финансите и икономиката има достатъчно потенциал, който може да бъде използван за справяне с кризата, но нашите кадри не са търсени от министър-председателя. Не мога да отмина и факта, че обикновено първата индикация за работеща национална Визия за бъдещето в контекста вече на европейското политическо, икономическо и ценностно пространство, са наличието или отсъствието на ясно определени приоритети на националната икономика. Ако вместо няколко приоритета се изреждат десетина, това означава, че сме твърде далеч от реалностите и динамиката на европейския пазар, и най-важното – че бъркаме приоритетите с икономическите проблеми на страната. Това означава и още нещо: че нямаме Визия за мястото и ролята ни в европейското пазарно пространство. При това положение, ако след 5-6 години установим, че вътрешния ни пазар е обсебен от външни инвеститори, а присъствието ни в европейския пазар е, да речем, само с доматено пюре и клечки за зъби, вината е изцяло наша, а не на обективната икономическа логика на отворената пазарна икономика. Фрапиращ пример за отсъствие на визия и за деструктивно облъчване на обществото от управляващи, опозиция и медии са интерпретациите на приоритетите в енергийния сектор.
    Последното нещо, което искам да представя пред Вас е организационното състояние на партията. БДФ не е в добра организационна структура. Всички помним партията, когато имаше около 7,,8 хиляди членове. Днес ние сме малка партия с около 2000 души членска маса. Но не е по-розово състоянието на другите партии. По-важното е въпросът за мястото и ролята на партията в общините на България. Там нашите хора загубиха своята визия и политическа активност, все по рядко са политически активни, не дефинират потребностите на отделната териториална единица, не захранват центъра с информация кои интереси засягат големите групи хора, кои проблеми са най-важни и са приоритетни за решаване. Да умее да търси варианти на решения, да ги оценява и да носи отговорност за позициите, които отстоява ето това е ролята на общинската организация на БДФ в страната, тя е призвана да бъде такава, че да може да бъде актуална и жива, разбира се това не се постигна, нашите структури с малки изключения не са в добро състояние. Затова ако искаме Български демократически форум да има бъдеще имаме нужда от модерни структури – основни и общински организации, които да имат свои позиции по проблемите на мястото или общността, в която съществуват. Да правят предложения и да ги отстояват. А не групи хора, които непрекъснато очакват да се срещнат с някого, занимават се с интриги, разнищват видяното по телевизията или прочетеното във вестника или (в най-добрия случай) честват важни дати и годишнини. Трябва да си признаем, че, както се случва на всички партии на видима апатия към политическия живот, това застигна и БДФ, в последните години на много места се загуби и тонусът на вътрешнопартийния живот. Трябва да направим всичко чрез обсъжданията и решенията на конгреса и чрез действията ни в следващите месеци БДФ да се отърси от лошото си организационно състояние и постепенно като организация да придобие добра кондиция, по-добра, отколкото е сегашната. Обновлението на партията в никакъв случай не бива да се изчерпва с кадровото обновление и разширяване на географията на Българския демократически форум. То, разбира се, е необходимо и през последните няколко години продължава да се извършва постепенно и последователно на принципа на приемственост и липса на антагонизъм. Но ние имаме необходимост от обновление и на публичните политики, и на начина на тяхното правене и, разбира се, начина на тяхното комуникиране. Тук ние, от Български демократически форум, невинаги сме били най-добрите. Отстъпваме на медийния терени на терена на комуникацията на други политически сили, които са популистки, но много умели в своята комуникация особено в такива като Атака и РЗС. Без съдържание, но с форма. Трябва да се научим да правим и силни форми, атрактивни действия, които дават възможност да се чуе съдържанието на това, което казваме и правим. Като стана дума, че говорим не за миналото, а за настоящето и за бъдещето – нашето бъдеще е в ръцете на нашите млади хора тук, в България. Нека пристъпим към обновление и изграждане на нова организационна структура на Български демократически форум-като партия на средната класа, като партия на модерния националист, като партия на модерния европеец. Битките за модернизиране на страната са само започнати. Време е да ги спечелим заедно. Защото, както добре знаете, аз съм отборен играч. Нека влеем нови сили, нова енергия в нашата  кауза. За България.

 


ПОСЛЕДНИ
СТАТИИ:
 

КАМЕРИ В СОФИЙСКИТЕ ТАКСИТА

КМЕТОВЕ СЕ СЪБЛЯКОХА В ЗНАК НА ПРОТЕСТ

ДО БОЛКА ПОЗНАТИ НЕЩА

МАРИЯ ИВАНОВА РОДИТЕЛ НА СЕДМИЦАТА В МАРТИ-ОНЛАЙН:
РАБОТАТА Е МОЯТА
КРЕПОСТ

КЛАСАЦИЯ НА 10-ТЕ НАЙ-ДОБРИ СТРАНИ ЗА ЖИВЕЕНЕ ЗА 2009
ГОДИНА

КОСТАДИН КОСТАДИНОВ: ТУРСКИТЕ СЕРИАЛИ СА ИНСТРУМЕНТ ЗА
ВЛИЯНИЕ

КАК МЕТРО ВЛЕЗЕ В ДОМОВЕТЕ НИ

НЕМСКИ СЪД: „ОSSI” НЕ Е ДИСКРИМИНАЦИЯ

АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ В ШВЕЦИЯ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТЕСТОВЕ ЗА НАРКОТИЦИ НА ДЕЦА

„ОМАГЬОСАНИЯ КРЪГ” НА СТАТУКВОТО В ССА

ВАТЕРЛОТО НА ВОЙВОДАТА ОТ РЗС

ПОЛИЦИЯТА В XXI ВЕК СЕ БОРИ С ПРЕСТЪПНОСТТА НА АВТОСТОП

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ РАЗРЕШИ ОЩЕ 4 ГЕННОМОДИФИЦИРАНИ
КУЛТУРИ

КАКВО ИСКАМЕ ЗА ДЕЦАТА СИ?

КОНТРОЛЪТ ВЪРХУ ОРЪЖИЯТА НАМАЛЯВА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА – МИТ ИЛИ
ИСТИНА?

ДЪРЖАВНИЯТ КОНТРОЛ Е ЛИПСВАЩОТО ЗВЕНО ПРИ БЕЗОПАСНОСТТА НА
ХРАНИТЕ

ШВЕЦИЯ
И
НОРВЕГИЯ
ИЗПРАВЕНИ
ПРЕД
ТИКТАКAЩА
БОМБА
НА
ИСЛЯМСКО
НАСИЛИЕ

ТОЛЕРАНТНОСТТА СИ ИМА ГРАНИЦИ: ОСКАР ФРАЙЗИНГЕР OT
ШВЕЙЦАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ПРЕД ДАРИК РАДИО
Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=3286

Posted by on юли 5 2010. Filed under Гледна точка. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.