ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ: СЛЪНЦЕТО Е ЕНЕРГИЯТА НА БЪДЕЩЕТО


СЕКТОРЪТ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ТЪРПИ БУРНО РАЗВИТИЕ 
Инж. Валентин Вълков е роден на 25.04.1982 год. Завършил е средно специално образование по Бизнес и Финанси. В момента е магистър в Техническия университет – София, специалност Електро Енергетика и Електро Обзавеждане. Работи, като Инженер – Проектант и е Търговски Директор във фирма „СънСървиз” ЕООД
 

Едно интервю на Валентина ДУМАНОВА

Какво е  възобновяем енергиен източник?
Възобновяем Енергиен Източник това са слънцето, вятъра и водата. Възобновяемите Енергийни Източници на практика се намират в неограничени количества в околната среда и при използването им за производство на електрическа енергия не се отделят вредни емисии в атмосферата. 

Как виждате влиянието на възобновяемите енергиини източници върху развитието на електро – енергийната промишленост?
Възобновяемите енергийни източници са бъдещето на електро – енергетиката и това е така независимо дали това се харесва на големите енергиини гиганти или не. Екологичното състояние на планетата е влошено до такава степен, че незабавно трябва да се вземат мерки за ограничаване на вредните емисии отделяни в атмосферата, а пътят за постигане на това е все по – масовото използване на възобновяемите енергиини източници за производство на електрическа енергия и навлизането им в такива сфери като машиностроителната промишленост в автомобилната индустрия и др. Само като пример за влошеното екологично състояние на Планетата бих споменал рекордното свиване на полярните шапки наблюдавано в последните две години като преди това по най-песимистични прогнози се е считало, че тези нива ще бъдат постигнати в периода около 2030 год. Основна причина за това са отделяните парникови газове, а основни източници на парникови газове това са електро – енергиината промишленост и автомобилната индустрия. 

Възможно ли е добитата от ВЕИ енергия да замени традиционните начини за добив на електро – енергия?
Възможно е и съм убеден, че за всеки от познатите ни източници на енергия ще се намери подходящ алтернативен източник на енергия, който ще нанася по-малко вреди върху околната среда. Всички Ние – бизнес, промишленост, научни работници, обикновени потребители и т.н. трябва да работим в насока да ограничим вредните емисии и да търсим възможни алтернативни решения.  

Как виждате развитието на този сектор?
Този сектор в много от т. нар. развити страни вече търпи бурно развитие, но аз съм убеден, че там ще бъдат насочени все повече средства и усилия за научни и изследователски  дейности, който неминуемо ще доведат до намирането на все по-добри иновативни решения.В България добре разработени са възможностите за използване на енергията на течащите води като вече почти няма възможност да се строят ВЕЦ-ове с големи мощности, по мое мнение територията ни не е подходяща и за поставяне на вятърни турбини с големи мощности. Цялата територия на България е подходяща за разполагане на Фотоволтаични съоръжения и за използване на слънцесветенето като източник за производство на електрическа енергия.Нашата компания „СънСървиз” ЕООД  е в процес на изграждане на най-голямата Фотоволтаична Електро – Централа в Централна и Източна Европа, която ще бъде с номинална мощност от 880 kW. 

Коя енергия е по – добра  – на слънцето, на водата или на вятъра?
Ако се вземат в предвид изискванията, които трябва да се спазват при инсталирането на различните системи и съоръжения за производство на електрическа енергия от ВЕИ, то най-безопасно и без да се указва никакво влияние върху околната среда е производството на електрическа енергия от слънцесветенето. 

Какво става, когато няма слънце?
Работата на фотоволтаичните системи и съоръжения зависи от интензитета на слънцесветенето и светлината, а не от прякото слънчево греене и в тази връзка дори при облачно и мъгливо време тези съоръжения при достатъчна осветеност произвеждат електрическа енергия.  Разбира се при гъста мъгла и през нощта не се генерира електрическа енергия, но за автономни съоръжения е възможно да се осигури захранване чрез складиране на електрическата енргия в специални акумулаторни батерии. 

Може ли да се добие енергия от вулканите?
Това е една сфера, която е много слабо използвана , а по мненията на експерти има огромни количества от енргия, която би могла да бьде използва за полезни цели. Тук бих разгледал нещата паралелно с използването на геотермалната енергия и разработките в тази сфера, които биха могли да обхванат и използването на енергията на вулканите.

Европа се обръща отново към атомната енергия. Как ще коментирате?
Тук бих направил следното сравнение: използването на въздушния транспорт и самолетите за превоз на пътници е статистически много по-безопасно от автомобилния транспорт, но при нещастен случай със самолет трагедията и отзвукьт, които се предизвикват са много по-големи. Смея да твърдя, че случаят с атомните централи и останалите електрически централи като например Топлофикационните централи на твърдо и течно гориво е аналогичен. АЕЦ спестяват много големи количества от отделяните от Топлофикационните Електро Централи парникови газове и в случая са по-малкото зло.

Какви книги четете? Имате ли любим автор?

Напоследък чета само специализирана литература, но любимият ми автор е Антон Дончев и всеки път с интерес се връщам към някоя от неговите книги и ги препрочитам сякаш го правя за първи път. „Време Разделно” мисля, че съм го чел доста над 10 пъти и при възможност и време бих го правил отново и отново.

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=860

Posted by on мар. 6 2008. Filed under Утре. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.21074 лв
 CHF =  1.74192 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.18773 лв
100  RUB =  2.49116 лв
 USD =  1.66326 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.