БЕЖАНЦИ ЛИ СА СИРИЙСКИТЕ „БЕЖАНЦИ“?

Nelegalni emigranti Sofia

Законът за убежището и бежанците (Чл.4, ал.5) и Конвенцията за статута на бежанците (чл.31, т.1) пределно ясно казват, че чужденец може да пресече незаконно българските граници за да поиска закрила (убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут)

само ако пристига направо от територия, където са били застрашени животът и свободата му.

Този текст е основополагащ.

Сирийците и другите чужденци, които пристигат от Турция, незаконно пресичайки границата ни, не идват от застрашена зона. Тоест там няма опасност за посегателство срещу тях и поради това извършват престъпление като пресичат незаконно границите на страната ни. Срещу всеки, който извършва престъпление следва да се образува наказателно производство. И това задължение следва да се изпълнява. Умишленото му неизпълнение също би следвало да води до съответните последици. Сигурен съм, че прокуратурата се води от най-добри намерения, като не образува наказателни дела. Но ако прокуратурата и полицейските органи започнат да изпълняват тези си задължения, потокът от имигранти веднага рязко ще намалее, особено ако наказанията сa ефективни. Ето защо би следвало да се обяви сред потенциалните емигранти в Турция, че след определен срок България ще започне да спазва законите си и няма  да толерира незаконното преминаване на границата си.

Идващите от Турция чужденци могат законно да поискат статут на бежанец или дистанционно от там или като се явят на контролно-пропусквателните пунктове на границата ни с Турция или примерно на летище София. На практика, когато в София пристигне самолет от Истанбул, още на ръкава българските гранични полицаи връщат незаконните имигранти. И те се връщат със същия самолет в Турция. Като резултат авиокомпаниите спряха да качват незаконни емигранти.

Вероятно така ще се постъпи и на сухоземната ни граница. И не виждам основания това да се тълкува като нарушение на закона, защото Турция е сигурна държава, където идващите чужденци са в безопасност и няма от какво да бягат. Още повече, че в чл. 13, ал.1, т.13 от закона се казва „Молбата на чужденец за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут се отхвърля като явно неоснователна, когато … чужденецът…идва от сигурна държава по произход или от трета сигурна държава, включена в минималния общ списък, приет от Съвета на Европейския съюз, или в националните списъци, приети от Министерския съвет“.

Няма никакво съмнение, че една част от идващите от Турция сирийци са пострадали от гражданската война в Сирия. Но те вече са избягали в Турция, там живеят в прилично уредени бежански лагери и няма опасност за живота и здравето им. Голямата част от сирийците и другите минаващи с тях чужденци идват в България, за да продължат на запад. Тоест това са хора, които търсят по-висок стандарт на живот. Същото което търсят над 1 млн. български емигранти в чужбина. Какво се получава –

българите емигрират, защото живеят бедно в България и за част от тях държавата ни не може да се погрижи. А идват чужденци, за които същата тази държава се грижи,

за разлика от собствените си избягали от България граждани. При това чуждите имигранти нямат основание да влизат незаконно в България. Изкушавам се да направя едно сравнение – сирийските бежанци са в положението на българските роми, намиращи се в чужбина. И едните, и другите търсят начин да отидат в държави, където да живеят по-добре. Виждаме какво става с ромите, които емигрират в развитите западни държави – гледат максимално бързо да ги депортират. Понеже ромският въпрос „се реши“ по време на Втората световна война в голяма част от Западна Европа, никоя развита западна държава не иска отново да си го създава.

Няма нищо справедливо в това най-бедната държава в Европейския съюз да се грижи за икономически имигранти, които не са истински бежанци и нарушават българските закони, извършвайки престъпление.

За отбелязване е, че досега на практика

не сме получили нищо съществено от ЕС

за бежанците. Обещава ни се експертна помощ и вероятно някакви средства в бъдеще. Може би ще получим нещо, но това в никакъв случай няма да покрие съществената част от разходите. И нищо чудно аргументът за това да е, че сирийците не са истински бежанци. Както често се случва, Европейската комисия тръгна да помага за проблема с бежанците на богатите средиземноморски държави като Италия и игнорира в пъти по-бедната и в пъти по-малка България. Дали българското правителство не трябва да потърси правата си на равноправен член на Европейския съюз? Има много по-решителни начини за това.

Всяка държава има своя обособена култура и придобивки. Сирийците имат твърде различен начин на живот. Поради това, ако броят им се увеличи, те трудно биха се вписали в типичния за България начин на живот. Идването им в големи количества представлява опасност и за начина на живот на българите, особено в по-големите градове. А това е предпоставка за конфликти и евентуално може да бъде основа за насилие. Примери има в изобилие по света.

Затова и най-развитите държави са въвели визов режим

за да не страдат техните граждани от неподходящи имигранти. Квалификацията на голямата част от сирийските имигранти е ниска. Не случайно българските роми се жалват, че им вземат работата. Поради това тези хора не представляват особен интерес за икономиката и като цяло не могат да заместят напусналите страната българи. Ако искаме читави имигранти, нека да си осигурим такива чрез подбор – образовани и работливи или богати хора от Русия, Украйна, Молдова, Куба, Китай, Индия и др.

Отделен е въпросът, че след като поради безхаберието ни в бедна България са влезли незаконно емигранти,

не е хуманно да се държат жени и деца при нехигиенични условия.

България може да осигури приблизително допустими условия на 5,000 емигранти. Останалите ще живеят в неприемливи от хигиенна и човешка гледна точка условия. А този брой вече е превишен. Поради това въпреки бедността на държавата ни, би следвало тези хора да имат по-нормален достъп до тоалетни и бани. Добре ще е в този труден момент да помогнат и всички български граждани, които имат тази възможност. Но, за да живеят имигрантите при нормални условия, най-важното е час по-скоро да се спре престъпното преминаване на границата ни.

Каква шенгенска граница бихме могли да бъдем, при положение че имигрантите свободно нахлуват в държавата ни?

След това се чудим защо не ни искат в Шенген. Но коя държава ще ни иска в Шенген  след като ако ни приемат голям брой чужди емигранти ще могат свободно да нахлуят в другите страни-членки на Шенгенското споразумение.

Не отговаря на истината казаното от еврокомисаря ни Кристалина Георгиева,

че Конвенцията за статута на бежанците забранявала да се затварят границите извън пропусквателните пунктове (което тя имаше пред вид). Просто не си е прочела Конвенцията. Както вече стана дума, Конвенцията допуска незаконно преминаване на бежанци, само ако са заплашени в съседната държава. Какъвто не е случаят с България. Така нареченото затваряне на границите извън пропусквателните пунктове са си мерки за охрана на границата, където е забранено тя да бъде пресичана. Напълно в съответствие с международноправните актове България не бива да допуска да се пресичат границите й извън пропусквателните пунктове. Поради това, физическите пречки – например загражденията на определени части от границата, по никакъв начин не са забранени и са напълно в съответствие със закона. И в САЩ има триметрови стени на много места по границата с Мексико. Не е възможно в кратки срокове да се направи заграждение по цялата граница с Турция. Но местата за лесно преминаване не са толкова много и подлежат на заграждане, без това да струва прекомерно скъпо.

Истинското затваряне на граница означава затваряне на пропусквателните пунктове, което никой не е възнамерявал да прави. И, естествено, парламентът гласува решение да не се затваря границата.

В Турция сирийските бежанци живеят при по-нормални условия, отколкото в България. Естествено, Турция има интерес да пуска сирийските емигранти към България. По този начин си спестява разходи, усилия и опасност от епидемии. Затова и

турската гранична охрана ги пуска свободно да преминават през иначе добре охраняваната от Турция граница.

България спешно трябва да постави остро пред Турция този въпрос, като се изтъкне също така, че ако Турция не вземе мерки, може да се започне строеж на защитна стена по границата. Турция е изключително чувствителна на тема заграждения по границата. Но, от друга страна, Турция вече взе решение да се построи защитна стена по част от границата й със Сирия, така че трудно може да възразява. Въпреки че, за разлика от сирийците, които идват от Турция в България, идващите от Сирия в Турция сирийци са истински бежанци. И съгласно  Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. Турция би следвало да им дава закрила.

Необходимо е да се вземат спешни мерки незаконно влезлите в България имигранти да бъдат връщани

по съответния ред в Турция. Съгласно чл.4, ал.3 Закона за убежището и бежанците „Чужденец, влязъл в Република България, за да поиска закрила, или който е получил закрила, не може да бъде връщан на територията на държава, в която са застрашени неговият живот или свобода“. Абсолютно същият текст го има в Конвенцията за бежанците – чл. 33, озаглавен „Забрана за експулсиране или връщане на бежанци“:

  1. Никоя договаряща държава няма по какъвто и да е начин да експулсира или връща („rеfоиlеr“) бежанец до границата на територията, където са били застрашени животът или свободата му.“

По аргумент на противното може да бъде връщан на територията на държава, където не е застрашен неговият живот или свобода. И тъй като това е текст от конвенция, която има по-голяма сила от вътрешното право, то този текст има приоритет пред разпоредби на вътрешното право. От друга страна, чл. 29, ал.1, т.1 от Закона за убежището и бежанците казва, че по време на производството чужденецът има право да остане на територията на Република България. Този текст би обезсмислил текста от Конвенцията, освен ако чл.29 има пред вид само случая, когато чужденецът пристига директно от държава, в която има опасност за живота и свободата му. Изводът е, че връщането на имигрантите (твърдящи, че са бежанци) в Турция е напълно законно. Те и от там могат да си кандидатстват за статут на бежанци в България, като производствените действия за статут могат да се провеждат и в съответното българско консулство.

След като връщането от летищата, които се явяват въздушна граница на България, е възможно, то е възможно и връщането от сухоземната ни граница през съответните пропусквателни пунктове. Ако се договори с Турция, че след примерно 10 дни всички незаконно влезли ще бъдат връщани обратно в Турция, ако това се разпространи сред сирийските бежанци в Турция, потокът от имигранти ще секне. Ако Турция не желае да приема обратно имигрантите, то освен търсенето на наказателна отговорност, ще е необходимо да се пристъпи и към поставянето на не много скъпи заграждения в някои райони на границата с Турция.

Що се отнася до влезлите в България имигранти, нека българското правителство да положи усилия и да улесни придвижването им към държавите, където те искат да отидат. Това може да стане чрез прилагането на няколкото регламента на Европейския съюз. Съгласно чл.31, т.2 от Конвенцията „Договарящите държави се задължават да не прилагат по отношение придвижването на такива бежанци каквито и да било ограничения освен необходимите“. Има набор от административни мерки, които могат сериозно да улеснят дошлите в България емигранти да се придвижат към крайната си цел – в други държави.

Нека правим разлика между истинските бежанци и незаконно влезлите икономическите имигранти. Разликата е очевидна. И правителството трябва да се задейства спешнo.

Григор Сотиров, юрист

http://legalworld.bg/show.php?storyid=32863

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=7069

Posted by on окт. 15 2013. Filed under Позиция. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

2 коментара for “БЕЖАНЦИ ЛИ СА СИРИЙСКИТЕ „БЕЖАНЦИ“?”

  1. Митко

    koe li ni e na red ta i tova?

  2. iansobjeski-1683

    ДОЛУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОРЕШАРСКИ ! ВМЕСТО ДА ПРОТЕСТИРА С-У ДЕСТАБИЛИЗИРАЩАТА ПОЛИТИКА НА ТУРЦИЯ СЪС НАСОЧВАНЕТО УМИШЛЕНО НА СИРИЙСКИ БЕЖАНЦИ КЪМ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ,ЕВРЕИНА КРИСТИАН ВИГЕНИН ОБЕЩАВА СПЕЦИАЛНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ТУРЦИЯ ПРЕД ЕС ЗА ЕВРОЧЛЕНСТВОТО НА ТАЗИ Д-ВА !!!

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20477 лв
 CHF =  1.71926 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.18712 лв
100  RUB =  2.52821 лв
 USD =  1.66072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.