БАН – ВМЕСТО ПРОТЕСТИ, УЧЕНЕ И УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

доц. д-р Любима Йорданова, политолингвист

Линкът http://www.facebook.com/event.php?eid=310796265601417 ни отвежда към съобщение за протестно шествие на БАН в Деня на българските будители, когато честваме българските възрожденци, хората, сътворили българската духовност, която ни е пренесла през вековете и е запазила българския дух. В същото време не някоя друга институция, а именно Българската академия на науките съобщава за политически протест срещу правителството.

Декларация на Общото събрание на БАН

Декларацията от 27.10.2011 г. съобщава за: „целенасочено финансово унищожаване на БАН”, „отказ на правителството да решава въпросите за българската наука, в т.ч. за БАН, чрез диалог и обществен консенсус”, „системни демонстрации на науважение към БАН от страна на министър Дянков”, „липса на адекватни отговори на поставяните въпроси, отклоняване на всички опити за срещи, мълчаливи и пренебрежителен отказ за решаването на който и да било от възникващите проблеми” и т.н. Съобщава се, че през 2010 г. БАН е била подложена на безпрецедентна атака, целяща ликвидирането на научноизследователската й дейност чрез промяна на Закона за БАН, за намалена субсидия, недостатъчно „дори за плащането на договорените работни заплати”, за тежки условия, при които работят учените – „без елементарна издръжка, без отоплание и с намалени заплати”, което води до напускане на БАН от страна на учените. Отчетът на БАН единодушно бил приет от Съвета на настоятелите и от Народното събрание. Апелира се към преразглеждане от Народното събрание и Министерския съвет на бюджетната субсидия на БАН, в противен случай Академията била обречена на фактическа ликвидация. В Декларацията стои и заплахата България да остане без национален научен център, каквато е БАН и без сектор „Наука” в икономиката на страната. Предвиждат се протестни действия и търсене на подкрепа на Европейската комисия и международните институции, свързани с научните изследвания.

Каква е истината обаче

През есента на 1946 г. е извършена една огромна несправедливост спрямо българската наука с изваждането й от университетите и отдалечаването й от младите хора. Вярно е, че е имало натиск, че е действала твърдата ръка на съветската военна машина. Политическите репресии срещу професорите са започнали през август 1946 г., веднага, след като новото правителство е приключило с уволненията на професионално подготвеното българско офицерство в периода 17 юли – 2 август 1946 г. Архивите пазят култовата реплика на Драмалиев – „Университетската реакция още не е доубита”. От Софийския университет са уволнявани не само професорите, отстранявани са и студенти, които не споделят новата политика на новото българско правителство. За тях пътят към висшето образование е останал забранен завинаги, т.е. в периода 1946-1989 г.

С новия Закон за науката и висшето образование, който ще бъде приет през 2012 г., науката ще се върне в университетите, където й е мястото и ще бъде освободена най-после от съветския модел. Такава е практиката в развитите демокрации, подчинени на един и същи принцип – децентрализация. Държавните висши училища имат два профила – образователен, организиран във факултети и изследователски, организиран в центрове, лаборатории и т.н. Така че т.нар. „национален научен център БАН” няма да съществува като вертикална йерархия, защото науката ни ще се децентрализира по модела на развитите държави и ще отиде в университетите. Икономиката ни няма да бъде лишена от сектор „Наука”, защото той ще бъде неизменна част от висшите училища в държавата, а не структура извън висшето образование.

Министър Сергей Игнатов смята по отношение на БАН, че  "проблемът е до това, че институцията трябва наистина да се реформира" – http://www.dnes.bg/politika/2011/11/01/ignatov-smymri-ban-na-edin-uchen-chistachka-i-polovina.132888  В същата публикация от 1.11.2011 г. той споменава, че на един учен в БАН се пада по човек и половина обслужващ персонал. При 2 900 учени, общ брой на работещите в БАН заедно с обслужващия персонал – близо 7 000 души. Ясно е, че това положение не може да продължава да съществува и науката в БАН трябва да се ориентира спрямо учените, а не да се превръща в социална служба.

Европейската комисия едва ли ще откликне благосклонно към евентуални протести на Ръководството на БАН, защото на 19 май 2010 г., когато беше организиран първия протестен политически митинг на БАН срещу правителството, комисар Нели Крус огласи „Дигиталната адженда за Европа” и милиардите евро, които се отпускат за дигитализиране на изследванията в Европейския съюз.

Има много други европейски програми, които трябваше досега да се разучат от Ръководството на БАН и се премине към проектно финансиране на науката в БАН, тъй като субсидията, която отпуска държавата е предостатъчна за съфинансиране на европейски проекти в науката. Те обаче изискват определено технологично равнище на участващите български учени, транснационалност, интердисциплинарност и ориентираност към практиката, условия на които българските учени трябва да отговарят, да намерят партньори-учени от другите държави-членки и заедно да участват в европейското финансиране на науката като част от Европейското изследователско пространство.

Мога да обобщя следователно, че всъщност става дума не за „системни демонстрации на науважение към БАН от страна на министър Дянков”, а за лошо ръководена наука, за липса на съвременен манталитет, съобразен с реалностите на модерната европейска и световна наука. Когато се говори за размера на заплатите на младите учени, трябва да се споменава и размерът на заплатите на академиците, за да се направи вътрешна съпоставка за диалазона на възнагражданията вътре в БАН. Дали академиците трябва да заемат някакво привилегировано положение? Очевидно – не. Стийв Джобс не беше академик, но остави след себе си империята Apple, серия технологични иновации, с каквито БАН не може да се похвали. Да не говорим за факта, че дори архивите на изследователските институти не са още дигитализирани, което би улеснило обработката им и в пъти би повишило производителността. Електронните корпуси не са нещо обичайно в институтите на БАН.

Мрежите на Държавна сигурност все още ръководят науката

Има още един факт, който възпрепятства доброто управление на науката в БАН. За него обикновено се мълчи, но трябва най-после да започне да се говори. Комисията по досиетата огласи списъци с имена на агенти и осведомители, работещи в системата на БАН и Висшата атестационна комисия, която също обслужваше науката и висшето образование. Там обаче липсват две много важни категории от хора, работещи за Държавна сигурност – т.нар. „доверени лица” и „доброволни заявители”. А те са много.

Мрежите на Държавна сигурност досега не са разградени, агент Сашка (мъж) или агент Драган ръководят Научния съвет, най-висшия орган за управление на институт в БАН (Имам предвид конкретни лица, за които има изнесени данни). Това означава, че в науката в БАН все още е в сила изискването за идеологически контрол на кадрите и темите за разработка. Казаното е от особена важност за обществените и хуманитарните науки и стопира развитието им още в средата на 90-те г., когато председател на БАН стана акад. Иван Юхновски и започна рекомунизацията на науката в БАН. Тя продължава и сега, вече ръководена от акад. Никола Съботинов.

Тази е причината, поради която при симулираната реформа в научните институти на БАН и механичните сливания, предприети от Ръководството на БАН през 2010 г., основният ръководен принцип на реформата не беше модернизацията, съвременният политически акцент, съобразен и с членството на България в Съвета на Европа и Европейския съюз, а оставане на статуквото – като хора, назначавани за директори от председателя акад. Никола Съботинов, в надпенсионната за учените възраст от 65 г.

Затова реформата в БАН ще продължи през 2012 г. като държавна политика, за да има действителна реформа.

И ако литерното дело на БАН е унищожено в началото на 90-те г., то в бюлетина и сводките на Шесто управление на Държавна сигурност, отговарящо за художествената, научната и медицинската интелигенция, има регистрирани много факти, когато Държавна сигурност директно е нареждала на Ръководството на БАН за едни или други репресивни действия срещу учени. Този подход продължава и до днес, защото мрежите не са разградени, макар че службата официално е закрита. БАН все още се ръководи от доверени лица, агенти и осведомители.

Пътят напред

Той е само един. Приемане на новия Закон за науката и висшето образование, децентрализиране на научните институти и присъединяването им към структурата на висшето училища, освобождаване на науката от ненужната администрация и идеологически контрол, за да има наука.

Едва тогава ще можем да очакване участие на политолози, социолози, психолози и др. специалисти в медиите с анализи на съвременната политическа ситуация в България. Засега тези специалисти мълчат, защото съвременната тема и темата за историческото наследство в периода 1944-1989 г. са забранена тема за научни изследвания в БАН. Забраната е свързана с имената на последните двама председатели на БАН – акад. Иван Юхновски и акад. Никола Съботинов.

Това ще бъде и началото на решителната модернизация на науката у нас и следването на съвременните методи и стандарти в европейската наука. Този факт ще допринесе и до вливането на българските учени в Европейското изследователско пространство. Европейско финансиране има, учените в БАН не са готови в достатъчна степен, за да преминат на проектно финансиране. Вместо да просят милиони от държавата, те биха могли да разполагат с милиарди евро по Европейските програми. Европейската наука е високо технологична и изисква наличие на модерно знание.

 


ПОСЛЕДНИ СТАТИИ:

СТАНЧО ТОТОВ: ЗА РОДИТЕЛИТЕ НАЙ-ПРОБЛЕМЕН Е СБЛЪСЪКЪТ СЪС ЗДРАВНАТА СИСТЕМА

МАРИ ЛЬО ПЕН: АМЕРИКАНСКИЯТ МОДЕЛ Е НЕПРИЛОЖИМ ВЪВ ФРАНЦИЯ

МИХАИЛ ГРУЕВ: В СЪРЦЕВИНАТА НА СОЦНОСТАЛГИЯТА ОСТАВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЖИВКОВ

ЗА ИНСТРУКЦИИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА „АЛ КАЙДА”Дмитрий А. НЕЧИТАЙЛО
  

ОТВОРЕНО ПИСМО ПО ПОВОД АКТИВИЗИРАНЕТО НА ЗАЩИТНИЦИТЕ НА ТОДОР ЖИВКОВ

ПРОФ. ГАРАБЕД МИНАСЯН: ГЪРЦИЯ ЗЛОУПОТРЕБИ С ДОВЕРИЕТО НА ЕС

ПОСЛЕДНИТЕ ДИНОЗАВРИ – Калоян МЕТОДИЕВ

ДВЕ ГОДИНИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПП ГЕРБ – доц. Любима Йорданова

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ: ПРИВЛЕЧЕН СЪМ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ

ИЦО ПЕТРОФФ: ВЪЗРАСТНИТЕ ИЗНЕМОГВАТ, МЛАДИТЕ НЯМАТ РАБОТА

ПУТИН В РОЛЯТА НА ЦАР МИДАС

ШИЯМ САРАН: МАТЕРИАЛИТЕ ОТ УИКИЛИЙКС СА НЕПЪЛНИ, СЕЛЕКТИРАНИ, А ЧЕСТО И ПОДВЕЖДАЩИ

ПОЛ КРЕЙГ РОБЪРТС: КАКВО ПРАВИ НАТО В ЕДНА ВОЙНА В АФРИКА?

ПРОГРАМА НА ПАРТИЯТА НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И РАЗВИТИЕТО: ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА ТУРЦИЯ ДО 2023

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=4135

Posted by on ное. 1 2011. Filed under Позиция. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.21074 лв
 CHF =  1.74192 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.18773 лв
100  RUB =  2.49116 лв
 USD =  1.66326 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.