А УТРЕШНИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ?

Забогатялите отведнъж мутри, бивши и новоизлюпени свръхпартократори и местни олигархчета,”неусетно” за всички,  се превръщат пред очите ни в недосегаеми корпоратократори. И няма правителство, няма гражданско общество, няма сила, която да ги озапти, няма сила, която да разголи и прибере „на топло” и бандитската банкерска олигархия.
Затова и толкова силен и пълен с болка е повикът на АННА АНДРЕЕВА от сдружение „Независими граждани”: ДА СПАСИМ ДНЕШНИТЕ И УТРЕШНИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ!

ДЕТСКИЯТ  ПРОБЛЕМ И СТИМУЛИРАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА В БЪЛГАРИЯ
/Из сборник „ДЕМОГРАФСКАТА КАТАСТРОФА”/

I.ПРОБЛЕМЪТ

В момента се извършва расистка политика спрямо българския етнос. Тази политика фактически е  геноцид.
Съгласно Наказателния кодекс на България за геноцидни се определят действия,целящи:
  –Унищожаване  изцяло или отчасти на определена национална, етническа, расова или религиoзна група;
  –Поставяне групата в такива условия на живот,които водят към нейното пълно или частично  физическо унищожение;
–Предприемане мерки насочени към възпрепятстване раждаемостта сред такава група;
–Налагане условия на живот от естество,причиняващо пълно или частично физическо унищожаване на расова група хора.
Съгласно чл.6/1/ от Конституцията на Република България:
–   всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права;
–  всички граждани са равни пред закона,не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Така ли е обаче в действителност?
По отношение на правата нещата изглеждат съвсем различно:
Работещите имат всички нормални права,съпоставими с правата на гражданите в други държави.Отнети са им само правата за получаване на помощи при отглеждането на техните деца, за   сметка на свръхправата на маргиналните общности.
Представители на тези общости имат правото да  не заплащат ток, вода, наем, да създават постройки, където си пожелаят, без значение дали земята е тяхна собственост, да получават доживотни помощи, сами да се поставят в невъзможност да отглеждат деца, но въпреки това да ги създават с една единствена цел – да живеят от помощите, които им предлага социалната система за подпомагане, да не използва  въпросните помощи по предназначение,да просят, да обричат децата си на мизерен живот по сметища, да принуждават децата си да ровят по кофите за  смет, да принуждават децата си да крадат, да осакатяват децата си с цел получаване на достъп до интеграционни добавки и пенсии/те са в пъти по-големи от обикновените детски надбавки/, да режат палците на ръцете на децата си с цел по-голяма ловкост при джебчийски кражби, да бъдат безнаказани педофили, да принуждават децата си да просят, да замърсяват района около  местообиталището си, да получава 3 лв на ден и безплатен превоз,за да водят децата си на училище,да крадат и да убиват с единствено извинение,че няма работа и са социално слаби и т.н. Кримигенността на тези групи расте.
    Побоищата, убийствата, кражбите, проституцията, измамите, насилията, които извършват еже- дневно, в 80 на сто от случаите остават ненаказани.
   Представителите на тези групи нападат влакови композиции,чупят с камъни прозорци,возят   се безплатно в обществения транспорт, плячкосват реколтата на хората по села, нападат и обират възрастни хора в домовете им, заселват се в чужди имоти и къщи и отказват да ги напуснат,  нападат и разграбват товарни влакове в различни райони на страната и т.н.
Всички тези криминални престъпления са расистки и геноцидни по своята същност – те се извършват върху представители на всички други етноси,но не и върху собствения цигански такъв.И съответно представлява проява на расизъм и етнизъм.
Тези групи участват в трафик на хора: проститутки,деца-джебчийки,емигранти. Те не плащат никакви данъци, нито данък сгради, нито такса за смет и т.н. Не плащат осигуряване и т.н. Заселват  се незаконно в градове и села.Незаконно си строят жилища,присвояват терени,крадат реколтата и пр.
Мъжете в тези маргинални общности не припознават децата си, и по този начин жените получават помощи като самотни майки,живеейки в същото време на съпружески начала. Тоест, те безнаказано мамят държавата и обществото.
Те не пращат децата си на училище, въпреки задължителното и безплатно основно и средно образование;отказват работа по програмите за заетост, защото е по-лесно да живеят от помощи.
Над 80 на сто от тях са неграмотни.Отказват да се социализират,защото настояват да живеят по свои закони и обичаи, и погазват по всякакъв възможен начин законите на страната ни – страната, която им осигурява и напълно незаслужени финансови средства. Отказват се да бъдат пълноценни граждани,но не се отказват от ползването на здравни услуги и всички останали со- циални придобивки.
Масово не плащат социални осигуровки, но получават пенсии. Искат жилища, но съсипват предоставените им. Пример за това са построените за тях от холандска фондация безплатни мезонети в столицата и други градове.

Имат привилегиите да заплашват всички, които ги хранят,че ако не продължават да ги хранят, ще крадат и убиват още повече отколкото досега.
Имат привилегията да не спазват законите на Република България, тъй като съответните органи остават безучастни.За всички останали по-горните действия са забранени  и подлежат на сурови и тежки наказания, но за тях това не се отнася.
По отношение на задълженията нещата изглеждат така:
Маргиналните общества нямат никакви задължения към страната и към народа на Република България, към самата държава.
Докато работещите имат следните задължения:
Да работят, да се издържат, да заплащат ток, вода, наеми, такси, глоби, да имат надлежна документация, одобрена от общинската администрация при желание за строеж, да искат разрешение за строеж, дори и в собствен имот, да отглеждат децата си  при високи стандарти, да ги водят на училище, да осигуряват на децата си всичко необходимо за собствена сметка, да не оставят децата си без надзор, в противен случай може да им бъдат отнети, да поддържат площите около жилищата си в приличен вид, да спазват  добър тон, да не говорят против маргиналните общества и групи, защото ще бъдат сметнати за расисти и подведени под отговорност, ако бъдат нападнати са длъжни да стоят смирено, в противен случай самозащитата им донесе осъждане и лишаване от свобода, да заплащат всички данъци, които дължат в срок/ с цел да на   бавят средства,за да не се забавят помощите на маргиналните общества, защото те ще убиват и крадат, ако това по някаква причина се случи, и др.
Задължения на работещите са още:поддържането на законността, поддържането на финансова, правова,социална и здравна система – чрез данъците си и чрез съблюдаване на законите и разпоредбите, поддържане на цялостната структура и на самото функциониране на държавата ни.
И всичките тези задължения тежат само на раменете на работещите;останалите групи не зачитат нищо от гореизброеното, те използват парите на данъкоплатците, а в замяна със своите действия си причиняват разрушаване на хранещите ги системи.
По-долу е посочена достатъчна по обем нагледна /фактологична/ информация как работещи те биват лишени от детски надбавки и помощи.

II.ДИСКРИМИНИРАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ И НА РЕДОВНИТЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ

 
Както добре знаем,основополагащият член 6 на Коституцията, провъзгласява, че всички граждани на Република България са равни по достойнство и права.
Не се допускат никакви дискриминации,или обратнотопривилегии.Това не се спазва!Погаз вайки Конституцията, два престъпни закона, а именно Законът за семейните помощи за деца и Законът за социално подпомагане,разделят децата на България в три групи по неравност на  правата:

  I група – Привилегировани деца

Това са децата на т.нар., уж”самотни майки, с нулев доход бруто”. Под този лукав евфемизъм се крият малки, по-големи и още по-големи маргинални момиченца-майки.
Някои от тях са даже на по 11 годинки, въпреки,че половото сношение с малолетна представлява състав на престъпление по действащия Наказателен кодекс/тук е уместно да припомним настойчивостта на Закона спрямо световно известния режисьор Роман Полански,   прелъстил малолетна/.

Реалните факти сякаш не засягат никого в европейската ни държава.Въпросните млади майки, които всъщност сами са си още деца,нямат и един работен ден,и съответно ямат и най-малък принос в приходната част на бюджета и социалната каса.
  Но техните деца не само получават детски, но за тях детските не са 35 лв., а 80 лв. на месец! Как става това? Не е ли незаконна привилегия и дискриминация спрямо останалите майки?
– 35 лв.са детските по ЗСПД;
– След това още 24,15 лв.социална помощ,за достигане на т.н. диференциран минимален доход по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.Тази привилегия е да-   дена по чл.9 от ПП на ЗСП;
– После още 20 лв.за всяко дете месечно от „Евророма”,заради това,че уж били бедни,което  не се идентифицира по никакъв обективен начин;
– Още 78 лв. Се дават месечно на самите майки,пак като ДМД по чл.9  от ПП на ЗСП.Заедно с   еднократните помощи за бременност и раждане,тези 78 лв. Стават 80 лв.
  В резултат се получава така,че всяка уж”самотна майка” с 1 дете си докарва относително соли дни пари.
  Например, за обичайните за циганските семейства пет деца помощите са в размер 480 лв. чисто на месец. Заедно с т.н.”Кратна помощ” и заедно с Енергийната помощ стават около 530 лева чист доход.
  Ако обаче уж „трайно безработната” отиде на работа в някоя шивашка фирма – тя ще получи   300 лв.бруто заплата. Веднага тези 300 лв. Ще бъдат приспаднати от помощите, а другия месец тя ще получи вместо 300 лв. бруто, само 235 лв. чисто.
  Получава се парадоксът,че в резултат на това, че младата жена-данъкоплатец се е трудила и си е плащала данъчните задължения, тя и нейното семейство ще бъде лишено от 65 лв. Или казано математически, тя цял месец е работила за имагинерните „минус 65 лв.”! Такова нещо може да се измисли само в България!
Как очакваме, че при такива тъпи закони тези маргинални групи ще искат да работят?

II група – Правоимащи деца

  Това са децата на родителите,които работят и плащат осигуровки и данъци върху данъчна основа по-малка от 350 лв. брутен доход месечно.
– Тези майки са лишени от онези 78 лв.месечно,тъй като” имат доход бруто”;
– След това техните деца са лишени от допълнителните 24,15 лв.,пак защото родителите имат доход бруто;
– Тези деца са лишени и от онези 20 лв, които дава „Евророма”,което си е пряко дискримини   ране по определен признак.
– Но най-накрая децата им все пак получават мизерните 35 лв.детски месечно,само ако дохо  дът на родителите им е под 350 лв.бруто месечно.

III група – Дискриминирани деца

  Това са децата на родителите,които работят и плащат осигуровки и данъци,върху данъчна ос   нова,по-голяма от 350 лв.бруто месечно.На тези”престъпници” не се полага нищо.Ама съвсем нищо!Да знаят те в каква държава живеят! Да помнят какво става с данъкоплатците,издър  жащи алчни политици,алчни партии и вечно безработни маргинални общности с труда си!
Обективно погледнато,това също представлява акт на дискриминиране по определен признак и би трябвало да носи съответната наказателна отговорност.
Към края на 2008 г.броят на децата, лишени от детски надбавки бе 540 000. Което прави 40 на сто от всички деца в България!

Освен това съществуват и други потресаващи факти.
Минимални осигурителни прагове. В някои дейности, като хлебопроизводството например,  МОП е с 20 на сто по-висок. Това означава,че в рамките на 1 година, ще бъдат лишени от детски допълнително още около 100 000  български деца,чиито родители имат неблагоразумието да работят в този бранш.
А колко прибира държавата от всяко семейство със спрени детски надбавки? Спрени са детски те на всички семейства с осигурителен доход от 1050 до 4000 лв. бруто доход. Ако вземем средния размер за 2000 лв.бруто,то осигуровките и данъците върху тази основа са около 730 лв.месечно.Какво се получава, ако тези семейства,например,имат средно по 1 дете.И?! Държа вата им взема по 730 лв.от тях всеки месец, но 35 лв.за детето им, т.е. една 21-ва част, не им се   връща. Което е направо безобразие!
Неотдавна в пресата бе публикуван случай на жена от групата на вечно безработните, която е родила 22 деца!!! Финансовите привилегии при нея имат следния вид:
 
22 деца х 59,15лв.=1300 лв.Плюс нейните 78 лв.,това прави 1378 лв. После с т.н.”Кратна помощ” и Енергийна помощ сумата набъбва до около 1435 лв. месечно!
 
Значи излиза,че нашата държава не дава 35 лв.за работещата и плащаща данъци майка,но 1435 лв. за тази жена,сама поставила се в невъзможност да отглежда децата си и нямаща никаква възможност да им осигури дори и най-елементарните условия и грижи/вкл.храна и подслон/Ыза нея има пари и за нея се полагат трогателни грижи!
В Европа и по цивилизования свят не биха разрешили подобни „условия и грижи”дори и на домашните кучета,какво остава за децата.И биха ги отнели от „майката”.

           III.ПОСЛЕДИЦИ ОТ ДЕТСКИЯ ПРОБЛЕМ

  Последиците от детския проблем /ако не се вземат спешни мерки/биха били многобройни. Регистърът им е голям и разнообразен.
  В най-общи линии и накратко те могат да бъдат представени по следния начин:
  Маргиналните общества ще станат мнозинство; крах на осигурителната система; масови грабежи в магазини; банки; обществени сгради и частни домове.
  Кражбите и убийствата ще се увеличат драстично и ще станат повсеместни/да не за-  бравяме,че независимо от усилията на съответните органи и сега кражбите, грабежи-  те, побоищата и убийствата са си банално ежедневие/; невъзможност на полицията да  се справи с безчинстващи групи /това също вече се случва ежедневно на много места в България/; масови безредици, масов глад и масово преселение извън територията на страната ни, на Запад.
  Отмъщението на маргиналиите над работещите българи за това,че са ги хранили и обезпечавали, ще бъде жестоко.

IV. РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА.АЛТЕРНАТИВНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

По-долу представяме нашето предложение за решение на проблема.Това фактически е Алтернативна социална политика за справяне с така създалата се катастрофална ситуация,има ща най-пряко отношение към изчезването на българския етнос от лицето на земята.Тя включва следните спешни и радикални действия:
– Масирана рекламна кампания в детските учебници и помагала,където има картинки и снимки на деца и родители,винаги да се показват родители с 3-4 и 5 деца,а не с едно или две.Също така в условията на задачите да бъдат вградени такива текстове,които включват многодетни семейства!
Държавите/а и заинтересованите корпорации/в световен мащаб отделят годишно трилиони  долари за подобна реклама?
 Навремето имаше едно комунистическо движение”Мама,Татко и Аз”/тоест аз съм единствено то дете в семейството/, което заложи голям капан за поколения напред!
  В момента младежите изобщо не са наясно дори колко е важно и какво щастие е да имаме по  вече деца-българчета и с лека ръка пропиляват възможностите си;
–- Масово изграждане по кварталите на нови детски площадки,градинки,паркове и места,под  ходящи и безопасни за майки с деца;
– Целодневни училища по желание на родителите до завършване на основно образование на  децата.
  Това е една много голяма стъпка в посока повишена раждаемост при българите,но трябва да   се развият и подобрят условията в детските ясли и градини,за да може да поемат повече деца и да предложат по-добро обслужване,като по този начин се облекчат родителите при отглеж-  дането на децата;
–- Месечна издръжка за студенти и докторанти, които отглеждат деца до дипломирането си, да бъде най-малко 300 лв. на месец за всяко дете./Издръжката да се прекратява за периоди на прекъсване,освен в случаите по болест.При продължение на обучението да се подновяват отново до завършване на образованието им./
  В момента те получават едногодишната помощ от 2880 лв.наведнъж. Майките-студентки нямат никакъв шанс за доходи докато учат и им се налага да избират или учение,или деца. С тези промени въпросната дилема ще изчезне.
  Няма сума, която да не си струва за отглеждането на българчета,а студентите и докторантите с деца са толкова малко, че общата сума ще е смешно ниска,имайки предвид, че качествен продукт се създава само и единствено от качествен продукт. Придобитото се наследява – гласи основния генетичен закон;
  Предлагаме за задочници, сдобили се с деца по време на обучението си, напълно безплатни ясли и детски градини. Тези привилегии да отпадат при прекъсване на обучението, освен в случаите по болест. При продължение на обучението да се подновяват отново до завършване на образованието им. Майчинството да бъде до дипломирането на майката, но не по-малко от две години, за да не се получи така, че детето да се появи на петата година от обучението, и майчинските да бъдат спрени след няколко месеца;
– За студентите и докторантите с деца да се изградят отделни студентски и докторантски/семейни общежития/, с по-нисък наем,или напълно безплатни.
– За студентите  и докторантите с деца да се организират напълно безплатни ясли и детски гра дини в непосредствена близост до университета или в рамките на самото учебно заведение. Това е голям проблем за учащите майки, защото все пак им трябва и време за учене;
– За студентите и докторантите с деца да се осигури допълнително свободно и индивидуално подреждане на учебния план за семестъра. /Това ще облекчи родителите и ще им даде възможност да посещават лекциите в удобно за тях време,или лекции ,съобразени с ритъма на децата/;
– Отпускане на общински жилища на общински наеми на всички учащи над 18 години, които са  семейни или живеят на семейни начала,при доказана бременност или при раждане на дете, но не по-късно от месец  след раждането,при условие, че нямат собствено жилище, или живеят при родителите си, с цел подсигуряване на добра среда за отглеждане на деца.

В последно време общините заделят огромни средства за построяване на къщички и на цели  сгради за настаняване на уж „бездомни” представители на маргинални групи/цигани/,но те не желаят да плащат наеми и сметки и отказват да го правят, освен това разрушават всичко наоколо, както и самите жилища, включително и прозорците, и само след 5 години претендират за нови безплатни жилища,тъй като старите им,петгодишни,вече са почти напълно разрушени,нуждаели се от ремонт.
Щом има средства за маргинални групи,трябва да има средства за младите учащи бъл-  гарски граждани,които са не по-малко уязвими от трайно и вечно безработните цигани.
  Искаме еднакви равни  права за работещите, за учащите  и за трайно безработните маргинални групи.
–- Сметките за ток и вода на социално слабите да бъдат погасявани от Бюрото по труда, а сума  та, отишла за покриване на сметка, да бъде приспадана от общия размер на помощите, да бъде  давана не като пари в брой, а като ваучери за ток и вода, както и 100 процента от парите за отопление да не са пари в брой,а във вид на ваучери за ток,дърва,въглища и др.;
–- Незабавно отпускане на средства от страна на държавата към общините с цел наемане на безработните на работа, вместо да им се изплащат помощи за безработни, които не правят нищо.
Ако все пак не се намерят такива пари, то за стойността на помощта, всеки да бъде длъжен да  дава 22 работни дни на поне 4 часов работен ден към общината, в която живее, по предварително зададени проекти, касаещи почистването на нерегламентирани сметища, засаждане на храсти, дървета и т.н.
  Без служебна бележка от общината,че са положение необходимите трудови дни, помощите да се спират. Необходим е и ефективен контрол върху самите общини и служебните лица,издаващи тези служебни бележки, тоест да се търси отговорност за неизпълнените проекти по тези програми.
  Така ще се спестят много пари  от средствата,заделяни за извозването на битовите отпадъци и облагородяването на градската и селищната среда.Въпреки съществуването на почистващи фирми,улиците,тротоарите, зелените площи, както виждаме, съвсем не са чисти, а навсякъде са в окаяно състояние.
Защо да плащаме помощи на тези, които не желаят да работят,като можем да използваме тези средства за превръщането на страната ни в чисто и подредено място за живеене?
–- Майките с 2 или 3-годишен трудов стаж /зависи как се реши/,считан до 45 дни преди датата на раждане, да получават 90 на сто от брутната си заплата/или на принципа,по който се изчисляват в момента/ в продължение на 2 години и 45 дни, получаването на които да започва  45 дни преди датата на раждане.
  Нуждаем се от спешни мерки за повишаването на раждаемостта при българите,защо-  то има опасност името България да изчезне от картата на Европа и света;
  –- С цел да защитим правата на децата и да пресечем зачестилите напоследък случаи на зло- употреби с парите ,раздавани като детски надбавки и помощи,и да прекратим порочната практика безотговорни родители да си купуват алкохол,цигари,или дрога с парите,които получават  като детски надбавки и като еднократна помощ за раждане на деца,нека да ги разменим за памперси, ританки,детски храни,пособия за деца,детска козметика, учебници, помагала и други продукти, необходими за нормалното отглеждане на едно дете.
Има два варианта, или чрез купони/ваучери/ за всички магазини, които продават детски стоки,  или по подобие на военните и полицейските вещеви магазини!
Трябва да се гарантира, дори и в минимална степен,че от тези помощи ще се облагодетелстват  само самите деца /става въпрос за детските надбавки и за еднократната помощ при раждане,вкл. и на самотните майки/, също така и да няма никакви прагове б р у т о, или каквито и да било условия,разделящи родителите и децата им на групи при разпределението на помощите.
Необходим е силен контрол от страна на социалните работници за това, дали се използват по предназначение раздаваните средства, като детски надбавки и помощи, какъвто  досега контрол няма. За тези, които ще си помислят за появяването на сергии с отклонени стоки, ще напомня  за това,че на парите давани в брой /както е досега/ никъде не пишеше, че не може с тях да се купува дрога, алкохол или цигари.С тази промяна до голяма степен ще се гарантира, че тези средства ще се използват по предназначение;
–- Да се замени паричната помощ по следния начин: през първите две години от живота на де тето да се раздават памперси,храни и други продукти за деца,след това безплатна детска гради  на и целодневни училища/по желание на родителите/ и изцяло вливане на тези средства в яслите, детските градини и образованието.
  Така родителите ще бъдат силно облекчени при отглеждането на децата си и това ще се отрази благоприятно на прираста на населението ни, освен това ще е гарантирано, че тези средства ще отиват за децата, а не за развлечения на някои престъпно безотговорни родители;
–- Интеграционните добавки също доколкото е възможно, разбира се, да се заменят с материални помощи, които да не са пари в брой. Алтернативният вариант e силен контрол от страна на  социалните работници, какъвто досега няма;
–- Да се появи ли третото дете в семейството вследствие от благоденствието на конкретното семейство, или да се ражда само с цел бизнес, какъвто е получаване на детски и помощи при маргиналните общности? Ограничаване на помощите и детските вкл. и  второ дете; за трето дете помощите да се спират и за трите деца, както е в Словакия.
За тези, които нямат никаква възможност да посдсигурят елементарни условия за отглеждане на децата си, но въпреки това се поставят сами в невъзможност да си ги отглеждат и въпреки това ги раждат, а после децата им просят, крадат, ровят по кофите за смет, безконтролно се шляят по улиците, или биват принуждавани от родителите си да работят, или биват осакатявани с цел инвалидни пенсии, или биват спирани от училище с оправданието, че нямало пари/въпреки че по Конституция основното образование е задължително и напълно безплатно/ и по този начин лишават децата си от какъвто и  да е шанс за нормална реализация и финансова самоиздръжка в обществото, за всичко то ва,въртящо се в порочен кръг, да се предвидят законодателни мерки.
Да се ограничат родителските права, а при по-тежки нарушения да се прилага и пълно лишава-не от родителски права. Помощите да се дават на майката,и само при смърт на майката да се прехвърлят към бащата.
Така ще се избегне свръхраждаемостта в слоеве от населението,които сами се поставят в не-  възможност сами да си отглеждат децата и единствената цел,с която ги раждат, е достъп до по мощи/за тях това е бизнес, а децата им живеят в пълна мизерия/.
  НЕКА ТРЕТОТО ДЕТЕ В СЕМЕЙСТВАТА ДА СЕ СЪЗДАВА В РЕЗУЛТАТ НА БЛАГОДЕНСТВИЕТО В КОН КРЕТНОТО СЕМЕЙСТВО И С ЯСНО СЪЗНАНИЕ И ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ.
  Приемаме,че тези родители,които имат трето или четвърто и последващи деца,са богати и     имат възможността да си отглеждат децата,без да им се помага чрез помощи.При подобни мизерни условия като у нас,във всяка нормална държава,с нормално законодателство не биха разрешили отглеждането на деца.
–- Премахване на праговете бруто за получаване на детски/при положение,че не се приеме те да се прелеят след втората година от живота на децата в яслите,детските градини и училища та/.
  Не може и не трябва тези, които най-много внасят в икономиката,да получават най-ниски или  никакви детски добавки.
  Наличието на тези пари ще се осигури от в бъдеще орязаните детски за трето дете и нагоре,    както и от наемането на работа на трайно и традиционно безработните,така няма да се нало  жи да им се изплащат вечни доживот помощи,а те в същото време да си намират работа на час тно и на надница за по 1-2 дни, като не обявяват нищо от тези пари пред данъчните служби,как-  то е в момента.
– Абсолютно предимство да си запишат децата в ясла или детска градина да имат само тези родители,които имат работа или учат.
  Така ще се премахне опасността тези майки,които ги издържат мъжете им,или просто не им се работи и си стоят вкъщи,да не заемат мястото на тези,които имат истинска на  лежаща нужда от работа,поради което за тях е жизнено необходимо за децата им да се    намери място в ясла или детска градина;
– Обвързване на изплащането на детските надбавки и помощите с редовното посещаване на училищата,както и със задължителното ваксиниране.
  Временни наказания за всяко нарушение,а при трето такова – прекратяване на детските над-  бавки и помощите и намеса на социалните служби,ако нарушенията продължават.Да се предприемат крути мерки и намеса,ако трябва на полицията,както и временно ограничаване на родителските права,а като крайна мярка да се прилага и отнемането на родителските права изцяло в съответните тежки случаи.
Всичко това е в интерес на децата,те имат нужда да бъдат спасени от крайно безотговор- ни родители,извършващи ежедневни престъпления/насилие,инцест и др./към собствени те си деца,отнемайки им всякаква възможност за нормално порастване и обричащи ги на жалък живот по сметищата.
Да изкореним неграмотността и детското нещастие в България завинаги и с един замах,да да-  дем възможност на всяко дете да има нормално бъдеще в нормална страна с функциониращи структури и системи;
– Агенциите за закрила на децата да се заемат с всички деца,които живеят на сметища, в опас- ни трафопостове и коптори,просят,ровят по кофите и растат безнадзорни по улиците,вместо да посещават училище,което е безплатно и задължително;
  Прибиране в детски домове,нахранване,изкъпване,образоване и възпитаване и възможно ограничаване на родителските права на безотговорните родители и спиране на помощите в левове,които получават те за отглеждане на децата си,които те всъщност не отглеждат.
  В развитите държави се отнемат деца,ако не им е осигурена добра среда за отглеждането им.
– На всяка майка,чието дете се намира в дом за безнадзорни деца,да се спират детски надбав  ки и социални помощи.По време на престоя му там,издръжката му е поета от работещите данъ   коплатци.А ако е на възраст,на която се настанява в детска градина,то съответно посещенията    му са безплатни,отново поради същата причина.
  По този порочен начин работещият данъкоплатец фактически е обложен двойно,така да се каже.За тази цел директорите на тези домове трябва да сигнализират в отдел Социални грижи-  подпомагане и не зависимо от факта,че детето е записано на училище,да се спрат всякакви по   мощи,давани на родителя,именно с тази цел – да си гледа  детето,което  той  пренебрегва;
– Полово ограмотяване на маргиналните групи,разясняване за заплахата от СПИН,хепатити, сифилис,раздаване на безплатни противозачатъчни средства в неограничени количества,презервативи,хапчета,безплатни  спирали и безплатни аборти.
Да ограничим предпоставките за опасни зарази, каквито случаи вече имаме, и също така и трагичните понякога последствия от нежелана бременност.
– Обвързване на раждаемосттас пенсионното осигуряване! Това може да стане като освен определянето на размера на пенсията по досегашния метод,да има допълнителни възможности за увеличения на база пенсионните осигуровки, които изплащат конкретно собствените ви   деца! Пример: ако имате 5 деца и те внасят общо в пенсионния фонд 1000 лв. за определен период от време,надбавката към пенсията да е 30 на сто от тези пари,или 300 лв.Ако имате 2 деца и те внасят в пенсионния фонд 400 лв. надбавката ви ще е 30 на сто,или 120 лв. Дефицитът който се получава от това,че конкретни пари се заделят за конкретен човек,ще се покрие, или с леко увеличение на осигурителните ставки, или с леко намаления коефициент, чрез който полу- чаваме базата при стария метод и ползваме като основа при новия метод.
  Предимствата от това са видими,а именно:
    А./ Социално справедливо разпределение на пенсионния фонд според нуждите и приноса към народа и държавата от конкретния човек;
  Б./Отгледали сте деца, получавате по-голяма пенсия за благодарност, по-малък принос следствие на който имате и по-малък доход;
Да не говорим за това, че се решава фундаменталният въпрос как да стимулираме раждаемостта, без да се облагодетелстват слоеве от обществото, които превръщат безработицата в своя професия и раждането на деца за тях е доход и бизнес, разчитайки само на социално подпомагане и необявени доходи за преживяване, без да полагат никакви грижи за децата си,като им отнемат и най-нищожния шанс за нормален живот, оставяйки ги неграмотни и  неинтегрирани в обществото.
Точните изчисления и конкретните коефициенти могат да бъдат обработени от съответните специалисти. За нас е важен принципът на справедливо разпределение на социалните блага и не на последно място – и интелигентния  и нов модерен начин за стимулиране на раждаемостта при българите.
Това е най-елементарният и прогресивен начин хем да се стимулира раждаемостта с малко средства,хем да се стимулира образованието и в същото време да се реши в голяма степен про блемът с демографската криза и емиграцията,независимо,че изглежда толкова аванградно и че  вероятно трудно ще се възприеме от доста хора;
– Междувременно е крайно нужно незабавна промяна в Изборния кодекс и въвеждане на до-  пълнително ограничаване на изборните права; всички онези, които не са завършили средно образование, да нямат право на глас!
Никой не може да ни убеди, че 25-годишен необразован и неграмотен субект/крадец и престъпник/ има по-добро виждане за развитието на страната ни от едно амбициозно и образовано момче или момиче на 17 години.
ТОВА Е НАЙ-ВАЖНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Като се дават едни помощи, добавки и каквото и да било подпомагане,трябва да бъде давaно на всички по равно!
Не бива управляващите да разделят хората на етнически принцип и на циганите да плащат,за   да си водят децата на училище, а на българите да не плащат, да осигуряват безплатен транспорт  на циганските деца до училище,на българските да не осигуряват,да позволяват на циганите да не плащат нищо на никой, а българите да преследват, ако не платят и най-дребни такси.
Не бива управляващите да не забелязват, че циганите, докато си получават социалните помощи, си работят в строителството и практикуват други професии наравно с всички останали – но  НЕ внасят никакви осигуровки в държавата! Не бива да поставят никакви прагове за детските добавки, защото така ощетяват точно тези, които изработват парите, и хората се чувстват ограбени, чувстват, че ако им се наложи да се обърнат към социалните служби, то нищо от това, което са внасяли в хазната, няма да им се върне, и то само защото не са цигани!
Това е геноцид, госпожи и господа, това е геноцид над българския етнос!
Това ли е бъдещето на България?
България би трябвало да има и други перспективи!…”

                                АННА АНДРЕЕВА, Сдружение”Независими граждани”, София
                                                     

Наш коментар: Силно и аргументирано е професионалното мнение на г-жа Андреева, която  със завидна лекота повдига  Завесата на всички досегашни заблуди и на най-дълбоко скривана  та от всички Тайна за стопяването на българския етнос.Много от тезите биха изострили вниманието към адекватни и светкавични решения от страна на  едно наистина национално отговор   но правителство и истински национален парламент. Защото това трябва  е ТОЧКА ПЪРВА  от  настоящето и бъдещето на България /не само на днешния ден и не само за ХХI ВЕК/.
Но нека погледнем и друго: Цяла Европа се тресе от проблема за ГЛАВОЛОМНОТО СЪСТАРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ, всички национални правителства обмислят,а някои коват и закони за удължаване на трудов стаж и удължаване на пенсионната възраст..Господи, тези чиновници имат ли ум – вместо да засилят икономическите стимули за ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪДЕЩА ЕВРОПА с млада кръв и неизчерпаем потенциал, те копаят с елементарно чиновни  ческо усърдие пропастта на обезлюдяването… Деца няма да се родят,ако вдигнат пенсионната възраст,деца няма да се родят в европейските държави,ако не се въведе ЕДИННА ЕВРОПЕЙСКА СТАВКА ЗА ДЕТСКИТЕ НАДБАВКИ. Нали според Лисабонската стратегия всички европейски граждани сме равни – нека са  равни и децата ни! За какво плащаме тогава годишната ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ВНОСКА В ЕС!
  Учудваща загриженост демонстрира ЕС и светкавични реакции по отношение на кризи в различни точки на планетата,в страни извън ЕС,нека!,но са изключително мудни,да не кажа пре  стъпно мудни и незагрижени,когато става дума за оцеляването на европейските си съграждани и бъдещето на децата в ЕС…ТОВА Е ПАГУБНОТО,А НЕ ИЗБУХВАНЕТО НА НЯКАКЪВ ПЕПЕЛИВ ВУЛКАН!
– Да се спре налудничавото по размери вече строене и откриване на детски ясли и градини в   мегаполисите и най-големите градове!Ще обясня:вместо мегаполисите да продължават да ста  ват  хипермегаполиси и да продължава обезлюдяването на ТЕРИТОРИЯТА БЪЛГАРИЯ,нека със специални икономически стимули,националноотговорни фирми,компании,корпорации да от  криват свои фабрики и цехове навсякъде из географските предели на милата ни уж ТАТКОВИНА
Много е лесно да хвърлиш 3 хилядарки за детски шарени люлки в някое междублоково про-   странство на големия град и да си пишеш името – отколкото да откриеш цех или фабричка в провинцията,в бившето си родно място… Иначе е много тъпо – десетки хиляди затворени детски ясли и градини ЗАПУСТЕЛИ В ПРОВИНЦИЯТА и обрасли в буренак, а в същото време да откриваш дървена къщичка на баба Яга в …центъра на столицата, примерно!
Или може би това се прави нарочно – за още по-пълно закрепостяване на народонаселението  в определени от някои свръхмислители МОДЕРНИ РЕЗЕРВАТИ?!?Не знам! Неразумното бъдеще неизбежно ще ни покаже истината…

Цветан Андреев е роден на 27 септември 1948 г. в Комощица, Ломско.  Завършва Ломската гимназия, а през 1990 г. литература в София. Бил е секретар на Клуба на дейците на културата в Михайловград (днес Монтана). Журналист, писател, редактор. Член на Съюза на българските писатели и на СБЖ – Подкрепа. Носител на няколко регионални и национални награди за литература. Автор на няколко белетристични книги.

 


ПОСЛЕДНИ
СТАТИИ:
 

ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ: ЗА 45 Г. НАРОДНА ВЛАСТ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ СА ЗАВЪРШИЛИ 900 000 ДУШИ, AНЯМАМЕ НОБЕЛОВ ЛАУРЕАТ

КОСТАДИН ЧАКЪРОВ: МИХАИЛ ГОРБАЧОВ Е ПОЛИТИЧЕСКИ НЕГОДНИК И МЕЖДУНАРОДЕН МОШЕНИК

ТРЯБВА ЛИ ДА ИМА ПРЕДМЕТ РЕЛИГИЯ В УЧИЛИЩЕ? -Йордан ТОДОРОВ

МИТЪТ ЗА СОЦИАЛИЗМА – ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНОПравда СПАСОВА
  

ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА БИТКА ЗА КОСОВО Е КЪМ СВОЯ КРАЙ -проф. В. ЦАЧЕВСКИ

МЯСТОТО НА МОЛДОВА В НОВАТА РУМЪНСКА ГЕОПОЛИТИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ – Петър КИРИЛОВ

БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД: ГЕНЕРАЦИОНЕН ДИСКУРС Калоян
МЕТОДИЕВ

ОНБ ПРИТЕСНЕНИ ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОМЕНИ В ИЗБОРНОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

МЛАДЕЖТА В НАВЕЧЕРИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ – Калоян
МЕТОДИЕВ

ВСИЧКО, КОЕТО СЕ СЛУЧВА В ДЪРЖАВАТА РЕФЛЕКТИРА ВЪРХУ
РОДИТЕЛИТЕ -КАЛОЯН МЕТОДИЕВ РОДИТЕЛ НА СЕДМИЦАТА В МАРТИ ОНЛАЙН

НАКРАТКО ЗА БСП ИЛИ 20 ГОДИНИ СЛЕД НЕЙНОТО ПРЕИМЕНУВАНЕ

НАРЪЧНИК НА МЛАДИЯ РОДИТЕЛ

АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ В ШВЕЦИЯ

С ПОВИШАВАНЕ НА ДАНЪЦИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЛИЧИ ПОТРЕБЛЕНИЕТО – Йордан
ТОДОРОВ

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=3455

Posted by on окт. 28 2010. Filed under Позиция. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.